Motorové lokomotivy ř. 704

GVD 2001/2002

Aktualizace: 3. 2. 2002

Ve stavu DKV Brno se nachází celkem 4 lokomotivy řady 704, alias "lega". Tyto lokomotivy byly vyrobeny v ČKD Praha. Celkem bylo vyrobeno 20 strojů této řady. První dvě lokomotivy byly vyrobeny v roce 1988 pod označením T 234.0001 a T 234.0002. Dalších 18 kusů bylo vyrobeno v roce 1992 a na ČSD byly dodány již pod novým označením 704.003 až 704.020. Lokomotiva T 234.0001 prošla několikerým přeznačením: stala se z ní postupně 704.021, pak 704.402 a nakonec 704.001. Lokomotiva T 234.0002 zůstala ve vlečkovém provozu dodnes (Cutisin Jilemnice), je označena jako 704.403 a je tak jedinou lokomotivou této řady, kterou nevlastní ČD.

Ve stavu DKV Brno jsou lokomotivy 704.001, 003, 006 a 017. První tři lokomotivy jsou přiděleny do PJ Maloměřice, čtvrtá do PJ Břeclav.

Lokomotiva 704.001 provádí přestavování souprav v Horních Heršpicích v TS 763. Docela nedávno se vrátila z MVY opravy, kde dostala zároveň nový lak. Při průjezdu Horními Heršpicemi máte docela velkou šanci ji zahlédnout v areálu PJ, případně ŽST. V provozu je víceméně celý den a celou noc.

Lokomotiva 704.006 se nachází rovněž v Horních Heršpicích a v denních směnách zde vykonává dílenský posun v TS 764.

Stroj 704.003 je naproti tomu zvyklý podívat se do světa. Je zařazen do TS 713, což znamená, že spolu s elektrickou lokomotivou ř. 210 veze manipulační vlaky. Jeden strojvedoucí obsluhuje obě lokomotivy.

Obraty lok. ř. 704: 84166 ... Maloměřice 6.58 - Královo Pole 7.08 /// 84167 ... Královo Pole 11.08 - Maloměřice 11.18 /// 84404 ... Maloměřice 20.13 - Letovice 0.38 /// 84405 Letovice 1.00 - Maloměřice 4.30. Vlaky jedou denně kromě noční směny (6) / (7) a denní směny (7).

Lokomotiva 704.017 je podobně jako 704.003 nasazena na Mn vlaky spolu s lok. ř. 210 v TS 741.

Obraty lok. ř. 704: 84952 ... Břeclav 19.39 - Hrušovany u Brna 0.30 (v pracovní dny v případě že je zátěž, si samostatně odskočí ze Šakvic do Hustopečí u Brna jako 94063 / 94062 mezi 22. a 23. hodinou) /// 84953 ... Hrušovany u Brna 1.45 - Břeclav 5.36 (obdobně si z Vranovic v pracovní dny zajede do Pohořelic, a sice mezi 2. a 3. hodinou ranní jako 94200 / 94201) /// 84950 ... Břeclav 6.26 - Hrušovany u Brna 11.41 /// 84951 ... Hrušovany u Brna 14.27 - Břeclav 17.44. Vlaky jedou denně kromě noční směny (6) / (7) a denní směny (7).