Motorové lokomotivy ř. 704

GVD 2002/2003

Aktualizace: 2003-04-07

Ve stavu DKV Brno se nachází 4 lokomotivy řady 704, alias "lega".

Tyto lokomotivy byly vyrobeny v ČKD Praha. Celkem bylo vyrobeno 20 strojů této řady. První dvě lokomotivy byly vyrobeny v roce 1988 pod označením T 234.0001 a T 234.0002. Dalších 18 kusů bylo vyrobeno v roce 1992 a na ČSD byly dodány již pod novým označením 704.003 až 704.020. Lokomotiva T 234.0001 prošla několikerým přeznačením: stala se z ní postupně 704.021, pak 704.402 a nakonec 704.001. Lokomotiva T 234.0002 zůstala ve vlečkovém provozu dodnes (Cutisin Jilemnice), je označena jako 704.403 a je tak jedinou lokomotivou této řady, kterou nevlastní ČD.

Ve stavu DKV Brno jsou lokomotivy:

704.001 704.003 704.006 704.017      

První tři lokomotivy jsou přiděleny do PJ Maloměřice, čtvrtá do PJ Břeclav.

 

Lokomotiva 704.001 provádí přestavování souprav v Horních Heršpicích v TS 725. V roce 2002 prodělala opravu MVY, kde dostala zároveň nový lak. Při průjezdu Horními Heršpicemi máte docela velkou šanci ji zahlédnout v areálu PJ, případně ŽST. V provozu je víceméně celý den a celou noc.

 

Lokomotiva 704.006 se nachází rovněž v Horních Heršpicích a v denních směnách zde vykonává dílenský posun v TS 724.

 

Stroj 704.003 je naproti tomu zvyklý podívat se do světa. Je zařazen do TS 710, což znamená, že spolu s elektrickou lokomotivou ř. 210 veze manipulační vlaky z Brna-Maloměřic do Kuřimi a do Letovic. Jeden strojvedoucí obsluhuje obě lokomotivy.

Obraty lok. ř. 704: Ma 82120 Km (6.45 - 8.52) / 82121 Ma (10.30 - 11.12) / 82320 Le (19.52 - 0.34) / 82321 Ma (1.13 - 4.33).  Vlaky jedou denně kromě noční směny (6) / (7) a denní směny (7).

 

Lokomotiva 704.017 je podobně jako 704.003 nasazena na Mn vlaky z Břeclavi do Hrušovan u Brna spolu s lok. ř. 210 v TS 761.

Obraty lok. ř. 704: Bv 82520 Hrušovany (8.15 - 12.53) / 82521 Bv (14.07 - 17.44) / 82522 Šakvice (19.45 - 21.52) / 92527 Hustopeče (22.00 - 22.13)  / 92526 Šakvice (22.43 - 22.57) / 82522 Hrušovany (23.25 - 0.21) / 82523 Vranovice (1.05 - 1.15) / 92520 Pohořelice (1.25 - 1.47) / 92521 Vranovice (2.07 - 2.27) / 82523 Bv (2.40 - 4.32).

Výkony se provádí každý den kromě noční směny (6) / (7) a denní směny (7). Trasa do Hustopečí je plánována pouze na pracovní dny.

 

Provoz lokomotiv ř. 704 DKV Brno v GVD 2001/2002.