Motorové lokomotivy ř. 704

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2004-12-11 Popis GVD 2004/2005. Stav a události v GVD 2003/2004 umístěny pod zvláštní odkaz na konci.
2005-06-17 Aktualizace obratů v TS 719 dle změny k 12. 6. 2005.
2005-09-07 Lokomotiva 704.017 je od 12. 7. 2005 na opravě MVY v DPOV Nymburk.

Ve stavu DKV Brno se nachází 5 lokomotiv řady 704, kterým se říká "lego".

Lokomotivy řady 704 byly vyrobeny v ČKD Praha. V roce 1988 vznikly prototypy 704.001 a 704.002. O čtyři roky později - v roce 1992 - došlo k výrobě 18 lokomotiv označených 704.003 až 704.020.

 

Ve stavu DKV Brno jsou lokomotivy:

704.001 704.003 704.006 704.017 704.020     

Lokomotiva 704.017 je od 12. 7. 2005 na opravě MVY v DPOV Nymburk.

První tři lokomotivy jsou přiděleny do PJ Maloměřice, čtvrtá a pátá do PJ Břeclav. Protože ale došlo na břeclavsku ke spojení dvou bývalých samostatných výkonů do jednoho, snížil se turnusový počet o jeden stroj.

Brněnská "lega" jsou zařazena v turnusové skupině 719 a 720. TS 719 obnáší oběh na Mn vlacích spolu s lok. ř. 210 do Letovic a Vranovic a též dílenský posun v Heršpicích:

704.003, 006
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 1:31 Le 82321 Ma / 15:35 82521 Vn / 21:40 82520 Ma / Lv Hp 1:31 Le 82321 Ma / Lv Hp 14:02 Ma 92827 Bd / 1. záloha Bd / 17:30 82521 Vn / 21:40 82520 Ma / Lv Hp
2. Hp dílenský posun 6:00 - 17:30 / Lv Ma / 19:47 82320 Le Hp dílenský posun 6:00 - 17:30 / Lv Ma Hp dílenský posun 6:00 - 17:30 / Lv Ma / 19:47 82320 Le

Uvedené obraty v tabulce platily do 11. 6. 2005. Od 12. 6. 2005 přestává "lego" jezdit na Mn do Vranovica tak se z dvoudenního oběhu stává oběh jednodenní s těmičo obraty:

704.003
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 1:31 Le 82321 Ma / Lv Hp / 6:00 - 17:30 topírenský posun Hp / Lv Ma / 19:47 82320 Le :31 Le 82321 Ma / Lv Hp / 6:00 - 17:30 topírenský posun Hp 6:00 - 17:30 topírenský posun Hp / Lv Ma / 19:47 82320 Le

Třetí brněnské lego vykonává v turnusové skupině 720 přestavování souprav v Horních Heršpicích. Lze předpokládat, že zde i nadále bude působit prototyp 704.001.

 

Břeclavské "lego" jezdí v turnusové skupině 745 spolu s "žehličkou" - lokomotivou řady 210. Z Břeclavi vyjíždí jako do Moravského Písku, tak do Vranovic (se zajížďkou do Pohořelic a Hustopečí u Brna) :

704
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 5:56 Bv 82641 Mp / 12:57 82640 Bv / 16:49 82520 Vn / 20:25 92520 Po / 92521 Vn / 21:27 82521 Sa / 22:10 92257 Ht / 92256 Sa / 23:00 82521 Bv 5:56 Bv 82641 Bz-p / 10:57 82642 Bv 6:49 82520 Vn / 20:25 92520 Po / 92521 Vn / 21:27 82521 Sa / 22:10 92257 Ht / 92256 Sa / 23:00 82521 Bv

Provoz lokomotiv ř. 704 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz lokomotiv ř. 704 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz lokomotiv ř. 704 DKV Brno v GVD 2003/2004.