Elektrické lokomotivy ř. 210

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2005-12-10 Popis GVD 2005/2006. Stav a události v GVD 2004/2005 umístěny pod zvláštní odkaz na konci.
2006-01-28 Lokomotiva 210.025 je opět vedena jako provozní (datum neurčeno), místo ní je od 23. 10. 2005 odstavena lokomotiva 210.020.
2006-03-06 Od 5. 2. 2006 je odstavena lokomotiva 210.008, od 14. 2. 2006 i lokomotiva 210.031.
2006-06-25 Od 29. 5. 2006 přebrala vozbu osobního vlaku 4000 Křenovice h. n. - Brno hl. n. lokomotiva řady 242. Tímto se "žehličky" na pravidelných výkonech v osobní dopravě v DKV Brno nevyskytují.
2006-10-23 Od 11. 9. 2006 je pro opravu nápravových ložisek odstavena lokomotiva 210.023. Od 16. 10. 2006 je opět v provozu lokomotiva 210.008.
2006-10-27 Od 28. 9. 2006 je po vykolejení odstavena lokomotiva 210.030. Naopak do provozních se 22. 10. 2006 se vrátila lokomotiva 210.031.

210Elektrické lokomotivy řady 210 pěkného designu, alias "žehličky" byly vyráběny v letech 1972 a 1973 dále v letech 1979 až 1983 v celkovém počtu 74 kusů pod označením S 458.0. Depo kolejových vozidel Brno má nyní ve svém stavu 13 lokomotiv této řady a všechny jsou vedeny v PJ Maloměřice.

 

210.008 210.014 210.015 210.020 210.023 210.024 210.025 210.029
210.030 210.031 210.038 210.072 210.073      

Lokomotiva 210.020 je od 23. 10. 2005 odstavena, čeká na výměnu dvojkolí. Od 14. 2. 2006 je odstavena lokomotiva 210.031 (čeká opravu pojezdu). Na opravu po vykolejení čeká od 28. 9. 2006 lokomotiva 210.030.

V GVD 2005/2006 je turnusováno o jednu lokomotivu méně, než tomu bylo v GVD předchozím, tzn. nyní je jich 7.

První lokomotiva je nasazena v turnusové skupině 216 a vyjíždí z Brna do Ivanovic na Hané, přičemž část výkonů provádí společně s lok. ř. 708 (viz TS 711):

210.023
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 5:54 Ma 92821 Bd / 6:28 82522 Ma / 8:00 82221 Iv (přes Blažovice) / 14:53 82220 Ma (přes Chrlice) 5:54 Ma 92821 Bd / 6:28 82522 Ma odstavena v Maloměřicích

Na vlacích Mn z Brna do Křižanova a do Letovic se vyskytuje "žehlička" vedená v turnusové skupině 217. Mn Maloměřice - Letovice veze spolu s lok. ř. 704 (viz TS 719), jízdy mezi Maloměřicemi a Horními Heršpicemi jsou jízdy pro převezení "lega" na posun do Heršpic a odvoz z něj zpět na Mn

210
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 2:55 Ma Lv Hp / 3:30 Lv Ma / 6:13 82120 Kř / 13:42 82121 Ma / 17:24 Lv Hp / 17:47 Lv Ma / 18:12 82320 Le / 23:31 82321 Ma 2:55 Ma Lv Hp / 3:30 Lv Ma / 6:13 82120 Kř / 13:42 82121 Ma / 17:24 Lv Hp odstavena v Horních Heršpicích / 17:47 Lv Ma / 18:12 82320 Le / 23:31 82321 Ma

V Břeclavi je v turnusové skupině 218 nasazena lokomotiva řady 210, zajišťující vozbu vlaků Mn a Pn směrem na Moravský Písek. Částečně jezdí v tandemu s "legem" řady 704 z turnusové skupiny 744:

210.038
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 3:00 Bv 82645 Mp / 5:14 82440 Bv / 7:23 82641 Bz-p / 14:00  82640 Bv / 18:20 62253 Mp / 20:48 62250 Bv 3:00 Bv 82645 Mp / 5:14 82440 Bv / 7:23 82641 Bz-p / 11:53  82642 Bv / 18:20 62253 Mp / 20:48 62250 Bv odstavena v Břeclavi

Další břeclavská lokomotiva řady 210 zajišťuje v turnusové skupině 219 vozbu vlaků Mn do Vranovic, opět v tandemu s lokomotivou řady 704:

210
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 17:00 Bv 82520 Vn / 21:40 82521 Bv odstavena v Břeclavi 17:00 Bv 82520 Vn / 21:40 82521 Bv

7. staniční záloha v ŽST Brno hlavní nádraží obsluhující jižní zhlaví je již tradičně obsazována lokomotivou řady 210. Cestujícím je nejvíc na očích, protože postává na "poštovních" kolejích nebo se prohání od perónů směrem k jihu. Jedná se o turnusovou skupinu 221. Třešničkou na dortu bylo do 26. 5. 2006 její nasazení na osobním vlaku 4000 z Křenovic horního nádraží do Brna, což byl jediný pravidelný výkon lokomotivy řady 210 v DKV Brno v osobní vozbě:

210.014
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo na konci vl. 4001 Ke / 4000 Bo / Bo 5:00 - 18:30 7. staniční záloha Bo 5:00 - 13:00 7. staniční záloha odstavena v Maloměřicích

Na 1. staniční záloze v ŽST Břeclav operuje "žehlička" zařazená v turnusové skupině 222:

210
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bv 1. staniční záloha Bv 1. staniční záloha Bv 1. staniční záloha

Na 1. staniční záloze v ŽST Jihlava v turnusové skupině 223 jezdí poslední rovněž lokomotiva řady 210:

210
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Ja 5:30 - 22:30 staniční posun Ja 5:30 - 22:30 staniční posun odstavena v Jihlavě

 

Provoz lokomotiv ř. 210 DKV Brno v GVD 2004/2005.