Motorové lokomotivy ř. 704

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2005-12-10 Popis GVD 2005/2006. Stav a události v GVD 2004/2005 umístěny pod zvláštní odkaz na konci.
2005-12-17 Lokomotiva 704.003 je vedena v PJ Břeclav.
2006-02-03 Lokomotiva 704.017 je po opravě MVY od 30. 1. 2006 opět provozní.

Ve stavu DKV Brno se nachází 5 lokomotiv řady 704, kterým se říká "lego".

Lokomotivy řady 704 byly vyrobeny v ČKD Praha. V roce 1988 vznikly prototypy 704.001 a 704.002. O čtyři roky později - v roce 1992 - došlo k výrobě 18 lokomotiv označených 704.003 až 704.020.

 

Ve stavu DKV Brno jsou lokomotivy:

704.001 704.003 704.006 704.017 704.020     

První tři lokomotivy jsou přiděleny do PJ Maloměřice, čtvrtá a pátá do PJ Břeclav. Turnusovány jsou dohromady 4 stroje.

 

PJ Maloměřice

V PJ Maloměřice se nachází lokomotivy 704.001 a 704.006. První "lego", zařazené do turnusové skupiny 719, se objevuje na topírenském posunu v Horních Heršpicích a též doprovází vlak Mn z Maloměřic do Letovic, kam jezdí společně v tandemu s lok. ř. 210 (viz TS 217):

704.006
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 2:55 Ma Lv Hp / 6:00 - 17:40 topírenský posun / 17:47 Lv Ma / 18:12 82320 Le / 23:31 82321 Ma 2:55 Ma Lv Hp / 6:00 - 17:40 topírenský posun 6:00 - 17:40 topírenský posun / 17:47 Lv Ma / 18:12 82320 Le / 23:31 82321 Ma

Druhé "lego" je v Horních Heršpicích nepřetržitě a provádí zde přesuny souprav. Jedná se o turnusovou skupinu 720. Měla by se zde vyskytovat lokomotiva 704.001.

 

PJ Břeclav

Břeclavské lokomotivy řady 704 (704.003, 704.017 a 704.020) jsou zařazeny v turnusové skupině 744 do dvou jednodenních oběhů. V obou případech jsou v tandemech s lokomotivami řady 210:

704
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. 7:23 Bv 82641 Bz-p / 14:00 82640 Bv 7:23 Bv 82641 Bz-p / 11:53 82642 Bv odstavena v Břeclavi
1a. 17:00 Bv 82520 Po / 21:00 82521 Sa / 22:15 92527 Ht / 22:38 92526 Sa / 23:05 82521 Bv odstavena v Břeclavi 17:00 Bv 82520 Po / 21:00 82521 Sa / 22:15 92527 Ht / 22:38 92526 Sa / 23:05 82521 Bv

Provoz lokomotiv ř. 704 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz lokomotiv ř. 704 DKV Brno v GVD 2004/2005.