Přípojné vozy ř. 053

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2006-10-01 Založení této strany.
2006-11-26 Do DKV Brno by do začátku provozu v GVD 2006/2007 mělo přijít celkem 5 vozů.
2006-12-04 Dne 30. 11. 2006, devět minut před půlnocí do Brna dorazilo 5 vozů řady 053: 053.041, 053.045, 053.070, 053.076 a 053.082; ve stavu DKV Brno jsou uvedené vozy od 1. 12. 2006. Doplněny oběhy platné od 10. 12. 2006.
2007-04-14 Od 4. 4. 2007 je odstaven vůz 053.082 z důvodu jeho rekonstrukce na vůz 054 (tzn. na vůz 054.256) v KOS Krnov.
2007-05-11 Pro opravu brzd je od 26. 4. 2007 odstaven vůz 053.070.
2007-05-31 Vůz 053.070 je opraven, od 25. 5. 2007 je opět v provozu.
2007-06-08 S ohledem na počet vozů řady 054, které jsou v DKV Brno v počtu 6 kusů, došlo k přesunu 3 vozů řady 053 do DKV Plzeň, kde jsou ve stavu od 4. 6. 2007. V DKV Brno tak zbývá pouze vůz 053.041 a dále 053.082, který se však podrobuje v Krnově rekonstrukci na řadu 054. K 10. 6. 2007 byla turnusová skupina 033 převedena na vozy řady 054 s drobnou odchylkou, a sice že v pátek se vozy v Jihlavě po vlaku 887 nerozvěšují - na vlak 4819 najíždí vůz řady 050 na závěsu vlaku 4816 spolu s motorovým vozem řady 850.
2007-10-01 Vůz 053.082 se po rekonstrukci na řadu 054 již do Brna nevrátil. Od 19. 9. 2007 je ve stavu DKV Praha jako vůz 054.256. V DKV Brno tak zbývá už jen jeden jediný vůz řady 053, a sice 053.041.
2007-12-15 Poslední vůz řady 053 v DKV Brno - 053.041 - je od 8. 12. 2007 ve stavu DKV Plzeň. Kapitola provozu vozů řady 053 v DKV Brno se tímto uzavřela.

btn755

Vozy této řady vznikly v roce 1969 - 1970 ve vagónce Studénka. Jejich původní označení znělo Baim s číselným označením 70 54 20-09, přičemž první vůz měl inventární číslo 200 (nižší čísla byla obsazena, resp. vyhrazena pro vozy Balm-d, dnes Bmx) a poslední vůz obdržel číslo 319. Vyrobeno bylo tedy 120 vozů.
V roce 1983 byla řada vozů změněna na Bmnp, v roce 1990 na Bnp a konečně v roce 2001 na Btn. V 90. letech bylo změněno i číselné označení, vozy obdržely řadu
053.
Nedávno prošla část vozů úpravou spočívající v rekonstrukci jedné umývárny ve prospěch prostoru pro vlakové čety. Číselné označení 053 zůstalo stejné, avšak změnila se písmenná řada vozů, a sice z Btn na
Btn755.

Protože vozy řady 043 z Brna po jednoročním působení odešly v prosinci 2006 do jiných oblastí ČR, byly do DKV Brno dodány vozy řady 054 a 954. Do doby naplnění potřebných počtů vozů těchto řad jsou v DKV Brno přechodně předisponovány též vozy řady 053 (Btn755). Dne 30. 11. 2006 těsně před půlnocí dorazilo všech pět vozů řady 053 do Horních Heršpic. Nutno podotknout, že vozy této řady v okolí Brna již v minulosti běžně jezdily, a sice až do roku 1999. Během roku 2007 se počet vozů postupně snižuje v závislosti na dodávkách vozů řady 054.

Od začátku GVD 2006/2007 do 9. 5. 2007 byly turnusovány dva vozy řady 053, a sice v turnusové skupině 033 v jednodenním oběhu Brno - Jihlava - Pardubice a zpět. Jediná odchylka nastávala v pátek v podvečer, kdy se po příjezdu R 887 v ŽST Jihlava vozy rozvěsily, jeden vůz jel na Os 4817 a druhý vůz na Os 4819. Tato skutečnost je obězích vyznačena značkou *. [Os 4819 je kromě pátku řazen jen ze sólo motorového vozu řady 850 (v pracovní dny najíždí z Brna do Jihlavy na konci Os 4816), kdežto v pátek se posiluje o přípojný vůz]. K 10. 6. 2007 byla tato turnusová skupina převedena do řady 054.

2 x 053
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 4858 Tr // 4872 Ja / 4802 Jx / 4873 Tr / 4876 Ja / 886 Pa / 887 Ja / 4817* Bo Bo 4858 Tr // 876 Ja / 886 Pa / 887 Ja / 4817 Bo Bo 4858 Tr // 876 Ja / 886 Pa / 887 Ja / 4817 Bo

 

V DKV Brno již nejsou:

Původní číslo Rok/výr. číslo Současné číslo

Pozn.

Aktualizace
Baim 70 54 20-09 288 1970/71880 Btn755 053.041   2006-12-02
Baim 70 54 20-09 298 1970/71890 Btn755 053.045   2007-06-04
Baim 70 54 20-09 235 1970/71490 Btn755 053.070   2007-06-04
Baim 70 54 20-09 246 1970/71501 Btn755 053.076   2007-06-04
Baim 70 54 20-09 256 1970/71511 Btn755 053.082 odstaven z důvodu rekonstrukce na řadu 054 v KOS Krnov 2007-04-04