Elektrické lokomotivy ř. 362

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-11-25

Popis GVD 2018/2019.

2018-12-22

Lokomotiva 362.021 je od 18. 12. 2018 provozní.

2019-01-06

Turnusová skupina 306, tzn. dispečerský výkon v Břeclavi, existovala pouhé 4 dny načež došlo dnem 13. 12. 2018 k jejímu zrušení. Důvodem je zabezpečení těchto výkonů slovenskou lokomotivou 362.001 (91 56 6 362 001-0) společnosti ZSSK, jedná se o turnusovou skupinu 314 SPD Bratislava. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.002, 362.039, 362.109, 362.111, 362.119, 362.121, 362.159, 362.160, 362.161, 362.168, 362.173 a 362.175.

2019-01-20

Od 2. 1. 2019 je pro více závad odstavena lokomotiva 362.042. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.002, 362.027, 362.159 a 362.161.

2019-02-03

Po opravě EVY vyjela 20. 1. 2019 do pravidelného provozu lokomotiva 362.123. Ke střetu s automobilem v Ponětovicích došlo 26. 1. 2019 za jízdy R 906, "eso" 362.021 jedoucí v čele vlaku je odstaveno. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.118 a 362.159.

2019-02-17

Odstavené jsou lokomotivy 362.165 od 3. 2. 2019 a 362.082 od 6. 2. 2019, obě pro více závad. Naopak provozní je od 12. 2. 2019 "eso" 362.021. Aktualizován snímek lokomotivy 362.173.

2019-03-03

Provozní jsou "esa" 362.165 od 21. 2. 2019 a 362.082 od 24. 2. 2019. Aktualizován snímek lokomotivy 362.118.

2019-03-17

Lokomotiva 362.042 je od 7. 3. 2019 opět v provozu. Kvůli opravě EVY v DPOV Přerov je od 1. 3. 2019 odstaveno "eso" 362.169.

2019-03-31

Aktualizovány snímky lokomotiv 362.002, 362.112, 362.123, 362.161, 362.164 a 362.171.

2019-04-14

Po střetu na přejezdu, ke kterému došlo 5. 4. 2019 při jízdě R 842 v Rousínově, je odstavena lokomotiva 362.158. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.160, 362.161, 362.170 a 362.171.

2019-05-05

Pro závadu na trakčních motorech je od 16. 4. 2019 odstavena lokomotiva 362.039. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.019, 362.024, 362.161 a 362.163.

2019-05-19

Od 9. 5. 2019 je pro závadu na trakčním motoru odstaveno "eso" 362.087. Do provozu se 9. 5. 2019 vrátila lokomotiva 362.158. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001 a 362.109.

2019-06-09

Z důvodu závady na tlumičích je lokomotiva 362.121 od 28. 5. 2019 odstavena. Provozní jsou "esa" 362.169 od 29. 5. 2019 a 362.087 od 2. 6. 2019. Lokomotiva 362.039 odstavená pro závadu na trakčních motorech se 3. 6. 2019 přesunula do DPOV Přerov, kde se podrobuje opravě v rozsahu EVY. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.030, 362.109, 362.121, 362.165 a 362.166.

2019-06-23

Na opravu EVY odjela 18. 6. 2019 do OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová lokomotiva 362.173 a je tak odstavena. "Eso"362.121 je od 20. 6. 2019 provozní. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.039 a 362.165.

2019-07-28

Odstaveny jsou lokomotivy 362.082 od 16. 6. 2019 pro přeskok na trakčních motorech a 362.112 od 20. 7. 2019 z důvodu více závad. Do provozu se 16. 7. 2019 vrátilo "eso" 362.119. Závada na trakčních motorech byla důvodem pro odstavení lokomotivy 362.161 od 8. 7. do 26. 7. 2019. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.002, 362.024, 362.027, 362.039, 362.160, 362.161, 362.167 a 362.171.

2019-08-18

Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.024, 362.030, 362.112, 362.118, 362.124, 362.160, 362.161, 362.167, 362.168, 362.172 a 362.174.

2019-09-01

Lokomotiva 362.112 je od 17. 8. 2019 zpět v provozu. Doplněn snímek lokomotivy 362.080 a aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.019, 362.042, 362.109, 362.159, 362.161, 362.164, 362.168 a 362.172.

2019-09-15

Od 1. 9. do 9. 9. 2019 jezdilo "eso" 362.082 v pravidelném provozu, ale od 10. 9. 2019 je odstaveno pro opětovný přeskok na trakčním motoru. Na opravu EVY odjela 9. 9. 2019 do DPOV Přerov lokomotiva 362.167 a je tak odstavena. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.019, 362.118, 362.124, 362.163, 362.166, 362.167 a 362.172.

2019-09-29

Lokomotiva 362.039 je od 24. 9. 2019 provozní. Aktualizovány snímky lokomotiv 362.001, 362.030, 362.124, 362.159, 362.164, 362.171, 362.172 a 362.173.

2019-10-20

Závada na převodovce je důvodem odstavení "esa" 362.080 od 29. 9. 2019. Na opravu EVY odjela 1. 10. 2019 do OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová lokomotiva 362.027 a je tak odstavena. V provozu jsou "esa" 362.173 od 1. 10. 2019 a 362.082 od 7. 10. 2019.


362 Maximální povolená rychlost 120 km/h lokomotiv řady 363 nebyla pro výkony v osobní dopravě dostačující. V roce 1990 Škoda Plzeň vyrobila jednu lokomotivu s maximální povolenou rychlostí 140 km/h s označením 362.001. Další lokomotivy řady 362 vznikly záměnou podvozků mezi lokomotivami řady 162 a 363. Od roku 2009 se modernizace na řadu 362 prováděla již bez výměn podvozků. Ve všech případech je lokomotivám ponecháno původní inventární číslo.

 

Lokomotiv řady 362 se ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ nachází 41, turnusy jsou vytvořeny pro 33 lokomotiv. Ve srovnání s minulým GVD je inventární počet i turnusová potřeba o jednu lokomotivu nižší.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1001

1980/6451*

91 54 7 362.001-0

* na výr. štítku rok 1981

2018-12-09

ES 499.1002

1980/6452*

91 54 7 362.002-8

* na výr. štítku rok 1978

2018-12-09

ES 499.1019

1985/8130

91 54 7 362.019-2

 

2018-12-09

ES 499.1021

1985/8132

91 54 7 362.021-8

 

2019-02-12

ES 499.1023

1985/8134

91 54 7 362.023-4

WTB

2018-12-09

ES 499.1024

1985/8135

91 54 7 362.024-2

 

2018-12-09

ES 499.1027

1985/8138

91 54 7 362.027-5

WTB; odstavena - oprava EVY

2019-10-01

ES 499.1030

1985/8141

91 54 7 362.030-9

 

2018-12-09

ES 499.1039

1985/8150

91 54 7 362.039-0

 

2019-09-24

ES 499.1042

1985/8153

91 54 7 362.042-4

 

2019-03-07

363.070

91 54 7 362.070-5

WTB

2018-12-09

363.080

1987/8291

91 54 7 362.080-4

WTB; odstavena - závada na převodovce

2019-09-29

363.082

1986/8293

91 54 7 362.082-0

WTB

2019-10-07

363.087

1988/8338

91 54 7 362.087-9

WTB

2019-06-02

363.109

1988/8360

91 54 7 362.109-1

 

2018-12-09

363.111

1988/8362

91 54 7 362.111-7

 

2018-12-09

363.112

1988/8363

91 54 7 362.112-5

 

2019-08-17

363.113

1988/8364

91 54 7 362.113-3

 

2018-12-09

363.118

1988/8369

91 54 7 362.118-2

 

2018-12-09

363.119

1988/8370

91 54 7 362.119-0

 

2019-07-16

363.121

1988/8372

91 54 7 362.121-6

 

2019-06-20

363.123

1988/8374

91 54 7 362.123-2

 

2019-01-20

363.124

1988/8375

91 54 7 362.124-0

 

2018-12-09

363.158

1989/8640

91 54 7 362.158-8

 

2019-05-09

363.159

1989/8641

91 54 7 362.159-6

 

2018-12-09

363.160

1989/8642

91 54 7 362.160-4

 

2018-12-09

363.161

1989/8643

91 54 7 362.161-2

 

2018-12-09

363.162

1989/8644*

91 54 7 362.162-0

WTB; * na lokomotivě chybný výr. štítek 1989/8647

2018-12-09

363.163

1989/8645

91 54 7 362.163-8

 

2018-12-09

363.164

1989/8646

91 54 7 362.164-6

 

2018-12-09

363.165

1989/8647

91 54 7 362.165-3

WTB

2019-02-21

363.166

1989/8648

91 54 7 362.166-1

 

2018-12-09

363.167

1990/8649

91 54 7 362.167-9

odstavena - oprava EVY

2019-09-09

363.168

1989/8650

91 54 7 362.168-7

 

2018-12-09

363.169

1989/8651

91 54 7 362.169-5

 

2019-05-29

363.170

1989/8652

91 54 7 362.170-3

 

2018-12-09

363.171

1989/8653

91 54 7 362.171-1

 

2019-07-27

363.172

1989/8654

91 54 7 362.172-9

 

2018-12-09

363.173

1989/8655

91 54 7 362.173-7

 

2019-10-01

363.174

1989/8656

91 54 7 362.174-5

 

2018-12-09

363.175

1989/8657

91 54 7 362.175-2

 

2018-12-09


Lokomotivám řady 362 je vyhrazeno 9 turnusových skupin 301 až 309. Lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB jezdí ve skupině 305, ve zbývajících TS jezdí "esa" bez komunikační linky WTB.

 

Brněnská "esa" oproti GVD 2017/2018 jezdí nově v úseku Praha - Děčín hl. n., naopak opouští úsek Brno - Křenovice horní n. - Holubice, Praha - Lysá nad Labem - Nymburk a Poříčany - Nymburk. V platném GVD je můžeme pravidelně spatřit na tratích:

První turnusová skupina 301 je sestavena pro 18 lokomotiv řady 362, které v ní dopravují jednak vlaky dálkové dopravy na ramenech Brno - Havlíčkův Brod - Praha a Brno - Bohumín a jednak vlaky regionální dopravy Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Kolín.
Na obratu 961 // 960 "eso" zajíždí z Prahy do Jihlavy. S vlaky 817 // 816 se projede na trati Brno - Břeclav, mezi nimi nově vozí pár vlaků 456 / 457 do Bohumína a zpět. Novinkou je též vozba rychlíků 670 / 675 Praha - Děčín a zpět. Na výše zmíněné regionální dopravě jezdí od od večera 2. turnusového dne po 5. turnusový den včetně, přičemž v pracovní dny zajede i z Kolína do Nymburku na vlacích 5904 / poh5879.

 

Dvě lokomotivy jezdí po celý týden v turnusové skupině 302 v čele vlaků Brno-Královo Pole - Olomouc - Šumperk.

 

Mezi Brnem a Ústím nad Orlicí na straně jedné a Brnem a Šumperkem na straně druhé se pohybují 4 lokomotivy v turnusové skupině 303. První dva dny dopravují spěšné vlaky Brno - Česká Třebová a osobní vlaky Letovice - Ústí nad Orlicí. Ve 3. turnusovém dni přechází kromě neděle na obratu 1973 / 905 na šumperské výkony (R 905 je jediným rychlíkem relace Brno - Šumperk, který je během roční nepřetržité výluky v ŽST Brno hl. n. veden z brněnského hlavního nádraží; všechny ostatní vlaky jízdu začínají nebo končí v Brně-Králově Poli), kde zůstávají do konce 4. turnusového dne.

 

Lokomotiva v jednodenní turnusové skupině 304 jezdí na rameni Brno - Česká Třebová - Pardubice, oběhy jsou shodné s oběhy v minulém GVD:


362.168

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): LET 4764 CST / 1975 BNO / 1972 CHN / 4761 LET

 

(5): LET 4764 CST / 1975 BNO / 1972 CHN / 4761 LET / 4768 CST / 4765 LET

LET 4766 CST / 5006 PCE / 5009 CST / 4761 LET

LET 4766 CST / 5006 PCE / 5009 CST / 4761 LET


Osobní vlaky na "ferdinandce", resp. v úseku Břeclav - Přerov - Olomouc v pevném řazení vozidel 362 + Bdmtee275 + Bdmtee281 + Bfhpvee295 vozí lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB v již tradiční pětidenní turnusové skupině 305. Oběhy jsou stejné jako v minulém GVD. Napojení s Brnem se odehrává pomocí Os 4640 (pracovní dny), Os 4612 (sobota ráno) a Os 4666/4658 (sobota večer). V opačném směru najíždí lokomotivy do Břeclavi na Os 4635 (pracovní dny) a Os 4633 (nepracovní dny). V pracovní dny odpoledne se stejně jako v minulém GVD "esa" projedou mezi Brnem a Tišnovem, v tomto grafikonu se jedná o vlaky 4968 / 4977 / 4976 / 4985 / 4984 / 4635. Řídicí vozy jsou zařazeny do TS 913 a ještě dodávám, že řazení "sysla" v soupravě je předepsáno čelem směrem ku Břeclavi (nebo Vídni, chcete-li).

 

Podobně jako v minulém GVD zabezpečují maloměřické lokomotivy řady 362 dispečerské výkony v Olomouci, České Třebové a Praze. Dispečerský výkon v Břeclavi přešel od 13. 12. 2018 k železniční společnosti ZSSK. Zatímco v minulém GVD byly všechny výkony soustředěny do jedné turnusové skupiny 3006 se čtyřmi samostatnými "okýnky", v právě platném GVD má každý dispečerský výkon svoji vlastní turnusovou skupinu:

- TS 306 ... dispečerský výkon Břeclav, lokomotiva vozila v pondělí vlak R 408 do Bohumína a v pátek R 409 z Bohumína s protiběhy vlaků Lv. Turnusová skupina existovala od 9. 12. do 12. 12. 2018, od 13. 12. 2018 ji nahradila turnusová skupina 314 ZSSK - SPD Bratislava;

- TS 307 ... dispečerský výkon Olomouc hl. n.;

- TS 308 ... dispečerský výkon Česká Třebová;

- TS 309 ... dispečerský výkon Praha hl. n.


362001

Lokomotiva 362.001 ve svém někdejším legendárním nátěru dne 11. 5. 2019 v čele R 823 "Slezan" projíždí mezi ŽST Polom a zastávkou Jeseník nad Odrou. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362002

R 830 "Slezan" vedený "esem" 362.002 projíždí ŽST Prosenice dne 8. 4. 2019. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362019

Mezi ŽST Kuřim a zastávkou Čebín projíždí 28. 4. 2019 vlak R 978 Vysočina v čele s lokomotivou 362.019. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362021

Dne 12. 5. 2018 bylo v ŽST Čáslav zachyceno "eso" 362.021 na obratu mezi Os 5959 a Os 5958. Autor snímku David Prause.


362031

"Eso" 362.023 v čele Os 4217 dne 31. 5. 2016 mezi ŽST Hulín a zastávkou Břest. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362024

R 827 "Slezan" v čele s lokomotivou 362.024 projíždí dne 21. 4. 2019 mezi ŽST Luleč a AHr Drnovice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362027

Mezi zastávkami Nemilany a Olomouc-Nové Sady projíždí 8. 4. 2019 vlak R 905 Bouzov v čele s lokomotivou 362.027. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362030

Lokomotiva 362.030 dne 31. 5. 2019 projíždí mezi zastávkou Měrovice nad Hanou a ŽST Němčice nad Hanou s vlakem R 834 "Slezan". Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362039

Dne 8. 4. 2019 bylo mezi ŽST Prosenice a Přerov zachyceno "eso" 362.039 s vlakem R 832 "Slezan". Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362042

R 981 Vysočina tažený lokomotivou 362.042 projíždí 28. 4. 2019 mezi zastávkou Čebín a ŽST Kuřim. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362.070

362080

Dne 28. 4. 2019 se v ŽST Brno-Královo Pole setkaly lokomotivy 362.080 s R 907 Bouzov a 362.172 na obratu mezi vlaky R 914 a R 909. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362082

"Eso" 362.082 v ŽST Bludov s R 907 dne 4. 2. 2018. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362.087

362109

Zastávkou Česká projíždí 28. 4. 2019 vlak R 975 Vysočina vedený "esem" 362.109. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362111

"Eso" 362.111 dne 27. 9. 2018 projíždí mezi ŽST Kojetín a zastávkou Měrovice nad Hanou s vlakem R 832. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362112

Měrovicemi nad Hanou projíždí dne 22. 4. 2019 lokomotiva 362.112 s R 830 "Slezan". Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362113

R 832 v čele s lokomotivou 362.113 projíždí dne 2. 4. 2018 mezi zastávkou Jeseník nad Odrou a ŽST Polom. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362118

R 825 "Slezan" byl dne 11. 5. 2019 zachycen v čele s lokomotivou 362.118 mezi ŽST Polom a zastávkou Jeseník nad Odrou. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362119

"Eso" 362.119 s R 975 Jan Blažej Santini dne 28. 9. 2018 jede po dolnoloučském viaduktu. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362121

V Němčicích nad Hanou byl dne 30. 3. 2019 zachycen odklon R 905 Bouzov vedený lokomotivou 362.121. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362123

Os 5909 v čele s lokomotivou 362.123 dne 9. 2. 2019 mezi ŽST Golčův Jeníkov a zastávkou Golčův Jeníkov město. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362124

Lokomotiva 362.124 byla dne 17. 5. 2019 zachycena mezi zastávkou Měrovice nad Hanou a ŽST Němčice nad Hanou s vlakem R 830 "Slezan". Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362158

Mezi ŽST Kojetín a zastávkou Měrovice nad Hanou projíždí dne 29. 9. 2017 lokomotiva 362.158 s vlakem R 830. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362159

Dne 3. 6. 2019 byl mezi ŽST Věžky a Chropyně zachycen R 828 "Slezan" v čele s lokomotivou 362.159. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362160

R 836 "Slezan" vedený lokomotivou 362.160 dne 21. 4. 2019 v Lulči. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362161

Mezi ŽST Luleč a Komořany u Vyškova byl 21. 4. 2019 zachycen R 838 "Slezan" vedený "esem" 362.161. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362162

Dne 18. 7. 2014 projíždí mezi ŽST Hulín a zastávkou Břest lokomotiva 362.162 s R 813. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362163

Mezi zastávkou Chvalkovice na Hané a ŽST Ivanovice na Hané byla dne 10. 5. 2019 zachycena lokomotiva 362.163 s vlakem R 906 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362164

"Eso" 362.164 projíždí dne 31. 5. 2019 mezi ŽST Němčice nad Hanou a Nezamyslice s R 832 "Slezan". Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362165

Dne 1. 4. 2019 byla mezi ŽST Postřelmov a AHr km 1,700 zachycena lokomotiva 362.165 s vlakem R 906 Bouzov. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362166

Mezi ŽST Chropyně a Kojetím projíždí dne 17. 5. 2019 vlak R 828 "Slezan" vedený lokomotivou 362.166. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362167

"Eso" 362.167 dne 18. 5. 2019 projíždí mezi ŽST Němčice nad Hanou a zastávkou Měrovice nad Hanou s vlakem R 823 "Slezan". Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362168

Dne 21. 4. 2019 byl v Lulči zachycen R 908 Bouzov s "esem" 362.168. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362169

Mezi ŽST Grygov a Brodek u Přerova byl dne 22. 8. 2018 zachycen odklon vlaku R 906 tažený lokomotivou 362.169. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362170

Lokomotiva 362.170 zabezpečovala dne 12. 3. 2019 dispečerský výkon v ŽST Praha hl. n. Autor snímku David Prause.


362171

Mezi ŽST Přerov přednádraží a Věžky projíždí dne 3. 6. 2019 "eso" 362.171 v čele R 826 "Slezan". Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362172

R 827 "Slezan" tažený lokomotivou 362.172 projíždí dne 11. 5. 2019 mezi zastávkou Bělotín a ŽST Polom. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362173

Mezi zastávkou Hoštice-Heroltice a AHr Topolany projíždí dne 31. 5. 2019 vlak R 830 "Slezan" v čele s "esem" 362.173. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362174

Pod lulečským kostelem sv. Martina dostavěným v roce 1753 projíždí dne 21. 4. 2019 vlak R 844 "Slezan" vedený lokomotivou 362.174 z roku 1989. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


362175

"Eso" 362.175 s R 834 projíždí dne 8. 10. 2018 mezi ŽST Drahotuše a Lipník nad Bečvou po jezernickém viaduktu. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky