Motorové lokomotivy ř. 750 a 754

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-12-02

Popis GVD 2018/2019.

2018-12-22

Bohumínský "brejlovec" 754.079 odjel 12. 12. 2018 v čele R 907 z Brna do Olomouce. V Brně však nově vypomáhá jeho kolega, stroj 754.080. Do Brna najel 20. 12. 2018 vlakem R 914 a odjel na "starou tišnovku" zajišťovat vozbu posílených souprav na Světový pohár v biatlonu probíhající v Novém Městě na Moravě ve dnech 19.–23. 12. 2018.

2019-01-06

Lokomotiva 754.080 odjela 26. 12. 2018 v závěsu R 907 z Brna do Olomouce. Od 4. 1. 2019 nastala změna v turnusové skupině 704. Aktualizovány snímky lokomotiv 750.704, 750.710, 750.711 a 750.719.

2019-01-20

Netrvalo dlouho a olomoucký "brejlovec" 754.079 vyjel opět vypomáhat do Brna. Dojel sem 8. 1. 2019 na konci R 908.

2019-02-03

Odstavené jsou dvě lokomotivy řady 750: 750.719 od 23. 1. 2019 (více závad) a 750.713 od 31. 1. 2019 odjela do CZ LOKO v České Třebové na opravu MVY. Do provozu se 30. 1. 2019 vrátil "brejlovec" 750.712. Aktualizovány snímky lokomotiv 750.709, 750.710 a 750.711.

2019-02-17

"Brejlovec" 750.719 je od 9. 2. 2019 opět provozní. Stroj 754.079, který byl v Brně na výpomoci, odjel 10. 2. 2019 do Olomouce. Aktualizovány snímky lokomotiv 750.711, 750.713 a 754.012.

2019-03-03

Aktualizovány snímky lokomotiv 750.713 a 754.062.

2019-03-17

Na opravu MVY do CZ LOKO v České Třebové odjel 26. 2. 2019 z Rakovníka "brejlovec" 750.705 a je tak odstaven. Naopak z opravy MVY se vrátila lokomotiva 750.704, od 2. 3. 2019 je zpět v provozu. A provozní je od 7. 3. 2019 rovněž téměř rok odstavený "brejlovec" 754.013. Aktualizovány snímky lokomotiv 754.012 a 754.067.

2019-03-31

V Bohumíně vypomáhá od 19. 3. 2019 brněnský "brejlovec" 754.019. Aktualizovány snímky lokomotiv 754.012, 754.018 a 754.067.

2019-04-14

V Havlíčkově Brodě došlo 26. 3. 2019 k výměně tam deponovaného "brejlovce" - lokomotiva 754.043 odjela do Maloměřic a místo ní najel do Havlíčkova Brodu stroj 754.012. Lokomotiva 754.019 se 2. 4. 2019 vrátila z Bohumína zpět do Brna. Aktualizovány snímky lokomotiv 754.012, 754.018, 754.019 a 754.067.

2019-05-05

V Havlíčkově Brodě je od 15. 4. 2019 deponována lokomotiva 754.043, "brejlovec" 754.012 se vrátil do Maloměřic. Od 16. 4. 2019 je pro závadu na vodním okruhu odstavena lokomotiva 750.711.

2019-05-19

Aktualizován snímek lokomotivy 754.019.

2019-06-09

Odstavený "brejlovec" 750.711 byl 19. 5. 2019 přepraven do Šumperku a 1. 6. 2019 odtud do CZ LOKO v České Třebové na opravu MVY. Od 9. 6. 2019 dochází ke změně v turnusové skupině 704. Aktualizovány snímky lokomotiv 754.013, 754.019 a 754.023.

2019-06-23

Do provozu se 11. 6. 2019 vrátila lokomotiva 750.713. Aktualizován snímek lokomotivy 754.019.

2019-07-28

Na lokomotivě 750.705 byla dokončena oprava MVY, od 3. 7. 2019 je provozní. Nevrátila se však do SÚ Rakovník, nýbrž začala jezdit u SÚ Šumperk mezi Zábřehem na Moravě a Jeseníkem. Aktualizovány snímky lokomotiv 750.704, 750.712 a 754.043.

2019-08-18

Na lokomotivě 754.018 došlo 25. 7. 2019 k zahoření kabeláže a je tak odstavena. Dne 12. 8. 2019 odjel do CZ LOKO v České Třebové "brejlovec" 750.710 na opravu MVY a je rovněž odstaven. Aktualizován snímek lokomotivy 754.013.

2019-09-01

Aktualizovány snímky lokomotiv 754.013 a 754.023.

2019-09-15

Aktualizovány snímky lokomotiv 754.012 a 754.013.

2019-09-29

Maloměřické středisko údržby odevzdalo do OCÚ Střed - SÚ Praha-Vršovice lokomotivu 750.705, naopak do stavu OCÚ Východ - SÚ Maloměřice přibyl do té doby vršovický "brejlovec" 754.007. Přeprava obou lokomotiv do svých nových domovů proběhla 18. 9. 2019, což byl také poslední den jejich straých působišť. Místo lokomotivy 750.705 najel do Šumperku 17. 9. 2019 stroj 750.711 přímo z CZ LOKO v České Třebové po opravě MVY (který je tím pádem opět provozní), je však veden i nadále v SÚ Maloměřice. Do CZ LOKO v České Třebové odjel 25. 9. 2019 "brejlovec" 750.709 na opravu MVY a je tak odstaven. Aktualizován snímek lokomotivy 754.013.

2019-10-20

Počet lokomotiv řady 750 v SÚ Maloměřice od 5. 10. 2019 činí 6 strojů. Sice se z deponie v Šumperku vrátil do Brna 5. 10. 2019 "brejlovec" 750.711, avšak dne 4. 10. 2019 odjela z Brna do Šumperku nadobro lokomotiva 750.704. Odstaven je od 5. 10. 2019 "brejlovec" 750.713 z důvodu závady na elektronice. Od 16. 10. 2019 je provozní lokomotiva 754.018. Z Havlíčkova Brodu odjela 4. 10. 2019 do Brna lokomotiva 754.043, místo ní je od 7. 10. 2019 v Havlíčkově Brodě "brejlovec" 754.019.

Motorové lokomotivy ř. 750

7507 Pod označením řadou 750.7 (ČD) se skrývá 19 modernizovaných lokomotiv předchozí řady 750. Modernizaci provedla firma CZ LOKO, a.s., v České Třebové v letech 2010–2012. Hnací agregát se skládá ze spalovacího motoru Caterpillar 3512C HD (jmenovitý výkon je nastaven na 1 550 kW) se soustrojím alternátorů Siemens. Přenos výkonu na hnací dvojkolí elektrický, střídavě-stejnosměrný (AC/DC). Regulaci výkonu a celé ovládání lokomotivy zajišťuje elektronický řídicí systém MSV s funkcí automatické regulace rychlosti (ARR) a automatického vedení vlaku (AVV) s cílovým brzděním. Lokomotiva má tři systémy vzduchotlakových brzd, mechanickou brzdu ruční (zajišťovací) a elektrodynamickou brzdu (EDB). Maximální rychlost lokomotivy zůstala na hodnotě 100 km/h. Výkon trvalý na háku je uváděn ve výši 1 111 kW, výkon dynamické brzdy činí 1 460 kW. Lokomotivy z CZ LOKO vyjely s nátěrem v korporátních barvách.

 

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je ve stavu 6 lokomotiv (do 17. 9. 2019 zde bylo 8 strojů, do 4. 10. 2019 činil počet lokomotiv 7). Do turnusu je zapojeno 7 lokomotiv, od 5. 10. 2019 je tedy inventární počet nižší než turnusová potřeba. Oproti minulému GVD byl na počátku GVD stav nezměněn.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.3259

1975/9495

92 54 2 750.709-8

později 753.259 a 750.259; odstavena - oprava MVY

2019-09-25

T 478.3285

1975/9521

92 54 2 750.710-6

MÍŠA; později 753.285 a 750.285; odstavena - oprava MVY

2019-08-12

T 478.4001

1975/9842

92 54 2 750.711-4

později T 478.4201, 754.201 a 750.409

2019-10-05

T 478.4002

1975/9843

92 54 2 750.712-2

později T 478.4202, 754.202 a 750.410

2019-01-30

T 478.3162

1974/9158

92 54 2 750.713-0

později 753.162 a 750.162; odstavena - závada na elektronice

2019-10-05

T 478.3096

1973/8834

92 54 2 750.719-7

EVIČKA; později 753.096 a 750.096

2019-02-09


Brněnské lokomotivy řady 750 jezdí ve dvou turnusových skupinách 701 a 702. Pravidelně je můžeme vidět na stále stejných tratích jako v minulém GVD:

Čtyři lokomotivy řady 750.7 jezdí v "jihlavské" turnusové skupině 701, oběhy jsou stejné jako v minulém GVD:


750.711, 712, 719; 754.007

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO 668 JHL / 661 BNO / 662 JHL / 667 BNO / 650 JHL

BNO 668 JHL / 661 BNO / 662 JHL / 667 BNO [a přechází na (+) 666]

BNO 668 JHL / 661 BNO / 662 JHL / 667 BNO / 650 JHL

2.

JHL 653 BNO / 664 JHL / 665 BNO / 652 JHL [a v (5) přechází na (1) 651]

JHL 653 BNO / 664 JHL / 665 BNO / 652 JHL [a přechází na (+) 653]

JHL 653 BNO / 664 JHL / 665 BNO / 652 JHL

3.

JHL 4801 BNO / 4816 JHL

odstavena JHL

odstavena JHL

4.

JHL 651 BNO / 666 JHL / 663 BNO / 660 JHL / 669 BNO

JHL 651 BNO / 666 JHL / 663 BNO / 660 JHL / 669 BNO

BNO 666 JHL / 663 BNO / 660 JHL / 669 BNO


Turnusová skupina 702 je třídenní, "brejlovci" dopravují rychlíky v úseku Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice a 897 / 894 mezi Otrokovicemi a Zlínem, podílí se na vozbě spěšných vlaků mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště, jednou za týden se ukáží v Bylnici, dále vozí vlaky 4834 // 4827 Brno - Okříšky a o víkendu zavítají na "starou tišnovku" se spěšným vlakem 1436 / 1437 "Pernštejn" Brno - Žďár nad Sázavou:


754.012, 013, 016

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): VNM 892 SMH / 883 LUE / 888 SMH / 887 LUE / 884 SMH / 891 LUE / 880 SMH / 21:43 70241 OTE / 897 ZLN ST

 

(5): VNM 892 SMH / 883 LUE / 888 SMH / 887 LUE / 884 SMH / 891 LUE / 880 SMH / 895 VNM [a přechází na (6) 892]

VNM 892 SMH / 883 LUE / 888 SMH / 887 LUE / 884 SMH / 891 LUE / 880 SMH / 21:43 70241 OTE / 897 ZLN ST [a přechází na (+) 894]

VNM 892 SMH / 883 LUE / 888 SMH / 887 LUE / 884 SMH / 891 LUE / 880 SMH / 21:45 70241 OTE / 897 ZLN ST

2.

(1)–(4): ZLN ST 894 OTE / 5:56 70240 UHE / 1722 BNO / 4834 OKY

 

(5): ZLN ST 894 OTE / 5:56 70240 UHE / 1722 BNO / 1729 SMH / 1732 BNO [a přechází na (6) 1436]

BNO 1436 ZNS / 1437 BNO [a přechází na (+) 1636]

BNO 1436 ZNS / 1437 BNO / 20:42 70100 OKY

3.

(1)–(4): OKY 4827 BNO / 1731 SMH / 895 VNM

 

(5): OKY 4827 BNO / 1725 SMH / 1730 BNO / 1733 BYE

BYE 1722 UHE / 6:40 70250 SMH / 881 LUE / 890 SMH / 885 LUE / 886 SMH / 889 LUE / 882 SMH / 895 VNM

ZLN ST 894 OTE / 5:56 70240 SMH / 885 LUE / 886 SMH / 889 LUE / 882 SMH / 895 VNM


750709

Od Kralic nad Oslavou šplhá k Rapoticícm dne 16. 11. 2018 "brejlovec" 750.709 s R 661 Bezdrev. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

750710

R 666 Vajgar projíždí mezi ŽST Kralice nad Oslavou a Náměšť nad Oslavou dne 16. 11. 2018 vedený lokomotivou 750.710. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

750711

Dne 16. 11. 2018 byla mezi Rapoticemi a Kralicemi nad Oslavou zachycena lokomotiva 750.711 s vlakem R 664 Jakub Krčín. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

750712

R 665 Rožmberk dne 12. 7. 2019 po příjezdu do ŽST Brno hl. n. v čele s "brejlovcem" 750.712. Autor snímku Julian Mandeville.


750713

Lokomotiva 750.713 s vlakem R 662 Petr Vok dne 5. 12. 2018 projíždí pod Omicemi. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

750719

Dne 14. 10. 2018 míří "brejlovec" 750.719 od Číchova do Okříšek s R 665 Jakub Krčín. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.3119

1973/8857

92 54 2 750.704-9

GIULIETTA; později 753.119 a 750.119

2019-10-05

T 478.3078

1973/8816

92 54 2 750.705-6

GORDON; později 753.078 a 750.078; deponie SÚ Šumperk

2019-09-19


750704

"Giulietta" 750.704 najíždí dne 12. 7. 2019 jako Sv 1723 z ŽST Brno-Maloměřice na Odb Brno-Židenice z, odkud odjede jako Sp 1723 Santon do Starého Města u Uherského Hradiště. Autor snímku Julian Mandeville.

750705

Dne 8. 9. 2017 se od Krahulova blíží do svého cíle - Okříšek - vlak Os 4834 vedený lokomotivou 750.705. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


 

Motorové lokomotivy ř. 754

754 Potřeba elektrického vytápění osobních vozů na neelektrizovaných tratích byla důvodem vzniku lokomotiv řady T 478.4. V roce 1975 vznikly v ČKD Praha lokomotivy T 478.4001 a T 478.4002 (později přeznačeny na T 478.4201 a T 478.4202, pak 754.201 a 754.202 a konečně na 750.409 a 750.410). V letech 1978–1980 bylo k ČSD dodáno dalších 84 lokomotiv této řady. Bylo by jich víc, ale výrobu ukončil 19. 7. 1980 známý požár závodu ČKD Naftové motory na Smíchově založený úmyslně závodním hasičem (tehdy požárníkem).

 

Po oddělení nákladního dopravce ČD Cargo zůstaly tyto lokomotivy u osobního dopravce ČD.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 11 lokomotiv (do 17. 9. 2019 zde bylo 10 strojů), z nichž 5 je turnusovaných. Stav byl na počátku GVD stejný jako v grafikonu předešlém.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 478.4007

1978/10438

92 54 2 754.007-3

 

2019-09-19

T 478.4012

1979/10443

92 54 2 754.012-3

 

2019-04-15

T 478.4013

1979/10444

92 54 2 754.013-1

 

2019-03-07

T 478.4016

1979/10447

92 54 2 754.016-4

 

2018-12-09

T 478.4018

1979/10449

92 54 2 754.018-0

DOMINIČKA

2019-10-16

T 478.4019

1979/10450

92 54 2 754.019-8

deponie SÚ Havlíčkův Brod

2019-10-07

T 478.4023

1979/10454

92 54 2 754.023-0

 

2018-12-09

T 478.4043

1979/10897

92 54 2 754.043-8

 

2019-10-04

T 478.4062

1980/10916

92 54 2 754.062-8

 

2018-12-09

T 478.4067

1980/10921

92 54 2 754.067-7

 

2018-12-09

T 478.4075

1980/10929

92 54 2 754.075-0

VENDULKA

2018-12-09


Obraty lokomotiv řady 754 jsou rozděleny do čtyř turnusových skupin 703, 704, 705 a 706. Oproti minulému GVD nově zajíždí z Brna do Okříšek ("páteční okříšky") a do Brna-Králova Pole:

Rychlíky Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice včetně jednoho obratu do Zlína střed z pátku na sobotu a oproti předešlému GVD ve zvýšené míře spěšné vlaky na "vláře" vozí lokomotivy zařazené do dvoudenní turnusové skupiny 703:


754.067, 075

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): BYE 1722 UHE / 06:40 70250 SMH / 881 LUE / 890 SMH / 885 LUE / 886 SMH / 889 LUE / 882 SMH / 4347 BOJ ME / posun BOJ

 

(5): BYE 1722 UHE / 06:40 70250 SMH / 881 LUE / 890 SMH / 885 LUE / 886 SMH / 889 LUE / 882 SMH / 4347 BOJ ME / posun BOJ / 20:01 70290 VNM*

ZLN ST 894 OTE / 05:56 70240 UHE / 1722 BNO / 1723 SMH / 1728 BNO

odstavena VNM / BOJ*
(* Lv 70290/70291 nejedou 26. IV. - 23. IX.)

2.

(1): VNM* 03:35 70291 BOJ / 1720 BNO HN / 14162 BNO ZE / 1725 SMH / 1730 BNO / 1733 BYE

(2)–(4): BOJ 1720 BNO HN / 14162 BNO ZE / 1725 SMH / 1730 BNO / 1733 BYE

 

(5): BOJ 1720 BNO HN / 14162 BNO ZE / 1723 SMH / 1728 BNO / 1731 SMH / 21:43 70241 OTE / 897 ZLN ST

odstavena VNM / BOJ*
(* Lv 70290/70291 nejedou 27. IV. - 23. IX.)

BNO 1733 BYE


Součástí pohotovostní soupravy IDS JMK je "brejlovec" zařazený do turnusové skupiny 704. S ohledem na roční nepřetržitou výluku na brněnském hlavním nádraží byla zprvu umístěna netradičně v ŽST Brno-Královo Pole, leč lehce předoucí motor lokomotivy zavdal stížnosti obyvatel z přilehlé ulice Myslínova, a tak se počínaje 4. 1. 2019 pohotovostní souprava musela nedobrovolně přestěhovat do ŽST Brno-Maloměřice (nemohu nevzpomenout obdobné stížnosti z dob, kdy se v Brně-Králově Poli dělaly přepřahy nákladních vlaků od Havlíčkova Brodu na Veselí nad Moravou a opačně, a na témže místě duněli "sergejové"). Tato změna (oficiálně vydaná k datumu 21. 1. 2019) je vyznačena zeleně. Nicméně od červnové změny GVD 9. 6. 2019 se pohotovostní souprava do Brna-Králova Pole opět přesouvá; změna je vyznačena červeně:


754.018

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO KP MA KP 05:30 - 19:00 souprava IDS

BNO KP MA KP 7:00 - 19:00 souprava IDS

BNO KP MA KP 7:00 - 19:00 souprava IDS


Lokomotiva v turnusové skupině 705 je vystavována v pátek na osobní vlak do Okříšek, o víkendu vozí pár spěšných vlaků "Hostýn" Brno - Frenštát pod Radhoštěm s nocováním ve Valašském Meziříčí:


754.062

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): odstavena BNO


(5): BNO 4834 OKY / 16:58 70101 BNO

BNO 1643 FPR / 1644 VLM

VLM 3175 FPR / 1646 BNO


Poslední lokomotiva řady 754 zařazená do turnusové skupiny 706 je nepřetržitě k dispozici u nehodového vlaku:


754

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO MA 0:00 - 24:00 nehodový vlak

BNO MA 0:00 - 24:00 nehodový vlak

BNO MA 0:00 - 24:00 nehodový vlak


754.007

754012

Ve své "domovině", tedy SÚ Maloměřice byla 13. 9. 2019 zachycena lokomotiva 754.012. Autor snímku Alan Butschek.

754013

"Brejlovec" 754.013 dne 8. 5. 2019 mezi Luhačovicemi a Biskupicemi u Luhačovic s vlakem R 882 "Slovácký expres". Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

754016

Dne 11. 8. 2018 byla v ŽST Jihlava zachycena lokomotiva 754.016 čekající na příjezd R 661 Bezdrev z Plzně, aby se zde mohla postavit do jeho čela a pokračovat dále do Brna. Autor snímku František Bartoš.


754018

"Brejlovec" 754.018 dne 15. 2. 2019 projíždí mezi zastávkou Brankovice a ŽST Nemotice v čele Sp 1729 Cimburk. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

754019

V pozadí s Lysou horou byl 20. 3. 2019 ve Frýdlantě nad Ostravicí zachycen Os 3159 vedený lokomotivou 754.019, která byla z Brna krátkodobě zapůjčena do Bohumína. Vlevo se nachází Os 3138 s "brejlovcem" 754.065. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

754023

R 883 "Slovácký expres" v čele s "brejlovcem" 754.023 projíždí dne 8. 5. 2019 mezi zastávkou Vésky a AHr Popovice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

754043

"Brejlovec" 754.043 vykonal va ranních hodinách dne 26. 4. 2019 obrat z Havlíčkova Brodu do Čáslavi a zpět na vlacích 5900 / 8345, poté byl na snímku zachycen v ŽST Havlíčkův Brod. Autor snímku David Prause.


754062

"Brejlovec" 754.062 dne 18. 1. 2019 s vlakem R 884 "Slovácký expres" v Újezdci u Luhačovic. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

754067

Mezi Nemoticemi a Jestřabicemi projíždí 15. 2. 2019 lokomotiva 754.067 s vlakem Sp 1731 Hruškovice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

754075

Dne 14. 8. 2017 byl v Kunovicích zachycen Rx 885 "Galán" vedený lokomotivou 754.075. Autor snímku David Prause.

 


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky