Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-12-02

Popis GVD 2018/2019.


Motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí řady 852 a 853. Připojuji několik údajů o historii těchto vozů.

 

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro mezinárodní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro vnitrostátní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se tehdy vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018 až 025.

 

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řadu 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuji např. webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a trvala do roku 2006.

 

Vozy prošly přeznačením tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení 854.2 s původním pořadovým číslem (které je shodné i s původním pořadovým číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

 

V bývalém DKV Brno vozy řady 854 jezdily od konce roku 2006. Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 18 motorových vozů, z nichž 15 je turnusovaných. Ve srovnání s minulým GVD zůstává turnusová potřeba i inventární stav na stejné úrovni.

SÚ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1002

1969/70320

95 54 5 854.002-3

 

2018-12-09

M 296.1007

1969/70325

95 54 5 854.007-2

 

2018-12-09

M 296.1012

1970/72195

95 54 5 854.012-2

ZUZKA; červenokrémový nátěr

2018-12-09

M 296.1013

1970/72196

95 54 5 854.013-0

PAVLÍNKA

2018-12-09

M 296.1024

1970/72207

95 54 5 854.024-7

MARCELKA; červenokrémový nátěr

2018-12-09

M 296.1025

1970/72208

95 54 5 854.025-4

SANDRA

2018-12-09

M 296.1026

1970/72209

95 54 5 854.026-2

 

2018-12-09

M 296.1028

1970/72211

95 54 5 854.028-8

BOBÍK

2018-12-09

M 296.1030

1970/72213

95 54 5 854.030-4

EDITA

2018-12-09

M 296.1033

1970/72216

95 54 5 854.033-8

VENDULKA; červenokrémový nátěr

2018-12-09

M 296.2001

1968/70294

95 54 5 854.201-1

JITUŠKA

2018-12-09

M 296.2003

1968/70296

95 54 5 854.203-7

TEREZKA; odstaven - oprava MVY

2018-11-27

M 296.2006

1968/70299

95 54 5 854.206-0

VLAĎKA

2018-12-09

M 296.2007

1968/70300

95 54 5 854.207-8

RADKA; odstaven - závada na převodovce

2018-11-28

M 296.2009

1968/70302

95 54 5 854.209-4

GÁBINKA; červenokrémový nátěr

2018-12-09

M 296.2016

1968/70309

95 54 5 854.216-9

 

2018-12-09

M 296.2018

1968/70311

95 54 5 854.218-5

 

2018-12-09

M 296.2022

1968/70315

95 54 5 854.222-7

 

2018-12-09


Pro motorové vozy řady 854 jsou sestaveny čtyři turnusové skupiny 805, 806, 818 a 819. Motorové vozy 854 ve srovnání s minulým GVD 2017/2018 jezdí nově na trati Brno - Břeclav, byť jen sezónně:

Turnusové skupiny 805 a 806 přestavují "motografy", tzn. soupravy ve složení motorový vůz řady 854 + přípojný vůz řady Bdtn756 + řídicí vůz řady ABfbrdtn795.

 

Pět "motografů" obíhá v turnusové skupině 805. V prvním turnusovém dni přijede "motograf" ráno z Veselí nad Moravou do Brna na Os 4108 a přechází na trať Brno - Jihlava. Zde jezdí do rána 3. turnusového dne, načež se vrací zpět na "vláru". V nepracovní dny jsou oběhy mírně odchylné. Přípojný vůz řady Bdtn756 je veden v TS 011 a řídicí vůz řady ABfbrdtn795 v TS 914.

 

Turnusová skupina 806 je jednodenní a "motograf" obíhá po celý týden na trati Brno - Jihlava. Přípojný vůz řady Bdtn756 je veden v TS 012 a řídicí vůz řady ABfbrdtn795 v TS 915.

 

 

Devět motorových vozů řady 854 v turnusových skupinách 818 a 819 jezdí s přípojnými vozy nebo samotné, nikoli s vozy řídicími.

 

Tři motorové vozy řady 854 jezdí v turnusové skupině 818, a to na trati Brno - Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště / Bylnice - Vlárský průsmyk. Jedinou výjimkou je vozba Os 4812 / 4819 Brno - Jihlava v pátek. V úseku Bylnice - Vlárský průsmyk se objeví v pátek na vlacích 1727 / 4382 a v neděli na vlacích 4383 / 4316. Zajímavostí je výskyt v Brně-Králově Poli, a to v pátek na zde výchozím Sp 1727 a v neděli na zde končícím Sp 1736.

 

Turnusová skupina 819 je šestidenní. Motorový vůz vyjíždí v 1. turnusovém dni v pracovní dny z Brna do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova na Sp 1926, načež přechází počínaje 2. turnusovým dnem na trať Břeclav - Znojmo, kde setrvá do posledního turnusového dne. Do Brna se vrací v 1. turnusovém dni ráno na Sp 1921. V pátek se "katr" vrací po vlaku Sp 1921 zpět do Brna na Os 4419. V pracovní dny motorový vůz zajede ze Znojma do Moravských Budějovic na ranním obratu 24830 / 24833. V sobotu jsou v provozu 2 motorové vozy (resp. večer tři), v neděli rovněž dva, odpoledne a večer čtyři. O víkendech jezdí jeden "katr" od dopoledních do večerních hodin v úseku Brno - Staré Město u Uherského Hradiště. O víkendech v cyklistické sezóně nad rámec výše uvedeného zajišťuje motorový vůz řady 854 vozbu vlaků Sp 1927 / 1928 "Expres Pálava-Podyjí" Brno - Břeclav - Znojmo - Šatov.


854002

Takřka na poslední chvíli - 4. 3. 2018 - byl ve svém pražském působišti zachycen motorový vůz 854.002 v Praze-Čakovicích s vlakem Os 9530. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854.007

854012

"Zuzka" 854.012 dne 23. 2. 2018 projíždí mezi ŽST Vlkoš a Kyjovem zastávkou s vlakem Sp 1728 Cimburk. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854013

Os 11460 v čele s motorovým vozem "Pavlínka" 854.013 projíždí mezi ŽST Kuřim a zastávkou Čebín dne 20. 6. 2017. Autor snímku Martin Kubát.


854024

Mezi zastávkou Číchov a ŽST Okříšky projíždí dne 29. 8. 2017 vlak Os 4817 vedený "Marcelkou" 854.024. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854025

Motorový vůz "Sandra" 854.025 dne 5. 7. 2015 v Bohuslavicích u Kyjova na konci vlaku Os 4118 řízen z řídicího vozu ABfbrdtn795 203. Autor snímku David Prause.

854026

Os 4113 v čele s "Janou" 854.026 a s řídicím vozem Bfbrdtn794 306 na konci projíždí 22. 6. 2014 mezi Kyjovem zastávkou a ŽST Vlkoš. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854028

"Bobík" 854.028 spolu s řídicím vozem Bfbrdtn794 306 projíždí 12. 5. 2018 jako Os 12205 mezi zastávkami Ostrožská Nová Ves lázně a Kunovice zastávka. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854030

Motorový vůz 854.030 "Edita" dne 28. 3. 2017 mezi Brankovicemi a Nemoticemi s vlakem Os 4149. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854.033

854201

"Jituška" neboli motorový vůz 854.201 s vlakem Sp 1727 Javořina dne 23. 2. 2018 mezi Kyjovem zastávkou a ŽST Vlkoš. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854203

Os 4521 v ŽST Mikulov na Moravě dne 9. 11. 2016 sestavený z motorového vozu "Terezka" 854.203 a přípojných vozů Btx763 022 a Bdt754 002. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854206

Dne 6. 7. 2016 se z Vysokých Popovic rozjíždí Os 4844 vedený motorovým vozem "Vlaďka" 854.206. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854207

Motorový vůz "Radka" 854.207 dne 21. 8. 2015 s Os 4510 v Novosedlích. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854209

Os 4114 na konci vlaku s motorovým vozem "Gábinka" 854.209 projíždí dne 23. 8. 2017 mezi zastávkou Popovice u Uherského Hradiště a AHr Popovice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854216

Mezi ŽST Hrušovany nad Jevišovkou a Božice u Znojma byl dne 7. 8. 2017 zachycen Os 4520 v čele s motorovým vozem 854.216. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


854218

Dne 11. 8. 2018 byl v ŽST Jihlava zachycen motorový vůz 854.218 po příjezdu vlaku Os 4806. Autor snímku František Bartoš.

854222

Os 4520 vedený motorovým vozem 854.222 projíždí dne 25. 8. 2017 mezi zastávkou Jevišovka a ŽST Hrušovany nad Jevišovkou. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky