Motorové lokomotivy ř. 714

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2019-11-17

Popis GVD 2019/2020.

2020-02-23

Od 4. 2. 2020 je do SÚ Maloměřice převedena z SÚ Valašské Meziříčí lokomotiva 714.007, počet lokomotiv této řady ve sledovaných SÚ tak vzrostl z 8 na 9.

2020-03-08

Do Znojma odjela 18. 2. 2020 lokomotiva 714.016, neboť znojemský "lachtan" musel pro více závad odjet 20. 2. 2020 do Brna-Maloměřic, a je tak odstaven. Z Maloměřic odjel ještě jeden "lachtan" vypomáhat jinam, a sice stroj 714.210 dne 19. 2. 2020 do SÚ Havlíčkův Brod; důvodem je zahájení rekonstrukcí výhybek ve Žďáru nad Sázavou a tím vzniklá potřeba jedné lokomotivy nezávislé trakce. Aktualizován snímek lokomotivy 714.226.

2020-03-21

Lokomotiva 714.210 se 11. 3. 2020 vrátila z Havlíčkova Brodu do Maloměřic, naopak do Havlíčkova Brodu týž den najel stroj 714.223. Dne 15. 3. 2020 se "lachtan" 714.007 na odstavném nádraží A brněnského hlavního nádraží trochu popral se zarážedlem a je odstaven. Od 24. 3. 2020 je aktivována nová turnusová skupina 742, ve které je jeden "lachtan" nasazen v rámci výluky ve Žďáru nad Sázavou a je veden pod SÚ Havlíčkův Brod. Aktualizován snímek lokomotivy 714.226.

2020-04-05

Zpět do Znojma odjela 2. 4. 2020 z Brna-Maloměřic opravená lokomotiva 714.211, a je tak opět provozní.

2020-05-24

"Lachtan" 714.226 odjel dne 23. 5. 2020 z Brna-Maloměřic jako vlak Lv 57761 přes Kojetín a Osíčko do Valašského Meziříčí, kde bude dále působit. Počet lokomotiv řady 714 ve sledovaných SÚ tímto klesl z 10 na 9.

2020-06-07

Dne 3. 6. 2020 se lokomotiva 714.016 vrátila ze Znojma zpět do Brna-Maloměřic. Doplněn snímek lokomotivy 714.203.

2020-06-28

Závada na dvojkolí je důvodem odstavení "lachtana" 714.016 od 12. 6. 2020.

2020-07-19

Odstavené jsou lokomotivy 714.028 (od 2. 7. 2020 - závada na spalovacím motoru) a 714.223 (od 3. 7. 2020 - závada na přenosu výkonu). "Lachtan" 714.007 je od 5. 7. 2020 provozní.

2020-08-02

Lokomotiva 714.028 je od 26. 7. 2020 zpět v provozu. Výkony v TS 742 ve Žďáru nad Sázavou zajišťoval místo odstavené lokomotivy 714.223 zprvu "kocour" 742.452, od 25. 7. 2020 působí ve Žďáru nad Sázavou lokomotiva 714.210. "Lachtan" 714.223 je od 24. 7. 2020 provozní, přejel z Havlíčkova Brodu do Brna-Maloměřic a 1. 8. 2020 odjel do Veselí nad Moravou. Téhož dne se přemístila lokomotiva 714.204 z Veselí nad Moravou do Brna-Maloměřic.

2020-08-16

Do Žďáru nad Sázavou odjela 10. 8. 2020 lokomotiva 714.004 a vystřídala zde "lachtana" 714.210, který 8. 8. 2020 odjel do Brna-Maloměřic.

2020-08-30

"Lachtan" 714.210 je od 15. 8. 2020 odstaven z důvodu závady na spalovacím motoru.

2020-09-13

Opět provozní je od 11. 9. 2020 lokomotiva 714.210.


714 Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992–1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

 

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 16 t (kromě prvních dvou lokomotiv 714.001 a 714.002, u nichž je nápravový tlak 14 t), kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 735 na řadu 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994–1996 normálně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 lokomotivy po stroj 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do bývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004–2005. Zbývajících 18 lokomotiv s předpokládanými čísly 714.301 až 714.318 nebylo nikdy dokončeno.

 

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

 

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.


Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je soustředěno 9 lokomotiv řady 714 (od 4. 2. do 22. 5. 2020 to bylo 10 lokomotiv), z toho 4 lokomotivy řady 714.0 a 5 lokomotiv řady 714.2, z nichž je 2 jsou turnusovány (do 23. 3. 2020 se jednalo jen o 1 lokomotivu). Oproti předešlému GVD došlo na začátku nového GVD ke snížení počet turnusovaných lokomotiv o jednu. Lokomotivy se nachází v SÚ Maloměřice, SÚ Znojmo a po dobu výluky ve Žďáru nad Sázavou rovněž v SÚ Havlíčkův Brod.

SÚ Maloměřice

V SÚ Maloměřice je 7 lokomotiv (od 4. 2. do 23. 3. 2020 zde bylo 9 lokomotiv a od 24. 3. do 22. 5. 2020 zde bylo 8 lokomotiv) řady 714, z toho turnusovaná je 1.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0232

1995/16732

92 54 2 714.007-2

 

2020-07-05

T 466.0097

1995/16835

92 54 2 714.016-3

odstavena - závada na dvojkolí

2020-06-12

T 466.0206

1996/16882

92 54 2 714.028-8

 

2020-07-26

T 466.0279

1995/16729

92 54 2 714.203-7

 

2019-12-15

T 466.0039

1995/16807

92 54 2 714.204-5

 

2020-08-01

T 466.0179

1996/16891

92 54 2 714.210-2

 

2020-09-11

T 466.0187

1996/16914

92 54 2 714.223-5

deponie SÚ Veselí nad Moravou

2020-08-01


Pro maloměřickou lokomotivu řady 714 je vyhrazena turnusová skupina 707. Pravidelné nasazování lokomotiv řady 714 na traťové výkony skončil, na trati 340 mezi Brnem a Nemoticemi "lachtana" pravidelně nepotkáme.

 

Lokomotiva řady 714 jezdí v turnusové skupině 707, která obsahuje práci na 6. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. Tato záloha bývá k vidění u uhelných hrazí poblíž bývalé výtopny KFNB nebo v prostorách bývalých poštovních kolejí - kusé koleji 702. Záloha jezdí zejména mezi odstavným nádražím N, A, B a osobním nádražím (hlavně u kusých kolejí) a rovněž převáží vozy do Horních Heršpic na myčku:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 00:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 00:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 00:00 - 24:00 6. staniční záloha

 

SÚ Havlíčkův Brod

Rekonstrukce výhybek v ŽST Žďár nad Sázavou si od 24. 3. 2020 vynutila předisponování 1 lokomotivy z SÚ Maloměřice do SÚ Havlíčkův Brod, lokomotiva je turnusovaná.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0169

1994/16715

92 54 2 714.004-9

 

2020-08-10


Ve Žďáru nad Sázavou probíhá od 19. 2. 2020 výluka při níž zde dochází k rekonstrukci výhybek. Pro vysunování souprav za úsekové dělení a jejich přestavování je zapotřebí jedna lokomotiva nezávislé trakce, k tomu se nabízí lokomotiva řady 714. "Lachtan" si v určité dny ráno rovněž dvakrát zajede do Ostrova nad Oslavou s rychlíkovou soupravou (na konci vlaku tedy s "esem"), která bude do Prahy výchozí z Ostrova nad Oslavou. Do Žďáru nad Sázavou přitom supluje osobní vlak od Brna, který v Ostrově nad Oslavou svoji jízdu skončí; "lachtan" se poté přesune jako vlak Lv zpět do Žďáru nad Sázavou. Lokomotiva řady 714 je ve Žďáru nad Sázavou hned od prvního dne výlukových prací, k převodu pod SÚ Havlíčkův Brod došlo oficiálně až 24. 3. 2020 zřízením turnusové skupiny 742:


714.004

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): ZNS 03:00 - 04:00 posun / 05:02 96179 OOS / 05:25 96180 ZNS / 05:45 - 06:50, 19:00 - 23:00 posun

 

(2)–(4): ZNS 03:00 - 04:00 posun / 05:02 96179 OOS / 05:25 96180 ZNS / 06:02 96181 OOS / 06:30 96182 ZNS / 06:40 - 06:50, 19:00 - 23:00 posun

 

(5): ZNS 03:00 - 04:00 posun / 05:02 96179 OOS / 05:25 96180 ZNS / 06:02 96181 OOS / 06:30 96182 ZNS / 06:40 - 06:50 posun / 06:50 96184 HBR

odstavena HBR

HBR 20:30 96183 ZNS / 21:30 - 23:00 posun

 

SÚ Znojmo

SÚ Znojmo má ve stavu 1 lokomotivu řady 714, bez turnusování. Nasazení této lokomotivy nastane jen v případě výpadku souprav s heršpickými motorovými vozy řady 842 a 854 nebo znojemských motorových jednotek řady 814.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0212

1996/16892

92 54 2 714.211-0

KRASOMILA

2020-04-02


714004

Dne 20. 3. 2018 odjíždí z ŽST Nové Město na Moravě Os 14916 vedený "lachtanem" 714.004. Autor snímku Jiří Chour.

714.007

714.016

714028

Mezi ŽST Nesovice a zastávkou Brankovice dne 9. 4. 2019 projíždí Os 4147 v čele s lokomotivou 714.028. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


714203

Po 3. staniční koleji podél I. nástupiště brněnského hlavního nádraží se 30. 5. 2020 pohyboval "lachtan" 714.203 sloužící na 6. staniční záloze. Autor snímku Alan Butschek.

714204

Dne 19. 4. 2017 byl v DKV Brno - PJ Maloměřice zachycen "lachtan" 714.204. V pozadí je odstavena"plechovka" 242.253. Autor snímku Alan Butschek.

714210

Os 4515 v čele s lokomotivou 714.210 se dne 24. 7. 2019 rozjíždí v Hrušovanech nad Jevišovkou-Šanově. Autor snímku David Prause.

714211

"Lachtan" 714.211 s přípojným vozem Btx763 50 54 28-29 006-6 mezi ŽST Kojetice na Moravě a zastávkou Šebkovice dne 28. 12. 2018 jedoucí jako Os 24809. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

714223

Lokomotiva 714.223 dne 26. 8. 2016 v ŽST Brno hl. n. na "státním", tedy na odstavném nádraží "S". Autor snímku David Prause.

 

 

 


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0126

1997/16917

92 54 2 714.226-8

 

2020-05-23


714226

Os 4152 vedený lokomotivou 714.226 dne 14. 10. 2019 sjíždí od brankovické zastávky do Nesovic. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky