Úvodní strana

Vozy k sezení 2. třídy patrové

Výroba Görlitz 1965 (jednotky původní řady Bp)nahoru

Vagónka (v tehdy východo-) německém Zhořelci dodala ČSD v letech 1961 a 1965 dvě série patrových nedělitelných čtyřdílných jednotek:
900 až 919 ... 1961
920 až 949 ... 1965
Ačkoli při přechodu na 12místné číselné označení z roku 1967 tyto jednotky obdržely nové označení, v provozu celou dobu jezdily s původním třímístným číslem.

(1.) Bp 1961–1962 (900–919)

Řada jednotky:
Bpjoz
Číselné označení jednotky:
(50 54 26-20)
Kód řady KOV:
(421)
Typové označení KOV:
Bpjo bez el. t.
Charakteristika jednotky: čtyřdílná patrová nedělitelná jednotka složená ze dvou koncových a dvou středních vozů 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 6 fiktivních oddílů v každém voze a podlaží, 410 sedadel, topení parní nízkotlaké, povolená provozní rychlost 100 km/h, celkem 5 podvozků (krajní dvounápravové, 3 střední podvozky třínápravové)
Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1961–1962 Počet vyrobených jednotek: 20 (900–919)
Vývoj označení řady jednotek: Bp | 1983: Bpjoz
Vývoj číselného označení jednotek: 900–919 | 1967: 50 54 26-20 (v praxi se neuplatnilo)
Obrázek jednotky:
Fotografie jednotky:

Akt.: 2016-10-30

Patrové jednotky pro ČSD objednala společnost Strojimpex u vagónky Görlitz. Výroba byla zahájena v roce 1961, dodávka proběhla na počátku roku 1962. Uspořádání sedadel bylo v provedení 3+2, jednotky disponovaly pouze parním topením. Výrobce údajně mylně začal číslovat jednotky až číslem 906, nápisy byly provedeny v bílé barvě místo chromové žluti. K napravení těchto nedostatků mělo dojít až za provozu u ČSD.

Rozmístění jednotek z výroby bylo následující: 900–911 dom. st. Praha-Vršovice, 912–915 dom. st. Ostrava hl. n., 916–919 dom. st. Bratislava hl. n. (jednotka 916 možná dom. st. Košice). V průběhu provozu se přiřazení jednotek k domovským stanicím v mnohých případech měnilo, jednotky našly svoji "práci" v domovských stanicích Bratislava hl. n. (od 1972 Bratislava hl. st.), Bratislava-Nové Mesto, Levice (v letech 1986–1991 v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Mochovce), Košice, Nové Zámky, Ostrava hl. n., Praha-Krč (výluková činnost na přelomu 60. a 70. let v Praze), Praha-Smíchov, Praha-Vršovice, Praha-Vysočany, Trnava.

V roce 1972 byla zrušena jednotka 909 (přesný důvod mně není znám), všech zbývajících 19 jednotek se dočkalo počátku 90. let, kdy započala vlna rušení jednotek této série. V roce 1993 se park jednotek rozdělil mezi ČD a ŽSR dle momentálního rozmístění jednotek, ŽSR připadly jednotky 900–906 a 916–919. K 1. 1. 1996 České dráhy evidovaly 2 jednotky. To byl pravděpodobně také poslední rok existence jednotek této série; žádná jednotka se bohužel nedochovala.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (1996)

*) uvažované 12místné označení z roku 1967

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla jednotky*)Poznámka
900 1961/x 50 54 26-20 000-0 10.–12. 1994: vyřazena
901 1961/x 50 54 26-20 001-8 199x: odstavena; 199x: zrušena
902 1961/x 50 54 26-20 002-6 4.–6. 1994: zrušena
903 1961/x 50 54 26-20 003-4 8. 1992: navržena na zrušení; 199x: zrušena
904 1961/x 50 54 26-20 004-2 8. 1992: navržena na zrušení; 1992–1994: zrušena
905 1961/x 50 54 26-20 005-9 4.–6. 1994: zrušena
906 1961/x 50 54 26-20 006-7 4.–6. 1994: zrušena
907 1961/x 50 54 26-20 007-5 198x–1993: zrušena
908 1961/x 50 54 26-20 008-3 198x–1993: zrušena
909 1961/x 50 54 26-20 009-1 1972: zrušena
910 1961/x 50 54 26-20 010-9 198x–1993: zrušena
911 1961/x 50 54 26-20 011-7 198x–1993: zrušena
912 1961/x 50 54 26-20 012-5 5. 11. 1992: zrušena
913 1962/x 50 54 26-20 013-3 12. 6. 1996: zrušena
914 1962/x 50 54 26-20 014-1 12. 6. 1996: zrušena
915 1962/x 50 54 26-20 015-8 198x–1993: zrušena
916 1962/x 50 54 26-20 016-6 7.–9. 1993: vyřazena
917 1962/x 50 54 26-20 017-4 8. 1991: navržena na zrušení; 199x: zrušena
918 1962/x 50 54 26-20 018-2 2. 1991: navržena na zrušení; 199x: zrušena
919 1962/x 50 54 26-20 019-0 8. 1992: navržena na zrušení; 199x: zrušena

(2.) Bp 1965 (920–949)

Řada jednotky:
Btjo
Číselné označení jednotky:
(50 54 26-18)
Kód řady KOV:
291
Typové označení KOV:
Btjo
Charakteristika jednotky: čtyřdílná patrová nedělitelná jednotka složená ze dvou koncových a dvou středních vozů 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 6 fiktivních oddílů v každém voze a podlaží, 342 sedadel, topení parní nízkotlaké a elektrické odporové, povolená provozní rychlost 100 km/h, celkem 5 podvozků (krajní dvounápravové, 3 střední podvozky třínápravové)
Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1965 Počet vyrobených jednotek: 30 (920–949)
Vývoj označení řady jednotek: Bp | 1983: Bpjo | 2001: Btjo
Vývoj číselného označení jednotek: 920–949 | 1967: 50 54 26-18 (v praxi se neuplatnilo)
Obrázek jednotky:
Fotografie jednotky:

Akt.: 2016-11-13

V roce 1965 navázala na dodávku z let 1961–1962 další, tentokrát 30kusová série patrových jednotek. Tyto se od předchozí dodávky lišily ve změně uspořádání sedadel 2+2, což přineslo snížení počtu sedadel ze 410 na 342. Dále disponovaly nejen parním, ale i elektrickým odporovým topením. Od předchozí série se lišily rovněž dosazením vyhlídkového okna pro vlakvedoucího.

Rozmístění jednotek z výroby bylo následující: 920–931 dom. st. Ostrava hl. n. a Nový Bohumín, 932–939 dom. st. Bratislava hl. n. a Košice (v Košicích se mohlo jednat patrně o jednotky 932–936, možná i 939, není však doloženo), 940–949 dom. st. Praha-Smíchov. V průběhu provozu se přiřazení jednotek k domovským stanicím v mnohých případech měnilo, jednotky našly svoji "práci" v domovských stanicích Bratislava hl. n. (od 1972 Bratislava hl. st.), Bratislava-Nové Mesto, Košice, Nový Bohumín (od 1974 Bohumín), Ostrava hl. n., Praha-Krč (výluková činnost na přelomu 60. a 70. let v Praze), Praha-Smíchov, Praha-Vršovice, Trnava.

Všech 30 jednotek se dočkalo počátku 90. let. Tehdy započalo postupné vyřazování z provozu, odstavování a rušení jednotek. V roce 1993 se park jednotek rozdělil mezi ČD a ŽSR dle momentálního rozmístění jednotek, ŽSR připadly jednotky 924–926 a 932–939 a provoz jednotek ŽSR ukončily pravděpodobně v roce 1994.

Posledním GVD, kdy byly jednotky turnusově nasazeny u Českých drah, se stal GVD 2001/2002. Poslední nasazení spřažené dvojice jednotek (947 + 948) proběhlo v sobotu 26. 1. 2002 na vlacích Os 3102 / 3107. Následně jezdily jednotky samostatně, a to až do konce GVD 2001/2002 na trati Ostrava - Valašské Meziříčí, tedy do 14. 12. 2002. O prázdninových víkendech v roce 2003 si ještě zajezdila v pravidelné dopravě jednotka 920 v trati Bohumín - Mosty u Jablunkova v rámci propagační akce ČD na vlacích vedených lokomotivou 140.004.

Z celé série se podařilo zachovat jednu jednotku, a sice číslo 930. V roce 2001 prošla opravou v MOVO Plzeň a s určením jako historické vozidlo bylo vedeno v DKV Praha. Ke dni 24. 11. 2003 jednotka obdržela 12místné číselné označení 80 54 89-00 360-0. To bylo 13. 11. 2013 změněno na 55 54 26-22 001-1 a konečně 18. 1. 2016 jednotka obdržela patrně již definitivní označení 55 54 26-22 930-1 a řadové označení Bpjo048.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2008)

*) výrobní číslo ve tvaru 1965/§01, kde § = A, B, C nebo D (označení článku jednotky)
**) uvažované 12místné označení z roku 1967

Číselné označení RV/VČ*) Předchozí čísla jednotky**)Poznámka
920 1965/01 50 54 26-18 020-0 2001–2002: článek A z jednotky 921 kvůli MU Ostrava levé n. 2001 (prudké najetí lokomotivou); 2002: záměr zachovat jako muzejní; 7. 4. 2006: poslední nasazení na zvl. vlaky; 2008: zrušena; 8. 5. 2008: přeprava na likvidaci
921 1965/02 50 54 26-18 021-8 2001–2002: článek A do jednotky 920; 17. 9. 2002: zrušena
922 1965/03 50 54 26-18 022-6 16. 5. 2001: zrušena
923 1965/04 50 54 26-18 023-4 28. 7. 2003: zrušena
924 1965/x 50 54 26-18 024-2 7.–9. 1994: zrušena
925 1965/x 50 54 26-18 025-9 7.–9. 1993: vyřazena; 199x: zrušena
926 1965/x 50 54 26-18 026-7 7.–9. 1994: zrušena
927 1965/08 50 54 26-18 027-5 29. 7. 2004: zrušena; 8. 2004: likvidace
928 1965/x 50 54 26-18 028-3 198x–1993: zrušena
929 1965/x 50 54 26-18 029-1 30. 6. 1999: zrušena
55 54 26-22 930-1 1965/11 930 → 50 54 26-18 030-9 → 80 54 89-00 360-0 → 55 54 26-22 001-1 30. 11. 2001: po opravě MOVO Plzeň do DKV Praha jako muzejní; 24. 11. 2003: historické vozidlo; 27. 2. 2009: DHV Lužná u Rakovníka; 18. 1. 2016: jednotka je vedena v KOV pod kódem 048
931 1965/12 50 54 26-18 031-7 2002: úvaha zachovat jako muzejní, neuskutečněno; 2008: zrušena; 8. 5. 2008: přeprava na likvidaci
932 1965/x 50 54 26-18 032-5 7.–9. 1994: zrušena
933 1965/x 50 54 26-18 033-3 7.–9. 1994: zrušena
934 1965/x 50 54 26-18 034-1 1992: zrušena
935 1965/x 50 54 26-18 035-8 7.–9. 1994: zrušena
936 1965/x 50 54 26-18 036-6 7.–9. 1994: zrušena
937 1965/x 50 54 26-18 037-4 7.–9. 1994: zrušena
938 1965/x 50 54 26-18 038-2 7.–9. 1994: zrušena
939 1965/x 50 54 26-18 039-0 10.–12. 1994: vyřazena; 199x: zrušena
940 1965/21 50 54 26-18 040-8 17. 9. 2002: zrušena
941 1965/x 50 54 26-18 041-6 1. 1. 1992: zrušena
942 1965/23 50 54 26-18 042-4 17. 9. 2002: zrušena
943 1965/x 50 54 26-18 043-2 12. 6. 1996: zrušena po MU Ostrava uhel. n. léto 1995 (prudké najetí do zarážedla); zima 1997: likvidace
944 1965/x 50 54 26-18 044-0 198x–199x: zrušena
945 1965/26 50 54 26-18 045-7 2002: 2n podvozky z jednotky 921; 29. 7. 2004: zrušena; 8. 2004: likvidace
946 1965/27 50 54 26-18 046-5 2002: 2n podvozky z jednotky 921; 17. 9. 2002: zrušena
947 1965/28 50 54 26-18 047-3 17. 9. 2002: zrušena
948 1965/29 50 54 26-18 048-1 17. 9. 2002: zrušena
949 1965/30 50 54 26-18 049-9 15. 5. 2001: zrušena

Výroba Görlitz 1976 (vozy původní řady Bap)nahoru

V roce 1976 nakoupily ČSD od vagónky Görlitz další patrové vozy, ale nejednalo se o nedělitelné jednotky jako tomu bylo u původní řady Bp, nýbrž o jednotlivé vozy, z kterých je možné sestavit soupravu o potřebné kapacitě.

(3.) Bap

Řada vozu:
Bmto292
Číselné označení vozu:
50 54 26-18
Kód řady KOV:
292
Typové označení KOV:
Bmto 292
Charakteristika vozu: čtyřnápravový patrový vůz 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu 3.134, 6 fiktivních oddílů v každém podlaží a 2 fiktivní oddíly v mezipatře, 128 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 100 km/h, podvozek Görlitz VI
Výrobce: VEB Waggonbau Görlitz, Německo Rok výroby: 1976 Počet vyrobených vozů: 50 (101–150)
Vývoj označení řady vozu: Bap | 1983: Bmo | 2001: Bmto | 2009: Bmto292
Vývoj číselného označení vozu: 50 54 26-18
Provozované vozy v současnosti u ČD: 106, 109, 118, 123, 128, 130, 134, 138, 145 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 9 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
České Budějovice, Havlíčkův Brod, Praha hl. n., Praha-Libeň
Obrázek vozu:
Fotografie vozů:

Akt.: 2019-09-15

V roce 1971 byl v tehdejší NDR vyvinut první samostatný patrový vůz, jehož sériová výroba započala v roce 1974. ČSD v roce 1976 nakoupily 50 patrových vozů s určením na trať Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany / Dobříš. Nasazování těchto vozů však provázely problémy - opotřebované okolky vlivem malých poloměrů oblouků, potíže se zajištěním čištění vozové skříně, apod.

Již začátkem února 1977 se uskutečnily zkušební jízdy těchto vozů na trati Rybník - Lipno nad Vltavou, neboť se zvažovalo, zda by patrové vozy mohly zvýšit kulturu cestování na této trati. Výsledky zkoušek dopadly dobře a koncem ledna 1978 obdrželo vozové depo České Budějovice do svého stavu 3 vozy řady Bap. Z prosince 1989 jsou známá čísla vozů dom. st. Vyšší Brod: 136, 147, 148 a 149. Za upřesnění děkuji -ü-.

Někdy v průběhu 80. let došlo ke zrušení vozů 114, 122, 130, 135, 136 a 138. Počátkem 90. let se však postoj ČSD k vozům této řady změnil a došlo ke zprovoznění jak odstavených vozů, tak i tří zrušených vozů 130, 136 a 138. Naopak zrušen byl vůz 150. Při dělení ČSD na ČD a ŽSR v roce 1993 zůstaly všechny vozy u ČD. Cca od roku 1996 několik vozů působilo i na trati Tábor - Bechyně; v dom. st. Tábor byly vozy vedeny ještě v roce 2007. Od roku 2000 se zvyšoval počet "pater" v Českých Budějovicích. Počínaje GVD 2007/2008 vznikla domovská stanice Havlíčkův Brod a do ní přešlo mezi listopadem 2007 a lednem 2008 celkem 12 vozů řady, později přibyly další vozy.

Vozy byly původně vybaveny i parním topením, které bylo v průběhu jejich provozu odstraňováno. Nátěr vozů (před zavedením korporátního nátěru ČD) byl vždy modrý. Od roku 2008 se sedadla (všech?) vozů potahují textílií. Z roku 2008 je tato úprava zdokumentována u vozů 116 a 118, z roku 2009 u vozu 103.

Vůz 124 byl v roce 2001 modernizován a přešel pod kód 290.
Vozy 103–104 a 116 byly modernizovány v roce 2009 a přešly pod kód 293.
Vozy 101–102, 105, 107, 112–113, 117, 119–120 a 124–127 byly v letech 2010–2011 modernizovány a přešly pod kód 294.
Vozy 108, 110, 129, 131, 136–137, 141–143 a 147–149 prošly modernizací v letech 2016–2017 a přešly pod kód 296.

Provozních vozů řady Bmto292 které modernizací neprošly zbývá šest, a tak se tato řada pomalu, ale nevyhnutelně blíží ke konci své existence. Svézt se v těchto vozech lze už jen v okolí Českých Budějovic.

 

Provoz vozů od poloviny října 2016 (stav 15. 9. 2019):
- vůz 109 je veden v dom. st. České Budějovice, je provozní, v roce 2016 jezdil do 22. 9. 2016, o rok později byl nasazovaný od 13. 5. do 8. 12. 2017. V roce 2018 jezdil téměř celý rok, a to od 12. 2. 2018 do 19. 12. 2018. Následovala zimní přestávka a od 21. 5. 2019 je opět v provozu;
- vůz 118 jezdí pod dom. st. Havlíčkův Brod, bývá nasazovaný několikrát měsíčně, od listopadu 2017 do 16. 2. 2018 jezdil téměř denně, nyní je odstaven z důvodu propadlé podlahy. Cestující se tímto vozem zatím naposledy svezli 16. 2. 2018 vlakem Os 8362 z Jihlavy města do Havlíčkova Brodu;
- vůz 123 spadá pod dom. st. České Budějovice, je provozní, v roce 2016 jezdil do 1. 10. 2016, v loňském roce je nasazovaný od 29. 3. 2017 a jezdil "tahem" až do 16. 1. 2018. Po několikaměsíčním odstavení jezdil od 2. 5. do 16. 10. 2018. Následovalo půlroční odstavení, načež 14. 4. 2019 vůz opět vyrazil do provozu;
- vůz 128 je veden v dom. st. Praha-Libeň a v roce 2016 jezdil do 18. 12. 2016 z Prahy do Čerčan nebo Vraného nad Vltavou, v loňském roce byl k vidění pouze jednou, a to ve dnech 3.–4. 8. 2017 během měřicích jízd. Cestující se tímto vozem zatím naposledy svezli 18. 12. 2016 vlakem Os 9062 z Čerčan do Prahy hl. n.;
- vůz 130 jezdí pod dom. st. České Budějovice v úseku České Budějovice - Strakonice, v roce 2016 jezdil do 6. 12. 2016, v loňském roce byl nasazovaný od 20. 2. do 7. 12. 2017. V roce 2018 byl pravidelně nasazovaný od 2. 4. do 2. 10. 2018. Začátkem roku byl vůz chvíli v Havlíčkově Brodě, z Českých Budějovic najel 20. 1. 2019, poté odjel 4. 2. do Jindřichova Hradce, 7. 2. se vrátil do Havlíčkva Brodu a konečně 9. 2. 2019 jel zpět do Českých Budějovice. Do pravidelného provozu byl nasazen 17. 4. 2019;
- vůz 134 je v dom. st. Praha-Libeň a režim má podobný jako vůz 128, tzn. v roce 2016 jezdil do 18. 12. 2016 z Prahy do Čerčan nebo Vraného nad Vltavou, v loňském roce byl k vidění pouze ve dnech 2.–4. 8. 2017 během měřicích jízd. Cestující se tímto vozem zatím naposledy svezli 18. 12. 2016 vlakem Os 9062 z Čerčan do Prahy hl. n.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozu Poznámka
50 54 26-18 106-9 1976/18 106-9/76   27. 6. 2016: přístavba do Pars nova v Šumperku na náhradní díly; 15. 9. 2016: zrušen
50 54 26-18 109-3 1976/18 109-3/76    
50 54 26-18 111-9 1976/18 111-9/76   2007: zrušen po požáru v Českých Budějovicích 17. 3. 2004
50 54 26-18 114-3 1976/18 114-3/76   198x: zrušen
50 54 26-18 115-0 1976/18 115-0/76   2007–2008: zrušen; 2008–2009: deaktivován
50 54 26-18 118-4 1976/18 118-4/76    
50 54 26-18 121-8 1976/18 121-8/76   9. 3. 2006: zrušen po požáru ve Veselí nad Lužnicí 14. 11. 2004
50 54 26-18 122-6 1976/18 122-6/76   198x: zrušen
50 54 26-18 123-4 1976/18 123-4/76    
50 54 26-18 128-3 1976/18 128-3/76    
50 54 26-18 130-9 1976/18 130-9/76    
50 54 26-18 132-5 1976/18 132-5/76   11. 9. 2001: zrušen
50 54 26-18 133-3 1976/18 133-3/76   29. 10. 2013: zrušen; 2015: deaktivován
50 54 26-18 134-1 1976/18 134-1/76    
50 54 26-18 135-8 1976/18 135-8/76   198x: zrušen
50 54 26-18 138-2 1976/18 138-2/76   28. 5. 2013: zrušen
50 54 26-18 139-0 1976/18 139-0/76   2014: zrušen; 2015: deaktivován
50 54 26-18 140-8 1976/18 140-8/76   2014: zrušen; 2015: deaktivován
50 54 26-18 144-0 1976/18 144-0/76   2011–2012: zrušen; 26. 9. 2013: deaktivován
50 54 26-18 145-7 1976/18 145-7/76   28. 5. 2013: zrušen
50 54 26-18 146-5 1976/18 146-5/76   29. 8. 2013: zrušen; 2015: deaktivován
50 54 26-18 150-7 1976/18 150-7/76   198x–199x: zrušen

Modernizace vozů řady Bmto - ŽOS Nymburk (vozy řady Bmteeo)nahoru

V letech 2001 a 2009 se zkoušela v ŽOS Nymburk modernizace celkem 4 vozů řady Bmto:
2001 ... 50 54 26-18 124
2009 ... 50 54 26-18 103, 104 a 116

(4.) Bmteeo - modernizace 2001 (ex Bmto)

Řada vozu:
Bmteeo290
Číselné označení vozu:
50 54 26-18
Kód řady KOV:
290
Typové označení KOV:
Bmteeo

Charakteristika vozu: čtyřnápravový patrový vůz 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu ŽOS NY-M/01, 6 fiktivních oddílů v každém podlaží a 2 fiktivní oddíly v mezipatře, 114 sedadel + 14 sklopných sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 100 km/h, podvozek Görlitz VI

Modernizace vozů původní řady řady Bap (Görlitz 1976).

Modernizace: ŽOS Nymburk, ČR Rok modernizace: 2001 Počet modernizovaných vozů: 1 (124)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: Bmto [viz kód 292] | po modernizaci (2001): Bmteeo | 2009: Bmteeo290
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 50 54 26-18 [viz kód 292] | po modernizaci (2001): 50 54 26-18

Obrázek vozu:

Fotografie vozů:

Akt.: 2016-10-30

Firma ŽOS Nymburk představila v roce 2001 na výstavě v Ostravě modernizovaný vůz 124. Modernizace se dotkla interiéru v oplyšování sedaček, nahrazení podélných lavic sklopnými sedačkami, čímž vzniklo místo na jízdní kola, dále v úpravě zavazadlových polic, WC a bylo též vylepšeno větrání v horním patře. Dveře obdržely nový mechanismus jejich zavírání. Došlo k odstranění parního topení a dosazení CZE. Vozu bylo ponecháno číselné označení vč. pořadováho čísla a byl provozován v domovské stanici České Budějovice.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2011)


(5.) Bmteeo - modernizace 2009 (ex Bmto)

Řada vozu:
Bmteeo293
Číselné označení vozu:
50 54 26-18
Kód řady KOV:
293
Typové označení KOV:
Bmteeo 293

Charakteristika vozu: čtyřnápravový patrový vůz 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 6 fiktivních oddílů v každém podlaží a 2 fiktivní oddíly v mezipatře, 128 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 100 km/h, podvozek Görlitz VI

Modernizace vozů původní řady řady Bap (Görlitz 1976).

Modernizace: ŽOS Nymburk, ČR Rok modernizace: 2009 Počet modernizovaných vozů: 3 (103–104, 116)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: Bmto292 [viz kód 292] | po modernizaci (2009): Bmteeo293
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 50 54 26-18 [viz kód 292] | po modernizaci (2001): 50 54 26-18

Obrázek vozu:

Fotografie vozů:

Akt.: 2016-10-30

Další cestu jak modernizovat patrové vozy řady Bmto292 předvedla společnost ŽOS Nyburk v roce 2009 na třech vozech této řady. Vodní hospodářství na WC se nově obsluhuje tlačítky. Kliky na ovládání nástupních dveří do vozu byly rovněž nahrazeny tlačítky. Parní topení bylo odstraněno a do vozů bylo dosazeno CZE (jiného typu než při modernizaci provedené v roce 2001). Sedadla vozů jsou oplyšována, ale tato úprava pochází ještě z doby před odesláním vozů na modernizaci. Oplyšování bylo provedeno v pořadí vozů 116 - duben 2008, 104 - říjen 2008, 103 - květen 2009. Vozům bylo ponecháno číselné označení vč. pořadováho čísla a byly provozovány v domovské stanici Havlíčkův Brod.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2011)

Modernizace vozů řad Bmto a Bmteeo - ŽOS České Velenice (vozy řady Bdmteeo)nahoru

Oproti předchozím dvěma pokusům o zmodernizování vozu se podařila až modernizace třetí, kterou provedly ŽOS České Velenice v letech 2010–2011. Celkem touto modernizací prošlo 16 vozů, včetně všech čtyř vozů modernizovaných v letech 2001 a 2009.

(6.) Bdmteeo - modernizace 2010–2011

Řada vozu:
Bdmteeo294
Číselné označení vozu:
50 54 26-18
Kód řady KOV:
294
Typové označení KOV:
Bdmteeo 294

Charakteristika vozu: čtyřnápravový patrový vůz 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 6 fiktivních oddílů v každém podlaží a 2 fiktivní oddíly v mezipatře, 126 sedadel, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 100 km/h, podvozek Görlitz VI

Modernizace vozů původní řady řady Bap (Görlitz 1976) a 2. modernizace vozů řady Bmteeo290 (mod. ŽOS Nymburk 2001) a Bmteeo293 (mod. ŽOS Nymburk 2009).

Modernizace: ŽOS České Velenice, ČR Rok úpravy: 2010–2011 Počet upravených vozů: 16 (101–105, 107, 112–113, 116–117, 119–120, 124–127)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: vůz 124 Bmteeo290 [viz kód 290], vozy 101–102, 105, 107, 112–113, 117, 119–120, 125–127 Bmto292 [viz kód 292], vozy 103–104, 116 Bmteeo293 [viz kód 293] | po modernizaci (2010–2011): Bdmteeo294
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 50 54 26-18 [viz kódy 290, 292, 293] | po modernizaci (2010–2011): 50 54 26-18
Provozované vozy v současnosti u ČD: 101–105, 107, 112–113, 116–117, 119–120, 124–127 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 16 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
České Budějovice, Havlíčkův Brod
Obrázek vozu:
Fotografie vozů:

Akt.: 2018-02-11

V letech 2010–2011 došlo ke třetímu pokusu o modernizaci patrových vozů. Jedná se o modernizaci ze všech tří nejzdařilejší a touto cestou proběhla modernizace celkem 16 vozů. Interiér prošel celkovou modernizací: obložení stěn a podlahy, přetěsnění oken, oplyšování sedadel, prostor pro jízdní kola v dolním patře, obnova WC. Nástupní dveře jsou ovládány tlačítky, vozy obdržely CZE.

Prvním modernizovanám vozem se stal vůz 105, s cestujícími vyjel poprvé 7. 12. 2010. Začátkem dubna 2011 bylo ve stavu prvních 6 vozů 102, 105, 107, 113, 117 a 119, vše vozy domovské stanice Havlíčkův Brod. V dalším přehledu vozů ze začátku listopadu 2011 už jezdilo všech 16 vozů, tzn. přibyly vozy 101, 103–104, 112, 116, 120 a 124–127. Modernizace se tedy týkala 12 "původních" vozů řady Bmto292, jednoho modernizovaného vozu řady Bmteeo290 a tří modernizovaných vozů řady Bmteeo293. Vozy byly přiřazeny do domovských stanic Havlíčkův Brod (12 vozů z intervalu pořadových čísel 101 až 120) a České Budějovice (4 vozy pořadových čísel 124–127) a toto rozmístění trvá doposud.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozu Poznámka
50 54 26-18 101-0 1976/18 101-0/76    
50 54 26-18 102-8 1976/18 102-8/76    
50 54 26-18 103-6 1976/18 103-6/76    
50 54 26-18 104-4 1976/18 104-4/76    
50 54 26-18 105-1 1976/18 105-1/76    
50 54 26-18 107-7 1976/18 107-7/76    
50 54 26-18 112-7 1976/18 112-7/76    
50 54 26-18 113-5 1976/18 113-5/76    
50 54 26-18 116-8 1976/18 116-8/76    
50 54 26-18 117-6 1976/18 117-6/76    
50 54 26-18 119-2 1976/18 119-2/76    
50 54 26-18 120-0 1976/18 120-0/76    
50 54 26-18 124-2 1976/18 124-2/76    
50 54 26-18 125-9 1976/18 125-9/76    
50 54 26-18 126-7 1976/18 126-7/76    
50 54 26-18 127-5 1976/18 127-5/76    

Modernizace vozů řady Bmto - Pars nova, Šumperk (vozy řady Bdmteeo)nahoru

Na modernizaci dalších 12 vozů řady Bmto se dostalo v roce 2016, a to za účelem vytvoření souprav v pražské příměstské dopravě.

(7.) Bdmteeo - modernizace 2016

Řada vozu:
Bdmteeo296
Číselné označení vozu:
50 54 26-18
Kód řady KOV:
296
Typové označení KOV:
Bdmteeo 296

Charakteristika vozu: čtyřnápravový patrový vůz 2. vozové třídy, velkoprostorový s chodbičkou uprostřed, konstrukční typ ?, typ vozu ?, 6 fiktivních oddílů v každém podlaží a 2 fiktivní oddíly v mezipatře, 128 sedadel, zásuvky 230 V, elektronický informační systém, topení teplovzdušné, povolená provozní rychlost 100 km/h, podvozek Görlitz VI

Modernizace vozů původní řady řady Bap (Görlitz 1976).

Modernizace: Pars nova, Šumperk, ČR Rok modernizace: 2016–2017 Počet modernizovaných vozů: 12 (108, 110, 129, 131, 136–137, 141–143, 147–149)
Vývoj označení řady vozu: před modernizací: Bmto292 [viz kód 292] | po modernizaci (2016–2017): Bdmteeo296
Vývoj číselného označení vozu: před modernizací: 50 54 26-18 [viz kód 292] | po modernizaci (2016–2017): 50 54 26-18
Provozované vozy v současnosti u ČD: 108, 110, 129, 131, 136–137, 141–143, 147–149 Současný počet provozovaných vozů u ČD: 12 Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Praha-Libeň

Obrázek vozu:

Fotografie vozů:

Akt.: 2017-02-19

Pravděpodobně v roce 2014 vznikl nápad, jak nahradit elektrické jednotky řad 451 a 452 (ex EM 475.1 a EM 475.2) dosluhující na výkonech v příměstské pražské dopravě, a sice utvořením souprav složených vždy z elektrické lokomotivy, 3 patrových vozů a řidícího vozu (u řídicího vozu padla volba na řadu Bfhpvee295). Tím se pro 12 vozů řady Bmto292 otevřel prostor pro jejich modernizaci. V únoru 2015 ČD uveřejnily oznámení o zakázce na modernizaci 12 vozů a v lednu 2016 oznámení o zadání zakázky. Vítězem soutěže se stala společnost Pars nova ze Šumperku. Patrové vozy začaly do Šumperku najíždět od března 2016 takto:
- 10. 3. 2016 ... 110, 147;
- 18. 3. 2016 ... 137, 143;
- 16. 6. 2016 ... 129, 148, 149;
- 27. 6. 2016 ... 106, 108;
- 12. 9. 2016 ... 141;
- 10. 10. 2016 ... 131, 136, 142.

Základem modernizace je vzor v modernizovaných vozech řady Bdmteeo294, navíc mají vozy řady Bdmteeo296 uzavřený systém WC, ve voze se nachází zásuvky 230 V včetně výstupu USB a elektronický informační systém. Protože vozy jsou řazeny mezi lokomotivu a řídicím vozem, je jimi protaženo 18žilové vedení UIC

Vozy byly po modernizaci předávány od října 2016 do února 2017. Jako první vyjel ze Šumperku v polovině září 2016 vůz 147 za účelem přepravy na zkušební okruh VUZ v Cerhenicích a 26. 10. 2016 byl přepraven do Prahy.

První nasazení vozů do pravidelného provozu s cestujícími:
- 147 ... 12. 11. 2016 na Os 9057;
- 137 ... 12. 11. 2016 na Os 9057;
- 143 ... 13. 11. 2016 na Os 9057;
- 110 ... 25. 11. 2016 na Os 12126;
- 148 ... 2. 12. 2016 na Os 12126;
- 149 ... 3. 12. 2016 na Os 9057;
- 129 ... 10. 12. 2016 na Os 9057;
- 141 ... 12. 12. 2016 na Os 8802;
- 108 ... 28. 12. 2016 na Os 12100;
- 131 ... 5. 1. 2017 na Os 8802;
- 136 ... 12. 1. 2017 na Os 8802;
- 142 ... 10. 2. 2017 na Os 8802.

Číselné označení RV/VČ Předchozí čísla vozu Poznámka
50 54 26-18 108-5 1976/18 108-5/76   15. 9. 2016: zrušen; 21. 12. 2016: po modernizaci opět provozní
50 54 26-18 110-1 1976/18 110-1/76    
50 54 26-18 129-1 1976/18 129-1/76    
50 54 26-18 131-7 1976/18 131-7/76    
50 54 26-18 136-6 1976/18 136-6/76    
50 54 26-18 137-4 1976/18 137-4/76    
50 54 26-18 141-6 1976/18 141-6/76    
50 54 26-18 142-4 1976/18 142-4/76    
50 54 26-18 143-2 1976/18 143-2/76    
50 54 26-18 147-3 1976/18 147-3/76    
50 54 26-18 148-1 1976/18 148-1/76    
50 54 26-18 149-9 1976/18 149-9/76    

© 2016–2019 Alan Butschek

Design © 2010 Dominik Butschek

Skript © 2013 Radek Papež