Logo

Vlakové spojení Rosice - Brno

Na tomto místě jsem léta uveřejňoval přehled vlakových spojů na tratích Rapotice - Brno a Ivančice - Brno. Vlivem nepřetržité výluky mezi Střelicemi a Brnem se přehled spojů značně znepřehlednil, navíc mnohdy minutově odlišnými časy odjezdů v pracovní dny a v nepracovní dny. Rozhodl jsem se tento přehled dále nesestavovat. Časové polohy vlaků a spojů náhradní autobusové dopravy jsou na mých stránkách stáhnutelné v sekci výluk železniční dopravy.

Nově jsem sestavil - po vzoru autobusových spojů - přehled spojení mezi Rosicemi a Brnem, t. č. postaveného výlučně na náhradní autobusové dopravě.

Přehled vlakových spojů platný od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021:

Od 13. 12. 2020 platí v ČR nové jízdní řády. Co přinesly nového ve vlakovém spojení mezi Rosicemi a Brnem shrnuji v následujících odrážkách:

- i nadále trvá nepřetržitá výluka mezi Střelicemi a Brnem-Horními Heršpicemi snižující tzv. propustnost tratě. Bylo rozhodnuto že osobní vlaky v relaci Zastávka u Brna - Brno přejdou do autobusů náhradní dopravy (NAD), tento stav trvá již od 15. 6. 2020;

- i nadále jsou v Rosicích dvě zastávky NAD, a to na autobusových zastávkách IDS JMK "Rosice, Těstárny" (pro linku A, B, C) a "Rosice, Husova" (pro linku A). V Brně se stanoviště NAD nachází na ulici Uhelné;

- zastávka "Brno, Stará nemocnice" je určena pouze pro výstup ve směru do Brna a pro nástup ve směru z Brna;

- místo dosavadních dvou linek NAD jsou vedeny mezi Zastávkou u Brna a Brnem tři linky:
Linka A jede mezi Rosicemi a Brnem po dálnici D1 (v případě že je ucpaná tak po "staré" silnici 602).
Linka B jede z Rosic přes Tetčice a údolím kolem potoka Bobravy do Střelic a dále přes Troubsko do Brna. Pozor - tato linka neobsluhuje Omice, zastávka na silnici u křižovatky pod Omicemi je zrušena.
Linka C jede z Rosic přes Tetčice stejně jako linka B, avšak pod Omicemi odbočí a serpentýnami vede do Omic a přes Troubsko do Brna. Pozor - tato linka nezajíždí do Střelic.

- NAD by měla trvat do 20. 9. 2021, přičemž v letních měsících se do NAD přidají ještě osobní vlaky směr Moravské Bránice z důvodu nových etap stavebních postupů. Poté bychom se měli vrátit do vlaků, ale jsou to plány a ty se mohou měnit;

- do nového jízdního řádu se vstupuje s redukcí nočních spojů, do odvolání nejezdí spoj NAD ve 22:46 h z Rosic do Brna jezdící v pátek a sobotu a spoj NAD v 00:38 h z Brna jezdící v nepracovní dny. Tyto spoje ani neuvádím v přiloženém přehledu spojů, po obnovení provozu těchto nočních spojů zveřejním novou verzi přehledu.

Aktualizovaný přehled spojů platný od 4. 1. 2021 pouze odstraňuje bohaté vysvětlivky různých vánočních omezení, nyní je tedy přehlednější.

Přehled vlakových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 4. 1. 2021 do 11. 12. 2021