Logo

Přehled vlakových spojů v úseku Rapotice - Brno hl. n. a Ivančice - Brno hl. n.

Na této stránce si můžete pro svoji potřebu stáhnout ve formátu PDF přehled vlakových spojů jezdících na trati Rapotice - Brno a Ivančice - Brno.

Přehled vlakových spojů platný od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020:

Pro nový jízdní řád 2019/2020 jsem pro vás připravil přehled vlakových spojů v novém uspořádání. Až doposud jsem zpracovával zvlášť vlaky na trati 240 mezi Rapoticemi a Brnem a zvlášť na trati 244 mezi Ivančicemi a Brnem. Nyní přináším přehled zapracovaný do jedné velké tabulky. Písmo je sice trošku menší než doposud, ale jsou tu pohromadě všechny vlaky. Přehled dává například i lepší představu o zastavování vlaků na souběžném úseku obou tratí mezi Střelicemi a Brnem.

Podle průběžných informacích bude přehled vlakových spojů v této podobě platit jen do půlky června, neboť poté by měla začít první etapa dlouho očekávané modernizace železniční trati mezi Brnem-Horními Heršpicemi a Zastávkou u Brna, včetně elektrizace. Od půlky června do prosince 2020 se plánuje jednokolejný provoz v úseku Brno-Horní Heršpice - Střelice.

Dne 16. 3. 2020 vstoupila v platnost změna železničních jízdních řádů (nemající nic společného z mezitím dorazivším koronavirem) která na trati 240 v úseku Rapotice - Brno přinesla změny:

Směr Rapotice - Brno:
- první tři ranní vlaky do Brna jedou mezi Rapoticemi a Střelicemi o něco dříve;
- večerní vlak s příjezdem do Brna v 22:09 h jede denně, tzn. nově i v sobotu.
Směr Brno - Rapotice:
- první ranní vlak ze Zastávky u Brna do Rapotic jede dříve, a to jinak v pracovní dny a jinak v nepracovní dny;
- ranní vlak s odjezdem z Brna hl. n. v 05:44 h jede mezi Troubskem a Zastávkou u Brna o něco dříve;
- večerní vlak s odjezdem z Brna hl. n. v 19:46 h jede v úseku Zastávka u Brna - Rapotice denně, tzn. nově i v sobotu;
- večerní vlak s odjezdem z Brna hl. n. v 21:44 h jede denně, tzn. nově i v sobotu.

V souvislosti s opatřeními kvůli koronaviru COVID-19 se od 28. 3. 2020 přistoupilo k redukci jízd vlaků, spočívající ve zrušení nočního víkendového vlaku z Ivančic s odjezdem v 00:35 h do Střelic s návratem ze Střelic v 01:03 h do Ivančic. Ve Střelicích vlak čekal na noční vlak z Brna do Zastávky u Brna.

O několik dnů později, konkrétně od 3. 4. 2020 nastala další redukce, a sice zrušení nočního víkendového vlaku z Brna hl. n. v 00:44 h do Zastávky u Brna. V opačném směru přestal jezdit páteční osobní vlak ze Zastávky u Brna v 22:44 h do Brna.

Nový přehled vlakových spojů, v kterém je redukce platná od 28. 3. a 3. 4. 2020 vyznačena červeně, je zde:

Přehled vlakových spojů platný od 3. 4. 2020 do 12. 12. 2020