Logo

Výluky železniční dopravy kopac

Zde uveřejňuji opatření při výlukách železniční dopravy v úseku Rapotice - Brno a Ivančice - Brno.

 

Čtvrtek 20. 9. 2018 až středa 26. 9. 2018 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Zastávka u Brna

Údržba traťového svršku, prořezávání stromů a křovin, ale zejména oprava železničního přejezdu v Rosicích včetně zrušení výhybky, po které se kdysi dalo odbočit na již nepoužívanou vlečku rosických skláren, je důvodem pro výluku, která se uskuteční ve dnech 20. 9. 2018 (5:00 h) až 26. 9. 2018 (22:30). Mezi Brnem a Zastávkou u Brna bude v uvedené dny platit tzv. výlukový jízdní řád, který po výše uvedenou dobu nahradí výlukový jízdní řád platný od 3. 9. 2018 do 7. 12. 2018. Zjednodušeně řečeno - náhradní autobusovou dopravou budou vedeny všechny osobní vlaky mezi Brnem a Zastávkou u Brna a i rychlíky mezi Brnem a Náměští nad Oslavou. Výlukový jízdní řád je ke stažení zde.

Hlavní rysy dopravních opatření:

Autobusy náhradní dopravy linky A (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - Ústřední hřbitov - Stará nemocnice - (vzhledem k situaci na D1 po staré silnici) - Rosice, Husova - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Autobusy jsou určeny pro cestující kteří jedou do Brna od Jihlavy až Zastávky u Brna (včetně autobusových přípojů v Zastávce) a Rosic u Brna; totéž platí v opačném směru.

Autobusy náhradní dopravy linky B (osobní vlaky) jsou vedeny v trase Brno hl. n. - Ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Troubsko, Nová - Střelice, obecní úřad - Střelice, Vršovice - Omice - Tetčice - Rosice u Brna - Zastávka u Brna. Linka je určena pro cestující, kteří na začátku nebo konci své cesty nastupují nebo vystupují v Troubsku, Střelicích, Omicích a Tetčicích.

Autobusy náhradní dopravy linky R (rychlíky) jsou určeny pro cestující rychlíků Brno - Jihlava - České Budějovice - Plzeň. Jedou v trase Brno hl. n. - (po staré silnici / dálnici D1) - Náměšť nad Oslavou.

 

Pondělí 16. 7. 2018 až sobota 8. 12. 2018 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Střelice - Zastávka u Brna a Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice

Brněnské hlavní nádraží stárne a ačkoliv se v poslední době zdá být rozhodnuto o vzniku nového hlavního nádraží v jiné poloze, tak některé části současného hlavního nádraží se musí nutně opravit a zrekonstruovat. V letošním roce se dostává na řadu most u skladiště "Amerika" klenoucí se nad ulicí Hybešovou a most nad ulicí Křídlovická. Tím se odřízne od provozu celá oblast V. a VI. nástupiště, přilehlé kolejiště u skladiště "Amerika", u bývalé výtopny KFNB a znemožní se i provoz na části odstavného nádraží A ("Áčko" se nachází poblíž výškových budov v oblasti ulice Holandská). Vyloučení provozu v této oblasti se zároveň využije na přípravné práce na zapojení nového zabezpečovacího zařízení, které se bude v letech 2018–2019 budovat. Poté bude na jeden rok (od poloviny prosince 2018 do poloviny prosince 2019) vyloučen provoz do "velkých perónů", tedy do nástupišť I. až IV. z jižní strany od Brna-Horních Heršpic, Brna-Chrlic a "komárovské spojky". Naopak se na brněnské hlavní nádraží vrátí provoz na V. a VI. nástupiště. Můžete si též přečíst stručné shrnutí prací na profilu SŽDC na Facebooku.

Původní plány byly sestaveny tak, že po dobu vyloučení provozu na V. a VI. nástupišti měly dotčené vlaky jezdit do stanice Brno dolní nádraží, kde měly předtím proběhnout stavební úpravy k dosažení tří kolejí s nástupištní hranou. Jenže soutěž na zhotovitele stavebních prací se nečekaně protáhla, a tak vznikla potřeba "překopání" původních dopravních opatření. Dopravní opatření probíhají v těchto etapách:

1) 16. 7. - 31. 8. 2018: ve stanici Brno dolní nádraží ještě není žádná použitelná kolej pro osobní dopravu. O sobotách a nedělích se podaří všechny vlaky "dostat" k nástupištím I. až IV., v tyto dny platí pravidelný jízdní řád jako by se nic nedělo.

V pracovní dny se ale již řada vlaků k nástupištím č. I až IV nedostane:

- osobní vlaky a spěšný vlak na trati 240 Brno - Jihlava: kromě ranních, dvou dopoledních a večerních vlaků vlaky svoji jízdu končí a začínají v Brně-Horních Heršpicích a pro dopravu v úseku Brno-Horní Herpšice - Brno hl. n. je nutné použít osobní vlak relace Brno - Vranovice. Odpolední osobní vlaky vlaky Brno - Zastávka u Brna jsou vedeny náhradní autobusovou dopravou, ve směru z Brna v tradičních dvou linkách (rychlá po dálnici nebo staré silnici a pomalá údolím Bobravy - pozor, pomalá linka bude vedena jen v úseku Brno - Tetčice);

- rychlíky na trati 240 Brno - Jihlava jedou bez omezení, k nástupištím I. až IV. se dostanou;

- osobní vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou jedou bez omezení, k nástupištím I. až IV. se dostanou. Pozor v úseku Moravské Bránice - Ivančice, osobní vlaky které nemají v Moravských Bránicích návaznost směr Brno budou zrušeny bez náhrady;

- spěšné vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou jsou vedeny náhradní autobusovou dopravou ve dvou linkách, první jede po trase Brno - Silůvky - Moravské Bránice - Ivančice - Moravský Krumlov a druhá jede z Brna do Moravského Krumlova přímo, bez zastavení.

Výlukový jízdní řád pro trať 240 je ke stažení zde a pro trať 244 zde. Třeba se vám může hodit i tabulka s přehledem všech vlaků mezi Brnem a Rapoticemi a Brnem a Ivančicemi, kterou jsem si udělal pro vlastní potřebu.

 

2) 1. 9. - 8. 12. 2018: ve stanici Brno dolní nádraží je k dispozici jedna použitelná kuse ukončená kolej pro osobní dopravu. K nástupištím I. až IV. se podaří po celý týden přivést rychlíky Brno - Jihlava - Plzeň a v nepracovní dny osobní vlaky a spěšný vlak tratě Brno - Jihlava. Ukončení vlaků v Brně-Horních Heršpicích již není možné.

Osobní vlaky a spěšný vlak na trati 240 Brno - Jihlava:
v pracovní dny budou všechny vlaky až na výjimky brzy ráno a pozdě večer v úseku Brno hl. n. - Zastávka u Brna vedeny náhradní autobusovou dopravou, v tradičních dvou linkách (rychlá po dálnici nebo staré silnici a pomalá údolím Bobravy). O sobotách, nedělích a svátcích platí pravidelný jízdní řád jako by se nic nedělo;

Rychlíky na trati 240 Brno - Jihlava
pojedou bez omezení, k nástupištím I. až IV. se dostanou;

Osobní a spěšné vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou budou po celý týden svoji jízdu začínat a končit ve stanici Brno dolní nádraží, v úseku Brno dolní nádraží - Brno hlavní nádraží je zavedena náhradní autobusová doprava.

Výlukový jízdní řád pro trať 240 je ke stažení zde a pro trať 244 zde. A opět nabízím ke stažení tabulku s přehledem všech vlaků mezi Brnem a Rapoticemi a Brnem a Ivančicemi, kterou jsem si udělal pro vlastní potřebu.
Výlukové jízdní řády doznají přechodných změn od 20. 9. do 26. 9. 2018 kdy se vyloučí traťová kolej mezi Střelicemi a Tetčicemi a pak od cca 16. 11. do 30. 11. 2018, kdy se v náhradní autobusové dopravě ocitnou vlaky z Brna do Ivančic.

 

 

Plány výluk v dalších týdnech (plán se může měnit):

- 16. 11. - 30. 11. 2018: Střelice - Moravské Bránice - Ivančice

Již proběhlé výluky