Logo

Výluky železniční dopravy kopac

Zde uveřejňuji opatření při výlukách železniční dopravy v úseku Rapotice - Brno a Ivančice - Brno.

 

Pondělí 16. 7. 2018 až sobota 8. 12. 2018 --- Výluka železniční dopravy v úseku Brno - Střelice - Zastávka u Brna a Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice

Brněnské hlavní nádraží stárne a ačkoliv se v poslední době zdá být rozhodnuto o vzniku nového hlavního nádraží v jiné poloze, tak některé části současného hlavního nádraží se musí nutně opravit a zrekonstruovat. V letošním roce se dostává na řadu most u skladiště "Amerika" klenoucí se nad ulicí Hybešovou a most nad ulicí Křídlovická. Tím se odřízne od provozu celá oblast V. a VI. nástupiště, přilehlé kolejiště u skladiště "Amerika", u bývalé výtopny KFNB a znemožní se i provoz na části odstavného nádraží A ("Áčko" se nachází poblíž výškových budov v oblasti ulice Holandská). Vyloučení provozu v této oblasti se zároveň využije na přípravné práce na zapojení nového zabezpečovacího zařízení, které se bude v letech 2018–2019 budovat. Poté bude na jeden rok (od poloviny prosince 2018 do poloviny prosince 2019) vyloučen provoz do "velkých perónů", tedy do nástupišť I. až IV. z jižní strany od Brna-Honrích Heršpic, Brna-Chrlic a "komárovské spojky". Naopak se na brněnské hlavní nádraží vrátí provoz na V. a VI. nástupiště. Můžete si též přečíst stručné shrnutí prací na profilu SŽDC na Facebooku.

Původní plány byly sestaveny tak, že po dobu vyloučení provozu na V. a VI. nástupišti měly dotčené vlaky jezdit do stanice Brno dolní nádraží, kde měly předtím proběhnout stavební úpravy k dosažení tří kolejí s nástupištní hranou. Jenže soutěž na zhotovitele stavebních prací se nečekaně protáhla, a tak vznikla potřeba "překopání" původních dopravních opatření. Dopravní opatření by měla proběhnout v těchto etapách:

1) 16. 7. - 31. 8. 2018: ve stanici Brno dolní nádraží ještě není žádná použitelná kolej pro osobní dopravu. O sobotách a nedělích se podaří všechny vlaky "dostat" k nástupištím I. až IV., v tyto dny platí pravidelný jízdní řád jako by se nic nedělo.
V pracovní dny se ale již řada vlaků k nástupištím č. I až IV nedostane:
- osobní vlaky a spěšný vlak na trati 240 Brno - Jihlava: kromě ranních, dvou dopoledních a večerních vlaků vlaky svoji jízdu končí a začínají v Brně-Horních Heršpicích a pro dopravu v úseku Brno-Horní Herpšice - Brno hl. n. je nutné použít osobní vlak relace Brno - Vranovice. Odpolední osobní vlaky vlaky Brno - Zastávka u Brna jsou vedeny náhradní autobusovou dopravou, ve směru z Brna v tradičních dvou linkách (rychlá po dálnici a pomalá údolím Bobravy - pozor, pomalá linka bude vedena jen v úseku Brno - Tetčice);
- rychlíky na trati 240 Brno - Jihlava jedou bez omezení, k nástupištím I. až IV. se dostanou;
- osobní vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou jedou bez omezení, k nástupištím I. až IV. se dostanou. Pozor v úseku Moravské Bránice - Ivančice, osobní vlaky které nemají v Moravských Bránicích návaznost směr Brno budou zrušeny bez náhrady;
- spěšné vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou jsou vedeny náhradní autobusovou dopravou ve dvou linkách, první jede po trase Brno - Silůvky - Moravské Bránice - Ivančice - Moravský Krumlov a druhá jede z Brna do Moravského Krumlova přímo, bez zastavení.

Výlukový jízdní řád pro trať 240 je ke stažení zde a pro trať 244 zde. Třeba se vám může hodit i tabulka s přehledem všech vlaků mezi Brnem a Rapoticemi a Brnem a Ivančicemi, kterou jsem si udělal pro vlastní potřebu.

 

2) 1. 9. - 8. 12. 2018: ve stanici Brno dolní nádraží je k dispozici jedna použitelná kuse ukončená kolej pro osobní dopravu. Dopravní opatření se budou dotahovat do detailů patrně na přelomu července a srpna. O sobotách a nedělích se podaří všechny vlaky "dostat" k nástupištím I. až IV., v tyto dny platí pravidelný jízdní řád jako by se nic nedělo. V pracovní dny nebude s výjimkou rychlíků možné se téměř k nástupištím č. I až IV dostat, takže předpoklad je následující:
- osobní vlaky a spěšný vlak na trati 240 Brno - Jihlava: v úseku Brno hl. n. - Zastávka u Brna budou až na výjimky brzy ráno a pozdě večer vedeny náhradní autobusovou dopravou, v tradičních dvou linkách (rychlá po dálnici a pomalá údolím Bobravy);
- rychlíky na trati 240 Brno - Jihlava pojedou bez omezení, k nástupištím I. až IV. se dostanou;
- osobní a spěšné vlaky na trati 244 Brno - Moravské Bránice - Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou by měly svoji jízdu začínat a končit ve stanici Brno dolní nádraží, v úseku Brno dolní nádraží - Brno hlavní nádraží bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Jak budou známy nové skutečnosti, informace na této stránce upravím.

 

 

Plány výluk v dalších týdnech (plán se může měnit):

- 20. 8. - 26. 8. 2018: Střelice - Zastávka u Brna (rychlíky rovněž v náhradní autobusové dopravě)

Již proběhlé výluky