Spojení na INVEX 2002

 

České dráhy, s. o. – Obchodně provozní ředitelství Brno připravuje významné posílení vybraných vlaků osobní dopravy v době konání veletrhu INVEX, který se letos uskuteční ve dnech 7. až 11. 10. 2002. Dovolujeme si Vám podat stručnou informaci o posílení vlaků a nasměrovat Vás tak na určité vlaky, aby na příjezdu do Brna a odjezdu z Brna docházelo k rovnoměrnému rozložení cestujících a tím přispět příjemnému cestování s Českými dráhami.

V závorkách jsou uvedeny příjezdy / odjezdy vlaků do / z Brna hlavního nádraží.

 

Posílení vlaků provádíme zejména od středy 9. 10. 2002 do pátku 11. 10. 2002, kdy bude kulminovat zájem veřejnosti o návštěvu INVEXu. Pokud se rozhodnete pro návštěvu veletrhu ve čtvrtek 10. 10. 2002, použijte přednostně zvláštní posilové vlaky – pokud jsou ve Vašem směru zavedeny (naleznete v textu u jednotlivých směrů). Pravidelné vlaky ze směrů Ostrava, Šumperk přes Olomouc, Frýdek-Místek přes Val. Meziříčí a Havl.Brod s příjezdem do Brna mezi 8.15 a 9.30, přestože budou posíleny, budou ve čtvrtek 10. 10. 2002 pravděpodobně přeplněny, jejich použití proto nedoporučujeme.

Ve všech zvláštních vlacích, které jsou vypraveny u příležitosti konání veletrhu INVEX, platí běžný tarif Českých drah.

 

Směr Brno – Prostějov – Olomouc – Šumperk / Krnov

Spojení na veletrh do Brna:

Pro návštěvníky veletrhu ze střední Moravy, Jesenicka, Bruntálska, Olomouce, Prostějova, Nezamyslic a Vyškova na Moravě bude ve středu a ve čtvrtek vypraven zvláštní vlak Olomouc hl. n. – Brno hl. n. s těmito zastaveními: Olomouc hl. n. 7:30 – Prostějov hl. n. 7:55 – Nezamyslice 8:10 – Vyškov na Moravě 8:25 – Brno hl. n. 9:00. Vlak poveze přímé vozy od spěšného vlaku 1720 z Krnova a Bruntálu a od osobního vlaku 3634 z Uničova a Šternberka. Využijte prosím přednostně tohoto spoje. Za tímto zvláštním vlakem pojede pravidelný rychlík 932, jehož kapacita bude rovněž zvýšena, přesto však bude ve čtvrtek přeplněn.

V pátek, kdy zvláštní vlak vypraven nebude, použijte pravidelného rychlíku 932.

Spojení z veletrhu z Brna:

Pro návrat z veletrhu lze použít rychlíky 933 (14:00), 937 (15:55) a 939 (18:00), jejichž kapacity míst k sezení budou výrazně zvýšeny.

 

Směr Brno – Kojetín – Přerov – Ostrava – Bohumín

Spojení na veletrh do Brna:

Pro spojení ze Severní Moravy lze použít rychlík 662 (7:01), 730 (8:39) a expres 530 (9:30).

Dále České dráhy ve čtvrtek zavádí zvláštní rychlík Vsetín –  Přerov – Brno v těmito zastaveními: Vsetín 6:05 – Valašské Meziříčí 6:25 – Hranice na Moravě 6:50 – Přerov 7:15 – Kojetín 7:30 – Nezamyslice 7:40 – Vyškov na Moravě 7:55 – Brno hl. n. 8:35.

Doporučujeme přednostní použití tohoto zvláštního vlaku, protože pravidelný rychlík 730 (8.39) bude ve čtvrtek již plně vytížen cestujícími z Ostravska.

Spojení z veletrhu z Brna:

Kapacitně bude posílen rychlík 437 (13:47), expres 531 (15:25), rychlík 737 (17:00) a rychlík 661 (19:00).

Ve čtvrtek České dráhy zavádí zvláštní rychlík Brno – Přerov – Vsetín s těmito zastaveními: Brno hl. n. 16:50 – Vyškov na Moravě 17:25 – Nezamyslice 17:40 – Kojetín 17:50 – Přerov 18:10 – Hranice na Moravě 18:35 – Valašské Meziříčí 19:00 – Vsetín 19:20.

 

Směr Brno – Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem – Valašské Meziříčí – Frýdek Místek

Spojení na veletrh do Brna:

Návštěvníkům veletrhu z Valašska a okolí doporučujeme využít ve středu a pátek spěšný vlak 1640 s odjezdem z Valašského Meziříčí v 5:55 hodin.

Ve čtvrtek doporučujeme pro cestu do Brna použít zvláštní rychlík Vsetín – Hranice na Moravě – Brno hl. n., který bude z Valašského Meziříčí odjíždět v 6:25.

Cestujícím z Kroměřížska doporučujeme použít spěšný vlak 1640 (8:15).

Spojení z veletrhu z Brna:

Spěšný vlak 1641, který je v úseku Brno – Kojetín podle jízdního řádu spojen s rychlíkem 437 (13:47), bude takto spojen pouze ve středu. Ve čtvrtek a pátek pojede z důvodu nadměrné délky vlaku spěšný vlak 1641 směr Kroměříž – Valašské Meziříčí – Frýdek-Místek – Ostrava samostatnou jízdou již z Brna hl. n. s odjezdem v 14:08.

Spěšný vlak 1647 směr Kroměříž – Valašské Meziříčí – Frýdek-Místek – Ostrava, který je v úseku Brno hl. n. – Nezamyslice podle jízdního řádu spojen s rychlíkem 937 (15:55) bude ve středu, čtvrtek i pátek veden samostatnou jízdou již z Brna hl. n. v čase pravidelného odjezdu, tzn. v 15:55. Sledujte prosím v Brně hlavním nádraží informační zařízení.

Ve čtvrtek je navíc možno do Valašského Meziříčí a Vsetína použít zvláštního rychlíku Brno – Hranice na Moravě – Vsetín, který bude z Brna odjíždět v 16:50.

 

Směr Brno – Blansko – Letovice – Svitavy – Česká Třebová

Spojení na veletrh do Brna:

Cestujícím z východních Čech a dále ze Svitav, Letovic, Skalice nad Svitavou a Blanska doporučujeme od středy do pátku použít spěšný vlak 1681 (7:43)a rychlík 871 (9:37). Tyto vlaky budou posíleny o 240, resp. 480 míst k sezení.

Spojení z veletrhu z Brna:

Od úterý do pátku bude posílen spěšný vlak 1686 (15:34) – vhodný spoj pro návštěvníky z Adamova, Blanska, Skalice nad Svitavou, Letovic, Svitav a východních Čech. Pro spojení do těchto míst použijte i spěšný vlak 1688 (16:59), který bude rovněž posílen o 240 až 480 míst k sezení.

Ve čtvrtek a pátek bude nad rámec vyhlášeného jízdního řádu zaveden spěšný vlak 1684 Brno – Česká Třebová s odjezdem z Brna hlavního nádraží ve 14:12. Zastaví ve stanicích Adamov (14:27), Blansko (14:35), Skalice nad Svitavou (14:46), Letovice (14:54), Březová nad Svitavou (15:02), Svitavy (15:14) a Česká Třebová (15:25).

 

Směr Brno – Náměšť nad Oslavou – Třebíč – Jihlava – České Budějovice

Spojení na veletrh do Brna:

Od středy do pátku bude posilován rychlík 665 (9:41), který je vhodným spojením zejména pro cestující z jižních Čech, Jihlavy, Třebíče a Náměště nad Oslavou; nejvíce bude zesílen v pátek – o 400 míst k sezení.

Spojení z veletrhu z Brna:

Od středy do pátku budou posilovány osobní vlaky s odpoledními odjezdy z Brna. Pro spojení do Náměště nad Oslavou, Třebíče, Okříšek, Jihlavy a jižních Čech doporučujeme použít rychlík 666 (15:44), jehož kapacita míst k sezení bude více než 2 krát vyšší.

 

Směr Brno – Vranovice – Šakvice – Břeclav

Spojení na veletrh do Brna:

Pro návštěvníky veletrhu z Břeclavi (event. Valtic, Mikulova) bude ve středu, čtvrtek a pátek vypraven zvláštní zrychlený vlak Břeclav – Brno hl. n., který bude zastavovat také ve stanicích Podivín, Zaječí a Šakvice v této časové poloze: Břeclav 7:40 – Podivín 7:50 – Zaječí 7:55 – Šakvice 8:00 – Brno hlavní nádraží 8:25.

Spojení z veletrhu z Brna:

Jízdní řád ČD nabízí v odpoledních hodinách dostatečný počet spojení s odpovídající kapacitou.

 

Směr Brno – Tišnov – Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod - Praha

Spojení na veletrh do Brna:

Osobní vlaky s příjezdem do Brna v 8:01 a 9:06 budou posíleny.

Pro návštěvníky veletrhu ze středních Čech, Prahy, Kolína, Kutné Hory, Čáslavi, Světlé nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou doporučujeme použít rychlík 277 (9:31), u kterého bude zvýšena kapacita o 320 míst k sezení.

Ve čtvrtek pojede cca 20 minut před rychlíkem 277 zvláštní vlak Kutná Hora – Brno hl. n., který bude zastavovat v Golčově Jeníkově městě, Světlé nad Sázavou, Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou, Tišnově a Brně-Králově Poli. Použijte prosím přednostně tento posilový spoj o kapacitě 700 míst k sezení.

Spojení z veletrhu z Brna:

V odpoledních hodinách bude posílen osobní vlak do Žďáru nad Sázavou (14:00) a zejména rychlík 612 (14:55) a rychlík 278 (16:34).

 

Směr Brno – Bučovice – Kyjov – Veselí nad Moravou – Uherský Brod - Bylnice

Spojení na veletrh do Brna:

Ve středu bude posílen rychlík 720 (8:57), ve čtvrtek a pátek rovněž spěšný vlak 1922 (7:20) a osobní vlak 4250 (8:26).

Spojení z veletrhu z Brna:

Od středy do pátku bude posílen rychlík 721 (13:15) a spěšné vlaky 1925 (14:42), 1927 (16:20), 1929 (19:02).

 

Směr Brno – Moravský Krumlov – Hrušovany nad Jevišovkou / Ivančice – Oslavany

Spojení na veletrh do Brna:

Ve čtvrtek a pátek bude posílen spěšný vlak 1733 (8:42), který je vhodným spojením pro návštěvníky veletrhu ze Znojma, Miroslavi, Moravského Krumlova a Moravských Bránic.

Spojení z veletrhu z Brna:

V odpoledních hodinách doporučujeme návrat například spěšným vlakem 1736 (14:57), osobním vlakem 4410 (15:27) nebo spěšným vlakem 1738 (17.41).