Elektrické jednotky ř. 560

GVD 2001/2002

Aktualizace: 8. 12. 2002

V GVD 2001/02 je turnusováno 7 jednotek řady 560. Je vytvořena turnusová skupina (dále jen TS) 501, kde jsou zařazeny 3 jednotky v řazení 560 + 4 x 060 + 560, dále TS 502 se třemi jednotkami v řazení 560 + 3 x 060 + 560 a nakonec TS 503 s jednodenním oběhem jednotky 560 + 3 x 060 + 560. Posledně jmenovaná TS je konstruována tak, aby bylo možno nahrazovat jednotku ř. 560 bez problémů klasickou soupravou lok. ř. 242 + vozy Bdmtee. "Panťáky" jsou k vidění na tratích takto:

250 Brno - Havlíčkův Brod: v úseku Brno - Žďár nad Sázavou běžně, v úseku Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod jen o víkendech na jediném páru vlaků 4948 / 4949 (pětivozová souprava).

250 Brno - Břeclav - Kúty: v úseku Brno - Břeclav běžně, v úseku Břeclav - Kúty jen v pracovní dny na jediném páru vlaků 4663 / 4662 (pětivozová souprava).

260 Brno - Česká Třebová: na této trati zajíždí "panťák" až nejdál kam to jde, tzn. do Březové nad Svitavou. Kromě tohoto výkonu každý den zajede ještě 3-krát do Letovic.

300 Brno - Přerov: zde je to velice jednoduché. Jednotky ř. 560 sem nezajíždí vůbec !!!!

330 Břeclav - Přerov: jednotky ř. 560 zajíždí do Hodonína (na focení to ale moc nebude - jedná se o ranní nebo večerní dobu)

Stav vozů ř. 560 a 060 v DKV Brno - PJ Horní Heršpice:

560: 001+002, 003+004, 005+006, 007+008, 009+010, 021+022, 023+024, 025+026 a 027+028.

060: 001, 003, 004, 007 až 016, 032 až 043, 054, 301, 302, 331 a 332.

V první dekádě srpna 2002 bylo do Brna předisponováno 6 vložených vozů ř. 063 z Ústí nad Labem.Jedná se o vozy 063.403, 406, 407, 419, 422 a 423. Po nezbytných úpravách jsou vozy přeznačovány na řadu 060. Nasazení vložených vozů lze očekávat od 9. 12. 2002.

Od 15. 10. 2002 je vůz 560.007 a 060.011 v PARS Šumperk na opravě EH.

Pravidelné řazení jednotek ř. 560 (motorové vozy lichých čísel jezdí čelem ku Břeclavi, motorové vozy sudých čísel ku Tišnovu):

1. 2. 3. 4. 5. 6. poznámky
560.001 060.001 060.003 060.054 560.002    
560.003 060.007 060.004 060.331 060.302 560.004  
560.005 060.332 060.008 060.009 060.010 560.006  
560.007 060.011 060.012 060.013 560.008    
560.009 060.014 060.015 060.016 560.010    
560.021 060.032 060.033 060.034 560.022   červený nátěr se žlutým pruhem
560.023 060.301 060.035 060.036 060.037 560.024  
560.025 060.038 060.039 060.040 560.026    
560.027 060.041 060.042 060.043 560.028   šedý nátěr a oranžovými doplňky

Odchylné řazení souprav:

1. 2. 3. 4. 5. 6. poznámky
560.001 060.001 060.003 060.004 060.054 560.002 viděno 7. 12. 2002
             
             
560.005 060.010 060.012 060.013 560.008   viděno 6. 11. 2002
             
             
             
             
             

 

 

Co bude nového v GVD 2002/2003:

Jak je výše uvedeno, přibylo v létě 2002 do Brna šest vložených vozů ř. 063. V současné době jsou dokončovány potřebné úpravy a vozy jsou postupně přeznačeny na řadu 060 se zachováním původního inventárního čísla.

V GVD 2002/2003 bude opět turnusováno 7 jednotek, z toho jen jedna bude 5-ti dílná, zbývajících šest jednotek budou 6-ti dílné jednotky.

Změny v nasazení "panťáků" oproti stávajícímu GVD:

trať 250 Brno - Havlíčkův Brod: v úseku Brno - Žďár nad Sázavou běžně, zato se vůbec neobjeví mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem

trať 250 Brno - Břeclav - Kúty: beze změn

trať 260 Brno - Česká Třebová: jednotky ř. 560 budou na tuto trať zajíždět pouze o víkendech, a to 2x v sobotu a 3x v neděli a to nejdále do Letovic

trať 300 Brno - Přerov: beze změn, tzn. že se zde neobjeví vůbec

trať 330 Břeclav - Přerov: beze změn