Elektrické lokomotivy ř. 263

GVD 2002/2003

Aktualizace: 2003-06-21

V DKV Brno - PJ Maloměřice se nachází jediné dva stroje lokomotiv řady 263. Další vyrobené lokomotivy této řady jsou v provozu na Slovensku.

Dáša a Máša (v uvedeném pořadí s ohledem na inventární čísla), neboli elektrické "střídavé" lokomotivy 263.001 a 263.002 jsou zařazeny do dvoudenního oběhu v turnusové skupině 201.

Pracovní dny:

1. Bo 4720 Br / 4725 Vr / 4614 Bo / 4722 Br / 4727 Bo / 4740 Le / 4745 Bo / 4920 Zd, v (5) Sv 4995 Zd - Bo a Lv do Ma

2. v (1) Lv Ma - Bo a Sv 4992 do Zd / 1671 Bo / 4609 Bv / 4616 Bo / 4910 Zd / 4919 Bv / 4634 Bo, v (5) 4988 Bo - Ti

Sobota:

1. Ti 4967 Bo / 4970 Ti / 4973 Bo / 4722 Le / 4727 Bo / 4919 Bv / 4634 Bo

2. DKV Maloměřice

Neděle:

1. DKV Maloměřice

2. DKV Maloměřice

Jak je patrno, v provozu je budeme moci vidět v pracovních dnech a jednu z nich i v sobotu; v neděli jsou obě dvě odstavené.

 

Provoz lokomotiv ř. 263 DKV Brno v GVD 2001/2002.