Motorové lokomotivy ř. 742

GVD 2003/2004

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2004-10-24 Odstavené jsou stroje 742.158 (trhliny na bloku motoru a jiné závady, 22. 10. 2004 byla zahájena oprava MH) a 742.428.
   

Kocour, malý čmelák - to jsou přezdívky pro motorové lokomotivy ř. 742. Byly vyráběny v letech 1977 až 1986 v ČKD Praha. V Kryšpínově číslovacím schématu nesly označení T 466.2.
Vyrobeny byly lokomotivy T 466.2001 až T 466.2453 a T 466.2501 až T 466.2541.

Ve stavu DKV Brno je (po změně obvodu DKV) celkem 42 lokomotiv této řady, které jsou tradičně nasazeny do nákladní dopravy, ale v současně platném GVD (a bude tomu tak i v příštím GVD) jsou nasazeny i do osobní dopravy, kde dopravují soupravy s vozy řady 050, v případě poruch motorovývh vozů i vozy řady 021 a 022.

DKV Brno - PJ Maloměřice

742.014 742.043 742.090 742.108 742.138 742.158 742.306 742.321
742.356 742.427 742.428          

Od 16. 9. 2004 je odstavena lokomotiva 742.428 - probíhá na ní oprava v rozsahu MH v ČMKS Česká Třebová. Od 10. 10. 2004 je odstaven stroj 742.158 - zjištěna trhlina v bloku spalovací motoru, od 22. 10. 2004 je na opravě MH v ČMKS Česká Třebová.
Do osobní dopravy zasahuje TS 705, která je postavena do 4-denní oběhu s přípojnými vozy ř. 050. Jde vlastně o zlegalizování skutečného stavu, neboť v minulém GVD byly tyto lokomotivy vzhledem k poměrně vysokému neprovznímu parku motorových vozů ř. 850 na osobní a spěšné vlaky nasazovány. Obraty:

742.014, 321, 427, 428
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. v pondělí Hp Sv 4892 Na a dále vždy / 4843 Bo / 4808 Ja / 1663 Bo Bo 4812 Ja / 4817 Bo Na 4843 Bo / 4808 Ja / 1663 Bo / 4844 Sd / 4849 Bo
2. Bo 4802 Ja / 4809 Bo / pk4842 Za / Sv 4893 Bo / 4842 Na a v pátek Sv 4897 Bo / 4848 Na Bo 1730 Šu / 1739 Bo Bo 4834 Tr / Sv 4895 Na / 4847 Bo / 4848 Na
3. Na 4841 Bo / 4812 Ja / 4817 Bo Na 4843 Bo / 4408 Hs / 4413 Bo / 4820 Ok Bo 4830_4862 Ja / 4811 Bo
4. Ma 82421 Bc / 82420 Ma / Lv Bo / a v pondělí až čtvrtek 4848 Na Ma 82421 Bc / 82420 Ma / Lv Bo / 4822 Na Ok 4821 Bo / 4806 Tr / 4809 Bo

TS 710 je dispečerský výkon v Brně-Maloměřich. Je to lokomotiva, která vyjíždí s cisternami do Střelic nebo je odtud sváží zpět do Brna. V neděli vykoná pevný obrat v osobní dopravě a sice výkon Bo 4812 Ja / 4817 Bo. V této turnusové skupině by se měla pohybovat lokomotiva 742.138.

Další lokomotiva řady 742, konkrétně by se mělo jednat o 742.158 je zařazena do TS 717, což jsou NPP čili nehodové a pomocné prostředky v DKV Maloměřice (trvalá přítomnost lokomotivy).

DKV Brno - PJ Břeclav

742.044 742.079 742.107 742.159 742.248 742.319 742.333 742.334
742.402              

Manipulační vlak do Mikulova na Moravě vede lok. ř. 742 zařazená v TS 763: Bv 7:09 82850 Mv / 12:25 82851 Bv. Vlaky nejedou v neděli.

DKV Brno - PJ Znojmo

742.100 742.134 742.179 742.189 742.247 742.250 742.426 742.430
742.446              

V TS 763 je zařazena jedna lokomotiva ř. 742 a jezdí s manipulačními vlaky do Jemnice a Hodonic:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. stan. posun / Zo 3:25 92051 Hod / 4:15 92050 Zo / 5:19 82450 Mo / 9:00 82460 Jn / 10:40 82461 Mo / 13:05 82451 Zo / stan. posun / Zo 20:42 82452 Mo / 23:05 pk52243 Zo stan. posun / Zo 5:19 82450 Mo / 9:00 82460 Jn / 10:40 82461 Mo / 13:05 82451 Zo / stan. posun / Zo 20:42 82452 Mo / 23:05 pk52243 Zo stan. posun od 18:00

TS 772 zahrnuje Pn vlaky ze Znojma do Brna a Rn vlaky do rakouského Retzu. V této TS jsou zařazeny 2 lokomotivy ř. 742, avšak ty stále jezdí spolu (vlaková+přípřež). Snad s výjimkou v době od 5:00 do 8:30 hod, kdy na staničním posunu ve Znojmě jezdí jen jedna z nich.

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Ma 1:30 62218 Zo / 8:52 44055 Re / 9:50 44052 Zo / 11:10 44059 Re / 11:52 Lv Zo / 13:06 44061 Re / 13:52 Lv Zo / 15:50 44069 Re / 16:49 44064 Zo / 19:42 62219 Ma Ma 1:30 62218 Zo / 8:52 44055 Re / 9:50 44052 Zo / 11:10 44059 Re / 11:52 Lv Zo / 13:06 44061 Re / 13:52 Lv Zo / 15:50 44069 Re / 16:49 44064 Zo / 19:42 62219 Ma Ma 1:30 62218 Zo / 19:43 Lv Ma

Pozn.: provoz nákladních vlaků Znojmo - Retz se řídí podle dnů pracovního klidu v Rakousku. Jakmile je v Rakousku státní svátek (mají jich víc než my), tak "francjózef" nedělá (vozmistři a prozatím i celníci) ...
 

Další dva znojemští "kocouři" jezdí v TS 773 mezi Znojmem a Břeclaví:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bv 6:12 62226 Zo / stan. posun 9:00 - 16:00 / Zo 16:10 62229 Bv / 20:56 62228 Zo Bv 6:12 62226 Zo / stan. posun 9:00 - 16:00 / Zo 16:10 62229 Bv / 20:56 62228 Zo Bv 6:12 62226 Zo
2. Zo 3:00 62227 Bv / 4. záloha do dalšího dne Zo 3:00 62227 Bv / 4. záloha do dalšího dne Zo 3:00 62227 Bv / 4. záloha do dalšího dne

A konečně poslední znojemská TS 774 zajišťuje jednou lokomotivou řady 742 nákladní vozbu směrem na Rakšice a Břeclav

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Zo př4503 Hs / 7:33 92040 Bož / 8:35 92041 Hs / 9:09 82621 Rk / 13:10 82620 Hs / 14:57 92031 Nov / 15:58 92030 Hs / 17:55 př62229 Bv / 20:56 62228 Zo Zo Lv Hs / 7:33 92040 Bož / 8:35 92041 Hs / 9:09 82621 Rk / 13:10 82620 Hs / 14:57 92031 Nov / 15:58 92030 Hs / 17:55 př62229 Bv / 20:56 62228 Zo odstavena Zo

DKV Brno - PJ Havlíčkův Brod

742.047 742.098 742.172 742.394 742.398 742.429    

Manipulační vlaky do Hlinska v Čechách vozí dvě spojené lokomotivy ř. 742 v TS 781:

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Hb 1:15 82310 Hlin / 5:27 83211 Hb / 82312 Hlin / 14:27 83213 Hb Hb 1:15 82310 Hlin / 5:27 83211 Hb / 82312 Hlin / 14:27 83213 Hb Hb 82312 Zk / 16:40 83213 Hb

TS 783 zahrnuje Mn vlaky do Kácova: Hb 3:02 82500 Kác / 12:17 85201 Hb. Vlaky jedou kromě neděle.

Do Golčova Jeníkova vyjíždí havlíčskobrodský "kocour" zařazený do TS 784: Hb 7:15 82430 Lč / 11:13 82431 Sv / 12:08 82630 Gj / 13:30 82631 Hb. Opět vlaky nejezdí v neděli.

Novinkou v novém GVD 2003/2004 je skutečnost, že na Velkomeziříčsku vystřídala tato řada lokomotivy řady 714, tedy "kocour" nahradil "lachtana". Jedná se o havlíčskobrodský turnus číslo 785, který se pohybuje na Žďársku (ze Žďáru nad Sázavou zajiždí do Přibyslavi, Veselíčka, Bystřice nad Pernštejnem, velkého Meziříčí a Vlkova u Tišnova).
Do PJ Havlíčkův Brod na provozní ošetření se zajíždí podle potřeby.

742
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Zd 0:25 82172 Pb / 2:00 82173 Zd / stan. posun 3:00 - 7:00 / Zd 82187 Ves / 8:29 82188 Zd / 9:12 82141 VM / 10:55 82093 VM st.n. / 12:05 82094 VM / 13:20 82142 Vlk / 15:06 82140 Zd / stan. posun 16:30 - 19:00 / 19:42 82161 Bp / 22:28 82160 Zd Zd 0:25 82172 Pb / 2:00 82173 Zd / stan. posun 3:00 - 7:00 / Zd 82187 Ves / 8:29 82188 Zd / 9:12 82141 VM / 13:20 82142 Vlk / 15:06 82140 Zd / stan. posun 16:30 - 18:30 Zd stan. posun 18:30 - 19:00 / 19:42 82161 Bp / 22:28 82160 Zd

DKV Brno - PJ Veselí nad Moravou

742.076 742.103 742.320 742.328 742.345 742.346  742.452  

"Veselské" lokomotivy ř. 742 jezdí v těchto turnusových skupinách (čísla TS uvádím z oběhů DKV Valašské Meziříčí, odkud pod DKV Brno přešly):

TS 762: vozba Pn a Mn vlaků mezi Veselím nad Moravou a Starým Městem u Uh. Hradiště, Bohuslavicemi nad Vláří a Kyjovem, vykonává též staniční posun v Uherském Brodě. Zařazena 1 lokomotiva. Výkony denně kromě neděle.

TS 763: vozba Pn a Mn vlaků mezi Veselím nad Moravou, Bzencem, Moravským Pískem a Bučovicemi, vykonává též staniční posun v Kyjově. Zařazena 1 lokomotiva. Denní výkony kromě neděle, noční výkony stále.

TS 765: tato skupina je dvoudenní. V prvém dni "kocour" vykonává staniční posun v Hodoníně (dopoledne zajede s párem Mn do Moravského Písku). Druhý den je určen pro vozbu Mn vlaků mezi Hodonínem a Uhřicemi u Kyjova.
Staniční posun v Hodoníně se obsazuje denně kromě neděle (denní záloha) a v sobotu a neděli (noční záloha). Do Moravského Písku se jezdí denně kromě neděle, do Uhřic u Kyjova jen v pracovní dny.

TS 766: lokomotiva této TS do Veselí nad Moravou zajíždí jen ošetření, jinak je její "domovinou" Staré Město u Uherského Hradiště, kde dělá staniční posun (kromě neděle). Ze Starého Města si zajede do Huštěnovic (v noci) a do Uhreského Ostrohu (nad ránem a pozdě odpoledne).

TS 767: poslední "veselská" turnusová skupina znamená staniční posun ve Veselí nad Moravou, opět kromě neděle. "Kocour" se odtud podívá na vlacích Mn do Velké nad Veličkou (dopoledne), Strážnice (po poledni) a do Uherského Ostrohu (večer).