Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2006-10-01 Založení této strany. Popis předpokládaných oběhů v GVD 2006/2007.
2006-10-02 3. 10. 2006 vyjede z PJ Trutnov do DKV Brno první motorový vůz řady 854.203.
2006-10-05 Přeprava motorového vozu 854.203 proběhla 3. 10. 2006, ve stavu DKV se nachází od 4. 10. 2006 a od pátku 6. 10. 2006 by měl být nasazen do oběhu 4832 / 4878 / 4819 v rámci zácviku strojvedoucích..
2006-10-12 "Terezka" 6. 10. 2006 vyjela na avizovaný výkon, v nepracovní dny by se mělo jednat o výkon 4816 / 4819. Doplněna  p ř e d p o k l á d a n á  (nikoli jistá) čísla konkrétních motorových vozů řady 854, které by měly do Brna za řadu 843 přejít. Kdyby přehled vozů platil, pak jedině motorový vůz 854.222 ("Rozárka") by byl vozem, který po trati Brno-Jihlava již jednou jezdil - v čele českobudějovických rychlíků.
2006-10-27 "Terezka" má nyní v pracovní dny jiný oběh: 4822/4839/záv4810/4815.
2006-11-19 Od 2. 11. 2006 je ve stavu DKV Brno druhý motorový vůz řady 854, a sice 854.206.
2006-11-24 24. 11. 2006 se vlastní silou dopravila do Brna "Rozárka" - motorový vůz 854.222, ve stavu DKV Brno je od 25. 11. 2006. Potvrzeno, že 9. motorovým vozem v DKV Brno bude vůz 854.007.
2006-12-04 30. 11. 2006, devět minut před půlnocí do Brna dorazily motorové vozy 854.001, 854.012 a 854.025, společně s pěti vozy řady 053. Doplněn snímek motorového vozu 854.222. Ve stavu DKV Brno jsou uvedené vozy od 1. 12. 2006.
2006-12-06 Od 5. 12. 2006 je ve stavu DKV Brno motorový vůz 854.007.
2006-12-10 Počet motorových vozů řady 854 je v Brně kompletní, dojely poslední dva vozy 854.201 a 854.209, od 10. 12. 2006 jsou vedeny ve stavu DKV Brno.
2007-10-31 Motorový vůz 854.007 se na Os 4855 dnes střetl na přejezdu ve Starém Lískovci s kamionem. Značně poškozeno stanoviště strojvedoucího.
2007-11-10 "Bondovka" 854.007 je od 6. 11. 2007 po násilném poškození ze dne 31. 10. 2007 na opravě v PARS Šumperk.

 

854Všechny motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí motorových vozů řad M 296.1 a M 296.2. Povězme si základní údaje o těchto řadách.
Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro vnitrostátní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro mezinárodní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1790 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018-025.
Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řady 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuje skvělé webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a ukončena byla v roce 2006.
Vozy byly přeznačeny tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení
854.2 s původním inventárním číslem (které je shodné i s původním inventárním číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

V roce 2006 bylo rozhodnuto o předání motorových vozů řady 843 z DKV Brno do Čech. Místo nich do DKV Brno přešly motorové vozy řady 854. Celkem je turnusováno 7 motorových vozů, inventární stav činí 9 vozů (byť z Brna odešlo 10 motorových vozů řady 843...). Lze konstatovat, že motorové vozy řady 854 budou do budoucna nosnou řadou motorových vlaků v Jihomoravském kraji. Jejich počet se však asi již zásadně nezmění - v prosinci 2007 by měl do Brna přijít desátý motorový vůz této řady a to bude asi na dlouhou dobu také vše.

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Jméno

Poznámka

Aktualizace

M 296.1001

1969/70319 95 54 5 854.001-5 RŮŽENKA   2007-09-22

M 296.1007

1969/70325 95 54 5 854.007-2 bondovka oprava v PARS Šumperk po násilném poškození (střet Os 4855 na přejezdu ve Starém Lískovci 31. 10. 2007) 2007-11-06

M 296.1012

1970/72195 95 54 5 854.012-2 ZUZKA   2007-09-22

M 296.1025

1970/72208 95 54 5 854.025-4 SANDRA   2007-09-22

M 296.2001

1968/70294 95 54 5 854.201-1 JituŠka   2007-09-22

M 296.2003

1968/70296 95 54 5 854.203-7 TEREZKA   2007-09-22

M 296.2006

1968/70299 95 54 5 854.206-0 VlaĎka   2007-09-22

M 296.2009

1968/70302 95 54 5 854.209-4 GÁbinka   2007-09-22
M 296.2022 1969/70315 95 54 5 854.222-7 RozÁrka   2007-09-22

Turnus motorových vozů řady 854 je rozdělen do dvou skupin:

- turnusová skupina 830 ... jednodenní oběh Brno - Pardubice

854
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 4858 Tr // 4872 Ja / pk4802 Jx / 4873 Tr / 4876 Ja / 886 Pa / 887 Ja / 4817 Bo Bo 4858 Tr // 4872 Ja / 4802 Jx / 4873 Tr / 4876 Ja / 886 Pa / 887 Ja / 4817 Bo Bo 4858 Tr // 4872 Ja / 4802 Jx / 4873 Tr / 4876 Ja / 886 Pa / 887 Ja / 4817 Bo


-
831 ... šestidenní oběh na osobních a spěšných vlacích i rychlících na tratích (jezdí zde ostatní motorové vozy ř. 854):