Řídicí vozy ř. 954

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2006-10-01 Založení této strany.
2006-12-04 Řídicí vůz 954.002 dne 28. 11. 2006 úspěšně složil TBZ, od 30. 11. 2006 se nachází ve stavu DKV Brno.
2006-12-06 Řídicí vůz vyjel 5. 12. 2006 na obratu 4832 / 4878 / 4819.
2006-12-09 Řídicí vůz 954.003 byl převzat z PARS Šumperk a od 8. 12. 2006 je zařazen do stavu DKV Brno. Na doplnění: vůz 954.002 se jmenuje Alois (Lojzíku - gratuluji!!) a vůz 954.003 Zdeňka (Lojzíku - gratuluji!!).
2006-12-12 Doplněno výrobní číslo vozu 954.003.
2007-04-05 Třetí řídicí vůz - 954.007 - je ve stavu DKV Brno od 30. 3. 2007.
2007-04-10 Ukazuje se, že řídicí vozy řady 954 mají mít správně písmenné označení Bfbrdtn a nikoli Bdbftn. Jako první vůz se správným označením do DKV Brno dorazil vůz 954.007. Vozy 954.002 a 954.003 by měly být v dohledné době přeznačeny rovněž na řadu Bfbrdtn.
2007-04-11 Vůz 954.002 má již nové označení Bfbrdtn.
2007-04-25 Přeznačen na nové označení Bfbrdtn je i vůz 954.003. V DKV Brno se co nevidět ukáže čtvrtý řídicí vůz - 954.008.
2007-04-29 Čtvrtý řídicí vůz - 954.008 - již zasahuje do pravidelného provozu, ve stavu DKV Brno je oficiálně od 30. 4. 2007. Od 1. 5. 2007 je zavedena nová turnusová skupina 932 - oběhy pro třetí řídicí vůz.
2007-05-11 Doplněno výrobní číslo vozu 954.008. Na voze 954.002 ověřeno výrobní číslo, které je však jiné, než které bylo na bočnici vozu v době jeho výstavy na BVV v září 2006. Které číslo - a tudíž který původní vůz- jsou správné?
2007-05-19 Informace o jízdě vlaků s vozy klasické stavby s řídicím vozem řady 954.
2007-05-24 Od pondělí 28. 5. 2007 do 11. 6. 2007 by měl řídicí vůz 954.002 jezdit s vozy Bdmtee a lokomotivou řady 754 dle přiložených oběhů!
2007-06-08 V turnusové skupině 930 byly od 10. 6. 2007 provedeny změny.
2007-10-03 Informace o provedení vozu řady 954 i s 1. vozovou třídou.

bfbrdtn

Řídicí vozy řady 954 jsou skutečnou raritou mezi ostatními vozovými řadami. Ke stavbě řídicího vozu totiž posloužila vozová skříň a podvozky z poštovního vozu řady Postw (ex Postmw). První vůz s označením 954.001 (ex Postmw 50 54 90-40 242-5, 1984/87922) a řadou Bdbftn byl dokončen firmou PARS Šumperk v roce 2006, načež byl vystaven na výstavě Czech Raildays v Ostravě v červnu 2006. Další vůz - 954.002 - byl vystaven na strojírenském veletrhu v Brně v září 2006.
Další variantou je provedení i s 1. vozovou třídou. Vozy jsou označeny inventárními čísly od 201 výše, tzn.
954.2 a honosí se písmenným označením ABfbrdtn. Tyto vozy se prozatím v DKV Brno nevyskytují.

Protože řídicí vozy řady 943, které byly v Brně od konce roku 2005, odešly k začátku GVD 2006/2007 do jiných oblastí, vyvstala potřeba dodávky jiných řídicích vozů a využilo se (právě naštěstí) vyráběných v PARS Šumperk. Do vínku DKV Brno dostalo dva řídicí vozy - 954.002 a 954.003. V březnu se zde objevil třetí (954.007) a do konce roku 2007 by mělo DKV Brno obdržet ještě další dva řídicí vozy. Na voze 954.007 se objevilo jiné - správné - označení řady vozu: Bfbrdtn.

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení Jméno

Poznámka

Aktualizace
Postmw 50 54 90-40 200-3 1984/87880* Bfbrdtn 96 54 0 954.002-2 ALOIS *na BVV v září 2006 na sobě měl vůz štítek 1984/87913 ... (důvod změny?) 2007-04-11
Postmw 50 54 90-40 243-3 1984/87923 Bfbrdtn 96 54 0 954.003-0 ZdeŇka   2006-12-16
Postmw 50 54 90-40 211-0 1984/87891 Bfbrdtn 96 54 0 954.007-1 MarkÉtka   2007-04-05
Postmw 50 54 90-40 246-6 1984/87926 Bfbrdtn 96 54 0 954.008-9

toniČka

  2007-04-29

Oběhy řídicích vozů jsou navrženy v jednodenních obratech, kdy každý řídicí vůz má "svůj" přípojný vůz řady 054:

První vůz je řazen v turnusové skupině 930 (změny od 10. 6. 2007 vyznačeny červeně):

054 + 954
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Rk 4492 Be / 4433 Bo / 4402 Mb / 14412 Ic / 14415 Mb / 4405 Bo / 4808 Ja / 1663 Bo / 4838 Za / 4849 Bo / 4844 Za / 4855 Bo / kromě (5): Bo 4858-4472 Be / 4499 Rk odstaven odstaven     Bo 4858-4472 Be / 4499 Rk

Druhý vůz je zařazen do turnusové skupiny 931:

054 + 954
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Na 4827 Bo / 4824 Tr / 4841 Bo / 4834 Na / 4851 Bo / 4846 Na Na 4829 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo Bo 4836 Na / 4851 Bo / 4846 Na

Od 1. 5. 2007 je turnusován třetí vůz, a sice v nové turnusové skupině 932 Oběhy jsou stavěny pro řídicí vůz + motorový vůz, tzn. bez přípojného vozu řady 054.

954
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 4802 Hb / 8335 Ja / 4811 Bo / 4840 Za / 4853 Bo Bo 4830 Na / 4845 Bo / 4842 Na / 4857 Bo / 4448 Be / 4495 Rk Rk 4496 Be / 4439 Bo / 4826 Na / 4843 Bo

 

Řídicí vůz řady 954 v čele soupravy s vozy klasické stavby

Bezesporu zajímavý projekt vznikl na jaře 2007 v DKV Brno, a sice ovládání lokomotivy řady 754 řídicím vozem řady 954. V podmínkách ČD se jednalo o zásadní projekt, který měl dát odpověď na otázku, zda je možno rekonstrukcí relativně o malém nákladu vytvořit řídicí vůz pro vlaky osobní dopravy sestavené z vozů klasické stavby.

Ve středu 16. 5. 2007 bylo úspěšně odzkoušeno zapojení řídicího vozu řady 954 do soupravy vozů klasické stavby. V 8:13 hodin vyjel ze ŽST Brno-Horní Heršpice vlak 1. nsl 74502 do Střelic v řazení 954.002 + Bdmtee 50 54 22-44 262-2 + Bdmtee275 50 54 22-44 080-8 + Bdmtee 50 54 22-44 258-0 + 754.013. Zpět se souprava vracela jako 1. nsl 74505 s odjezdem ze ŽST Střelice 8:40 hodin.
Na snímku vlevo - pořízeném přednostou PJ Horní Heršpice Ing. Aloisem Kotrbou - je tato souprava zachycena v ŽST Střelice.

Vzhledem k tomu, že jízda proběhla bez závad, byly další kroky vedeny směrem k povolení přepravy cestujících v takto sestavené soupravě Drážním úřadem. Po kladném vyjádření bylo možné soupravu 954.002 + 2 Bdmtee + 754.013 vidět v provozu, a sice od 28. 5. 2007 (počínaje Os 4834) do 11. 6. 2007 (oběhy viz níže). Až na výjimky, kdy navíc důvody nebyly na straně komunikace mezi řídicím vozem a lokomotivou, byly oběhy po danou dobu dodržovány.

Na snímku vpravo je během zkušebního provozu dne 8. 6. 2007 zachycen řídicí vůz 954.002 s lokomotivou 754.013 na Os 4834 mezi zastávkou Střelice dolní a ŽST Střelice. Autorem snímku je ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 

954.002 + Bdmtee275 + Bdmtee + 754.013
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Na 4827 Bo / 4824 Tr / 4841 Bo / 4834 Na / 4851 Bo / 4846 Na Na 4829 Bo / 4806 Ja / 4811 Bo Bo 4836 Na / 4851 Bo / 4846 Na