Elektrické lokomotivy ř. 242

 

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2009-11-08 Popis GVD 2009/2010. Stav a události v GVD 2008/2009 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2009-12-14 Během přechodu do GVD 2009/2010 přibyla do Brna lokomotiva z Plzně, a sice 242.240 (ve stavu DKV Brno od 12. 12. 2009). Počet lokomotiv řady 242 tak činí 33.
2009-12-22 Pro vibrace podvozků je od 17. 12. 2009 odstavena lokomotiva 242.217.
2010-01-19 Na Slovensku vykolejila dne 17. 1. 2010 lokomotiva 242.268 a je odstavena.
2010-02-01 Od 24. 1. 2010 je pro vibrace podvozků odstavena lokomotiva 242.233.
2010-02-12 Lokomotiva 242.247 je po opravě od 8. 2. 2010 v provozu, o dva dny později byla zprovozněna lokomotiva 242.217.
2010-03-02 V provozu se lokomotiva 242.217 moc neohřála, od 20. 2. 2010 je odstavena z důvodu protočených obručí. Od 13. 2. 2010 je provozní lokomotiva 242.233 a od 16. 2. 2010 je po opravě EVY provozní rovněž stroj 242.278.
2010-03-08 Od 5. 3. 2010 je provozní lokomotiva 242.260. Naopak do odstavených odešla 6. 3. 2010 lokomotiva 242.233 - vibrace podvozků.
2010-03-22 Po prudším najetí je od 8. 3. 2010 odstavena lokomotiva 242.221, lokomotiva 242.217 je od 16. 3. 2010 provozní. Podvozky přestaly vibrovat lokomotivě 242.233 (od 17. 3. 2010 je provozní), naopak odstavená je pro tuto závadu lokomotiva 242.240 (od 22. 3. 2010). Od 15. 3. 2010 je odstavená lokomotiva 242.274 z důvodu opravy EVY a konečně od 10. 3. 2010 je mimo provoz "plechovka" 242.278, na které probíhají garanční opravy.
2010-03-26 Vibrující lokomotiva 242.240 je i s touto přechodnou vlastností od 23. 3. 2010 v pravidelném provozu.
2010-04-09 Z důvodu garanční opravy je lokomotiva 242.261 od 22. 3. 2010 odstavena. Lokomotiva 242.221 je provozní od 23. 3. 2010 a od 4. 4. 2010 i lokomotiva 242.278.
2010-04-27 Oprava EH je důvodem odstavení lokomotivy 242.209 od 19. 4. 2010. Stroj 242.214 je rovněž odstaven, a sice od 16. 4. 2010 z důvodu garanční opravy. Již dříve zmiňované vibrace podvozků lokomotivy 242.240 vyústily v její odstavení od 18. 4. 2010. Naopak do provozu se vrátily dvě lokomotivy - od 14. 4. 2010 stroj 242.261 a o den později lokomotiva 242.268.
2010-05-03 Dne 30. 4. 2010 je odstavena lokomotiva 242.229, chystá se na opravu EVY. Zpět do provozu se 1. 5. 2010 vrátila lokomotiva 242.214.
2010-06-12 Od 18. 5. 2010 je pro vibrace podvozků odstavena lokomotiva 242.223; od téhož dne je provozní lokomotiva 242.240. Na následky zahoření kabeláže je od 27. 5. 2010 neprovozní lokomotiva 242.233. Neprovozní je od 31. 5. 2010 lokomotiva 242.253 z důvodu závady na pojezdu. Po opravě EVY je od 1. 6. 2010 provozní lokomotiva 242.274.
2010-07-04 Pro olejové netěsnosti je od 21. 6. 2010 odstavena lokomotiva 242.284.
2010-07-17 Vibrace podvozků je důvodem odstavení lokomotiv 242.214 a 242.273 od 8. 7. 2010. Do provozu se 3. 7. 2010 vrátila lokomotiva 242.253, 6. 7. 2010 lokomotiva 242.284 a a 9. 7. 2010 je následovala lokomotiva 242.223.
2010-08-09 Od 30. 7. 2010 je provozní lokomotiva 242.273.
2010-09-06 Garanční oprava na lokomotivě 242.272 je důvodem jejího odstavení od 30. 8. 2010.
2010-09-20 Prasklý rám podvozku je důvodem odstavení lokomotivy 242.224 od 8. 9. 2010. Do provozu se 9. 9. 2010 vrátila lokomotiva 242.214, 15. 6. 2010 lokomotiva 242.272 a 16. 9. 2010 stroj 242.229. Malé ohlédnutí za nátěry brněnských lokomotiv řady 242: v současné době je nový nátěr ČD (též zvaný "Najbrt") aplikován na jediné lokomotivě, a sice 242.278.
2010-09-30 Lokomotiva 242.286 je od 19. 9. 2010 pro více závad odstavená.
2010-10-08 V důsledku zahoření je od 4. 10. 2010 odstavena lokomotiva 242.227.
2010-10-15 Zahoření lokomotivy 242.227 nebylo velké, od 11. 10. 2010 je zpět v provozu. Od téhož dne je lokomotiva 242.273 na opravě EVY. Ještě předtím, 8. 10. 2010, se vrátila do provozu opravená "plechovka" 242.286.
2010-11-03 Lokomotiva 242.224 je od 27. 10. 2010 zpět v provozu.
2010-11-05 Pro vibrace podvozku je od 3. 11. 2010 odstavena lokomotiva 242.261.
2010-11-21 Po téměř půl roce se 10. 11. 2010 vrátila do provozu lokomotiva 242.233.
2010-11-28 Lokomotiva 242.221 čeká od 15. 11. 2010 na opravenou převodovku. Od téhož dne je odstavená i lokomotiva 242.246 z důvodu protočené obruče.
2010-12-02 Od 1. 12. 2010 je odstavena lokomotiva 242.236, podrobuje se opravě v rozsahu EH.
2010-12-09 Z důvodu závady na trafu je od 30. 11. 2010 odstavena lokomotiva 242.285. Zpět do provozu se 3. 12. 2010 vrátila lokomotiva 242.246.
2010-12-11 Lokomotiva 242.209 je po opravě EH od 10. 12. 2010 opět v provozu.

Elektrické lokomotivy řady 242 - tedy "plecháče" - nesly původně označení S 499.02 a byly vyráběny ve Škodě Plzeň v počtu 86 kusů v letech 1975 až 1981. Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 jsou určeny výhradně pro osobní dopravu. V DKV Brno jsou tyto lokomotivy soustředěny do PJ Maloměřice. Celkem se zde nachází 33 strojů, turnusováno je stejně tak jako v minulém GVD 25 lokomotiv.

PJ Maloměřice

Původní označení Rok/výr. číslo Současné označení

Poznámka

Aktualizace
S 499.0204   91 54 7 242.204-6   2009-12-13
S 499.0209   91 54 7 242.209-5   2010-12-10
S 499.0210   91 54 7 242.210-3   2009-12-13
S 499.0214   91 54 7 242.214-5   2010-09-09
S 499.0217   91 54 7 242.217-8   2010-03-16
S 499.0219   91 54 7 242.219-4   2009-12-13
S 499.0221   91 54 7 242.221-0 odstavena - oprava převodovky 2010-11-15
S 499.0223   91 54 7 242.223-6   2010-07-09
S 499.0224   91 54 7 242.224-4   2010-10-27
S 499.0227   91 54 7 242.227-7   2010-10-11
S 499.0228   91 54 7 242.228-5   2009-12-13
S 499.0229   91 54 7 242.229-3   2010-09-16
S 499.0233   91 54 7 242.233-5   2010-11-10
S 499.0234   91 54 7 242.234-3   2009-12-13
S 499.0236   91 54 7 242.236-8 odstavena - oprava EH 2010-12-01
S 499.0238   91 54 7 242.238-4   2009-12-13
S 499.0240   91 54 7 242.240-0   2010-06-09
S 499.0243   91 54 7 242.243-4   2009-12-13
S 499.0246   91 54 7 242.246-7   2010-12-03
S 499.0247   91 54 7 242.247-5   2010-02-08
S 499.0248   91 54 7 242.248-3   2009-12-13
S 499.0253   91 54 7 242.253-3   2010-07-03
S 499.0260   91 54 7 242.260-8   2010-03-05
S 499.0261   91 54 7 242.261-6 odstavena - vibrace podvozku 2010-11-03
S 499.0262 1981/7608 91 54 7 242.262-4   2009-12-13
S 499.0268   91 54 7 242.268-1   2010-04-15
S 499.0272   91 54 7 242.272-3   2010-09-15
S 499.0273   91 54 7 242.273-1 odstavena - oprava EVY 2010-10-11
S 499.0274 1981/7620 91 54 7 242.274-9   2010-06-01
S 499.0278   91 54 7 242.278-0   2010-04-04
S 499.0284   91 54 7 242.284-8   2010-07-06
S 499.0285   91 54 7 242.285-5 odstavena - závada na trafu 2010-11-30
S 499.0286   91 54 7 242.286-3   2010-10-08

Pro období GVD 2009/2010 jsou brněnské lokomotivy řady 242 rozděleny do čtyř turnusových skupin 201, 203, 204 a 205 (přeskočená TS 202 je obsazena lokomotivami řady 263).

Podobně jako v minulých GVD, je i v současném GVD turnusová skupina 201 částečně vyhrazena pro výkony lokomotiv na území Slovenska na tratích ŽSR v čele vlaků ZSSK. Celkem v této turnusové skupině jezdí 7 lokomotiv.

242
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bv 375 Ba / 833 BB / 810 Ba Bv 375 Ba Ba 835 BB / 810 Ba
2. Ba 0:19 9643 Ba-vch / 2:35 9644 Ba / 811 BB / 832 Ba / 801 Zv Ba 0:19 9643 Ba-vch / 2:35 9644 Ba / 811 BB / 832 Ba / 837 BB / 7337 Zv Ba 0:19 9643 Ba-vch / 2:35 9644 Ba / 811 BB / 832 Ba / 801 Zv
3. Zv 7372 BB / 530 Ba / 831 Ba / 834 Ba / 374 Bv Zv 7372 BB / 530 Ba / 831 Ba / 834 Ba [ a přechází na (+) 835] Zv 7372 BB / 530 Ba / 831 Ba / 834 Ba / 374 Bv
4. Bv 1662 Bo / Lv Bv / 1665 Ho / 1666 Bv / 1667 Ho / 1668 Bv / 1669 Ho [a přechází na (1) 1662] Bv 800 Bo / 805 Bv / 804 Bo / 809 Bv / 808 Bo / 813 Bv / 812 Bo odstavena v Hodoníně
5. Ho 1662 Bv / 1663 Ho / 1664 Bv / 4642 Bo / 1665 Bv / 1666 Bo / 1669 Bv / Lv Bo odstavena v Hodoníně odstavena v Brně
6. Bo 803 Bv / 802 Bo / 807 Bv / 806 Bo / 811 Bv / 810 Bo / 815 Bv / 814 Bo Bo 803 Bv / 802 Bo / 807 Bv / 806 Bo / 811 Bv / 810 Bo / 815 Bv / 814 Bo [a přechází na (+) 803] Bo 803 Bv / 802 Bo / 807 Bv / 806 Bo / 811 Bv / 810 Bo / 815 Bv / 814 Bo
7. Bo 1663 Bv / 800 Bo / 805 Bv / 804 Bo / 809 Bv / 808 Bo / 813 Bv / 812 Bo / 817 Bv odstavena v Brně Bo 805 Bv / 804 Bo / 809 Bv / 808 Bo / 813 Bv / 812 Bo / 817 Bv

Čtyři lokomotivy řady 242 zařazené do turnusové skupiny 203 se objevují v čele osobních vlaků na trati Břeclav - Brno - Žďár nad Sázavou, přičemž převahu tvoří vlaky na úseku Břeclav - Tišnov. V pracovní dny je lokomotiva z této TS deponována na odstavném nádraží B v ŽST Brno hl. n. s pohotovostní soupravou IDS JMK.

Nejvíc lokomotiv řady 242 - třináct - jezdí v turnusové skupině 204. Jedná se o spěšné a osobní vlaky na tratích:
- Břeclav - Brno - Havlíčkův Brod,
- Havlíčkův Brod - Čáslav,
- Havlíčkův Brod - Jihlava - Horní Cerekev - Počátky-Žirovnice.

Poslední turnusová skupina 205 je naopak nejmenší, jezdí zde jen jedna lokomotiva, a to jen v pracovní dny. Pohybuje se na trati Křenovice horní nádraží - Brno - Letovice.

 

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2004/2005.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2005/2006.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2007/2008.

Provoz lokomotiv ř. 242 DKV Brno v GVD 2008/2009.