Motorové lokomotivy ř. 714

 

PŘEHLED ZMĚN NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

2009-11-15 Popis GVD 2009/2010. Stav a události v GVD 2008/2009 umístěny pod zvláštní odkaz na konci stránky.
2010-02-05 Od 2. 2. 2010 je pro havárii motoru odstavena lokomotiva 714.222, která do té doby jezdila prakticky stále v TS 710 na trati Brno - Jihlava.
2010-02-13 Lokomotiva 714.222 je od 7. 2. 2010 v provozu.
2010-10-08 Lokomotiva 714.210 je od 26. 9. 2010 odstavena z důvodu opravy MVY, provádí DPOV Přerov.

Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992-1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 14 t, kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994-1996 normáně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 po lokomotivu 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do vývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004-2005.

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.

V DKV Brno se nachází 12 lokomotiv soustředěných do PJ Maloměřice a PP Znojmo. Turnusová potřeba klesla z počtu 11 v GVD 2008/2009 na 8 lokomotiv. Je to dáno opuštěním vozby na "staré tišnovce", tedy na trati Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou. Nově se v GVD 2009/2010 lokomotivy řady 714 objevují na trati Brno - Jihlava, zejména v úseku mezi Brnem a Zastávkou u Brna, na "vláře" mezi Brnem a Nesovicemi a také mezi Brnem a Tišnovem. Zařazení tří "lachtanů" na trati Znojmo - Břeclav zůstává, avšak o víkendech místo lachtanů jezdí motorové vozy řady 842 s řídícími vozy Bfbrdtn794. Přehled tratí s výkony brněnských lokomotiv řady 714:

PJ Maloměřice

Původní označení Rok/výr. číslo
T 466.0
Rok/výr. číslo
714
Současné označení

Poznámka

Aktualizace
T 466.0169   1994/16715 92 54 2 714.004-9   2009-12-13
T 466.0281     92 54 2 714.006-4   2009-12-13
T 466.0206     92 54 2 714.028-8   2009-12-13
T 466.0221   1996/16911 92 54 2 714.220-1   2009-12-13
T 466.0257   1996/16912 92 54 2 714.221-9   2009-12-13
T 466.0082   1996/16913 92 54 2 714.222-7   2010-02-07
T 466.0187   199x/16914 92 54 2 714.223-5   2009-12-13

Na výkony osobních vlaků mezi Brnem a Nesovicemi se místo lokomotivy řady 742 nově objevuje lokomotiva řady 714, zařazená do turnusové skupiny 707:

714
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Bo pk4191 Ns / 4142 Bo / 4952 Km / 4953 Bo / 4964 Ti / 4959 Bo / 4151 Ns
(2)-(4): Ns 4142 Bo / 4952 Km / 4953 Bo / 4964 Ti / 4959 Bo / 4151 Ns
(5): Ns 4142 Bo / 4952 Km / 4953 Bo / 4964 Ti / 4959 Bo / 4151 Ns / 19:07 Lv Bo
odstavena v Brně odstavena v Brně

Na 5. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. (jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím) jezdí lokomotiva řady 714 v turnusové skupině 709:

714
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 0:00 - 24:00 5. staniční záloha Bo 0:00 - 24:00 5. staniční záloha Bo 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

Turnusová skupina 710 představuje jednodenní oběh lokomotivy řady 714 na trati Brno - Jihlava:

714
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Bo 4802 Ja / 4811 Bo / 4838 Za / 4849 Bo / 4844 Za / 4855 Bo / 4856 Za
(2)-(4): Za 4802 Ja / 4811 Bo / 4838 Za / 4849 Bo / 4844 Za / 4855 Bo / 4856 Za
(5): Za 4802 Ja / 4811 Bo / 4838 Za / 4849 Bo / 4844 Za / 4855 Bo
odstavena v Brně odstavena v Brně

6. staniční zálohu v ŽST Brno hl. n. (u bývalé výtopny KFNB u uhelných hrází) rovněž zajišťuje "lachtan" zařazený do turnusové skupiny 711 na 6. staniční zálohu v ŽST Brno hl. n.:

714.004
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. Bo 0:00 - 24:00 6. staniční záloha Bo 0:00 - 24:00 6. staniční záloha Bo 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

Přesuneme se na brněnském hlavním nádraží o něco severněji. Lokomotiva řady 714 je nasazena rovněž na 7. a 8. staniční záloze (7. záloha má stanoviště na poštovních kolejí vedle V. nástupiště, 8. záloha na "státním" nádraží naproti stavědlu 6, a sice v turnusové skupině 712:

714
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Bo 6:20 - 18:50 8. staniční záloha / 18:50 - 24:00 7. staniční záloha
(2) - (5): Bo 0:00 - 3:10 7. staniční záloha / 5:00 - 18:50 8. staniční záloha / 18:50 - 24:00 7. staniční záloha
Bo 0:00 - 3:30 7. staniční záloha / 5:00 - 16:50 8. staniční záloha / 16:50 - 24:00 7. staniční záloha Bo 6:20 - 16:50 8. staniční záloha / 16:50 - 22:00 7. staniční záloha

 

 

PP Znojmo

Původní označení Rok/výr. číslo
T 466.0
Rok/výr. číslo
714
Současné označení

Poznámka

Aktualizace
T 466.0039     92 54 2 714.204-5   2009-12-13
T 466.0179     92 54 2 714.210-2 odstavena - oprava MVY v DPOV Nymburk 2010-09-26
T 466.0212     92 54 2 714.211-0   2009-12-13
T 466.0126   1997/16917 92 54 2 714.226-8   2009-12-13
T 466.0213   1997/16921 92 54 2 714.230-0   2009-12-13

Na Znojemsku jsou turnusovány tři lokomotivy řady 714, a to v turnusové skupině 736:

714
Den Pracovní dny Sobota Neděle
1. (1): Bv 4500 Zo / 4507 Bv / 4512 Zo / 4519 Bv / 4522 Zo
(2)-(5): Hs 4550 Zo / 4505 Bv / 4512 Zo / 4519 Bv / 4522 Zo [a přechází na (+) 4557]
Hs 4531 Bv / 4502 Zo Zo 4557 Hs / 4519 Bv / 4522 Zo
2. (1)-(4): Zo 4515 Bv / 4518 Zo / 4525 Bv / 4524 Zo
(5): Zo 4515 Bv / 4518 Zo / 4525 Bv [a přechází na (1) 4500]
odstavena ve Znojmě odstavena ve Znojmě
3. Zo 4503 Bv / 4504 Zo / 4511 Bv / 4514 Zo / 4521 Bv / 4530 Hs odstavena v Břeclavi odstavena v Břeclavi

 

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2001/2002.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2002/2003.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2003/2004.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2004/2005.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2005/2006.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2006/2007.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2007/2008.

Provoz lokomotiv ř. 714 a 735 DKV Brno v GVD 2008/2009.