Přípojné vozy ř. Btax780, BDtax782 a Bdtax785

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2012-11-18

Popis GVD 2012/2013.

2012-12-09

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2012/2013 a stavu vozidlového parku.

2013-05-11

Vozy Btax780 179, 203 a 399 navržené na zrušení byly dne 5. 4. 2013 zrušeny výnosem č. j. 56167/2013-O12.

2013-06-02

Od 23. 5. 2013 jsou zrušené vozy Btax780 179, 203 a 399 ve stavu DKV Česká Třebová.

2013-06-23

Jediný vůz řady Bdtax785 519 vedený v PJ Horní Heršpice je od 31. 5. 2013 ve stavu PJ Maloměřice.

Přípojné vozy ř. Btax780

btax780 Dvounápravové lehké vozy řady Blm s číselným intervalem 70 54 24-29 produkovala v letech 1973-1983 Vagonka Tatra Studénka v celkovém počtu 912 vozů. První dva protopypy z roku 1973 nesly číselný interval 70 54 25-09. Písmenné označení doznalo v průběhu času změny: 1983 - Baafx, 2001 - Btax a 2009 jako řada Btax780. Číselný interval se v letech 1994-1995 změnil na řadu 010 a k 1. 1. 2009 na 50 54 24-29 0xx.

 

Vozů řady Btax780 se v DKV Brno nachází 19 (do 22. 5. 2013 to bylo 22 vozů), turnusované jsou již jen v PJ Veselí nad Moravou v počtu 5 vozů. Počty jsou tedy stejné jako ke konci GVD 2011/2012.

PJ Maloměřice

Ve stavu PJ Maloměřice jsou 4 vozy, žádný není turnusovaný. V případě výpadku motorových jednotek ř. 814.2 se tyto vozy nasazují na výkony místo nich v úseku Tišnov - Vranovice nebo Brno hl. n. - Blansko.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 193-2

1977/78931

Btax780 50 54 24-29 076-3

později 010.045

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 232-8

1977/78970

Btax780 50 54 24-29 099-5

později 010.151

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 352-4

1978/80101

Btax780 50 54 24-29 157-1

později 010.388

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 381-3

1978/81464

Btax780 50 54 24-29 168-8

později 010.060

2012-12-09


PP Znojmo

Ve Znojmě se nachází 1 vůz (do 22. 5. 2013 zde byly ve stavu dva vozy) bez zapojení do turnusu.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 240-1

1978/79989

Btax780 50 54 24-29 104-3

později 010.413

2012-12-09


PJ Veselí nad Moravou

Nejvíce vozů řady Btax780 je ve Veselí nad Moravou, celkem 11 (do 22. 5. 2013 bylo ve stavu 13 vozů), z toho 5 vozů je zapojených do obratů.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 243-5

1978/79992

Btax780 50 54 24-29 106-8

později 010.009

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 252-6

1978/80001

Btax780 50 54 24-29 110-0

později 010.010

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 285-6

1978/80034

Btax780 50 54 24-29 126-6

později 010.376

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 295-5

1978/80044

Btax780 50 54 24-29 133-2

později 010.326

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 415-9

1979/81498

Btax780 50 54 24-29 180-3

později 010.442

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 581-8

1981/84204

Btax780 50 54 24-29 274-4

později 010.020

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 583-4

1981/84206

Btax780 50 54 24-29 275-1

později 010.021

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 764-0

1982/85566

Btax780 50 54 24-29 358-5

později 010.194

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 833-3

1982/85635

Btax780 50 54 24-29 401-3

později 010.612

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 836-6

1982/85638

Btax780 50 54 24-29 404-7

později 010.615

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 841-6

1982/85643

Btax780 50 54 24-29 408-8

později 010.617

2012-12-09


Zaturnusované vozy řady Btax780 jezdí v jediné turnusové skupině 055, a sice z Veselí nad Moravou směrem na Vlárský průsmyk a v opačném směru do Kyjova. Přehled tratí, na kterých tyto vozy jezdí, se oproti GVD 2011/2012 zúžil o tratě 255 a 343:

Zaturnusované vozy řady Btax780 jezdí v jediné turnusové skupině 055, a sice z Veselí nad Moravou směrem na Vlárský průsmyk. Ve srovnání s GVD 2011/2012 jíž nezajíždí z Veselí nad Moravou do Kyjova a navíc jsou pravidelně nasazovány pouze v pracovní dny. Protože se jedná o jediný výkon vozů této řady v DKV Brno, rozepíši obraty podrobně:


Btax780 126, 133, 380, ...

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

VNM 4301 VLP / 4304 UHE / 4335 BOJ / 4338 UHE / 4339 BOJ / 4342 SMH / 4317 BOJ
[a v (5) přechází na (1) 1720]

odstaven BOJ

odstaven BOJ

2.

BOJ 1720 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

3.

VNM 4303 BOJ / 4334 UHE / 12208 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

4.

VNM 4301 UHE / 12253 KUE / 12250 SMH / 12257 UHE / 12273 KUE / 12267 UHE / 12206 VNM / 12209 UHE / 4331 BOJ / 4336 UHE / 4337 BOJ / 4340 UHE / 4341 BOJ / 4344 UHE / 12214 VNM
[a v (5) přechází na (1) 4301]

odstaven VNM

odstaven VNM

5.

VNM 4303 BOJ / 4334 UHE / 12208 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


PJ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě jsou deponovány 3 vozy řady Btax780 bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 146-0

1977/78884

Btax780 50 54 24-29 057-3

později 010.001

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 418-3

1979/81501

Btax780 50 54 24-29 183-7

později 010.550

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 419-1

1979/81502

Btax780 50 54 24-29 184-5

později 010.551

2012-12-09


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 414-2

1979/81497

Btax780 50 54 24-29 179-5

později 010.441; zrušen

2013-05-23

Blm 70 54 24-29 450-6

1979/81533

Btax780 50 54 24-29 203-3

později 010.555; zrušen

2013-05-23

Blm 70 54 24-29 831-7

1982/85633

Btax780 50 54 24-29 399-9

později 010.610; zrušen

2013-05-23


 

Přípojné vozy ř. BDtax782

bdtax782 Posunutím příčky oddělující nástupní plošinu od oddílu pro cestující o jednu řadu (okno) sedadel ve vozech původní řady Blm (dnešní řada Btax780 - viz výše) vznikl vůz označený řadou BDaafx, od roku 2001 BDtax a od roku 2009 BDtax782. Číselné označení se změnilo na 70 54 83-29, v letech 1994-1995 na řadu 012 a od roku 2009 na 50 54 93-29 0xx. Vozy této řady umožňují přepravu spoluzavadel, počet sedadel klesl na 52.

 

Úprava vozů se začala provádět někdy v období let 1983-1994 či 1995 a průběžně pokračovala do roku 2012. DKV Brno disponuje 10 vozy této řady, 8 vozů je turnusovaných, což je oproti GVD 2011/2012 nárůst v turnusové potřebě o dva vozy.

PJ Maloměřice

Maloměřice mají ve stavu 2 vozy, ale bez turnusování. V případě výpadku motorových jednotek ř. 814.2 se tyto vozy nasazují na výkony místo nich v úseku Tišnov - Vranovice nebo Brno hl. n. - Blansko.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 605-5

1981/84228

BDtax782 50 54 93-29 086-8

později 010.022 a 012.605

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 853-1

1982/85655

BDtax782 50 54 93-29 113-0

později 70 54 83-29 853, 012.246 a 012.853

2012-12-09


PP Znojmo

Na Znojemsku jsou turnusovány 3 vozy ze 4 inventárních, stav je tedy stejný jako v předešlém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 579-2

1981/84202

BDtax782 50 54 93-29 012-4

později 010.019 a 012.579

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 148-6

1977/78886

BDtax782 50 54 93-29 015-7

později 010.003, 012.265 a 012.148

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 186-6

1977/78924

BDtax782 50 54 93-29 023-1

později 70 54 83-29 186, 012.206 a 012.186

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 687-3

1981/84310

BDtax782 50 54 93-29 092-6

později 010.007, 012.262 a 012.687

2012-12-09


Turnus vozů BDtax782 zahrnutý v TS 035 se týká tratě 241 Znojmo - Okříšky. Oběhy jsou rozděleny podle období, od května do září jezdí 3 vozy, jinak jen dva.

 

Období do 26. 4. a od 30. 9. 2013:


BDtax782 012, 092

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

OKY 24801 ZNO / 24834 MBE

odstaven OKY

odstaven MBE

2.

MBE 24833 ZNO / 24814 OKY

odstaven MBE

odstaven OKY


Období od 27. 4. do 29. 9. 2013:


BDtax782

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

OKY 24801 ZNO / 24834 MBE [a v (5) přechází na (6) 24803]

MBE 24803 ZNO / 24806 OKY / 24807 ZNO / 24810 MBE / 24813 ZNO / 24818 OKY / 24855 MBE [a přechází na (+) 24803]

MBE 24803 ZNO / 24806 OKY / 24807 ZNO / 24810 OKY / 24813 ZNO / 24818 OKY / 24855 MBE

2.

MBE 24804 OKY / 24805 ZNO / 24814 OKY / 24817 MBE

odstaven OKY

odstaven MBE

3.

MBE 24833 ZNO / 24806 OKY / 24807 ZNO / 24810 MBE / 24852 OKY / 24813 ZNO / 24818 OKY

odstaven MBE

odstaven OKY


PJ Veselí nad Moravou

V PJ Veselí nad Moravou jsou ve stavu 3 vozy řady BDtax782, turnusovány jsou 4. Počet turnusovaných vozů narostl v porovnáním z GVD 2011/2012 o dva vozy.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 064-5

1976/77931

BDtax782 50 54 93-29 002-5

později 010.260, 012.269 a 012.064

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 113-0

1976/77980

BDtax782 50 54 93-29 008-2

později 70 54 83-29 113, 012.248 a 012.113

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 237-7

1977/78975

BDtax782 50 54 93-29 111-4

později 010.272 a 012.237

2012-12-09


Podobně jako v předešlém GVD budeme moci vozy vidět pravidelně na stejných tratích:

První dva vozy zařažené do turnusové skupiny 056 jezdí v pracovní dny kromě prázdnin na "zaječské" lokálce:


BDtax782 008, 111

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

HDN 14500 ZAI / 14517 HDN

HDN 2703 VNM

VNM 2746 HDN

1a.

(1)-(4): odstaven HDN
(5): HDN 14500 ZAI / 14519 HDN

odstaven HDN

odstaven HDN


Další dva vozy se pohybují mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem v TS 057, opět pouze v pracovní dny kromě prázdnin (ve skutečnosti zde však jezdí vozy řady Btax780 nebo motorové jednotky řady 814):


Btax780 274, 408, ...; 814.104+914.104

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)-(4): VNM 4162 KYV / 4169 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM
(5): VNM 4162 KYV / 4169 VNM / 4164 KYV / 4171 VNM / 4166 KYV / 4173 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM

2.

VNM 4108 KYV / 4167 VNM

odstaven VNM

odstaven VNM


PJ Havlíčkův Brod

PJ Havlíčkův Brod má k dispozici 1 vůz řady BDtax782, který je zapojen do obratů.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 114-8

1976/77981

BDtax782 50 54 93-29 009-0

později 010.157, 012.268 a 012.114

2012-12-09


Turnusová skupina 075 obsahuje obraty jediného vozu, oproti GVD 2011/2012 už není nasazován na trať Havlíčkův Brod - Humpolec a na Žďárec u Skutče už jezdí jen z neděle na pondělí:


BDtax782 009

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): ZUS 5323 HBR
(2)-(5): odstaven HBR

odstaven HBR

HBR 5308 ZUS


 

Přípojné vozy ř. Bdtax785

bdtax785 Ještě víc jízdních kol se vleze do přípojného vozu řady Bdtax785 s číselným označením 50 54 24-29 5xx. Řada širších lavic byla ve voze řady Btax 010 demontována a místo ní je zde vytvořen prostor na jízdní kola. První úprava pochází z roku 2001, do roku 2005 došlo k úpravě na 45 vozech. Vozy nesly do konce roku 2008 označení řady Bdtax 015.

 

V DKV Brno je dislokováno 8 vozů, z toho 2 vozy jsou od května do září turnusovány. Mimo to se v provozu případ od případu objevují při předhlášených přepravách skupin cestujících s jízdními koly.

PJ Maloměřice

PJ Maloměřice mají od 31. 5. 2013 ve stavu 1 neturnusovaný vůz. Předtím byl vůz veden v PJ Horní Heršpice.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 332-6

1981/80081

Bdtax785 50 54 24-29 519-2

později 010.425 a 015.332

2012-12-09


PP Znojmo

Ve Znojmě se nalézají 2 vozy bez zaturnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 175-9

1977/78913

Bdtax785 50 54 24-29 508-5

později 010.034 a 015.175

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 539-6

1981/84162

Bdtax785 50 54 24-29 532-5

později 010.573 a 015.539

2012-12-09


PJ Veselí nad Moravou

3 vozy jsou ve stavu PJ Veselí nad Moravou, z nichž 2 jsou zapojeny do oběhů.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 323-5

1978/80072

Bdtax785 50 54 24-29 513-5

později 010.422 a 015.323

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 766-5

1982/85568

Bdtax785 50 54 24-29 539-0

později 010.148 a 015.766

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 826-7

1982/85628

Bdtax785 50 54 24-29 542-4

později 010.024 a 015.826

2012-12-09


Pravidelné obraty obsahuje turnusová skupina 058, v níž oba vozy o víkendech v období od 20. 4. do 29. 9. 2013 jezdí na trati Hodonín - Zaječí. Stav je stejný jako v minulém GVD 2011/2012:


Bdtax785

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

odstaven HDN

HDN 14504 ZAI / 14509 HDN / 14508 ZAI / 14513 HDN / 14516 ZAI

HDN 14506 ZAI / 14511 HDN / 14512 ZAI / 14517 HDN

2.

odstaven HDN

HDN 14506 ZAI / 14511 HDN / 14512 ZAI / 14517 HDN

ZAI 14509 HDN / 14508 ZAI / 14513 HDN / 14516 ZAI / 14521 HDN

PJ Havlíčkův Brod

PJ Havlíčkův Brod má k dispozici 2 vozy, do oběhů pravidelně zapojeny nejsou.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Blm 70 54 24-29 367-2

1978/81450

Bdtax785 50 54 24-29 524-2

později 010.051 a 015.367; PP Telč

2012-12-09

Blm 70 54 24-29 718-6

1982/85520

Bdtax785 50 54 24-29 535-8

později 010.485 a 015.718; PP Telč

2012-12-09


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky