Elektrické jednotky ř. 560 + vložené vozy ř. 060

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2012-11-25

Popis GVD 2012/2013.

2012-12-09

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2012/2013 a stavu vozidlového parku.

2013-01-13

Rekonstrukce dveří u vložených vozů, započaté v roce 2012, pokračují dál. Od 4. 1. 2013 je z tohoto důvodu odstaven vůz 060.040.

2013-02-02

Pro závadu na pojezdu je od 6. 1. 2013 odstaven elektrický vůz 560.002. K němu se 30. 1. 2013 přidal elektrický vůz 560.003 (závada na kolech). Prototypová jednotka je odstavena, vůz 560.001 jezdí místo vozu 560.003.

2013-02-17

Elektrický vůz 560.001 jezdil s vozem 560.004 do 9. 2. 2013, mezitím (5. 2. 2013) přijel z opravy vůz 560.003, který po několika dnech ježdění s vozem 560.006 přešel do "své" jednotky. Dne 8. 2. 2013 došlo k výměně vložených vozů, na nichž zaměstnanci brněnského depa provádí rekonstrukci dveří; vůz 060.040 odjel do běžného provozu, na rekonstrukci je nyní vůz 060.036.

2013-03-24

Dne 17. 3. 2013 došlo k výměně vozů, na nichž se rekonstruují dveře; vůz 060.036 byl zařazen do provozu, vůz 060.035 byl odstaven.

2013-04-21

Doplněna informace o odstavení vozu 060.054 od 15. 1. 2013. Dveře se nyní rekonstruují na voze 060.009 (od 13. 4. 2013), vůz 060.035 je od dnešního dne v pravidelném provozu.

2013-05-26

V sobotu 11. 5. 2013 došlo u vlaku Os 4703 na zastávce Zboněk k požáru elektrického vozu 560.007 a vůz je tedy odstaven. V současné době jezdí odchylně řazené soupravy takto: vložené vozy 003 a 004 z "prototypové" soupravy jezdí v soupravě 560.023+560.024 místo vozů 060.009 a 060.035, které se podrobují rekonstrukci dveří (vůz 060.035 už podruhé - od 5. 5. 2013); vložené vozy 001 (od 31. 3. 2013) a 054 (od 15. 1. 2013) jsou odstaveny podobně jako elektrický vůz 560.002. Místo elektrického vozu 560.007 jezdí s vozem 560.008 "prototyp" 560.001.

2013-06-23

Vložený vůz 060.035 je od 1. 6. 2013 v provozu, rekonstrukci dveří se podrobuje vůz 060.008 odstavený od 3. 6. 2013. Požárem poškozený elektrický vůz 560.007 byl 3. 6. 2013 přepraven na opravu do Pars Nova Šumperk.

2013-07-21

Elektrický vůz 560.002 se 9. 7. 2013, tedy po sedmi měsících, vrátil do provozu a jezdí spolu s elektrickým vozem 560.024; vůz 560.023 je od 13. 7. 2013 odstaven. Doplněny informace o redukci počtu vložených vozů o letních prázdninách.

2013-09-01

Dnem 2. 9. 2013 nastala trvalá redukce výkonů jednotek řady 560. Šestidenní turnusová skupina 501 se zredukovala na čtyřdenní, dva turnusové dny přešly pod lokomotivy řady 242 vybavené linkou WTB. Jednodenní turnusová skupina 502 doznala pouze kosmetických změn, celkem je tedy turnusováno pět jednotek řady 560.
Rekonstrukce dveří skončila u elektrického vozu 560.023 (do provozu se dostal až 25. 8. 2013), naopak začala u vozu 560.024 (odstaven od 16. 8. 2013). Od 25. 8. 2013 je pro více závad odstaven elektrický vůz 560.001, jeho posledním pravidelným výkonem byl Os 4711 dne 24. 8. 2013. Od 29. 8. 2013 opět jezdí elektrický vůz 560.007, který byl v květnu poničen požárem. Elektrický vůz 560.002 nyní jezdí místo vozu 560.024. Z vložených vozů je od 20. 7. 2013 odstaven vůz 060.004 (bude se na něm provádět rekonstrukce dveří), naopak v provozu je od 25. 8. 2013 vůz 060.009.

2013-09-29

Elektrický vůz 560.002 je od 19. 9. 2013 v záloze, neboť vůz 560.024 je po rekonstrukci dveří od 20. 9. 2013 zařazen do "své" jednotky k vozu 560.023.

2013-10-13

Rekonstrukci dveří se od 26. 9. 2013 podrobuje elektrický vůz 560.007; s vozem 560.008 tak jezdí vůz 560.002 (poprvé nasazen 1. 10. 2013). Od 4. 10. 2013 opět jezdí vložený vůz 060.008. V současné době jsou z provozních jednotek tedy odstaveny vozy 560.001, 560.007, 060.001, 060.004 a 060.054; vůz 060.003 je v záloze. Jednotky jezdí ve svém pravidelném složení vyjma vozu 560.007, za který zaskakuje vůz 560.002.

2013-10-28

Vložený vůz 060.010 je od 24. 10. 2013 odstavený z důvodu rekonstrukce dveří, místo něj jezdí od téhož dne vložený vůz 060.003.

2013-11-16

Do Pars Nova Šumperk se vydaly vozy 560.007+060.001+060.054 (29. 10. 2013) a 560.008+060.406+060.407 (12. 11. 2013). Provozních je tak nyní 6 šestidílných jednotek. Jednotky 560.003+560.004 a všechny jednotky od 560.021 do 560.028 jsou řazeny v pravidelných sestavách. Jednotka 560.005+560.006 jezdí s vozy 060.003+060.004+060.012+060.419. Vložený vůz 060.004 se do provozu vrátil 9. 11. 2013.

2013-12-15

Rekonstrukci dveří se podrobují vložené vozy 060.011 (od 13. 11. 2013) a 060.012 (od 11. 12. 2013). Vložený vůz 060.010 je v provozu od 2. 12. 2013.

 

560 060 060 060 060 560

Dva prototypy elektrických jednotek byly pod označením SM 487.0 vyrobeny ve Vagónce Tatra Studénka v roce 1966. Jednalo se o třívozové soupravy v sestavě elektrický vůz + vložený vůz + řídicí vůz (SM 487.0 + N 487.0 + Ř 487.0). Protože nebyly dodrženy nápravové tlaky, došlo k přeznačení jednotek na SM 488.0. Sériová výroba jednotek SM 488.0003 až SM 488.0034 proběhla v letech 1970-1971 u téhož výrobce, jednalo se o pětivozové jednotky.


Elektrické jednotky ř. 560 Českých drah byly do roku 2002 zpravidla provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se v roce 2003 postupně změnila a výsledkem bylo sestavení drtivé většiny jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy. Počínaje GVD 2005/2006 se toto stalo pravidlem u všech jednotek. Pro možnost doplnění čtvrtého vloženého vozu do jednotek bylo do DKV Brno převedeno celkem 10 vložených vozů řady 063 dodaných v letech 1971-1978 k elektrickým jednotkám EM 488.0.
Při přípravě GVD 2009/2010 se zprvu uvažovalo o redukci jednotek o jeden vložený vůz, tedy zpět na pětidílnou sestavu 560 + 3x 060 + 560, odebrání vložených vozů mělo proběhnout počínaje vánočními svátky 2009. Avšak v polovině listopadu 2009 bylo rozhodnuto o ponechání stávajícího řazení, tedy se čtyřmi vloženými vozy řady 060. Takto řazené jednotky poskytují 416 míst k sezení.


V roce 2004 se na jednotkách začala v Pars Nova a.s. Šumperk provádět modernizace jak v elektrické výzbroji, tak i v interiéru soupravy (textilní potahy na sedadlech), ze střechy ubyl jeden pantograf na každém elektrickém voze. Do roku 2008 prošly modernizací elektrické vozy 560.003+560.004, 560.007+560.008, 560.021+560.022, 560.023+560.024 a 560.025+560.026, vždy včetně příslušných vložených vozů řady 060. Dne 23. 3. 2009 se do Brna vrátila modernizovaná jednotka 560.027+560.028, a tím modernizace skončily. Po více jak roce, v letních měsících 2010, odjela do Šumperku ještě jednotka 560.009+560.010, avšak zde byla pouze odstavená, aniž by se na ní dělaly jakékoli modernizační práce.


Na podzim 2008, tedy v době kdy modernizace brněnských "pantografů" měly ještě svižné tempo, byla do Brna dopravena neprovozní jednotka slovenského dopravce ZSSK 560.015+560.019 se čtyřmi vloženými vozy s výhledem na provozování v DKV Brno. Z tohoto záměru však nakonec sešlo, vložené vozy Brno opustily v září 2012 a elektrické vozy 560.015+560.019 jsou nadále deponované v Maloměřicích, bez šance na zprovoznění, snad jako zdroje náhradních dílů pro ostatní jednotky.


V letech 2008-2009 DKV Brno svépomocí doplnilo na všechny elektrické vozy (tedy vyjma vozů 560.015 a 560.019) elektronické panely s vyznačením nácestných stanic, cílové stanice a označení linky IDS JMK, panely jsou umístěné v okně služebního oddílu. V roce 2012 započalo DKV Brno práce na úpravě mechanismu otevírání a zavírání dveří, postupně by se tato úprava měla objevit na vícerých jednotkách. Samozřejmě že i tyto práce se podepisují na disponibilním počtu jednotek, které mohou být nasazeny do provozu, případně je některá z jednotek dočasně pětivozová.


Na jaře 2011 se upřesňovaly výhledy na další modernizace jednotek řady 560. V té době udělil Jihomoravský kraj kladné stanovisko k uvažovaným parametrům nových elektrických dvousystémových jednotek pro regionální dopravu. ČD vypsaly výběrové řízení na nové elektrické jednotky, které by mohly část "panťáků" nahradit, na jaře 2012. S ohledem na tuto situaci se představa o dalších modernizacích "pantografů" zúžila na jednotku 560.009+560.010 odstavenou v Šumperku a následnou modernizaci ještě jedné jednotky, avšak pouze ve třídilné verzi, tedy jen s jedním vloženým vozem.


Další vývoj nastal v roce 2013. Morální a fyzická zastaralost "pantografů" se projevuje čím dál víc. Do provozu bylo od začátku GVD 2012/2013 nasazeno v praxi místo sedmi jednotek pouze šest či pět, snad s výjimkou vánoc a několika dnů, kdy v jeden den jezdilo všech sedm jednotek zaráz. V létě 2013 bylo rozhodnuto že se sníží počet turnusovaných jednotek ze sedmi na pět. Výhledově by se tedy mělo udržovat 6 jednotek, které již dříve (2004–2009) prošly modernizací.
Dále bylo rozhodnuto o modernizaci jednotky stojící v Pars Nova Šumperk od roku 2010. Avšak s tím, že se nebude jednat o elektrické vozy 560.009+560.010, ale o vozy 560.007+560.008. Odstavené vložené vozy 060.013 až 060.016 modernizací projdou, ale za přispění čtyř nemodernizovaných vložených vozů stažených z pravidelného provozu nebo odstavených v Brně, které poslouží jako zdroj náhradních dílů. Na konci října a v první půlce listopadu odjely do PARS Nova Šumperk elektrické vozy 560.007+560.008 a vložené vozy 060.001+060.054+060.406+060.407. Posledně jmenované čtyři vložené vozy budou pravděpodobně následně zrušeny.
Nemodernizovaná vozidla tak mají před sebou patrně již nemnoho výkonů; jedná se o elektrické vozy 560.001+560.002 a 560.005+560.006. "Šumperské" vozy 560.009+560.010 změnily svůj statut z vozů čekajících na opravu na vozy čekající návrh na své zrušení a konečně neprovozní elektrické vozy 560.015+560.019 taktéž čekají návrh na zrušení.


Lze tedy konstatovat, že v Brně je k dispozici 9 elektrických jednotek včetně potřebných vložených vozů (tzn. 18 elektrických a 36 vložených vozů), z toho 1 jednotka je dlouhodobě odstavená v Šumperku a dále se v PJ Maloměřice nachází dva neprovozní elektrické vozy ex ZSSK. V GVD 2012/2013 bylo až do 1. 9. 2013 zařazeno do turnusu 7 jednotek podobně jako v předešlých GVD. Od 2. 9. 2013 se počet turnusovaných jednotek snížil o dvě na 5. Dva turnusové dny přešly pod lokomotivy řady 242 vybavené linkou WTB (nová TS 206), které mají jezdit společně s řídicími vozy řady Bfhpvee295. Zlom však ze dne na den nenastal, komunikace lokomotiv řady 242 po lince WTB se průběžně odlazuje.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

SM 487.0001

1966/67763

94 54 1 560.001-0

odstaven - více závad

2013-08-25

SM 487.0002

1966/67764

94 54 1 560.002-8

záloha

2013-10-01

SM 488.0003

1970/71552

94 54 1 560.003-6

 

2013-02-05

SM 488.0004

1970/71553

94 54 1 560.004-4

 

2012-12-09

SM 488.0005

1970/71554

94 54 1 560.005-1

 

2012-12-09

SM 488.0006

1970/71555

94 54 1 560.006-9

 

2012-12-09

SM 488.0007

1970/71556

94 54 1 560.007-7

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2013-11-12

SM 488.0008

1970/71557

94 54 1 560.008-5

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2013-11-12

SM 488.0009

1970/71558

94 54 1 560.009-3

odstaven - neuskutečněná oprava v Pars Nova Šumperk, čeká návrh na zrušení

2010-07-27

SM 488.0010

1970/71559

94 54 1 560.010-1

odstaven - neuskutečněná oprava v Pars Nova Šumperk, čeká návrh na zrušení

2010-07-02

SM 488.0015

94 54 1 560.015-0

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven - čeká návrh na zrušení

2008-11-19

SM 488.0019

94 54 1 560.019-2

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven - čeká návrh na zrušení

2008-11-19

SM 488.0021

1971/72628

94 54 1 560.021-8

 

2012-12-09

SM 488.0022

1971/72629

94 54 1 560.022-6

 

2012-12-09

SM 488.0023

1971/72630

94 54 1 560.023-4

 

2013-08-25

SM 488.0024

1971/72631

94 54 1 560.024-2

 

2013-09-20

SM 488.0025

1971/72632

94 54 1 560.025-9

 

2012-12-09

SM 488.0026

1971/72633

94 54 1 560.026-7

 

2012-12-09

SM 488.0027

1971/72634

94 54 1 560.027-5

 

2012-12-09

SM 488.0028

1971/72635

94 54 1 560.028-3

 

2012-12-09

N 487.0001

1966/67763

94 54 1 060.001-5

odstaven - v Pars Nova Šumperk na výzisk náhradních dílů

2013-10-29

N 488.0003

1970/71539

94 54 1 060.003-1

 

2012-12-09

N 488.0004

1970/71540

94 54 1 060.004-9

 

2013-11-09

N 488.0007

1970/71517

94 54 1 060.007-2

 

2012-12-09

N 488.0008

1970/71518

94 54 1 060.008-0

 

2013-10-04

N 488.0009

1970/71519

94 54 1 060.009-8

 

2013-08-25

N 488.0010

1970/71520

94 54 1 060.010-6

 

2013-12-02

N 488.0011

1970/71521

94 54 1 060.011-4

odstaven - rekonstrukce dveří

2013-11-13

N 488.0012

1970/71522

94 54 1 060.012-2

odstaven - rekonstrukce dveří

2013-12-11

N 488.0013

1970/71523

94 54 1 060.013-0

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2013-11-13

N 488.0014

1970/71524

94 54 1 060.014-8

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2013-11-13

N 488.0015

1970/71525

94 54 1 060.015-5

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2013-11-13

N 488.0016

1970/71526

94 54 1 060.016-3

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2013-11-13

N 488.0032

1971/72984

94 54 1 060.032-0

 

2012-12-09

N 488.0033

1971/72985

94 54 1 060.033-8

 

2012-12-09

N 488.0034

1971/72986

94 54 1 060.034-6

 

2012-12-09

N 488.0035

1971/72987

94 54 1 060.035-3

 

2013-06-01

N 488.0036

1971/72988

94 54 1 060.036-1

 

2013-03-17

N 488.0037

1971/72989

94 54 1 060.037-9

 

2012-12-09

N 488.0038

1971/72990

94 54 1 060.038-7

 

2012-12-09

N 488.0039

1971/72991

94 54 1 060.039-5

 

2012-12-09

N 488.0040

1971/72992

94 54 1 060.040-3

 

2013-02-08

N 488.0041

1971/72993

94 54 1 060.041-1

 

2012-12-09

N 488.0042

1971/72994

94 54 1 060.042-9

 

2012-12-09

N 488.0043

1971/72995

94 54 1 060.043-7

 

2012-12-09

Ř 487.0002

1966/67764

94 54 1 060.054-4

odstaven - v Pars Nova Šumperk na výzisk náhradních dílů

2013-10-29

N 488.0301

1971/73209

94 54 1 060.301-9

 

2012-12-09

N 488.0302

1971/73210

94 54 1 060.302-7

 

2012-12-09

N 488.0331

1975/76630

94 54 1 060.331-6

 

2012-12-09

N 488.0332

1975/76631

94 54 1 060.332-4

 

2012-12-09

N 488.0403

1977/79354

94 54 1 060.403-3

 

2012-12-09

N 488.0406

1977/79357

94 54 1 060.406-6

odstaven - v Pars Nova Šumperk na výzisk náhradních dílů

2013-11-12

N 488.0407

1977/79358

94 54 1 060.407-4

odstaven - v Pars Nova Šumperk na výzisk náhradních dílů

2013-11-12

N 488.0419

1978/79370

94 54 1 060.419-9

 

2012-12-09

N 488.0422

1978/79373

94 54 1 060.422-3

záloha

2013-11-09

N 488.0423

1978/79374

94 54 1 060.423-1

záloha

2013-11-09


Jednotlivé elektrické jednotky řady 560 jsou sestaveny prakticky ze stále stejných elektrických a vložených vozů. Změny jsou spíše výjimečné a přechodné (viz však text u aktualizace ze dne 16. 11. 2013). Přehled řazení jednotek:


<---- směr Křenovice horní nádraží //// směr Letovice ---->

 

560.001 + 060.004 + 060.003 + 060.001 + 060.054 + 560.002 neprošla modernizací

560.003 + 060.301 + 060.302 + 060.331 + 060.332 + 560.004

560.005 + 060.406 + 060.407 + 060.422 + 060.423 + 560.006 neprošla modernizací

560.007 + 060.010 + 060.011 + 060.012 + 060.419 + 560.008

560.009 + 060.013 + 060.014 + 060.015 + 060.016 + 560.010 neprošla modernizací, dlouhodobě odstavená v Šumperku, čeká návrh na zrušení

560.021 + 060.007 + 060.032 + 060.033 + 060.034 + 560.022

560.023 + 060.008 + 060.009 + 060.035 + 060.036 + 560.024

560.025 + 060.037 + 060.038 + 060.039 + 060.040 + 560.026

560.027 + 060.403 + 060.041 + 060.042 + 060.043 + 560.028

 

Elektrické jednotky ř. 560 byly od začátku GVD i nadále rozděleny do dvou turnusových skupin. V turnusové skupině 501 se nacházelo 6 jednotek a TS 502 představovala jednodenní oběh jednotky ř. 560. Zásadní změna nastala v pondělí 2. 9. 2013, od tohoto dne je turnusová skupina 501 pouze čtyřdenní. Turnusová skupina 502 zůstává jednodenní. Stejně jako v minulém GVD se i v tomto GVD "panťáky" pohybují turnusově výhradně na rameni Vyškov na Moravě - Křenovice horní nádraží - Brno hl. n. - Březová nad Svitavou.

 

O letošních hlavních prázdninách byly jednotky řady 560 oslabeny o jeden vložený vůz a jezdily tak ve složení 560 + 3x 060 + 560. Odebírání vloženého vozu probíhalo mezi 27. 6. až 8. 7. 2013, doplňování pak od 25. 8. do 1. 9. 2013. Mezi 13. 7. a 11. 8. 2013 v souvislosti s výlukou viaduktu u křižovatky Křenová jezdily "panťáky" pouze v úseku Brno-Židenice - Březová nad Svitavou. Pro zajímavost řazení zachycené ke dni 21. 7. 2013:
560.003 + 060.301 + 060.302 + 060.332 + 560.004
560.005 + 060.406 + 060.407 + 060.422 + 560.006
560.001 + 060.010 + 060.011 + 060.012 + 560.008
560.021 + 060.007 + 060.033 + 060.034 + 560.022
560.002 + 060.003 + 060.035 + 060.036 + 560.024
560.025 + 060.038 + 060.039 + 060.040 + 560.026
560.027 + 060.041 + 060.042 + 060.043 + 560.028


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky