Řídicí vozy ř. Bfhpvee295

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2012-11-25

Popis GVD 2012/2013.

2012-12-09

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2012/2013 a stavu vozidlového parku.

2012-12-16

Řídicí vozy Bfhpvee295 025 a 026 byly 11. 12. 2012 převezeny ze Šumperku do Brna, od 12. 12. 2012 jsou vedeny jako provozní.

2012-12-29

Od 21. 12. 2012 jsou ve stavu DKV Brno řídicí vozy Bfhpvee295 027 a 028, nicméně zatím pouze administrativně, navíc vůz 028 vypomáhá od 28. 12. 2012 na Děčínsku.

2013-01-06

"Sysel" Bfhpvee295 027 je od 29. 12. 2012 provozní, ale podobně jako vůz 028 vypomáhá v Děčíně.

2013-04-06

Úpravou turnusové skupiny 302 pro lokomotivy řady 362 s linkou WTB došlo od 1. 4. 2013 k částečnému nasazení řídicích vozů na rychlíky Brno - Břeclav - Olomouc. Mezitím byly z DKV Praha staženy řídicí vozy Bfhpvee295 027 a 028 zapůjčené na vozbu vlaků na Děčínsku; oba vozy dojely do Brna 26. 3. 2013 na R 773/865.

2013-05-11

Rozbité okno je důvodem odstavení řídicího vozu Bfhpvee295 024 od 24. 4. 2013.

2013-05-26

Řídicí vůz Bfhpvee295 024 je od 11. 5. 2013 v provozu.

2013-06-02

Dnem 20. 5. 2013 obíhají řídicí vozy řady Bfhpvee295 plnohodnotně podle původní podoby turnusové skupiny 902.

2013-06-29

V Brně se od 20. 6. 2013 nachází plzeňské řídicí vozy Bfhpvee295 029 a 030. Ze Šumperku do Brna přijely 20. 6. 2013 na R 936. Vůz 029 vyjel poprvé s cestujícími 25. 6. 2013 (Os 4643), vůz 030 na tomtéž vlaku, ale o den dříve. Jak dlouho zde tyto dva vozy budou si v tuto chvíli netroufám odhadnout.

2013-09-01

Turnusová skupina 902 se k 1. 8. 2013 rozdělila na dvě turnusové skupiny 902 a 902a. Dnem 2. 9. 2013 vznikla nová turnusová skupina 901, jedná se o vozbu osobních vlaků v úseku Křenovice horní n. - Březová nad Svitavou s lokomotivami řady 242. Počet turnusovaných řídicích vozů tak stoupl na 11. Dva řídicí vozy určené původně pro DKV Plzeň tedy zůstanou v DKV Brno, ve stavu jsou od 21. 8. 2013 (vůz 029) a 29. 8. 2013 (vůz 030). Od 10. 8. 2013 je odstaven vůz Bfhpvee295 011 z důvodu prací na pojezdu a klimatizaci.

2013-09-29

Řídicí vůz Bfhpvee295 011 je po úpravách v Pars Nova Šumperk od 16. 9. 2013 nasazovaný na pravidelné výkony, v Šumperku jej vystřídal vůz 010 (odjel 23. 9. 2013).

2013-10-28

Delší dobu (od 26. 9. 2013) je pro více oprav odstavený řídicí vůz Bfhpvee295 023. Od 13. 10. 2013 je řídicí vůz Bfhpvee295 010 v pravidelném provozu.

2013-11-16

Zpět do provozu se 7. 11. 2013 vrátil řídicí vůz Bfhpvee295 023.

2013-12-01

Do Pars Nova Šumperk odjel na dodatečné úpravy dne 18. 11. 2013 řídicí vůz Bfhpvee295 009. Od 26. 11. 2013 je pro více závad odstaven řídicí vůz Bfhpvee295 010.

2013-12-15

Řídicí vůz Bfhpvee295 010 je od 5. 12. 2013 opět v provozu.


Bfhpvee295 Řídicí vozy řady Bfhpvee295 jsou určeny do souprav vozů osobní dopravy s elektrickými nebo motorovými lokomotivami. Zdrojem pro výrobu řídicích vozů se staly osobní vozy Bdt279 vyráběné ve Vagónce Studénka v letech 1986-1987. V Pars Nova a.s. Šumperk má být vyrobeno celkem 34 řídicích vozů této řady, původně se uvažovalo v letech 2010-2012. První vůz byl však představen až v červnu 2011 na výstavě Czech Raildays v Ostravě, poslední vozy vyjely až v roce 2013.

 

Pracovním označením pro tyto řídicí vozy se stala řada 961, avšak obsazení této řady není možné vzhledem k mezitím proběhlému vývoji v označování řídicích vozů. Vozy obdržely řadu Bfhpvee295 s číselným označením 50 54 80-30. Řešení čela vozu připomínající buclaté tváře daly tomuto vozu přezdívku sysel (Sysel obecný - Spermophillus citellus, hlodavec z čeledi veverkovitých).

 

Po přechodném působení řídicího vozu 002 na konci roku 2011 byly v lednu zahájeny dodávky řídicích vozů do DKV Brno. Ve stavu DKV Brno se nachází 13 vozů řady Bfhpvee295, z nichž 11 je turnusovaných. Oproti minulému GVD 2011/2012 došlo zprvu k navýšení turnusové potřeby o 4 vozy, od září o další 2 vozy.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Btme 50 54 21-08 079-5

1987/90524

Bfhpvee295 50 54 80-30 009-2

KAČENKA; odstaven - dodatečné úpravy v Pars Nova Šumperk

2013-11-18

Btme 50 54 21-08 067-0

1986/90512

Bfhpvee295 50 54 80-30 010-0

MAREK;

2013-12-05

Btme 50 54 21-08 011-8

1986/90456

Bfhpvee295 50 54 80-30 011-8

 

2013-09-16

Btme 50 54 21-08 017-5

1986/90462

Bfhpvee295 50 54 80-30 021-7

SILVIE;

2012-12-09

Btme 50 54 21-08 061-3

1986/90506

Bfhpvee295 50 54 80-30 022-5

 

2012-12-09

Btme 50 54 21-08 160-3

1987/90605

Bfhpvee295 50 54 80-30 023-3

LOJZÍK;

2013-11-07

Btme 50 54 21-08 161-1

1987/90606

Bfhpvee295 50 54 80-30 024-1

 

2013-05-11

Btme 50 54 21-08 016-7

1986/90461

Bfhpvee295 50 54 80-30 025-8

 

2012-12-12

Btme 50 54 21-08 158-7

1987/90603

Bfhpvee295 50 54 80-30 026-6

 

2012-12-12

Btme 50 54 21-08 172-8

1987/90617

Bfhpvee295 50 54 80-30 027-4

 

2013-03-26

Btme 50 54 21-08 155-3

1987/90600

Bfhpvee295 50 54 80-30 028-2

 

2013-03-26

Btme 50 54 21-08 051-4

1986/90496

Bfhpvee295 50 54 80-30 029-0

MICHAL;

2013-08-21

Btme 50 54 21-08 014-2

1986/90459

Bfhpvee295 50 54 80-30 030-8

 

2013-08-29


Řídicí vozy řady Bfhpvee295 jezdí ve třech turnusových skupinách 901, 902 a 903. Tratě, na kterých se budeme s těmito vozy pravidelně setkávat, jsou následující:


Turnusová skupina s nejnižším číslem 901 vznikla v GVD 2012/2013 až dodatečně, a sice od 2. 9. 2013. Jedná se o dvoudenní oběh řídicích vozů na osobních vlacích v úseku Křenovice horní nádraží - Březová nad Svitavou s řazením souprav 242 + Bdmtee275 + 2x Bdmtee281 + Bfhpvee295. Vznik této turnusové skupiny souvisí s rozhodnutím snížit počet turnusovaných elektrických jednotek řady 560.

 

Turnusová skupina 902 byla do 31. 7. 2013. Zahrnuje obraty na rameni Brno - Břeclav - Hodonín - Přerov - Olomouc. Soupravy jsou řazeny jednotně v sestavě 362 + AB349 + B249 + 3x Bd264 + Bfhpvee295. Jedná se o R 801 až R 816 a Sp 1770 až Sp 1777. Lokomotivy řady 362 jsou zařazené do TS 302.
Zprvu vlivem opoždění dodávek modernizovaných lokomotiv řady 362 s linkou WTB, později z důvodu problémů při komunikaci po lince WTB, nedošlo k plnohodnotnému nasazení řídicích vozů. Nejdřív se uvažovalo, že by řídicí vozy jezdily na rychlících a spěšných vlacích ve všech čtyřech dnech bez komunikace po lince WTB, tedy v roli běžného osobního vozu. Nakonec padlo rozhodnutí jiné, a sice že řídicí vozy se nahradí vozy řady BDs450. Důvodem je zasouvání schůdku na řídicím voze, který se bez komunikace po lince WTB začne zasouvat až při určité rychlosti jedoucího vlaku, a to je špatně. Nasazení řídicích vozů do TS 902 se předpokládalo v únoru či březnu 2013, v závislosti na dodávkách lokomotiv řady 362 s linkou WTB, resp. odstranění potíží při komunikaci. V únoru vyjel řídicí vůz 009, ale jen ve dnech 26.-28. 2., v březnu začal na rychlících a spěšných vlacích jezdit řídicí vůz 024 (od 24. 3.). K výraznějšímu (avšak stále neplnohodnotnému) nasazení řidicích vozů došlo od 1. 4. 2013 v souvislosti s přechodnou úpravou TS 302. K plnému nasazení řídicích vozů do TS 902 došlo dnem 20. 5. 2013.
Změna nastala ke dni 1. 8. 2013, kdy došlo k rozdělení TS 902 na dvě dvoudenní turnusové skupiny 902 a 902a. Důvodem bylo převzetí vozby ve dvou dnech čtyřdenního oběhu pražskými lokomotivami řady 380 (TS 311). V součtu tedy řídicí vozy obíhají stále ve stejném rozsahu, ale odděleně. Pro úplnost uvádím, že turnusová skupina 302 se změnila ve prospěch lokomotiv řady 380 až k 1. 9. 2013.

 

Druhá turnusová skupina 903 je pětidenní a zahrnuje výhradně osobní vlaky na rameni Břeclav - Přerov, případně až do Olomouce nebo Hranic na Moravě. Na údržbu najíždí z Břeclavi do Brna, v ranní době se v pracovní dny "sysel" zajede podívat do Rájce-Jestřebí. Řazení souprav je opět jednotné, a sice 362 + Bdmtee275 + Bdmtee281 + Bfhpvee295. Lokomotivy řady 362 obíhají v TS 303.


Provoz v GVD: 2011/2012

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky