Elektrické jednotky ř. 560 + vložené vozy ř. 060

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2013-11-24

Popis GVD 2013/2014.

2013-12-15

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2013/2014 a stavu vozidlového parku.

2013-12-22

Rekonstrukce dveří na voze 060.011 byla ukončena, vůz je od 19. 12. 2013 provozní.

2014-01-19

Vložený vůz 060.003 je od 4. 1. 2014 odstaven v záloze.

2014-02-02

Od 21. 1. 2014 je pro závadu na trakčním motoru a kompresoru odstaven elektrický vůz 560.006. Místo něj jezdí s vozem 560.005 vůz 560.002. Pro zajímavost uvádím, že elektrický vůz 560.001, jehož zprovoznění se již nepředpokládá, slouží v depu pro vytápění a ovládání vložených vozů, u kterých probíhají práce na úpravě dveří. Co se týče úprav dveří, tak od 20. 1. 2014 se upravují na voze 060.007, naopak úprava na voze 060.012 byla 24. 1. 2014 ukončena.

2014-02-16

Elektrický vůz 560.006 je od 11. 2. 2014 opět v provozu, dva dny jezdil s vozem 560.003 a od 14. 2. 2014 už jezdí se "svým" vozem 560.005. Elektrický vůz 560.002 je od 13. 2. 2014 v záloze.

2014-03-16

Úprava dveří probíhá na voze 060.032 (od 9. 3. 2014) a skončila na voze 060.007 (11. 3. 2014 do provozu).

2014-03-30

Elektrická jednotka 560.007+060.013+060.014+060.015+060.016+560.008 dorazila 21. 3. 2014 po opravě EH ze Šumperka do Brna-Maloměřic. Zajímavostí budiž nalakování jednotky do korporátního nátěru ČD. Jedná se o jedinou takto zbarvenou jednotku řady 560. Do provozu zatím jednotka nezasáhla, odstraňují se zjištěné závady.

2014-05-11

"Pantograf" 560.007+560.008 vyjel po pravidelného provozu 13. 4. 2014 na vlaku Os 4736, od 1. 5. 2014 je odstaven pro odstranění garančních závad.

2014-05-25

Od 12. 5. 2014 je elektrická jednotka 560.007+560.008 provozní.

2014-06-08

Na voze 060.032 skončila úprava dveří, od 25. 5. 2014 je vůz provozní; tím bylo možné odstavit vložený vůz 060.003 do zálohy (od 23. 5. 2014). Na úpravu odjel elektrický vůz 560.022, poslední výkon odjel 22. 5. 2014. Místo vozu 560.022 jezdí od 25. 5. 2014 elektrický vůz 560.002.

2014-07-13

Úprava dveří započala na elektrickém voze 560.021 (v provozu byl naposledy 26. 6. 2014), naopak vůz 560.022 je od 9. 7. 2014 zpět v pravidelném provozu. Elektrický vůz 560.001 byl okolo 10. 7. 2014 navržen na zrušení. V pátek 11. 7. 2014 došlo ke střetu Os 4753 s nákladním autem na přejezdu u bývalé zastávky Brněnské Ivanovice (http://www.firebrno.cz/album/2014-07-11-dn-na-a-vlaku-brno); srážku schytal elektrický vůz 560.003, který je tak odstaven.

2014-08-02

V Šumperku odstavená elektrická jednotka 560.009+060.001+060.054+060.406+060.407+560.010 je dnem 22. 7. 2014 ve stavu DKV Olomouc, kde poslouží jako zdroj náhradních dílů pro jednotky řady 460. Z důvodu úpravy dveří je od 1. 8. 2014 odstaven elektrický vůz 560.004. Aktualizován snímek jednotky 560.024+560.023.

2014-08-17

Elektrický vůz 560.021 je od 11. 8. 2014 opět provozní.

2014-09-14

Dne 6. 7. 2014 byla dočasně zrušena turnusová skupina 502 a nahrazena turnusovou skupinou 601 určenou pro elektrickou jednotku řady 650. V noci 3./4. 8. 2014 proběhla přeprava poškozeného elektrického vozu 560.003 na opravu z Brna přes Českou Třebovou do Šumperku, rychlost vlaku omezena na 40 km/h. Souprava Služ 162502/163111/61920 jela ve složení 754.009 + 80 54 38-00 251-3 + 560.003 + 80 54 20-00 117-6 + 80 54 38-00 249-7 + 80 54 38-00 247-1. Úprava dveří na elektrickém voze 560.004 skončila a vůz 10. 9. 2014 vyjel do provozu. Místo něj se úpravě dveří podrobuje elektrický vůz 560.028, odstavený je od 5. 9. 2014.

2014-10-05

Úprava dveří na elektrickém voze 560.028 skončila dne 23. 9. 2014, od 1. 10. 2014 tyto práce probíhají na voze 560.027.

2014-11-02

Elektrický vůz 560.001 byl dnem 15. 10. 2014 zrušen. Od 24. 10. 2014 je odstaven elektrický vůz 560.022 pro závadu na trakčním motoru. Úprava dveří byla dokončena na elektrickém voze 560.027, od 24. 10. 2014 je zpět v provozu. Nově se úpravě dveří podrobuje vložený vůz 060.042, odstaven je od 30. 9. 2014 (ale nejprve byl do 16. 10. 2014 na soustruhu v Přerově). Dne 27. 10. 2014 odjel na konci R 901 z Brna do Olomouce vložený vůz 060.422, patrně z důvodu nepotřebnosti a bude předán pod DKV Olomouc. Od 1. 11. 2014 došlo k opětovné aktivaci jednodenní TS 502.

2014-12-07

Od 6. 11. 2014 je opět provozní elektrický vůz 560.022. Skončila úprava dveří na vloženém voze 060.042 (4. 12. 2014) a započala na voze 060.043 (5. 12. 2014). V těchto dnech se připravují elektrické vozy 560.023 + 060.032 + 060.033 + 060.034 + 060.035 + 560.024 na odjezd do Pars Nova Šumperk, kde projdou opravou v rozsahu EH, vozy jsou odstavené od 5. 12. 2014.

2014-12-13

Dne 8. 12. 2014 proběhla přeprava soupravy v řazení 363.076 + 560.023 + 060.034 + 060.032 + 060.035 + 060.033 + 560.024 + 854.207 z Brna-Maloměřic přes Přerov do Šumperku jako Sv 11415 / 100821 / 103832 / Lv 70300.

 

560 060 060 060 060 560

Dva prototypy elektrických jednotek byly pod označením SM 487.0 vyrobeny ve Vagónce Tatra Studénka v roce 1966. Jednalo se o třívozové soupravy v sestavě elektrický vůz + vložený vůz + řídicí vůz (SM 487.0 + N 487.0 + Ř 487.0). Protože nebyly dodrženy nápravové tlaky, došlo k přeznačení jednotek na SM 488.0. Sériová výroba jednotek SM 488.0003 až SM 488.0034 proběhla v letech 1970-1971 u téhož výrobce, jednalo se o pětivozové jednotky.


Elektrické jednotky ř. 560 Českých drah byly do roku 2002 zpravidla provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se v roce 2003 postupně změnila a výsledkem bylo sestavení drtivé většiny jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy. Počínaje GVD 2005/2006 se toto stalo pravidlem u všech jednotek. Pro možnost doplnění čtvrtého vloženého vozu do jednotek bylo do DKV Brno převedeno celkem 10 vložených vozů řady 063 dodaných v letech 1971-1978 k elektrickým jednotkám EM 488.0.
Při přípravě GVD 2009/2010 se zprvu uvažovalo o redukci jednotek o jeden vložený vůz, tedy zpět na pětidílnou sestavu 560 + 3x 060 + 560, odebrání vložených vozů mělo proběhnout počínaje vánočními svátky 2009. Avšak v polovině listopadu 2009 bylo rozhodnuto o ponechání stávajícího řazení, tedy se čtyřmi vloženými vozy řady 060. Takto řazené jednotky poskytují 416 míst k sezení.


V roce 2004 se na jednotkách začala v Pars Nova a.s. Šumperk provádět modernizace jak v elektrické výzbroji, tak i v interiéru soupravy (textilní potahy na sedadlech), ze střechy ubyl jeden pantograf na každém elektrickém voze. Do roku 2008 prošly modernizací elektrické vozy 560.003+560.004, 560.007+560.008, 560.021+560.022, 560.023+560.024 a 560.025+560.026, vždy včetně příslušných vložených vozů řady 060. Dne 23. 3. 2009 se do Brna vrátila modernizovaná jednotka 560.027+560.028, a tím modernizace skončily. Po více jak roce, v letních měsících 2010, odjela do Šumperku ještě jednotka 560.009+560.010, avšak zde byla pouze odstavená, aniž by se na ní dělaly jakékoli modernizační práce.


Na podzim 2008, tedy v době kdy modernizace brněnských "pantografů" měly ještě svižné tempo, byla do Brna dopravena neprovozní jednotka slovenského dopravce ZSSK 560.015+560.019 se čtyřmi vloženými vozy s výhledem na provozování v DKV Brno. Z tohoto záměru však nakonec sešlo, vložené vozy Brno opustily v září 2012 a elektrické vozy 560.015+560.019 jsou nadále deponované v Maloměřicích, bez šance na zprovoznění, snad jako zdroje náhradních dílů pro ostatní jednotky.


V letech 2008-2009 DKV Brno svépomocí doplnilo na všechny elektrické vozy (tedy vyjma vozů 560.015 a 560.019) elektronické panely s vyznačením nácestných stanic, cílové stanice a označení linky IDS JMK, panely jsou umístěné v okně služebního oddílu. V roce 2012 započalo DKV Brno práce na úpravě mechanismu otevírání a zavírání dveří, postupně by se tato úprava měla objevit na vícerých jednotkách. Samozřejmě že i tyto práce se podepisují na disponibilním počtu jednotek, které mohou být nasazeny do provozu, případně je některá z jednotek dočasně pětivozová.


Na jaře 2011 se upřesňovaly výhledy na další modernizace jednotek řady 560. V té době udělil Jihomoravský kraj kladné stanovisko k uvažovaným parametrům nových elektrických dvousystémových jednotek pro regionální dopravu. ČD vypsaly výběrové řízení na nové elektrické jednotky, které by mohly část "panťáků" nahradit, na jaře 2012. S ohledem na tuto situaci se představa o dalších modernizacích "pantografů" zúžila na jednotku 560.009+560.010 odstavenou v Šumperku a následnou modernizaci ještě jedné jednotky, avšak pouze ve třídilné verzi, tedy jen s jedním vloženým vozem.


Další vývoj nastal v roce 2013. Morální a fyzická zastaralost "pantografů" se projevujovala čím dál víc. Do provozu bylo od začátku GVD 2012/2013 nasazeno v praxi místo sedmi jednotek pouze šest či pět, snad s výjimkou vánoc a několika dnů, kdy v jeden den jezdilo všech sedm jednotek zaráz. V létě 2013 bylo rozhodnuto že se sníží počet turnusovaných jednotek ze sedmi na pět. Výhledově by se tedy mělo udržovat 6 jednotek, které již dříve (2004–2009) prošly modernizací.
Dále bylo rozhodnuto o modernizaci jednotky stojící v Pars Nova Šumperk od roku 2010. Avšak s tím, že se nebude jednat o elektrické vozy 560.009+560.010, ale o vozy 560.007+560.008 (tyto už ale modernizací prošly dříve). Odstavené vložené vozy 060.013 až 060.016 modernizací projdou, ale za přispění čtyř nemodernizovaných vložených vozů stažených z pravidelného provozu nebo odstavených v Brně, které poslouží jako zdroj náhradních dílů. Následně na konci října a v první půlce listopadu odjely do PARS Nova Šumperk elektrické vozy 560.007+560.008 a vložené vozy 060.001+060.054+060.406+060.407.

 

V letošním roce 2014 došlo k vyřazení soupravy odstavené v Šumperku ze stavu DKV Brno, jednalo se o vozy 560.009+060.001+060.054+060.406+060.407+560.010. V souvislosti s postupným zařazováním nových elektrických jednotek řady 640 a 650 do provozu byla od 6. 7. 2014 do 31. 10. 2014 dočasně zrušena turnusová lokomotiva 502, turnusová potřeba 5 jednotek řady 560 tak v tomto období poklesla na 4.


Osudy nemodernizovaných vozidel:


Lze tedy konstatovat, že ve stavu DKV Brno je 8 elektrických jednotek (do 21. 7. 2014 to bylo 9 jednotek) včetně potřebných vložených vozů (tzn. 16 elektrických a 32 vložených vozů) a dále se v PJ Maloměřice nachází dva neprovozní elektrické vozy ex ZSSK. Turnusy jsou v tomto GVD sestaveny pro 5 jednotek coby kontinuální prodloužení snížené turnusové potřeby ze září 2013. V období od 6. 7. 2014 do 31. 10. 2014 počet turnusovaných jednotek řady 560 přechodně poklesl na 4.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

SM 487.0001

1966/67763

94 54 1 560.001-0

zrušen

2014-10-15

SM 487.0002

1966/67764

94 54 1 560.002-8

BABIČKA

2014-05-25

SM 488.0003

1970/71552

94 54 1 560.003-6

odstaven - po násilném poškození (střet Os 4753 s nákladním autem 11. 7. 2014)

2014-08-03

SM 488.0004

1970/71553

94 54 1 560.004-4

 

2014-09-10

SM 488.0005

1970/71554

94 54 1 560.005-1

 

2013-12-15

SM 488.0006

1970/71555

94 54 1 560.006-9

 

2014-02-11

SM 488.0007

1970/71556

94 54 1 560.007-7

nátěr "Najbrt"

2014-05-12

SM 488.0008

1970/71557

94 54 1 560.008-5

nátěr "Najbrt"

2014-05-12

SM 488.0015

1970/71584

94 54 1 560.015-0

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven - čeká návrh na zrušení

2008-11-19

SM 488.0019

94 54 1 560.019-2

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven - čeká návrh na zrušení

2008-11-19

SM 488.0021

1971/72628

94 54 1 560.021-8

VAŠEK

2014-08-11

SM 488.0022

1971/72629

94 54 1 560.022-6

EVA

2014-11-06

SM 488.0023

1971/72630

94 54 1 560.023-4

CLYDE; odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2014-12-08

SM 488.0024

1971/72631

94 54 1 560.024-2

BONNIE; odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2014-12-08

SM 488.0025

1971/72632

94 54 1 560.025-9

 

2013-12-15

SM 488.0026

1971/72633

94 54 1 560.026-7

 

2013-12-15

SM 488.0027

1971/72634

94 54 1 560.027-5

ŠEDÝ VLK

2014-10-24

SM 488.0028

1971/72635

94 54 1 560.028-3

ŠEDÁ VLČICE

2014-09-23

N 488.0003

1970/71539

94 54 1 060.003-1

záloha

2014-05-23

N 488.0004

1970/71540

94 54 1 060.004-9

záloha

2013-12-15

N 488.0007

1970/71517

94 54 1 060.007-2

 

2014-03-11

N 488.0008

1970/71518

94 54 1 060.008-0

 

2013-12-15

N 488.0009

1970/71519

94 54 1 060.009-8

 

2013-12-15

N 488.0010

1970/71520

94 54 1 060.010-6

 

2013-12-15

N 488.0011

1970/71521

94 54 1 060.011-4

 

2013-12-19

N 488.0012

1970/71522

94 54 1 060.012-2

 

2014-01-24

N 488.0013

1970/71523

94 54 1 060.013-0

nátěr "Najbrt"

2014-05-12

N 488.0014

1970/71524

94 54 1 060.014-8

nátěr "Najbrt"

2014-05-12

N 488.0015

1970/71525

94 54 1 060.015-5

nátěr "Najbrt"

2014-05-12

N 488.0016

1970/71526

94 54 1 060.016-3

nátěr "Najbrt"

2014-05-12

N 488.0032

1971/72984

94 54 1 060.032-0

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2014-12-08

N 488.0033

1971/72985

94 54 1 060.033-8

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2014-12-08

N 488.0034

1971/72986

94 54 1 060.034-6

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2014-12-08

N 488.0035

1971/72987

94 54 1 060.035-3

odstaven - oprava EH v Pars Nova Šumperk

2014-12-08

N 488.0036

1971/72988

94 54 1 060.036-1

 

2013-12-15

N 488.0037

1971/72989

94 54 1 060.037-9

 

2013-12-15

N 488.0038

1971/72990

94 54 1 060.038-7

 

2013-12-15

N 488.0039

1971/72991

94 54 1 060.039-5

 

2013-12-15

N 488.0040

1971/72992

94 54 1 060.040-3

 

2013-12-15

N 488.0041

1971/72993

94 54 1 060.041-1

 

2013-12-15

N 488.0042

1971/72994

94 54 1 060.042-9

 

2014-12-04

N 488.0043

1971/72995

94 54 1 060.043-7

odstaven - úprava dveří

2014-12-05

N 488.0301

1971/73209

94 54 1 060.301-9

 

2013-12-15

N 488.0302

1971/73210

94 54 1 060.302-7

 

2013-12-15

N 488.0331

1975/76630

94 54 1 060.331-6

 

2013-12-15

N 488.0332

1975/76631

94 54 1 060.332-4

 

2013-12-15

N 488.0403

1977/79354

94 54 1 060.403-3

 

2013-12-15

N 488.0419

1978/79370

94 54 1 060.419-9

 

2013-12-15

N 488.0422

1978/79373

94 54 1 060.422-3

odstaven - deponie Olomouc hl. n.

2014-10-27

N 488.0423

1978/79374

94 54 1 060.423-1

záloha

2013-11-09


Jednotlivé elektrické jednotky řady 560 jsou sestaveny prakticky ze stále stejných elektrických a vložených vozů. Změny jsou spíše výjimečné a přechodné, např. z důvodu postupné rekonstrukce ovládání dveří. V dále uvedeném přehledu jsou podtržené ty vozy, které neprošly omlazovací kúrou v Pars Nova Šumperk:


<---- směr Křenovice horní nádraží //// směr Letovice ---->

 

560.001 + 060.043 + 060.331 + 060.422 + 060.423 + 560.003 odstavené vozy

560.002 + 060.008 + 060.009 + 060.012 + 060.332 + 560.004

560.005 + 060.004 + 060.010 + 060.011 + 060.003 + 560.006

560.007 + 060.013 + 060.014 + 060.015 + 060.016 + 560.008

560.009 + 060.001 + 060.054 + 060.406 + 060.407 + 560.010 od 22. 7. 2014 ve stavu DKV Olomouc na výzisk náhradních dílů a pozdější šrotaci

560.021 + 060.007 + 060.036 + 060.301 + 060.302 + 560.022

560.023 + 060.032 + 060.033 + 060.034 + 060.035 + 560.024 odstavené vozy (oprava EH v Pars Nova Šumperk)

560.025 + 060.037 + 060.038 + 060.039 + 060.040 + 560.026

560.027 + 060.403 + 060.041 + 060.419 + 060.042 + 560.028

 

Elektrické jednotky ř. 560 jsou tak jako v minulém GVD i nadále rozděleny do dvou turnusových skupin. V turnusové skupině 501 se nacházejí 4 jednotky a TS 502 představuje již tradičně jednodenní oběh jednotky ř. 560. Od 6. 7. 2014 do 31. 10. 2014 však byla turnusová skupina 502 přechodně zrušena. Stejně jako v předešlých letech se i v tomto GVD "panťáky" pohybují turnusově výhradně na rameni Vyškov na Moravě - Křenovice horní nádraží - Brno hl. n. - Březová nad Svitavou.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

SM 488.0009

1970/71558

94 54 1 560.009-3

odstaven - neuskutečněná oprava v Pars Nova Šumperk, čeká návrh na zrušení

2014-07-22

SM 488.0010

1970/71559

94 54 1 560.010-1

odstaven - neuskutečněná oprava v Pars Nova Šumperk, čeká návrh na zrušení

2014-07-22

N 487.0001

1966/67763

94 54 1 060.001-5

odstaven - v Pars Nova Šumperk na výzisk náhradních dílů

2014-07-22

Ř 487.0002

1966/67764

94 54 1 060.054-4

odstaven - v Pars Nova Šumperk na výzisk náhradních dílů

2014-07-22

N 488.0406

1977/79357

94 54 1 060.406-6

odstaven - v Pars Nova Šumperk na výzisk náhradních dílů

2014-07-22

N 488.0407

1977/79358

94 54 1 060.407-4

odstaven - v Pars Nova Šumperk na výzisk náhradních dílů

2014-07-22


560009

Jednotka 560.010+560.009 s Os 4610 dne 8. 7. 2007 mezi zastávkou Ořechov a ŽST Křižanov. Autor snímku ing. Vojtěch Jelínek.

 

 

 


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky