Přípojné vozy ř. Bmx765

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2014-11-17

Popis GVD 2014/2015.

2014-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2014/2015 a stavu vozidlového parku.

2015-01-18

Stav vozů řady Bmx765 je nyní takový, že kromě zrušených vozů 103 a 105 nejezdí vůz 120 (od 27. 11. 2014 se nachází v PJ Veselí nad Moravou) a 134 (souvisleji byl v provozu naposledy 27. 10. 2014, pak ještě vyjel ve dnech 22.–23. 12. 2014).

2015-03-01

V pravidelném provozu jsou nasazeny vozy Bmx765 115+126, 120, 122+137, 124 a 136. Kromě zrušených vozů 103 a 105 tak nejsou už delší dobu nasazovány do provozu vozy 109 (naposledy jel 10. 1. 2015), 114 (20. 10. 2014), 128 (31. 1. 2015) a 134 (31. 1. 2015).

2015-03-15

Vůz Bmx765 114 byl po více jak 4 měsících opět nasazen do provozu, stalo se tak 9. 3. 2015.

2015-04-19

Do provozu vyjely dne 11. 4. 2015 další dva odstavené vozy Bmx765 128 a 134.

2015-07-06

Dne 27. 6. 2015 byl naposledy ve stavu DKV Brno vůz Bmx765 105; v tento den byl odvezen motorovým vozem 854.026 do České Třebové vlakem Sv 104654/121988/100858, od 28. 6. 2015 je ve stavu DKV Česká Třebová. Odstavený vůz Bmx765 109 vyjel ve dnech 8. a 9. 6. 2015 s cestujícími; tímto lze konstatovat, že kromě zrušeného vozu 103 vyjíždí (některé pravidelně, některé spíše výjimečně) do provozu všech 11 provozních vozů.

2015-08-02

Ze stavu DKV Brno ubyl další vůz řady Bmx765, a sice zrušený vůz 103. Od 17. 7. 2015 je v majetku AŽD Praha a v brněnském depu je tak dohromady 11 vozů. Od 1. 8. 2015 byla turnusová skupina vozů řady Bmx765 zrušena z důvodu nepřetržité výluky Brno - Nesovice.

2015-08-16

Dvojice vozů Bmx765 122 a 137 byla na začátku letních prázdnin rozpojena a pracuje se na zlepšení stavu přechodu mezi těmito vozy.

2015-09-06

Dnem 1. 9. 2015 došlo k obnovení turnusových skupin 046 a 047. Od 24. 8. 2015 dvojice vozů Bmx765 122 a 137 opět jezdí s cestujícími. Změna nastala u druhé dvojice vozů řady Bmx765; vozy 115 + 126 byly rozpojeny (spolu jely naposledy 26. 6. 2015 na Os 4146) a vznikla nová dvojice 124 + 126, poprvé vyjela 16. 7. 2015 na Os 4151.


bmx765 Přípojné vozy řady Bmx765 byly sériově vyráběny v letech 1966–1968 ve Vagónce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada Btx761).

 

V roce 1983 změnily vozy označení řady Balm na novou řadu Bmx, od 1. 1. 2009 na Bmx765. Číselné označení vozů se v letech 1994–1995 změnilo na řadu 050, které vydrželo do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 nesou vozy číselné označení 50 54 20-29 1xx.

 

Odstavování vozů řady Bmx765 pokračuje i v tomto GVD. Inventárně je ve stavu DKV Brno 11 vozů (do 27. 6. 2015 to bylo 13 a do 16. 7. 2015 zde bylo 12 vozů), z nichž 4 jsou zapojené do turnusů (kromě období 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015). Oproti minulému GVD 2013/2014 se jedná o další pokles v turnusování, a sice o jeden vůz. Je tedy jen otázkou času, kdy dojde k postupnému vyřazení všech vozů z provozu.

 

V minulých letech platila zásada trvalého (dlouhodobého) spojování potřebného počtu dvojic vozů měchy a přechodovými můstky pro zajištění průchodnosti soupravy. Postupně se počet takto spojených dvojic vozů snižoval, až zůstala poslední dvojice (122+137). Díky výzisku potřebných dílů ze zrušeného motorového vozu 850.021 se 13. 12. 2013 podařilo spojit druhou dvojici vozů (115+126), která takto jezdila do 26. 6. 2015, poté - od 16. 7. 2015 - vznikla nová dvojice 124+126. A právě tyto dvě dvojice nachází "práci" v GVD 2014/2015.

PJ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5280

1967/69011

Bmx765 50 54 20-29 109-6

 

později 70 54 20-09 082 a 050.002

2015-06-09

Balm 5317

1967/69048

Bmx765 50 54 20-29 114-6

 

později 70 54 20-09 101 a 050.030

2015-03-09

Balm 5325

1967/69056

Bmx765 50 54 20-29 115-3

 

později 70 54 20-09 077, ŽSR/ZSSK a 050.077

2015-06-26

Balm 70 54 20-29 113-8

1968/69401

Bmx765 50 54 20-29 120-3

 

později 050.023

2014-12-14

Balm 70 54 20-29 132-8

1968/69420

Bmx765 50 54 20-29 122-9

137

později ŽSR/ZSSK a 050.132

2014-12-14

Balm 70 54 20-29 137-7

1968/69425

Bmx765 50 54 20-29 124-5

126

později 050.006

2015-07-16

Balm 70 54 20-29 142-7

1968/69430

Bmx765 50 54 20-29 126-0

124

později 050.009

2015-07-16

Balm 70 54 20-29 145-0

1968/69433

Bmx765 50 54 20-29 128-6

 

později 050.012

2015-04-11

Balm 70 54 20-29 154-2

1968/69442

Bmx765 50 54 20-29 134-4

 

později 050.039

2015-04-11

Balm 70 54 20-29 178-1

1968/69813

Bmx765 50 54 20-29 136-9

 

později 050.040

2014-12-14

Balm 70 54 20-29 179-9

1968/69814

Bmx765 50 54 20-29 137-7

122

později 050.018

2014-12-14


Vozy řady Bmx765 se do 31. 7. 2015 vyskytovaly v pravidelném provozu na tratích:

V porovnání s minulým GVD přestaly "dlouhé balmáky" jezdit v úseku Uherské Hradiště - Bylnice.

 

Od 1. 9. 2015 se pravidelný provoz změnil:

 

Dvě dvojice vozů řady Bmx765 obíhaly do 31. 7. 2015 ve dvoudenní turnusové skupině 047. Poté byla z důvodu nepřetržité výluky v úseku Brno - Nesovice od 1. 8. do 31. 8. 2015 zrušena.

 

Oběhy platné do 31. 7. 2015:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): KYV 4146 BNO
(5): KYV 4146 BNO / 1725 SMH / 1730 BNO / 1926 HNJ / 4419 BNO

odstaveny KYV

BNO 1725 SMH / 1730 BNO

2.

BNO 4822 TRE / 4831 BNO / 4151 KYV

odstaveny BNO

odstaveny KYV


Od 1. 9. 2015 vznikly dva samostatné jednodenní oběhy dvojic vozů řady Bmx765 v turnusových skupinách 046 a 047.

 

Oběhy TS 046 platné od 1. 9. 2015 (ve skutečnosti zde ale po dobu výluky ani jedna dvojice vozů nejezdila, obě dvojice se trvale nacházely v Horních Heršpicích):


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): odstaveny VNM
(5): VNM 4114 NSV / 1727 VLP / 4382 BYE / 17:20 70292 VNM

odstaveny VNM

VNM 13:55 70293 BYE / 1736 NSV / 4157 KYV / 21:39 4179 VNM

 

Oběhy TS 047 platné od 1. 9. 2015:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO 4822 TRE / 4831 BNO

odstaveny BNO

odstaveny BNO


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5239

1966/67726

Bmx765 50 54 20-29 103-9

 

později 70 54 20-09 011 a 050.024; zrušen

2015-07-17

Balm 5245

1966/67732

Bmx765 50 54 20-29 105-4

 

později 70 54 20-09 017 a 050.026; zrušen

2015-06-28


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky