Elektrické lokomotivy ř. 362

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2014-11-20

Popis GVD 2014/2015.

2014-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2014/2015 a stavu vozidlového parku. Do stavu DKV Brno přibyly dvě lokomotivy řady 362, a sice 362.111 (ve stavu DKV Brno od 14. 12. 2014) a 362.109 (od 15. 12. 2014).

2014-12-28

Lokomotiva 362.082 vyjela 14. 12. 2014 do provozu.

2015-01-18

Od 19. 12. 2014 do 14. 1. 2015 byla pro závadu na trakčních motorech odstavena lokomotiva 362.162. Dne 30. 12. 2014 došlo v Poříčanech k bočnímu střetu Os 9329 (971.074) s R 983 vedeným brněnským "esem" 362.161 (http://www.dicr.cz/srazka-vlaku-v-poricanech), které je tak odstaveno. Najetí do stromu odnesla lokomotiva 362.167 dne 10. 1. 2015 na R 972 mezi ŽST Úvaly a Praha-Běchovice, lokomotiva je odstavena. Tři lokomotivy řady 363 nacházející se v Pars nova v Šumperku na opravě EH a modernizaci jsou od 14. 1. 2015 vedeny jako řada 362, tedy 362.001, 362.076 a 362.160; počet lokomotiv řady 362 v DKV Brno se tak zvýšil z 45 na 48. "Rychlé eso" 362.160 vyjelo 17. 1. 2015 do pravidelného provozu.

2015-02-08

Do provozu opět vyjela lokomotiva 362.167, a to dne 29. 1. 2015.

2015-03-01

Lokomotiva 362.040 je od 5. 2. 2015 odstavena pro poškození kabeláže.

2015-03-15

Dnem 3. 3. 2015 nastala v souvislosti s výlukou v Úvalech změna v turnusových skupinách 304 a 305.

2015-03-29

"Eso" 362.040 je od 20. 3. 2015 opět provozní.

2015-04-19

Na opravu v rozsahu EVY odjela lokomotiva 362.060, odstavená je od 30. 3. 2015. Po násilném poškození, ke kterému došlo 17. 9. 2014 v Praze, je zpět v provozu "eso" 362.118, poprvé vyjelo 2. 4. 2015 na R 645 Praha - České Budějovice, do 12. 4. 2015 se pohybovalo na Plzeňsku a od 15. 4. 2015 jezdí na výkonech DKV Brno.

2015-05-17

Lokomotiva 362.001 v nátěru který kdysi mívala coby ES 499.1001, dorazila po modernizaci do DKV Brno 3. 5. 2015 a o dva dny později vyrazila do pravidelného provozu. Od 11. 5. 2015 je odstaveno "eso" 362.112 z důvodu opravy EVY v DPOV Přerov.

2015-06-07

Pro závadu na trakčním motoru je lokomotiva 362.056 od 28. 5. 2015 odstavena. Dne 1. 6. 2015 vyjelo po opravě do pravidelného provozu "eso" 362.161 poškozené 30. 12. 2014 v Poříčanech.

2015-07-06

Zapracování dopadů výluky Brno-Maloměřice - Kuřim vyvolalo od 15. 6. 2015 změny v turnusových skupinách 304, 305, 306 a 307. "Eso" 362.060 vyjelo po opravě MVY dne 11. 6. 2015 na pravidelné výkony. Poškozená kabeláž po přeskoku na směrovém přepínači odstavila dne 13. 6. 2015 z provozu lokomotivu 362.017. Dne 19. 6. 2015 vyjelo po opravě trakčního motoru "eso" 362.056. Na opravu EH odjela 22. 6. 2015 lokomotiva 362.021 a je tak odstavena. Lokomotiva 363.076 modernizovaná na 362.076 vyjela s cestujícími po modernizaci poprvé 24. 6. 2015 s R 839.

2015-08-02

Z opravy EVY se vrátilo "eso" 362.112, od 12. 7. 2015 je nasazeno do pravidelného provozu. Lokomotiva 362.023 je od 15. 7. 2015 odstavena z důvodu závady na elektronice.

2015-08-16

Od 30. 7. 2015 je ve stavu DKV Brno o dvě lokomotivy řady 362 více, a sice po redislokaci lokomotiv 362.055 a 362.113 z DKV Plzeň. Dne 9. 8. 2015 odjelo na opravu EVY "eso" 362 .109 a je tak odstaveno.

2015-09-06

Ke dni 1. 9. 2015 nastaly změny v turnusových skupinách 303, 304, 305, 306 a 307. Lokomotiva 362.023 je od 18. 8. 2015 opět provozní.

2015-09-20

"Eso" 362.017 je od 8. 9. 2015 opět provozní. Od 10. 9. 2015 je odstavena lokomotiva 362.076 pro přeskok na trakčním motoru.

2015-10-04

Od 1. 10. 2015 je zpět v provozu lokomotiva 362.076.

2015-10-18

Hned 4 lokomotivy odjely do Šumperku: 5. 10. 2015 stroje 362.087 (oprava EVY) a 362.113 (oprava EH) a o den později kolegyně 362.076 (závada na trakčním motoru) a 362.128 (garanční oprava); lokomotivy jsou tak odstaveny.

2015-11-01

Zpět v provozu je od 17. 10. 2015 "eso" 362.076, od 23. 10. 2015 stroj 362.128 a po opravě EH se 29. 10. 2015 do provozu vrátila lokomotiva 362.021. Na opravu EVY odjela 26. 10. 2015 lokomotiva 362.111.

2015-11-17

K 13. 10. 2015 a 1. 11. 2015 nastaly změny v TS 303 a 304. Od 24. 10. 2015 je pro závadu na odpružení odstavena lokomotiva 362.162. "Eso" 362.001 odstavené od 7. 11. 2015 bylo 10. 11. 2015 přepraveno do Pars nova v Šumperku na odstranění garančních závad. Na opravu EVY odjela 2. 11. 2015 lokomotiva 362.163, která je tak odstavena a naopak z opravy EVY se vrátila lokomotiva 362.109 a 11. 11. 2015 vyjela do provozu.

2015-12-13

V rámci přechodu do nového GVD 2015/2016, v kterém turnusová potřeba poklesne o 2 lokomotivy, byly do DKV Plzeň předány lokomotivy 362.055 a 362.120, ve stavu DKV Brno byly naposledy 10. 12. 2015. Počet "rychlých es" v DKV Brno tak klesá z 50 na 48. Lokomotiva 362.001 se 18. 11. 2015 vrátila z opravy v Šumperku a 20. 11. 2015 vyjela do provozu. Opačným směrem na opravu EH vyjela 3. 12. 2015 lokomotiva 362.019. "Eso" 362.033 je od 6. 12. 2015 odstavené z důvodu závady na elektronice. Dále je od 7. 12. 2015 odstavena lokomotiva 362.167 pro více závad.


362 Maximální povolená rychlost 120 km/h lokomotiv řady 363 není pro výkony v osobní dopravě dostačující. V roce 1990 Škoda Plzeň vyrobila jednu lokomotivu s maximální povolenou rychlostí 140 km/h s označením 362.001. Další lokomotivy řady 362 vznikly záměnou podvozků mezi lokomotivami řady 162 a 363. Od roku 2009 se modernizace na řadu 362 provádí již bez výměn podvozků. Ve všech případech je lokomotivám ponecháno původní inventární číslo.

 

Lokomotiv řady 362 je ve stavu DKV Brno 50 lokomotiv (do 13. 1. 2015 to bylo 45 lokomotiv, do 29. 7. 2015 zde bylo 48 lokomotiv), turnusy jsou vytvořeny pro 39 lokomotiv. Ve srovnání s minulým GVD vzrostla turnusová potřeba o 6 lokomotiv, během přechodu do GVD 2014/2015 se inventární stav zvýšil o 2 lokomotivy. Na samém závěru GVD 2014/2015 se počet lokomotiv snížil na 48.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1001

1980/6451*

91 54 7 362.001-0

* na výr. štítku rok 1981

2015-11-20

ES 499.1017

1985/8128

91 54 7 362.017-6

WTB

2015-09-08

ES 499.1019

1985/8130

91 54 7 362.019-2

odstavena - oprava EH

2015-12-03

ES 499.1021

1985/8132

91 54 7 362.021-8

 

2015-10-29

ES 499.1023

1985/8134

91 54 7 362.023-4

WTB

2015-08-18

ES 499.1024

1985/8135

91 54 7 362.024-2

 

2014-12-14

ES 499.1027

1985/8138

91 54 7 362.027-5

WTB

2014-12-14

ES 499.1033

1985/8144

91 54 7 362.033-3

WTB; odstavena - závada na elektronice

2015-12-06

ES 499.1039

1985/8150

91 54 7 362.039-0

 

2014-12-14

ES 499.1040

1985/8151

91 54 7 362.040-8

 

2015-03-20

ES 499.1042

1985/8153

91 54 7 362.042-4

 

2014-12-14

363.056

1986/8267

91 54 7 362.056-4

WTB

2015-06-19

363.060

1986/8271

91 54 7 362.060-6

 

2015-06-11

363.070

91 54 7 362.070-5

WTB

2014-12-14

363.076

1986/8287

91 54 7 362.076-2

 

2015-10-17

363.080

1987/8291

91 54 7 362.080-4

WTB

2014-12-14

363.082

1986/8293

91 54 7 362.082-0

WTB

2014-12-14

363.087

1988/8338

91 54 7 362.087-9

WTB; odstavena - oprava EVY

2015-10-05

363.109

1988/8360

91 54 7 362.109-1

 

2015-11-11

363.111

1988/8362

91 54 7 362.111-7

odstavena - oprava EVY

2015-10-26

363.112

1988/8363

91 54 7 362.112-5

 

2015-07-12

363.113

1988/8364

91 54 7 362.113-3

odstavena - oprava EH

2015-10-05

363.116

1988/8367

91 54 7 362.116-6

 

2014-12-14

363.118

1988/8369

91 54 7 362.118-2

 

2015-04-02

363.119

1988/8370

91 54 7 362.119-0

 

2014-12-14

363.121

1988/8372

91 54 7 362.121-6

 

2014-12-14

363.122

1988/8373

91 54 7 362.122-4

HELČA

2014-12-14

363.123

1988/8374

91 54 7 362.123-2

 

2014-12-14

363.124

91 54 7 362.124-0

 

2014-12-14

363.128

1988/8379

91 54 7 362.128-1

WTB

2015-10-23

363.158

1989/8640

91 54 7 362.158-8

 

2014-12-14

363.159

1989/8641

91 54 7 362.159-6

 

2014-12-14

363.160

1989/8642

91 54 7 362.160-4

 

2015-01-17

363.161

1989/8643

91 54 7 362.161-2

 

2015-06-01

363.162

1989/8644*

91 54 7 362.162-0

WTB; * na lokomotivě chybný výr. štítek 1989/8647; odstavena - závada na odpružení

2015-10-24

363.163

1989/8645

91 54 7 362.163-8

odstavena - oprava EVY

2015-11-02

363.164

1989/8646

91 54 7 362.164-6

 

2014-12-14

363.165

1989/8647

91 54 7 362.165-3

WTB

2014-12-14

363.166

1989/8648

91 54 7 362.166-1

 

2014-12-14

363.167

1990/8649

91 54 7 362.167-9

odstavena - více závad

2015-12-07

363.168

1989/8650

91 54 7 362.168-7

 

2014-12-14

363.169

1989/8651

91 54 7 362.169-5

 

2014-12-14

363.170

1989/8652

91 54 7 362.170-3

 

2014-12-14

363.171

1989/8653

91 54 7 362.171-1

 

2014-12-14

363.172

1989/8654

91 54 7 362.172-9

 

2014-12-14

363.173

1989/8655

91 54 7 362.173-7

 

2014-12-14

363.174

1989/8656

91 54 7 362.174-5

 

2014-12-14

363.175

1989/8657

91 54 7 362.175-2

 

2014-12-14


Lokomotivám řady 362 je vyhrazeno 8 turnusových skupin 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 a 309. Lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB jezdí ve skupinách 301, 302 a 303, ve zbývajících TS jezdí "esa" bez komunikační linky WTB.

 

Brněnská "rychlá esa" se pravidelně pohybují víceméně na stejných tratích jako tomu bylo v GVD 2013/2014. Změnou je opuštění úseku Praha hl. n. - Praha-Radotín, zprvu nově zajížděla brněnská "rychlá esa" z Prahy do Děčína, po opuštění tohoto výkonu přibyl výkon z Prahy do Nymburku:

První z devíti lokomotiv řady 362 s komunikační linkou WTB jezdí v turnusové skupině 301. Oběh je jednodenní na vlacích R a Sp relace Brno - Břeclav - Hodonín - Olomouc. Na opačném konci soupravy se nachází řídicí vůz řady Bhpvee295 vedený v turnusové skupině 901.

 

Další turnusová skupina 302 je třídenní a lokomotivy tak jako v TS 301 jezdí s vlaky R a Sp Brno - Břeclav - Hodonín - Olomouc (plus jeden pár osobních vlaků mezi Břeclaví a Hodonínem). Řídicí vozy řady Bhpvee295 se obíhají v turnusové skupině 902.

 

Osobní vlaky na "ferdinandce", resp. v úseku Břeclav - Přerov - Olomouc / Hranice na Moravě v pevném řazení vozidel 362 + Bdmtee275 + Bdmtee281 + Bfhpvee295 vozí lokomotivy v pětidenní turnusové skupině 303. Napojení s Brnem se odehrává pomocí Os 4640 (pracovní dny), Os 4612 (sobota ráno) a Os 4666/4658 (sobota večer). V opačném směru najíždí lokomotivy na Os 4635 (pracovní dny) a Os 4633 (nepracovní dny). Zatímco v minulém GVD se "esa" projela ráno z Brna do Rájce-Jestřebí a zpět, v tomto GVD už do Rájce-Jestřebí nezajíždí, zato se vyskytují v pracovní dny odpoledne mezi Brnem a Tišnovem na vlacích Os 4972 / 4969 / 4978 / 4635 (od 15. 6. 2015 do 12. 10. 2015 však kvůli výlukám do Tišnova vozba těchto vlaků odpadla). Řídicí vozy jsou zařazeny do turnusové skupiny 903 a ještě dodávám, že řazení "sysla" v soupravě je předepsáno čelem směrem ku Břeclavi (nebo Vídni, chcete-li); to platí i pro TS 301 a 302.

 

Turnusová skupina 304 byla sestavena pro 12 lokomotiv, které jezdily v čelech rychlíků na rameni Praha - Havlíčkův Brod - Brno - Přerov - Bohumín. Výjimkou byl výkon Praha - Děčín a zpět na vlacích R 672 (kromě pátku a soboty) / R 673 (pracovní dny), obrat v Jihlavě (R 961 / R 960) a vedení R 905 / R 910 v neděli z Brna do Šumperku a zpět. V souvislosti s výlukou v Úvalech byla od 3. 3. 2015 tato turnusová skupina 15denní. Lokomotivy i nadále jezdily na stěžejních výkonech Praha - Havlíčkův Brod - Brno - Přerov - Bohumín, avšak nově se objevily také v relaci Praha - Česká Třebová - Brno - Šumperk. Naopak odpadl výkon do Děčína. Další změna nastala 15. 6. 2015 v souvislosti s výlukou Brno-Maloměřice - Kuřim, TS se stala 12denní; nově se lokomotiva zajela v pracovní dny podívat z Prahy do Ústí nad Labem (Lv 71230 / 601). Kvůli výluce Brno-Černovice - Blažovice došlo od 1. 9. 2015 k roztržení vozebního ramene rychlíků Praha - Havlíčkův Brod - Brno - Bohumín a turnusová skupina je nyní pouze 7denní, jádro tvoří vozba rychlíků Praha - Česká Třebová - Brno - Šumperk. Výkon z Prahy do Ústí nad Labem v období 1. 9. - 12. 10. 2015 odpadl. Dnem 1. 11. 2015 nastala další změna TS, jízda z Prahy do Ústí nad Labem byla zrušena a místo ní "eso" jede z Prahy do Nymburku a zpět na výkonu Sv 5891 / 1904.

 

Rychlíky z Prahy přes Českou Třebovou do Brna a dále přes Prostějov do Olomouce či Šumperka vozily lokomotivy v šestidenní turnusové skupině 305. Byly zde také výjimky z pravidla, a sice jízdy přes Havlíčkův Brod nebo vozba R 817 / R 816 mezi Brnem a Břeclaví. Výluka v Úvalech vyvolala změnu v této turnusové skupině od 3. 3. 2015, místo 6 lokomotiv zde jezdila pouze 3 "rychlá esa" dopravující rychlíky Brno - Bohumín a několik málo rychlíků na rameni Praha - Havlíčkův Brod - Brno. Další změna nastala 15. 6. 2015 v souvislosti s výlukou Brno-Maloměřice - Kuřim, skupina byla čtyřdenní a obsahovala pouze obraty na R Brno - Bohumín. Od 1. 9. 2015 je turnusová skupina zrušena.

 

Osm "rychlých es" zařazených do turnusové skupiny 306 dopravovalo zejména rychlíky Praha - Česká Třebová - Brno - Šumperk, byla zde ale i vozba z Brna do Bohumína, obrat Praha - Brno a zpět ze soboty na neděli se "spaním" v Havlíčkově Brodě (R 963 / R 973) a přešly sem i výkony Sp 1972 až 1977, vedené v minulém GVD lokomotivami řady 363. Od 15. 6. 2015 byla v této skupině zapracována výluka Brno-Maloměřice - Kuřim, přibyl 9. a 10. turnusový den s oběhy na vlacích R Brno - Bohumín. Od 1. 9. 2015 je vzhledem k výluce Brno-Černovice - Blažovice a roztržení vozebního ramene rychlíků Praha - Havlíčkův Brod - Brno - Bohumín tato turnusová skupina 19denní.

 

Vedení vlaku IC 572 / IC 573 "Brněnský drak" Brno - Praha - Brno (jezdí v pracovní dny) zajišťuje lokomotiva zařazená do turnusové skupiny 307. Od 15. 6. 2015 byly v této skupině zapracovány i oběhy v nepracovní dny na vlacích R Brno - Bohumín, od 1. 7. 2015 však vypadl IC 572 / 573, který byl kvůli výluce Praha-Běchovice - Úvaly zrušen. Od 1. 9. 2015 "eso" vozí opět "Brněnský drak", v neděli R 839 / 822 do Bohumína a zpět a jako "bonus" vozí před IC 572 osobní vlaky 4021 / 4004 Brno - Křenovice horní nádraží (to ale bude trvat jen do 12. 10. 2015).

 

Poslední turnusová skupina 309 obsahuje tři naprosto samostatné dny pro dispečerské lokomotivy na mimobrněnských stanovištích, a to v Břeclavi (v pátek a neděli provádí vozbu R 409 v úseku Bohumín - Břeclav a R 408 v úseku Břeclav - Bohumín, protiběhy jako Lv), Praze hl. n. a České Třebové.


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

363.055

1986/8266

91 54 7 362.055-6

 

2015-12-11

363.120

1988/8371

91 54 7 362.120-8

 

2015-12-11


362055

Mezi ŽST Holubice a Křenovice horní nádraží projíždí dne 28. 9. 2015 vlak R 912 v čele s "esem" 362.055. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

362120

Dne 1. 8. 2015 projíždí zastávkou Měrovice nad Hanou R 832 v čele s lokomotivou 362.120. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky