Elektrické jednotky ř. 560 + vložené vozy ř. 060

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2014-11-21

Popis GVD 2014/2015.

2014-12-14

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2014/2015 a stavu vozidlového parku.

2015-02-08

Úprava dveří na voze 060.043 skončila, vůz je od 20. 1. 2015 v provozu. Naopak nyní se úpravě dveří podrobuje vůz 060.041, který je odstaven od 19. 1. 2015. Vůz 060.422 byl 30. 1. 2015 přepraven z Olomouce zpět do Brna.

2015-03-01

Elektrický vůz 560.003 byl 13. 2. 2015 dopraven lokomotivou 362.162 ze Šumperku do Brna jako Lv 100908/104148 a podrobuje se úpravě dveří.

2015-03-29

Od 21. 2. 2015 je vůz 060.041 po úpravě dveří provozní.

2015-04-19

Úprava dveří skončila dne 8. 4. 2015 u elektrického vozu 560.003, který je ale i nadále odstavený, a naopak téhož dne započala u vloženého vozu 060.302.

2015-05-03

Dne 26. 4. 2015 byl ve stavu DKV Brno naposledy zrušený elektrický vůz 560.001, následně byl převeden do DKV Česká Třebová. Tohoto dne byl odtažen v konvoji Služ 162502 Brno-Maloměřice 21:17 - Česká Třebová 23:22 ve složení 750.713 + 80 54 32-00 057-0 + 80 54 38-00 247-1 + 80 54 38-00 249-7 + 80 54 20-00 117-6 + 742.043 + 742.100 + 242.275 + 742.402 + 560.001.

2015-05-17

Elektrický vůz 560.002 byl 24. 4. 2015 odstaven pro závadu na trakčním motoru a sběrači s výhledem na zrušení. Dne 2. 5. 2015 vyjel po téměř 10 měsících do provozu s cestujícími elektrický vůz 560.003.

2015-07-06

Od 4. 6. 2015 je vložený vůz 060.302 po provedené úpravě dveří provozní. Elektrická jednotka 560.023+060.032+060.033+060.034+060.035+ +560.024 se z Pars nova Šumperk vrátila do Brna 10. 6. 2015 (přes Českou Třebovou jako Lv 181311/360380/144725), prozatím se ale na ní odstraňují závady a do provozu s cestujícími ještě nevyjela. Tato elektrická jednotka je opatřena "retro" červeno-krémovým nátěrem.

2015-08-02

Elektrická jednotka 560.023+060.032+060.033+060.034+060.035+560.024 vyjela s cestujícími poprvé 13. 7. 2015 na Os 4736 Brno hl. n. - Letovice.

2015-09-06

Kvůli pokračujícím stavebním pracem u Židenic došlo 1. 9. 2015 k aktivování turnusové skupiny 503, je tak turnusováno 5 jednotek.

2015-10-03

Do Pars nova Šumperk odjela 24. 9. 2015 na opravu EH elektrická jednotka 560.021+060.009+060.010+060.011+060.012+560.022 a je tak odstavena.

2015-11-17

Turnusová skupina 503 byla dnem 13. 10. 2015 zrušena.

 

560 060 060 060 060 560

Dva prototypy elektrických jednotek byly pod označením SM 487.0 vyrobeny ve Vagónce Tatra Studénka v roce 1966. Jednalo se o třívozové soupravy v sestavě elektrický vůz + vložený vůz + řídicí vůz (SM 487.0 + N 487.0 + Ř 487.0). Protože nebyly dodrženy nápravové tlaky, došlo k přeznačení jednotek na SM 488.0. Sériová výroba jednotek SM 488.0003 až SM 488.0034 proběhla v letech 1970–1971 u téhož výrobce, jednalo se o pětivozové jednotky.


Elektrické jednotky ř. 560 Českých drah byly do roku 2002 zpravidla provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se v roce 2003 postupně změnila a výsledkem bylo sestavení drtivé většiny jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy. Počínaje GVD 2005/2006 se toto stalo pravidlem u všech jednotek. Pro možnost doplnění čtvrtého vloženého vozu do jednotek bylo do DKV Brno převedeno celkem 10 vložených vozů řady 063 dodaných v letech 1971–1978 k elektrickým jednotkám EM 488.0.
Při přípravě GVD 2009/2010 se zprvu uvažovalo o redukci jednotek o jeden vložený vůz, tedy zpět na pětidílnou sestavu 560 + 3x 060 + 560, odebrání vložených vozů mělo proběhnout počínaje vánočními svátky 2009. Avšak v polovině listopadu 2009 bylo rozhodnuto o ponechání stávajícího řazení, tedy se čtyřmi vloženými vozy řady 060. Takto řazené jednotky poskytují 416 míst k sezení.


V roce 2004 se na jednotkách začala v Pars nova a.s. Šumperk provádět modernizace jak v elektrické výzbroji, tak i v interiéru soupravy (textilní potahy na sedadlech), ze střechy ubyl jeden pantograf na každém elektrickém voze. Do roku 2008 prošly modernizací elektrické vozy 560.003+560.004, 560.007+560.008, 560.021+560.022, 560.023+560.024 a 560.025+560.026, vždy včetně příslušných vložených vozů řady 060. Dne 23. 3. 2009 se do Brna vrátila modernizovaná jednotka 560.027+560.028, a tím modernizace skončily. Po více jak roce, v letních měsících 2010, odjela do Šumperku ještě jednotka 560.009+560.010, avšak zde byla pouze odstavená, aniž by se na ní dělaly jakékoli modernizační práce.


Na podzim 2008, tedy v době kdy modernizace brněnských "pantografů" měly ještě svižné tempo, byla do Brna dopravena neprovozní jednotka slovenského dopravce ZSSK 560.015+560.019 se čtyřmi vloženými vozy s výhledem na provozování v DKV Brno. Z tohoto záměru však nakonec sešlo, vložené vozy Brno opustily v září 2012 a elektrické vozy 560.015+560.019 jsou nadále deponované v Maloměřicích, bez šance na zprovoznění, snad jako zdroje náhradních dílů pro ostatní jednotky.


V letech 2008-2009 DKV Brno svépomocí doplnilo na všechny elektrické vozy (tedy vyjma vozů 560.015 a 560.019) elektronické panely s vyznačením nácestných stanic, cílové stanice a označení linky IDS JMK, panely jsou umístěné v okně služebního oddílu. V roce 2012 započalo DKV Brno práce na úpravě mechanismu otevírání a zavírání dveří, postupně by se tato úprava měla objevit na vícerých jednotkách. Samozřejmě že i tyto práce se podepisují na disponibilním počtu jednotek, které mohou být nasazeny do provozu, případně je některá z jednotek dočasně pětivozová.


Na jaře 2011 se upřesňovaly výhledy na další modernizace jednotek řady 560. V té době udělil Jihomoravský kraj kladné stanovisko k uvažovaným parametrům nových elektrických dvousystémových jednotek pro regionální dopravu. ČD vypsaly výběrové řízení na nové elektrické jednotky, které by mohly část "panťáků" nahradit, na jaře 2012. S ohledem na tuto situaci se představa o dalších modernizacích "pantografů" zúžila na jednotku 560.009+560.010 odstavenou v Šumperku a následnou modernizaci ještě jedné jednotky, avšak pouze ve třídilné verzi, tedy jen s jedním vloženým vozem.


Další vývoj nastal v roce 2013. Morální a fyzická zastaralost "pantografů" se projevovala čím dál víc. Do provozu bylo od začátku GVD 2012/2013 nasazeno v praxi místo sedmi jednotek pouze šest či pět, snad s výjimkou vánoc a několika dnů, kdy v jeden den jezdilo všech sedm jednotek zaráz. V létě 2013 bylo rozhodnuto že se sníží počet turnusovaných jednotek ze sedmi na pět. Výhledově by se tedy mělo udržovat 6 jednotek, které již dříve (2004–2009) prošly modernizací.
Dále bylo rozhodnuto o modernizaci jednotky stojící v Pars nova Šumperk od roku 2010. Avšak s tím, že se nebude jednat o elektrické vozy 560.009+560.010, ale o vozy 560.007+560.008 (tyto už ale modernizací prošly dříve). Odstavené vložené vozy 060.013 až 060.016 modernizací projdou, ale za přispění čtyř nemodernizovaných vložených vozů stažených z pravidelného provozu nebo odstavených v Brně, které poslouží jako zdroj náhradních dílů. Následně na konci října a v první půlce listopadu odjely do Pars nova Šumperk elektrické vozy 560.007+560.008 a vložené vozy 060.001+060.054+060.406+060.407.

 

V roce 2014 došlo k vyřazení soupravy odstavené v Šumperku ze stavu DKV Brno, jednalo se o vozy 560.009+060.001+060.054+060.406+060.407+560.010 a také započalo nasazování nových elektrických jednotek řady 650 a 640 do provozu. V souvislosti s jejich postupným nasazováním poklesla turnusová potřeba jednotek řady 560 od července do října z 5 jednotek na 4, poté se turnusová potřeba opět vrátila na původních 5 turnusovaných jednotek. V prosinci 2014 odjela do Pars nova Šumperk na opravu EH jednotka 560.023+060.032+060.033+060.034+060.035+560.024, která se tak stane druhou jednotkou opravenou v rozsahu EH.

 

V novém GVD 2014/2015 jsou turnusované pouze 4 elektrické jednotky řady 560, což by měl být na delší dobu ustálený stav. Během roku 2015 byl vyřazen ze stavu vozidel DKV Brno elektrický vůz 560.001. Vůz 560.002 je zatím v Maloměřicích, pravděpodobně ho v brzké době nemine proces rušení. Z Pars nova Šumperk se v červnu vrátila druhá jednotka po opravě EH, a sice 560.023+060.032+060.033+060.034+060.035+560.024, opatřená červeno-krémovým "retro" nátěrem. Na podzim odjela na opravu EH do Šumperka třetí jednotka 560.021+060.009+060.010+060.011+060.012+560.022.


Osudy nemodernizovaných vozidel:


Lze tedy konstatovat, že ve stavu DKV Brno je 7 kompletních elektrických jednotek, z osmé jednotky chybí jeden elektrický vůz (560.001), tzn. že je stavu je 15 elektrických a 32 vložených vozů); dále se v PJ Maloměřice nachází dva neprovozní elektrické vozy ex ZSSK. Turnusy jsou v tomto GVD sestaveny pro 4 jednotky, od 1. 9. 2015 do 12. 10. 2015 přechodně pro 5 jednotek.

PJ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

SM 487.0002

1966/67764

94 54 1 560.002-8

BABIČKA; odstaven

2014-12-14

SM 488.0003

1970/71552

94 54 1 560.003-6

AGÁTA

2015-05-02

SM 488.0004

1970/71553

94 54 1 560.004-4

AGÁTA

2014-12-14

SM 488.0005

1970/71554

94 54 1 560.005-1

 

2014-12-14

SM 488.0006

1970/71555

94 54 1 560.006-9

 

2014-12-14

SM 488.0007

1970/71556

94 54 1 560.007-7

KUBA; nátěr "Najbrt"

2014-12-14

SM 488.0008

1970/71557

94 54 1 560.008-5

ANČE; nátěr "Najbrt"

2014-12-14

SM 488.0015

1970/71584

94 54 1 560.015-0

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven - čeká návrh na zrušení

2008-11-19

SM 488.0019

94 54 1 560.019-2

2008 odkoupen od ZSSK; odstaven - čeká návrh na zrušení

2008-11-19

SM 488.0021

1971/72628

94 54 1 560.021-8

VAŠEK; odstaven - oprava EH

2015-09-24

SM 488.0022

1971/72629

94 54 1 560.022-6

EVA; odstaven - oprava EH

2015-09-24

SM 488.0023

1971/72630

94 54 1 560.023-4

BAXI; červeno-krémový nátěr

2015-07-13

SM 488.0024

1971/72631

94 54 1 560.024-2

BAXI; červeno-krémový nátěr

2015-07-13

SM 488.0025

1971/72632

94 54 1 560.025-9

 

2014-12-14

SM 488.0026

1971/72633

94 54 1 560.026-7

 

2014-12-14

SM 488.0027

1971/72634

94 54 1 560.027-5

ŠEDÝ VLK

2014-12-14

SM 488.0028

1971/72635

94 54 1 560.028-3

ŠEDÁ VLČICE

2014-12-14

N 488.0003

1970/71539

94 54 1 060.003-1

 

2014-12-14

N 488.0004

1970/71540

94 54 1 060.004-9

 

2014-12-14

N 488.0007

1970/71517

94 54 1 060.007-2

 

2014-12-14

N 488.0008

1970/71518

94 54 1 060.008-0

 

2014-12-14

N 488.0009

1970/71519

94 54 1 060.009-8

odstaven - oprava EH

2015-09-24

N 488.0010

1970/71520

94 54 1 060.010-6

odstaven - oprava EH

2015-09-24

N 488.0011

1970/71521

94 54 1 060.011-4

odstaven - oprava EH

2015-09-24

N 488.0012

1970/71522

94 54 1 060.012-2

odstaven - oprava EH

2015-09-24

N 488.0013

1970/71523

94 54 1 060.013-0

nátěr "Najbrt"

2014-12-14

N 488.0014

1970/71524

94 54 1 060.014-8

nátěr "Najbrt"

2014-12-14

N 488.0015

1970/71525

94 54 1 060.015-5

nátěr "Najbrt"

2014-12-14

N 488.0016

1970/71526

94 54 1 060.016-3

nátěr "Najbrt"

2014-12-14

N 488.0032

1971/72984

94 54 1 060.032-0

červeno-krémový nátěr

2015-07-13

N 488.0033

1971/72985

94 54 1 060.033-8

červeno-krémový nátěr

2015-07-13

N 488.0034

1971/72986

94 54 1 060.034-6

červeno-krémový nátěr

2015-07-13

N 488.0035

1971/72987

94 54 1 060.035-3

červeno-krémový nátěr

2015-07-13

N 488.0036

1971/72988

94 54 1 060.036-1

 

2014-12-14

N 488.0037

1971/72989

94 54 1 060.037-9

 

2014-12-14

N 488.0038

1971/72990

94 54 1 060.038-7

 

2014-12-14

N 488.0039

1971/72991

94 54 1 060.039-5

 

2014-12-14

N 488.0040

1971/72992

94 54 1 060.040-3

 

2014-12-14

N 488.0041

1971/72993

94 54 1 060.041-1

 

2015-02-21

N 488.0042

1971/72994

94 54 1 060.042-9

 

2014-12-14

N 488.0043

1971/72995

94 54 1 060.043-7

 

2015-01-20

N 488.0301

1971/73209

94 54 1 060.301-9

 

2014-12-14

N 488.0302

1971/73210

94 54 1 060.302-7

 

2015-06-04

N 488.0331

1975/76630

94 54 1 060.331-6

 

2014-12-14

N 488.0332

1975/76631

94 54 1 060.332-4

 

2014-12-14

N 488.0403

1977/79354

94 54 1 060.403-3

 

2014-12-14

N 488.0419

1978/79370

94 54 1 060.419-9

 

2014-12-14

N 488.0422

1978/79373

94 54 1 060.422-3

odstaven

2015-01-30

N 488.0423

1978/79374

94 54 1 060.423-1

odstaven

2014-12-14


Elektrické jednotky řady 560 jsou již tradičně nasazovány na linku S2 IDS JMK. Ve srovnání s minulým GVD se s nimi již nebudeme setkávat v úseku Křenovice horní n. - Vyškov na Moravě; elektrické jednotky řady 560 jsou pravidelně nasazovány na tratích:

Elektrické jednotky ř. 560 jsou rozděleny do dvou turnusových skupin. V turnusové skupině 501 se nacházejí 3 jednotky a turnusová skupina 502 představuje již tradičně jednodenní oběh jednotky ř. 560. V souvislosti se stavebními pracemi u Židenic došlo od 1. 9. 2015 k aktivování další jednodenní turnusové skupiny 503, která převzala výkony elektrické jednotky řady 640 a existovala do 12. 10. 2015.

 

Jednotlivé elektrické jednotky řady 560 byly poměrně dlouhá léta sestaveny prakticky ze stále stejných elektrických a vložených vozů, změny byly spíše výjimečné a přechodné, např. z důvodu postupné rekonstrukce ovládání dveří. Zhruba od roku 2014 se řazení vložených vozů v jednotlivých soupravách dost často mění. V dále uvedeném přehledu jsou podtržené ty vozy, které neprošly omlazovací kúrou v šumperské Pars nova:


<---- směr Křenovice horní nádraží //// směr Letovice ---->

 

560.003 + 060.004 + 060.007 + 060.008 + 060.302 + 560.004

560.005 + 060.331 + 060.332 + 060.403 + 060.419 + 560.006

560.007 + 060.013 + 060.014 + 060.015 + 060.016 + 560.008

560.021 + 060.009 + 060.010 + 060.011 + 060.012 + 560.022 oprava EH v Pars nova Šumperk

560.023 + 060.032 + 060.033 + 060.034 + 060.035 + 560.024

560.025 + 060.036 + 060.037 + 060.038 + 060.039 + 560.026

560.027 + 060.040 + 060.041 + 060.042 + 060.043 + 560.028

560.002 +060.003 + 060.301 + 060.422 + 060.423 odstavené vozy


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

SM 487.0001

1966/67763

94 54 1 560.001-0

zrušen

2015-04-27


560001

O letních prázdninách roku 2006 projíždí mezi zastávkami Hostěrádky-Rešov a Zbýšov osobní vlak v pětivozové sestavě vedený elektrickým vozem 560.001. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky