Motorové lokomotivy ř. 714

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2015-11-21

Popis GVD 2015/2016.

2015-12-13

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2015/2016 a stavu vozidlového parku.

2016-02-14

Dne 3. 2. 2016 došlo k výměně tišnovského "lachtana", lokomotiva 714.223 odjela do Brna a v Tišnově ho vystřídal stroj 714.004.

2016-02-28

Lokomotiva 714.004 odjela 18. 2. 2016 z Tišnova do Brna-Maloměřic, do Tišnova najel 23. 2. 2016 "lachtan" 714.223.

2016-03-27

V Tišnově se prohodili "lachtani" - 9. 3. 2016 odjel stroj 714.223 do Maloměřic a 10. 3. 2016 najel do Tišnova "lachtan" 714.204.

2016-05-15

Znojemský "lachtan" 714.230 přejel 29. 4. 2016 do Brna a je k vidění na záloze v Brně hl. n.

2016-06-05

Dne 22. 5. 2016 došlo k výměně lokomotiv v PP Tišnov, do Brna odjel "lachtan" 714.204 a do Tišnova přijela lokomotiva 714.223.

2016-06-24

Počet lokomotiv řady 714 v DKV Brno klesl od 15. 6. 2016 na 8 strojů, "lachtan" 714.230 byl předán do DKV Praha. Od 27. 5. 2016 je pro závadu trakčního motoru odstavena lokomotiva 714.204. Dne 14. 6. 2016 z Tišnova odjela lokomotiva 714.223.

2016-08-07

"Lachtan" 714.204 je od 24. 7. 2016 opět provozní.

2016-08-28

Od 12. 8. 2016 jsou změněny turnusové skupiny 709 a 710, v pracovní dny jsou nyní na denní směnu stavěny pouze dvě zálohy - 5. a 6. staniční záloha.

2016-09-18

Lokomotiva 714.028 odjela 11. 9. 2016 do PP Tišnov.

2016-11-27

"Lachtan" 714.028 z PP Tišnov odjel 27. 10. 2016 zpět do Maloměřic.


714 Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992–1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

 

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 16 t (kromě prvních dvou lokomotiv 714.001 a 714.002, u nichž je nápravový tlak 14 t), kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 735 na řadu 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994–1996 normálně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 lokomotivy po stroj 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do bývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004–2005. Zbývajících 18 lokomotiv s předpokládanými čísly 714.301 až 714.318 nebylo nikdy dokončeno.

 

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

 

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.


V DKV Brno je soustředěno 8 lokomotiv řady 714, z toho 3 lokomotivy řady 714.0 a 5 lokomotiv řady 714.2 (do 19. 4. 2015 bylo ve stavu celkem 10 lokomotiv a do 14. 6. 2016 to bylo 9 lokomotiv), z nichž 4 jsou turnusovány. Oproti předešlému GVD 2014/2015 se počet turnusovaných lokomotiv nezměnil.


Lokomotivy se nachází v PJ Maloměřice a PP Znojmo a pravidelně je můžeme vidět už jen na trati 246 Znojmo - Břeclav a dále v brněnském uzlu.

PJ Maloměřice

V PJ Maloměřice je 5 lokomotiv řady 714, z toho turnusované jsou 3. Ve srovnání s minulým GVD 2014/2015 zůstala turnusová potřeba na stejné úrovni.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0169

1994/16715

92 54 2 714.004-9

 

2016-02-18

T 466.0281

1995/16731

92 54 2 714.006-4

 

2015-12-13

T 466.0206

1996/16882

92 54 2 714.028-8

 

2016-10-27

T 466.0039

1995/16807

92 54 2 714.204-5

 

2016-07-24

T 466.0187

1996/16914

92 54 2 714.223-5

 

2016-06-14


Maloměřičtí "lachtani" jsou rozděleni do tří jednodenních oběhů v turnusových skupinách 708, 709 a 710.

 

Do 11. 8. 2016 byl stav následující:

 

5. staniční záloha v ŽST Brno hl. n. (převážně jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím, provádí přestavné jízdy na Brno dolní n. a na myčku v Horních Heršpicích) byla zařazena do TS 708:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha


Další, 6. staniční záloha v ŽST Brno hl. n., má stanoviště u uhelných hrazí poblíž bývalé výtopny KFNB. Jezdí zejména mezi odstavným nádražím N, A a osobním nádražím (do průběžných i kusých kolejí), dále převáží vozy do Horních Heršpic na myčku a ve vybraných nočních směnách sváží odpad z odstavných nádraží. Jednalo se o turnusovou skupinu 709:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 5:00, 8:00 - 24:00 6. staniční záloha


Poslední maloměřická lokomotiva řady 714 jezdila v turnusové skupině 710, což byly výkony na 7. a 8. staniční záloze. Sedmá záloha má stanoviště na poštovních kolejích 701 a 702 mezi I. a V. nástupištěm a je obsazena v nočních směnách. "Lachtan" provádí přivěšování a odvěšování vozidel v kusých kolejích a též sváží odpad, dále provádí posun s vozy na myčku, opravy, jezdí pro potřeby DKV, apod.:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO HN 0:00 - 3:00 7. staniční záloha, 6:10 - 18:10 8. staniční záloha, 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

 

(2), (3): BNO HN 0:00 - 0:40 7. staniční záloha, 6:10 - 18:10 8. staniční záloha, 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

 

(4): BNO HN 0:00 - 1:30 7. staniční záloha, 6:10 - 18:10 8. staniční záloha, 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

 

(5): BNO HN 0:00 - 1:50 7. staniční záloha, 6:10 - 18:10 8. staniční záloha

odstavena BNO

BNO HN 18:10 - 24:00 7. staniční záloha


 

Od 12. 8. 2016 jezdí na zálohách i nadále tři lokomotivy řady 714, ale rozložení je upravené:

 

5. staniční záloha v ŽST Brno hl. n. (převážně jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím, provádí přestavné jízdy na Brno dolní n. a na myčku v Horních Heršpicích) je zařazena do TS 708, provoz se tedy nezměnil a jedná se o jedinou staniční zálohu obsazovanou nepřetržitě:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha


Druhá lokomotiva řady 714 jezdí v turnusové skupině 709, která obsahuje práci na 6. a 8. staniční záloze v ŽST Brno hl. n.:
- 6. staniční záloha má stanoviště u uhelných hrazí poblíž bývalé výtopny KFNB, jezdí zejména mezi odstavným nádražím N, A a osobním nádražím (do průběžných i kusých kolejí), dále převáží vozy do Horních Heršpic na myčku a ve vybraných nočních směnách sváží odpad z odstavných nádraží;
- 8. staniční záloha má stanoviště (resp. se zde pohybuje nejvíce) na odstavném nádraží B, kde vykonává posun u "wapky", dále jezdí se soupravami na myčku v Horních Heršpicích, převáží osobní vozy na opravy a slouží pro další potřeby DKV.
Lokomotiva je s malou výjimkou o nedělním ránu v souhrnu nepřetržitě v provozu celý týden:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 06:30 6. staniční záloha,
6:30 - 18:30 8. staniční záloha,
18:30 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 5:00 6. staniční záloha,
8:00 - 24:00 6. staniční záloha


Poslední třetí maloměřická lokomotiva řady 714 jezdí v turnusové skupině 710, což je výkon na 7. staniční záloze. Sedmá záloha má stanoviště na poštovních kolejích 701 a 702 mezi I. a V. nástupištěm a je obsazena v nočních směnách, přes den bývá lokomotiva odstavena u rampy poblíž uhelných hrází. "Lachtan" provádí přivěšování a odvěšování vozidel v kusých kolejích a též sváží odpad:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): BNO HN 0:00 - 2:00 a 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

 

(5): BNO HN 0:00 - 2:00 7. staniční záloha

odstavena BNO

BNO HN 18:10 - 24:00 7. staniční záloha


PP Znojmo

PP Znojmo má ve stavu 3 lokomotivy řady 714 (do 14. 6. 2016 zde byly 4 lokomotivy), z nichž se turnusuje jeden stroj. Stav byl před odchodem "lachtana" 714.230 tedy stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0179

1996/16891

92 54 2 714.210-2

 

2015-12-13

T 466.0212

1996/16892

92 54 2 714.211-0

KRASOMILA

2015-12-13

T 466.0126

1997/16917

92 54 2 714.226-8

 

2015-12-13


Znojemská lokomotiva řady 714 je vedena v turnusové skupině 731, jezdí stejně jako v minulém GVD pouze v pracovní dny na dvou párech osobních vlaků mezi Znojmem a Břeclaví:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BCV 4500 ZNO / 4515 BCV / 4518 ZNO / 4531 BCV

odstavena BCV

odstavena BCV


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0213

1997/16921

92 54 2 714.230-0

 

2016-06-15


714230

"Lachtan" 714.230 s Os 4512 projíždí mezi zastávkou Jevišovka a ŽST Hrušovany nad Jevišovkou dne 9. 12. 2014. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky