Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2015-11-21

Popis GVD 2015/2016.

2015-12-13

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2015/2016 a stavu vozidlového parku.

2015-12-30

Od 18. 12. 2015 je odstavena pro závadu na spalovacím motoru "osmsetdesítka" 810.651. Po těžkém střetu s automobilem v květnu tohoto roku ve Velkých Pavlovicích vyjel 26. 12. 2015 opět s cestujícími motorový vůz 810.157.

2016-01-10

Motorový vůz 810.222 je od 3. 1. 2016 odstaven pro více závad.

2016-01-30

Od 19. 1. 2016 je motorový vůz 810.222 opět v provozu. Motorový vůz 810.674 odjel dne 22. 1. 2016 po modernizaci z DPOV Veselí nad Moravou do své PJ Havlíčkův Brod, kde se dodělává informační systém.

2016-02-14

Po opravě spalovacího motoru se 31. 1. 2016 vrátil do provozu motorový vůz 810.651. Po čase došlo ke "střídání stráží" v PP Telč, dne 2. 2. 2016 odjel do Havlíčkova Brodu motorový vůz 810.667 a naopak do Telče přijel motorový vůz 810.097.

2016-02-28

Motorový vůz 810.097 byl 12. 2. 2016 stažen z PP Telč do Havlíčkova Brodu a do Telče najel tentýž den motorový vůz 810.667.

2016-03-13

Opravě MVY se od 3. 3. 2016 podrobuje motorový vůz 810.628, který je tak odstaven.

2016-03-27

Montáž informačního systému byla na motorovém voze 810.674 dokončena a vůz je od 12. 3. 2016 provozní, nově je informační systém montován do motorového vozu 810.123, který je od 13. 3. 2016 odstaven. Od 14. 3. 2016 je pro závadu na nápravové převodovce odstaven motorový vůz 809.179.

2016-04-10

Od 1. 4. 2016 je motorový vůz 809.179 opět provozní.

2016-05-15

Motorový vůz 810.123 je od 9. 5. 2016 provozní.

2016-06-05

Po opravě MVY je od 14. 5. 2016 provozní motorový vůz 810.628. Dne 20. 5. 2016 došlo k výměně "osmsetdesítky" deponované v PP Telč; do Havlíčkova Brodu se vrátil motorový vůz 810.667 a místo něj do Telče najel motorový vůz 810.222. Od 22. 5. 2016 je odstaven motorový vůz 810.097.

2016-06-24

Od 12. 6. 2016 nastala v turnusové skupině 857 změna spočívající v zajíždění motorového vozu řady 809 z Břeclavi do Mikulova na Moravě, byť jednou týdně v letní sezóně. Dne 7. 6. 2016 nastala další výměna záložního motorového vozu v PP Telč - z Telče odjel motorový vůz 810.222 a naopak sem přijel vůz 810.667. Z důvodu závady nápravové převodovky je od 16. 6. 2016 odstaven motorový vůz 809.057.

2016-07-17

Motorový vůz 810.408 je pro závadu na nápravové převodovce od 29. 6. 2016 odstaven. Dne 1. 7. 2016 se motorový vůz 810.486 vrátil z PJ Maloměřice do své PJ Veselí nad Moravou.

2016-08-07

Z důvodu závady na kardanovém hřídeli je od 15. 7. 2016 odstaven motorový vůz 810.212. Dne 28. 7. 2016 si veselský dlouhodobě odstavený motorový vůz 810.263 odvezla pražská "osmsetdesítka" 810.007 přes Brno a Křižanov do Prahy.

2016-08-28

Od 29. 7. 2016 je změněna turnusová skupina 879. Motorový vůz 810.263 byl ve stavu DKV Brno naposledy 15. 8. 2016. Avšak hned od následujícího dne, 16. 8. 2016, je v inventárním stavu veden motorový vůz 810.334, který přijel z DKV Praha v noci 14./15. 8. 2016 tažen pražským motorovým vozem 810.306 jedoucím do DPOV Veselí nad Moravou. "Osmsetdesítka" 810.334 je vedena v PJ Veselí nad Moravou jako odstavený (t. č. neprovozní). Od 10. 8. 2016 je opět provozní motorový vůz 810.212. Dne 15. 8. 2016 došlo k vystřídání "osmsetdesítek" v PP Telč, kde je nyní motorový vůz 810.222; motorový vůz 810.667 odjel do Havlíčkova Brodu.

2016-09-18

Od 1. 9. 2016 došlo ke změně v turnusové skupině 860. Motorový vůz 809.057 je od 1. 9. 2016 zpět v provozu. Od 19. 8. 2016 je pro více oprav odstaven motorový vůz 810.667, pro závadu na spalovacím motoru je od 7. 9. 2016 odstaven motorový vůz 810.097. Dne 13. 9. 2016 došlo mezi zastávkou Vnorovy a ŽST Strážnice ke střetu Os 2710 s traktorem (viz http://1url.cz/htout); motorový vůz 810.223, který najížděl na Os 2710 do Strážnice pro Os 2741 na postrku je poškozen a odstaven.

2016-10-02

Do provozu se vrátily motorové vozy 810.097 (23. 9. 2016) a 810.667 (26. 9. 2016). V PP Telč došlo k dalšímu střídání záložního motorového vozu, 29. 9. 2016 odjel do Havlíčkovu Brodu motorový vůz 810.222 a místo něj sem přijel vůz 810.667.

2016-10-16

Počet motorových vozů řady 810 v DKV Brno klesl od 9. 10. 2016 na 22 vozů převedením vozu 810.449 do DKV Praha. Na závady spalovacích motorů jsou odstaveny motorové vozy 810.537 (3. 10. 2016) a 810.486 (10. 10. 2016).

2016-11-13

Od 7. 11. 2016 je opět provozní motorový vůz 810.408.

2016-12-11

Motorový vůz 809.232 je od 4. 12. 2016 odstaven pro závadu na spalovacím motoru.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994–1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byla ponechána původní pořadová čísla.

 

Ve stavu DKV Brno se nachází 6 motorových vozů řady 809, z nichž 6 je zapojených do turnusů. Stav je tedy stejný jako v minulém GVD 2014/2015.

PJ Veselí nad Moravou

PJ Veselí nad Moravou disponuje 6 motorovými vozy řady 809, všechny jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2016-09-01

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2016-04-01

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

později 810.232; odstaven - závada na spalovacím motoru

2016-12-04

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

později 810.239

2015-12-13

M 152.0336

1978/80575

95 54 5 809.336-1

později 810.336

2015-12-13

M 152.0358

1981/84012

95 54 5 809.358-5

později 810.358

2015-12-13


Motorové vozy jsou zařazeny do jediné turnusové skupiny 857. Výčet tratí, na kterých jsou tyto vozy pravidelně nasazeny se zprvu oproti GVD 2014/2015 nezměnil. Od 12. 6. 2016 nově tatao řada motorových vozů zajíždí z Břeclavi do Mikulova na Moravě:

Turnusová skupina 857 je šestidenní. První dva dny motorové vozy obíhají na "čejčské" lokálce. Třetí den po ranním výkonu do Zaječí odjede motorový vůz z Hodonína do Břeclavi, aby odpoledne jezdil z Břeclavi do Kútů a celý další (čtvrtý) den obsluhoval úsek Břeclav - Hodonín s jedním "zubem" do Zaječí a večer veze pár vlaků Břeclav - Vranovice. Zajímavostí čtvrtého dne je vlak 4269, který je z Břeclavi do slovenského Brodského veden jako Sv a cestující do motorového vozu nastupují až v Brodském. V pátém dni se vůz pohybuje na "hustopečské" lokálce a večer přejíždí do Hodonína. V poslední šestý den odjede z Hodonína do Uherského Hradiště přes Staré Město u Uherského Hradiště (Os 12253), do 9 hodin jezdí mezi Uherským Hradištěm a Veselím nad Moravou, poté jede na údržbu do PJ Veselí nad Moravou a večer opět vyjíždí do Hodonína.

 

Uvedený popis je platný pro pracovní dny. O víkendech jsou v provozu pouze 3 (resp. ráno krátce 4) motorové vozy, neboť nejezdí osobní vlaky Hodonín - Břeclav, Šakvice - Hustopeče u Brna. Novinkou je zajíždění motorového vozu z Břeclavi do Mikulova na Moravě o sobotách od 18. 6. do 24. 9. plus 5. 7. 2016. Jedná se o nový vlak Os 4557 z Mikulova na Moravě do Břeclavi; do Mikulova na Moravě vůz najíždí jako k službě pohotový na konci Os 4526.


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1, nyní by měl nést označení CZ SŽDC 60 54 89-29 017-7.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z určitého počtu motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2.

 

"Osmsetdesítky" jsou v DKV Brno zastoupeny v počtu 22 vozů (do 8. 10. 2016 to bylo 23 vozů), z nichž 8 je turnusovaných. Počet zaturnusovaných vozů se oproti minulému GVD nezměnil. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny v PJ Veselí nad Moravou, PJ Havlíčkův Brod a rovněž v PP Znojmo.

PP Znojmo

Ve Znojmě jsou k dispozici 2 motorové vozy řady 810 jako záloha za neschopné motorové jednotky řady 814.0, bez turnusování. Nicméně vůz 810.222 odjel v lednu do PJ Havlíčkův Brod a ve Znojmě se od té době nevyskytuje a vůz 810.569 v GVD 2015/2016 ani jednou nevyjel.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0222

1977/79601

95 54 5 810.222-0

deponie PJ Havlíčkův Brod

2016-09-29

M 152.0569

1982/85802

95 54 5 810.569-4

 

2015-12-13


PJ Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 14 vozů, turnusy jsou sestaveny pro 5 z nich, tak jako v předešlém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

 

2015-12-26

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

odstaven - po násilném poškození (střet na přejezdu)

2016-09-13

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

 

2015-12-13

M 152.0334

1978/80573

95 54 5 810.334-3

odstaven

2016-08-16

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

 

2016-11-07

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

 

2015-12-13

M 152.0455

1981/84109

95 54 5 810.455-6

 

2015-12-13

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

 

2015-12-13

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

odstaven - závada na spalovacím motoru

2016-10-10

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

odstaven - závada na spalovacím motoru

2016-10-03

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

 

2015-12-13

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2016-05-14

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2016-01-31

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2015-12-13


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 858, 859 a 860 a jezdí na stejných tratích jako v minulém GVD (resp. s odchylkou od 1. 9. 2016):

Turnusová skupina 858 je třídenní a s jednou nedělní výjimkou (a to ještě jen o letních prázdninách) se jedná o výkony výlučně v pracovní dny. První dva turnusové dny vykonávají motorové vozy výkony na "horní vláře", ve třetí den z Veselí nad Moravou do Kyjova, Strážnice a Uherského Hradiště.

 

Jednodenní turnusová skupina 859 tradičně pokrývá vozbu na "bzenecké kači", kterou vykonává motorový vůz řady 810 upravený na doprovod vlaku 0/0-S. Na noc se "osmsetdesítka" vrací vždy do Veselí nad Moravou. "Domovsky" zde jezdí vůz 810.663.

 

Mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem jezdí motorový vůz v jednodenní turnusové skupině 860. Ve dnech školního vyučování zajede po 13. hodině z Veselí nad Moravou do Strážnice, od 1. 9. 2016 mezi ranními a odpoledními výkony jede v pracovní dny nově z Veselí nad Moravou do Hodonína a zpět na obratu 2738 / 2739.


PJ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě činí inventární stav 6 motorových vozů řady 810 (do 8. 10. 2016 zde bylo 7 vozů), turnusované jsou 3 vozy, což byly při zahájení GVD stejné počty jako v minulém GVD 2014/2015.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0097

1976/78607

95 54 5 810.097-6

 

2016-09-23

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

 

2016-05-09

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

 

2016-08-10

M 152.0640

1984/87840

95 54 5 810.640-3

 

2015-12-13

M 152.0667

1984/87867

95 54 5 810.667-6

deponie PP Telč

2016-09-29

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

 

2016-03-12


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí ve třech turnusových skupinách 878, 879 a 880. Oproti GVD 2014/2015 nenastává žádná změna, vozy jezdí na tratích:

První motorový vůz s vlakovým doprovodem 0/0-S (kromě úseku Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) je zařazen do turnusové skupiny 878, což jsou výkony na trati Křižanov - Studenec:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): VEM 3:52 24971 BUT / 24971 STU / 24922 VEM / 24921 STU / 24926 VEM / 24927 STU / 24928 VEM / 24931 STU / 24932 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 HBR / 8767 VEM

(2)–(5): VEM 4:18 24981 BUT / 24922 VEM / 24921 STU / 24926 VEM / 24927 STU / 24928 VEM / 24931 STU / 24932 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 HBR / 8767 VEM

VEM 24925 STU / 24926 VEM / 24927 STU / 24928 VEM / 24952 KZN / 24949 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 VEM

VEM 24931 STU / 24932 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 VEM


Druhá "osmsetdesítka" jezdí v TS 879. Zajišťuje vozbu z Havlíčkova Brodu do Humpolce (zde v režimu 0/0-S), Žďárce u Skutče a okrajově do Čáslavi; změna platná od 29. 7. 2016 vyznačena červeně:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): ZUS 5323 HBR / 15956 HUC / 15957 HBR / 15964 HUC / 15963 HBR / 15966 HUC / 15965 HBR / 15968 HUC / 15969 HBR / 15960 HUC / 15961 HBR / 14886 ZDO / poh5318 ZUS

(5): ZUS 5323 HBR / 15956 HUC / 15957 HBR / 15964 HUC / 15963 HBR / 15966 HUC / 15965 HBR / 15968 HUC / 15969 HBR / 15960 HUC / 15961 HBR

HBR 5932 CAV

CAV 8345 HBR / poh5910 SNS / poh 9206 LNS / 9267 HBR / pk5314 ZDO / př5329 HBR / poh5318 ZUS


Především na "staré tišnovce" se pohybuje třetí motorový vůz zařazený do turnusové skupiny 880:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): NMM poh14903 BYP / 14932 NMM / 14905 NED / 14947 TIV / 14910 NMM / 14933 NED / 14934 NMM / 14935 NED / 14936 NMM

(5): NMM poh14903 BYP / 14932 NMM / 14905 NED / 14947 TIV / 14910 NMM / 14933 NED / 14934 NMM / 14935 NED / 14936 NMM / př14974 ZNS / př24914 HBR / 14886 ZDO / př5315 HBR / 5932 CAV

CAV 8345 HBR

HBR poh5915 ZNS / poh14977 NMM


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0263

1978/80502

95 54 5 810.263-4

odstaven - závada na spalovacím motoru

2016-08-16

M 152.0449

1981/84103

95 54 5 810.449-9

odstaven - závada na nápravové převodovce

2016-10-09


810263

Dne 5. 1. 2014 čeká motorový vůz 810.263 v ŽST Zaječí na odjezd jako Os 14521. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810449

"Osmsetdesítka" 810.449 projíždí dne 13. 1. 2014 jako Os 14910 mezi zastávkami Rovné-Divišov a Olešná na Moravě. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky