Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2016-11-20

Popis GVD 2016/2017.

2016-12-11

Aktualizovány údaje o obězích v GVD 2016/2017 a stavu vozidlového parku.

2016-12-26

Motorový vůz 809.232 vyjel 18. 12. 2016 po opravě spalovacího motoru do provozu.

2017-01-08

Závada spalovacího motoru vyřadila z provozu motorový vůz 810.469, který je tak od 2. 1. 2017 odstaven.

2017-01-22

Dne 12. 1. 2017 byl ze Znojma do Maloměřic přepraven motorový vůz 810.569, který jel naposledy s cestujícími před více než rokem, konkrétně 20. 12. 2015; jeho další cesta povede na sever. Motorový vůz 809.179 je od 15. 1. 2017 odstaven pro závadu spalovacího motoru.

2017-02-05

Závady spalovacích motorů u "osmsetdevítek" se trochu prostřídaly: vůz 809.179 vyjel 24. 1. 2017 do provozu, naproti tomu jsou odstaveny motorové vozy 809.232 (od 24. 1. 2017) a 809.057 (od 2. 2. 2017). Motorový vůz 810.640 je od 18. 1. 2017 rovněž odstaven pro závadu na spalovacím motoru. Dne 25. 1. 2017 opustil bohumínskou státní hranicí území ČR motorový vůz 810.569 jedoucí jako Sv 49284 do Polska, kde bude u společnosti SKPL Cargo zajišťovat přepravu cestujících; ve stavu DKV Brno byl naposledy 26. 1. 2017.

2017-02-19

Dne 7. 2. 2017 vyjel do provozu motorový vůz 809.232, ale od 8. 2. 2017 je opět odstaven pro opětovnou závadu na spalovacím motoru. Do pravidelného provozu se po opravách vydaly dva motorové vozy - 809.057 (od 12. 2. 2017) a 810.469 (od 14. 2. 2017).

2017-03-19

Po opravách jsou provozní hned dva motorové vozy - 810.486 od 5. 3. 2017 a 809.232 od 9. 3. 2017. Dne 16. 3. 2017 došlo k vystřídání motorových vozů v PP Telč - do Havlíčkova Brodu odjel vůz 810.667 a místo něj do Telče najel vůz 810.222.

2017-04-23

Další "střídání stráží" v PP Telč proběhlo 11. 4. 2017, vůz 810.222 odjel do Havlíčkova Brodu a místo něj sem přijel motorový vůz 810.667.

2017-05-08

Dne 23. 4. 2017 se vrátil do provozu motorový vůz 810.223 poškozený loni v září při MU mezi Vnorovy a Strážnicí. Od 28. 4. 2017 je odstaven motorový vůz 809.179 z důvodu opravy MVY. Po opravě motoru je od 3. 5. 2017 v pravidelném provozu motorový vůz 810.537. Do PP Telč se 7. 5. 2017 vrátil motorový vůz 810.222, naopak motorový vůz 810.667 odjel do Havlíčkova Brodu.

2017-07-01

Motorový vůz 810.640 se 10. 6. 2017 vrátil do provozu. Cca 14. 6. 2017 došlo k výměně motorového vozu v PP Telč: vůz 810.222 odjel do Havlíčkova Brodu a do Telče najel vůz 810.667. Od 20. 6. 2017 působí veselský motorový vůz 810.537 v PJ Havlíčkův Brod.

2017-07-30

Od 13. 7. 2017 je opět provozní motorový vůz 809.179. Další střídání "osmsetdesítky" v PP Telč proběhlo 12. 7. 2017, do Telče přijel motorový vůz 810.222 a do Havlíčkova Brodu odjel motorový vůz 810.667; ten měl však hned následující den závadu na spalovacím motoru a je tak odstaven. Do Telče dorazil 13. 7. 2017 i motorový vůz 810.537, působil zde do 29. 7. 2017, načež odjel do Havlíčkova Brodu.

2017-09-03

Motorový vůz 810.667 je od 20. 8. 2017 provozní.

2017-09-24

Od 26. 8. 2017 je pro závadu na spalovacím motoru odstaven motorový vůz 810.667.

2017-10-29

Z PP Telč odjel 9. 10. 2017 motorový vůz 810.222 do Havlíčkova Brodu, místo něj sem tentýž den najel motorový vůz 810.537. Od 10. 10. 2017 je zpět v provozu motorový vůz 810.667, naopak odstavený je motorový vůz 810.212 pro závadu na nápravové převodovce.

2017-11-12

Od 29. 10. 2017 je opět provozní motorový vůz 810.212. Další výměna motorových vozů řady 810 v Telči proběhla 8. 11. 2017; z Telče odjel do Havlíčkova Brodu vůz 810.537 a do Telče najel vůz 810.667.

2017-12-10

Odstavený motorový vůz 810.334 je od 5. 12. 2017 zrušený.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994–1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byla ponechána původní pořadová čísla.

 

Ve stavu DKV Brno se nachází 6 motorových vozů řady 809, z nichž 6 je zapojených do turnusů. Stav je tedy stejný jako v minulém GVD 2015/2016.

PJ Veselí nad Moravou

PJ Veselí nad Moravou disponuje 6 motorovými vozy řady 809, všechny jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2017-02-12

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2017-07-13

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

později 810.232

2017-03-09

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

VERUNKA; později 810.239

2016-12-11

M 152.0336

1978/80575

95 54 5 809.336-1

později 810.336

2016-12-11

M 152.0358

1981/84012

95 54 5 809.358-5

později 810.358

2016-12-11


Motorové vozy jsou zařazeny do jediné turnusové skupiny 857. Výčet tratí, na kterých jsou tyto vozy pravidelně nasazeny se oproti GVD 2015/2016 nezměnil:

Turnusová skupina 857 je šestidenní a oběhy jsou prakticky shodné s oběhy v minulém GVD. První dva dny motorové vozy obíhají na "čejčské" lokálce. Třetí den po ranním výkonu do Zaječí odjede motorový vůz z Hodonína do Břeclavi, aby odpoledne jezdil z Břeclavi do Kútů a celý další (čtvrtý) den obsluhoval úsek Břeclav - Hodonín s jedním "zubem" do Zaječí a večer veze pár vlaků Břeclav - Vranovice. Zajímavostí čtvrtého dne je vlak 4269, který je z Břeclavi do slovenského Brodského veden jako Sv a cestující do motorového vozu nastupují až v Brodském. V pátém dni se vůz pohybuje na "hustopečské" lokálce a večer přejíždí do Hodonína. V poslední šestý den odjede z Hodonína do Uherského Hradiště přes Staré Město u Uherského Hradiště (Os 4243), do 9 hodin jezdí mezi Uherským Hradištěm a Veselím nad Moravou, poté jede na údržbu do PJ Veselí nad Moravou a večer opět vyjíždí do Hodonína.

 

Uvedený popis je platný pro pracovní dny. O víkendech jsou v provozu pouze 3 (resp. ráno krátce 4) motorové vozy, neboť nejezdí osobní vlaky Hodonín - Břeclav, Šakvice - Hustopeče u Brna. V letní sezóně v sobotu zajíždí "osmsetdevítka" z Břeclavi do Mikulova na Moravě na páru vlaků 4552 / 4553.


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1, nyní by měl nést označení CZ SŽDC 60 54 89-29 017-7.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z určitého počtu motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2.

 

"Osmsetdesítky" jsou v DKV Brno zastoupeny v počtu 21 vozů (do 26. 1. 2017 to bylo 22 vozů), z nichž 8 je turnusovaných. Počet zaturnusovaných vozů i inventární stav se na počátku GV D 2016/2017 oproti minulému GVD nezměnil. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny v PJ Veselí nad Moravou, PJ Havlíčkův Brod a rovněž v PP Znojmo.

PP Znojmo

Ve Znojmě je veden 1 motorový vůz řady 810 (do 26. 1. 2017 to byly 2 vozy) jako záloha za neschopné motorové jednotky řady 814.0, bez turnusování. Nicméně vůz 810.222 odjel v lednu 2016 do PJ Havlíčkův Brod a ve Znojmě se od té době nevyskytuje. Motorový vůz 810.569 vyjel s cestujícími naposledy 20. 12. 2015. Po více než ročním odstavení ve znojemském depu byl 12. 1. 2017 přepraven vlaky Os 4503 / Sv 124527 ze Znojma do Maloměřic. Jeho další cesta vedla koncem ledna 2017 přes Přerov do Polska k novému dopravci.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0222

1977/79601

95 54 5 810.222-0

deponie PJ Havlíčkův Brod

2017-10-09


PJ Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 14 vozů, turnusy jsou sestaveny pro 5 z nich, tak jako v předešlém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

 

2016-12-11

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

 

2017-04-23

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

 

2016-12-11

M 152.0334

1978/80573

95 54 5 810.334-3

zrušen

2017-12-05

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

 

2016-12-11

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

 

2016-12-11

M 152.0455

1981/84109

95 54 5 810.455-6

 

2016-12-11

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

 

2017-02-14

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

 

2017-03-05

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

deponie PJ Havlíčkův Brod

2017-11-08

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

ANDĚLÍN

2016-12-11

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2016-12-11

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2016-12-11

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2016-12-11


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 858 a 859. Ve výčtu tratí, na kterých pravidelně jezdí chybí oproti minulému GVD úsek Bylnice - Vlárský průsmyk a naopak přibyl úsek Újezdec u Luhačovic - Luhačovice:

Turnusová skupina 858 je čtyřdenní. V pracovní dny se motorové vozy pohybují mezi Veselím nad Moravou, Luhačovicemi (v úseku Újezdec u Luhačovic - Luhačovice převzaly vozbu od motorových jednotek řady 814.0) a Bylnicí až do rána 3. turnusového dne, poté přejíždí na "zub" do Strážnice a až do konce 4. turnusového dne jezdí mezi Veselím na Moravou a Kyjovem, v úplném závěru zajede i do Uherského Hradiště. V sobotu se jeden motorový vůz jen ráno vrátí z Kyjova do Veselí nad Moravou a druhý jezdí mezi Újezdcem u Luhačovic a Luhačovicemi, odpoledne se i on vrátí do Veselí nad Moravou. V neděli jsou v provozu 2 motorové vozy - první vyjíždí v 11 hodin z Veselí nad Moravou na výkony do Luhačovic, druhý vůz jezdí od 14:25 v úseku Veselí nad Moravou - Kyjov.

 

Jednodenní turnusová skupina 859 tradičně pokrývá vozbu na "bzenecké kači", kterou vykonává motorový vůz řady 810 upravený na doprovod vlaku 0/0-S. Na noc se "osmsetdesítka" vrací vždy do Veselí nad Moravou. "Domovsky" zde jezdí vůz 810.663.


PJ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě činí inventární stav 6 motorových vozů řady 810, turnusované jsou 3 vozy. Počet turnusovaných motorových vozů je stejný jako v minulém GVD 2015/2016.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0097

1976/78607

95 54 5 810.097-6

 

2016-12-11

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

 

2016-12-11

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

 

2017-10-29

M 152.0640

1984/87840

95 54 5 810.640-3

 

2017-06-10

M 152.0667

1984/87867

95 54 5 810.667-6

deponie PP Telč

2017-11-08

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

 

2016-12-11


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí ve třech turnusových skupinách 878, 879 a 880. Oproti GVD 2015/2016 nenastává žádná změna, vozy jezdí na tratích:

První motorový vůz s vlakovým doprovodem 0/0-S (kromě úseku Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou) je zařazen do turnusové skupiny 878, což jsou výkony především v úseku Velké Meziříčí - Studenec, v pracovní dny večer motorový vůz zajíždí do Havlíčkova Brodu, v sobotu vykoná jeden obrat v úseku Velké Meziříčí - Křižanov:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): VEM 3:51 24971 BUT / 24971 STU / 24922 VEM / 24921 STU / 24926 VEM / 24927 STU / 24928 VEM / 24931 STU / 24932 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 HBR / 8767 VEM

(2)–(5): VEM 4:17 24981 BUT / 24922 VEM / 24921 STU / 24926 VEM / 24927 STU / 24928 VEM / 24931 STU / 24932 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 HBR / 8767 VEM

VEM 24925 STU / 24926 VEM / 24927 STU / 24928 VEM / 24952 KZN / 24949 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 VEM

VEM 24931 STU / 24932 VEM / 24933 STU / 24934 VEM / 24937 STU / 24914 VEM


Druhá "osmsetdesítka" jezdí v TS 879. Zajišťuje vozbu z Havlíčkova Brodu do Humpolce (zde v režimu 0/0-S), Žďárce u Skutče a okrajově do Čáslavi. S ohledem na nepřetržité výluky na trati Brno - Jihlava, které přešly plynuie z období minulého GVD jsou obraty mírně pozměněny, vč. zajíždění do Ledče nad Sázavou místo motorového vozu řady 841:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): ZUS 5323 HBR / 15956 HUC / 15957 HBR / 15964 HUC / 15963 HBR / 15966 HUC / 15965 HBR / 15968 HUC / 15969 HBR / 14886 ZDO / poh5318 ZUS

(5): ZUS 5323 HBR / 15956 HUC / 15957 HBR / 15964 HUC / 15963 HBR / 15966 HUC / 15965 HBR / 15968 HUC / 15969 HBR

HBR 5932 CAV

CAV 8345 HBR / poh5910 SNS / pk9206 LNS / 9267 HBR / pk5314 ZDO / př5329 HBR / poh5318 ZUS


Především na "staré tišnovce" se pohybuje třetí motorový vůz zařazený do turnusové skupiny 880:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): NMM poh14903 BYP / 14932 NMM / 14905 NED / 14947 TIV / 14910 NMM / 14933 NED / 14934 NMM / 14935 NED / 14936 NMM

(5): NMM poh14903 BYP / 14932 NMM / 14905 NED / 14947 TIV / 14910 NMM / 14933 NED / 14934 NMM / 14935 NED / 14936 NMM / př14974 ZNS / př24914 HBR / 14886 ZDO / př5315 HBR / 5932 CAV

CAV 8345 HBR

HBR poh5915 ZNS / poh14977 NMM


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0569

1982/85802

95 54 5 810.569-4

 

2017-01-27


810569

Motorový vůz 810.569 mezi ŽST Šumná a Olbramkostel jako Os 24807 dne 7. 12. 2013. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 

 


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky