Přípojné vozy ř. Bmx765

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2017-12-10

Popis GVD 2017/2018.

2018-01-07

Někdy v období 16. 11. - 15. 12. 2017 byly navrženy na zrušení vozy Bmx765 114 a 128.

2018-03-04

Vůz Bmx765 122 se od 10. 2. 2018 podrobuje opravě topení a je tak odstaven; dvojice vozů 120 a 122 je tak rozpojena.

2018-03-25

Výluka v úseku Blažovice - Šlapanice a ve Šlapanicích si vyžádala od 9. 3. 2018 změnu v turnusové skupině 045.

2018-04-15

Nepřetržitá výluka Valtice - Novosedly probíhající od 3. 4. do 2. 10. 2018 si vyžádala od 13. 4. 2018 zaturnusování dalšího vozu řady Bmx765 pro obraty v úseku Břeclav - Valtice v nové turnusové skupině 047. Vůz Bmx765 122 je od 29. 3. 2018 opět provozní a je tak znovu obnovena dvojice vozů 120+122.

2018-05-09

Od 16. 4. 2018 se provádí oprava topení na voze Bmx765 120, vůz je tak odstaven a dočasně zaniká dvojice vozů 120+122. Turnusová skupina 045 se od 17. 4. 2018 vrací do své původní podoby.

2018-05-27

Vůz Bmx765 120 je od 11. 5. 2018 provozní a opět tvoří dvojici s vozem 122.


bmx765 Přípojné vozy řady Bmx765 byly sériově vyráběny v letech 1966–1968 ve Vagónce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada Btx761).

 

V roce 1983 změnily vozy označení řady Balm na novou řadu Bmx, od 1. 1. 2009 na Bmx765. Číselné označení vozů se v letech 1994–1995 změnilo na řadu 050, které vydrželo do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 nesou vozy číselné označení 50 54 20-29 1xx.

 

Inventárně je ve stavu DKV Brno 10 vozů. Zaturnusovaných je 5 vozů (do 12. 4. 2018 to byly 4 vozy). Počet turnusovaných vozů byl k začátku GVD 2017/2018 stejný jako v minulém GVD, prozatím je vize taková, že brněnské DKV by mělo tyto (již legendární) vozy udržovat v provozu patrně až do roku 2019, počítá se s 8 provozními vozy.

 

V minulých letech platila zásada trvalého (dlouhodobého) spojování potřebného počtu dvojic vozů měchy a přechodovými můstky pro zajištění průchodnosti soupravy. Postupně se počet takto spojených dvojic vozů snižoval, až zůstala v roce 2013 poslední dvojice. Díky výzisku potřebných dílů ze zrušeného motorového vozu 850.021 se 13. 12. 2013 podařilo spojit druhou dvojici vozů a od té doby se až na malé výjimky daří povozovat dvě dvojice propojených vozů. Od května 2017 jsou v provozu dokonce 3 dvojice vozů, s tímto stavem se i vkročilo do nového GVD. Přehled skutečného nasazení vozů v GVD 2017/2018 je k dispozici ve "sledovačce".

PJ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5280

1967/69011

Bmx765 50 54 20-29 109-6

115

později 70 54 20-09 082 a 050.002

2017-12-10

Balm 5317

1967/69048

Bmx765 50 54 20-29 114-6

 

později 70 54 20-09 101 a 050.030; navržen na zrušení

2017-12-15

Balm 5325

1967/69056

Bmx765 50 54 20-29 115-3

109

později 70 54 20-09 077, ŽSR/ZSSK a 050.077

2017-12-10

Balm 70 54 20-29 113-8

1968/69401

Bmx765 50 54 20-29 120-3

122

později 050.023

2018-05-11

Balm 70 54 20-29 132-8

1968/69420

Bmx765 50 54 20-29 122-9

120

později ŽSR/ZSSK a 050.132

2018-05-11

Balm 70 54 20-29 137-7

1968/69425

Bmx765 50 54 20-29 124-5

 

později 050.006

2017-12-10

Balm 70 54 20-29 142-7

1968/69430

Bmx765 50 54 20-29 126-0

 

později 050.009

2017-12-10

Balm 70 54 20-29 145-0

1968/69433

Bmx765 50 54 20-29 128-6

 

později 050.012; navržen na zrušení

2017-12-15

Balm 70 54 20-29 154-2

1968/69442

Bmx765 50 54 20-29 134-4

136

později 050.039

2017-12-10

Balm 70 54 20-29 178-1

1968/69813

Bmx765 50 54 20-29 136-9

134

později 050.040

2017-12-10


Pro vozy řady Bmx765 jsou vyhrazeny turnusové skupiny 045 a 046. Tratě, na kterých se můžeme setkat pravidelně s vozy řady Bmx765 se oproti minulému GVD neliší:

První dvojice vozů řady Bmx765 jezdí mezi Brnem a Kyjovem v turnusové skupině 045 (pozn.: od 8. 3. do 16. 4. 2018 byly tyto oběhy pozměněny, viz níže):


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

KYV 4144 BNO / 4151 KYV

odstaveny KYV

odstaveny KYV


V souvislosti s výlukou v úseku Blažovice - Šlapanice a ve Šlapanicích byl oběh TS 045 od 9. 3. do 16. 4. 2018 dočasně změněn:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO 4101 NSV / 4104 BNO / 4153 NEM / 4182 NSV

 

(2)–(4): NSV 4104 BNO / 4153 NEM / 4182 NSV

 

(5): NSV 4104 BNO

odstaveny BNO

odstaveny BNO


Turnusová skupina 046 obsahuje pár osobních vlaků mezi Brnem a Třebíčí v pracovní dny a pátečně/nedělní výkon z Brna do Vlárského průsmyku:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): BNO 4822 TRE / 4831 BNO

 

(5): BNO 4822 TRE / 4831 BNO / 1727 VLP / 4382 BYE

odstaveny BYE

BYE 4383 VLP / 4316 VNM / 1736 BNO


Výluka Valtice - Novosedly si od 13. 4. 2018 vyžádala zaturnusování jednoho vozu v úseku Břeclav - Valtice, vznikla tak nová turnusová skupina 047:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BCV 4502 VAL / 4505 BCV / 4512 VAL / 4513 BCV / 4516 VAL / 4519 BCV / 4520 VAL / 4525 BCV / 4544 VAL / 4531 BCV

BCV 4506 VAL / 4507 BCV / 8:38 11576 BNO

BNO 15:30 11565 VAL / 4525 BCV / 4544 VAL / 18:55 11571 BCV


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky