Přípojné vozy ř. Bmx765

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-07-14

Překlopení stavu vozidel vedených v DKV Brno pod OCÚ Východ - SÚ Havlíčkův Brod, Horní Heršpice, Maloměřice, Veselí nad Moravou a Znojmo.

2018-08-05

Dvojice vozů Bmx765 134+136 byla v červenci a na začátku srpna přechodně rozpojena.

2018-08-26

Od 16. 8. 2018 jsou zrušeny vozy Bmx765 114 a 128. Dvojice vozů Bmx765 109+115 sice jezdí spolu, ale bez spojení přechodovým můstkem a měchem.

2018-09-09

K 1. 9. 2018 dolšo ke změně v TS 0046, vozy opouští úsek Střelice - Třebíč a místo toho jezdí nově v úseku Střelice - Rakšice.

2018-09-30

Někdy během září byla dvojice vozů Bmx765 109+115 opět spojena přechodovým můstkem a měchem.

2018-10-28

S ukončením výluky Valtice - Novosedly je od 3. 10. 2018 turnusová skupina 0047 zrušena.

2018-11-25

Zrušené vozy Bmx765 114 a 128 byly 18. 11. 2018 přepraveny vlakem Sv 57188 v konvoji vozidel určených do šrotu z Brna-Maloměřic do České Třebové. Ve stavu OCÚ Východ - SÚ Horní Heršpice byly naposledy 18. 11. 2018.


bmx765 Přípojné vozy řady Bmx765 byly sériově vyráběny v letech 1966–1968 ve Vagónce Studénka jako řada Balm. ČSD převzaly celkem 180 vozů. Sériové výrobě předcházely tři vozy vyrobené v roce 1962, z nichž jeden vůz byl vyroben jako vůz 1. třídy řady Aalm v uspořádání s oddíly (v roce 1983 byl zrušen). Vozům se říkalo "dlouhé balmy" pro rozlišení od "krátkých balmů", které byly podobné motorovým vozům řady M 240.0 (dnešní řada Btx761).

 

V roce 1983 změnily vozy označení řady Balm na novou řadu Bmx, od 1. 1. 2009 na Bmx765. Číselné označení vozů se v letech 1994–1995 změnilo na řadu 050, které vydrželo do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 nesou vozy číselné označení 50 54 20-29 1xx.

 

Inventárně je ve stavu sledovaných středisek údržby OCÚ Východ 8 vozů (do 18. 11. 2018 zde bylo 10 vozů). Zaturnusovaných je 5 vozů (do 12. 4. 2018 to byly 4 vozy). Počet turnusovaných vozů byl k začátku GVD 2017/2018 stejný jako v minulém GVD, prozatím je vize taková, že SÚ Horní Heršpice by mělo tyto (již legendární) vozy udržovat v provozu patrně až do roku 2019, počítá se s 8 provozními vozy.

 

V minulých letech platila zásada trvalého (dlouhodobého) spojování potřebného počtu dvojic vozů měchy a přechodovými můstky pro zajištění průchodnosti soupravy. Postupně se počet takto spojených dvojic vozů snižoval, až zůstala v roce 2013 poslední dvojice. Díky výzisku potřebných dílů ze zrušeného motorového vozu 850.021 se 13. 12. 2013 podařilo spojit druhou dvojici vozů a od té doby se až na malé výjimky daří povozovat dvě dvojice propojených vozů. Od května 2017 jsou v provozu dokonce 3 dvojice vozů, s tímto stavem se i vkročilo do nového GVD. Přehled skutečného nasazení vozů v GVD 2017/2018 je k dispozici ve "sledovačce".

SÚ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5280

1967/69011

Bmx765 50 54 20-29 109-6

115

později 70 54 20-09 082 a 050.002

2017-12-10

Balm 5325

1967/69056

Bmx765 50 54 20-29 115-3

109

později 70 54 20-09 077, ŽSR/ZSSK a 050.077

2017-12-10

Balm 70 54 20-29 113-8

1968/69401

Bmx765 50 54 20-29 120-3

122

později 050.023

2018-05-11

Balm 70 54 20-29 132-8

1968/69420

Bmx765 50 54 20-29 122-9

120

později ŽSR/ZSSK a 050.132

2018-05-11

Balm 70 54 20-29 137-7

1968/69425

Bmx765 50 54 20-29 124-5

 

později 050.006

2017-12-10

Balm 70 54 20-29 142-7

1968/69430

Bmx765 50 54 20-29 126-0

 

později 050.009

2017-12-10

Balm 70 54 20-29 154-2

1968/69442

Bmx765 50 54 20-29 134-4

136

později 050.039

2017-12-10

Balm 70 54 20-29 178-1

1968/69813

Bmx765 50 54 20-29 136-9

134

později 050.040

2017-12-10


Pro vozy řady Bmx765 jsou vyhrazeny turnusové skupiny 0045 a 0046 (ex TS 045 a 046). Tratě, na kterých se můžeme setkat pravidelně s vozy řady Bmx765 se oproti minulému GVD neliší:

První dvojice vozů řady Bmx765 jezdí mezi Brnem a Kyjovem v turnusové skupině 0045 (pozn.: od 8. 3. do 16. 4. 2018 byly tyto oběhy pozměněny, viz níže):


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

KYV 4144 BNO / 4151 KYV

odstaveny KYV

odstaveny KYV


V souvislosti s výlukou v úseku Blažovice - Šlapanice a ve Šlapanicích byl oběh TS 045 od 9. 3. do 16. 4. 2018 dočasně změněn:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO 4101 NSV / 4104 BNO / 4153 NEM / 4182 NSV

 

(2)–(4): NSV 4104 BNO / 4153 NEM / 4182 NSV

 

(5): NSV 4104 BNO

odstaveny BNO

odstaveny BNO


Turnusová skupina 0046 (ex TS 046) obsahuje pár osobních vlaků mezi Brnem a Třebíčí v pracovní dny a pátečně/nedělní výkon z Brna do Vlárského průsmyku, po dobu letních prázdnin vozy nejezdí. Oběhy platily do 31. 8. 2018:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): BNO 4822 TRE / 4831 BNO

 

(5): BNO 4822 TRE / 4831 BNO / 1727 VLP / 4382 BYE

odstaveny BYE

BYE 4383 VLP / 4316 VNM / 1736 BNO


Od 1. 9. 2018 je turnusová skupina 0046 upravena, místo do Třebíče se nově jezdí do Rakšic:


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO 4101 NSV / 4104 BNO / 4428 RKS

(2)–(4): RKS 1923 BNO / 4428 RKS

 

(5): RKS 1923 BNO / 1727 VLP / 4382 BYE

odstaveny BYE

BYE 4383 VLP / 4316 VNM / 1736 BNO


Výluka Valtice - Novosedly si od 13. 4. do 2. 10. 2018 vyžádala zaturnusování jednoho vozu v úseku Břeclav - Valtice, po tuto dobu byla provozována turnusová skupina 0047 (ex TS 047):


Bmx765

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BCV 4502 VAL / 4505 BCV / 4512 VAL / 4513 BCV / 4516 VAL / 4519 BCV / 4520 VAL / 4525 BCV / 4544 VAL / 4531 BCV

BCV 4506 VAL / 4507 BCV / 8:38 11576 BNO

BNO 15:30 11565 VAL / 4525 BCV / 4544 VAL / 18:55 11571 BCV


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Spojen s vozem

Poznámka

Aktualizace

Balm 5317

1967/69048

Bmx765 50 54 20-29 114-6

 

později 70 54 20-09 101 a 050.030; zrušen

2018-11-19

Balm 70 54 20-29 145-0

1968/69433

Bmx765 50 54 20-29 128-6

 

později 050.012; zrušen

2018-11-19


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 / 2017/2018 (DKV Brno)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky