Motorové lokomotivy ř. 714

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-06-30

Překlopení stavu vozidel vedených v DKV Brno pod OCÚ Východ - SÚ Havlíčkův Brod, Horní Heršpice, Maloměřice, Veselí nad Moravou a Znojmo.

2018-07-14

Od 1. 7. 2018 nastaly v souvislosti s výlukou V. a VI. nástupiště v ŽST Brno hl. n. změny v TS 7008 a 7009. Lokomotiva 714.028 je od 29. 6. 2018 odstavena z důvodu montáže sušičky vzduchu. "Lachtan" 714.006 se 10. 7. 2018 vrátil ze Znojma do SÚ Maloměřice.

2018-08-26

"Lachtan" 714.004 byl 16. 8. 2018 přepraven na Sp 1725 z Brna do Veselí nad Moravou, pravděpodobně za dočasně odstaveného "kocoura" 742.320. Lokomotiva 714.006 je od 19. 8. 2016 odstavena pro více závad.

2018-09-09

Znojemský "lachtan" 714.210 se od 29. 7. 2018 nachází v SÚ Maloměřice.

2018-09-30

Dne 12. 9. 2018 se lokomotiva 714.210 vrátila do SÚ Znojmo.

2018-10-28

S ukončením výluky Valtice - Novosedly byla od 3. 10. 2018 změněna TS 7031. Opět provozní je od 30. 9. 2018 lokomotiva 714.006. Do SÚ Maloměřice se 10. 10. 2018 vrátil "lachtan" 714.004, místo něj do Veselí nad Moravou najel 12. 10. 2018 stroj 714.223. Lokomotiva 714.028 vyjela 23. 10. 2018 do provozu (konkrétně z Brna do Žďáru nad Sázavou a zpět na vlacích 11860 / 14916 / 14925 / 11861) a od 24. 10. 2018 je pro více závad opět odstavena.

2018-11-11

Lokomotiva 714.028 je od 30. 10. 2018 provozní. "Lachtan" 714.223 je od 3. 11. 2018 zpět v Maloměřicích.

2018-12-09

Dne 30. 11. 2018 odjela lokomotiva 714.004 do Veselí nad Moravou.


714 Lokomotivy řady 714 jsou známé též pod přezdívkou "lachtan" nebo "veselá kráva". Jedná se o rekonstrukci lokomotiv řady 735, původně označených jako řada T 466.0. Rekonstrukce prvních dvou lokomotiv řady 735 proběhly v letech 1992–1993, přičemž nově vzniklé lokomotivy řady 714 si ponechaly původní kabinu i kapotáž. Další rekonstruované lokomotivy už mají původní pouze rám, ostatní vybavení, kabina a kapotáž jsou nové.

 

Lokomotivy řady 714 se dělí na řady 714.0 a 714.2. Rozdíl je v nápravovém tlaku - lok. ř. 714.0 mají nápravový tlak 16 t (kromě prvních dvou lokomotiv 714.001 a 714.002, u nichž je nápravový tlak 14 t), kdežto u lok. ř. 714.2 nápravový tlak činí 15 t. Z dostupných přehledů se mělo jednat o rekonstrukci minimálně 76 lokomotiv řady 735 na řadu 714: 714.001 až 714.029, 714.201 až 714.231 a 714.301 až 714.318. Rekonstrukce a dodávky lokomotiv řady 714 probíhaly v letech 1994–1996 normálně, zlom nastal počátkem roku 1997. V této době byly k ČD dodány všechny lokomotivy řady 714.0 a z řady 714.2 lokomotivy po stroj 714.223. Lokomotivy 714.224 až 714.231 stihly provedení zkušební jízdy, ale již bez převzetí Českými dráhami. Na ČKD totiž vydal finanční úřad exekuční výměr kvůli nezaplaceným daním z prodeje posledních 200 lokomotiv ČME 3T do bývalého Sovětského svazu. Po mnoha peripetiích se k ČD nakonec lokomotivy 714.224 až 714.231 dostaly, ale až v letech 2004–2005. Zbývajících 18 lokomotiv s předpokládanými čísly 714.301 až 714.318 nebylo nikdy dokončeno.

 

Po odčlenění dceřiné společnosti ČD Cargo v roce 2007 připadly lokomotivy řady 714 osobní dopravě.

 

Pro úplnost uvádím počet vyrobených "pilštyků". V TSM Martin byly v roce 1971 vyrobeny stroje prototypy T 466.0001 a T 466.1001. Následovala série T 466.0002 až T 466.0298 a pro průmysl T 466.0501 až T 466.0506.


V sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je soustředěno 8 lokomotiv řady 714, z toho 3 lokomotivy řady 714.0 a 5 lokomotiv řady 714.2, z nichž 4 jsou turnusovány. Oproti předešlému GVD 2016/2017 se počet turnusovaných lokomotiv nezměnil.


Lokomotivy se nachází v SÚ Maloměřice a SÚ Znojmo. Pravidelně je můžeme vidět už jen na trati 246 Znojmo - Břeclav a dále v brněnském uzlu.

SÚ Maloměřice

V SÚ Maloměřice je 5 lokomotiv řady 714, z toho turnusované jsou 3. Ve srovnání s minulým GVD 2016/2017 zůstala turnusová potřeba na stejné úrovni.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0169

1994/16715

92 54 2 714.004-9

deponie SÚ Veselí nad Moravou

2018-11-30

T 466.0281

1995/16731

92 54 2 714.006-4

 

2018-09-30

T 466.0206

1996/16882

92 54 2 714.028-8

 

2018-10-30

T 466.0039

1995/16807

92 54 2 714.204-5

 

2018-02-21

T 466.0187

1996/16914

92 54 2 714.223-5

 

2018-11-03


Maloměřičtí "lachtani" jsou rozděleni do tří jednodenních oběhů v turnusových skupinách 7007, 7008 a 7009 (ex TS 707 až 709).

 

5. staniční záloha v ŽST Brno hl. n. (převážně jízdy mezi odstavnými nádražími B, F a osobním nádražím, provádí přestavné jízdy na Brno dolní n. a na myčku v Horních Heršpicích) je zařazena do turnusové skupiny 7007 (ex TS 707):


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 5. staniční záloha


Druhá lokomotiva řady 714 jezdí v turnusové skupině 7008 (ex TS 708), která obsahuje práci na 6. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. Tato záloha má stanoviště u uhelných hrazí poblíž bývalé výtopny KFNB, jezdí zejména mezi odstavným nádražím N, A a osobním nádražím (do průběžných i kusých kolejí), dále převáží vozy do Horních Heršpic na myčku a ve vybraných nočních směnách sváží odpad z odstavných nádraží. Změna od 16. 7. 2018 vyvolaná výlukou V. a VI. nástupiště v ŽST Brno hl. n. je vyznačena zeleně:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): BNO HN 0:00 - 13:30, 15:00 - 24:00 6. staniční záloha

 

(5): BNO HN 0:00 - 13:50, 15:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha

BNO HN 0:00 - 24:00 6. staniční záloha


Poslední třetí maloměřická lokomotiva řady 714 jezdí v turnusové skupině 7009 (ex TS 709), což je výkon na 7. a 8. staniční záloze:

- 7. staniční záloha má stanoviště na poštovních kolejích 701 a 702 mezi I. a V. nástupištěm, provádí přivěšování a odvěšování vozidel v průběžných i kusých kolejích a též sváží odpad;

- 8. staniční záloha má stanoviště (resp. se zde pohybuje nejvíce) na odstavném nádraží B, kde vykonává posun u "wapky" a jezdí se soupravami na myčku v Horních Heršpicích, převáží osobní vozy na opravy a slouží pro další potřeby DKV.

Změna od 16. 7. 2018 vyvolaná výlukou V. a VI. nástupiště v ŽST Brno hl. n., vlivem které je vystavována pouze 7. záloha je vyznačena zeleně:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): BNO HN 0:00 - 3:00 3:20 7. staniční záloha, 6:40 - 18:10 8. staniční záloha, 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

 

(2)–(4): BNO HN 0:00 - 3:40 7. staniční záloha, 6:40 - 18:10 8. staniční záloha, 18:10 - 24:00 7. staniční záloha

 

(5): BNO HN 0:00 - 3:40 7. staniční záloha, 6:10 - 18:10 8. staniční záloha

odstavena BNO

BNO HN 19:00 - 24:00 7. staniční záloha

 


SÚ Znojmo

SÚ Znojmo má ve stavu 3 lokomotivy řady 714, z nichž se turnusuje 1 stroj. Stav je tedy stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

T 466.0179

1996/16891

92 54 2 714.210-2

 

2018-09-12

T 466.0212

1996/16892

92 54 2 714.211-0

KRASOMILA

2017-12-10

T 466.0126

1997/16917

92 54 2 714.226-8

 

2018-02-21


Znojemská lokomotiva řady 714 je vedena v turnusové skupině 7031 (ex TS 731), jezdí stejně jako v minulém GVD pouze v pracovní dny na dvou párech osobních vlaků mezi Znojmem a Břeclaví. Tento oběh (ještě pod označením TS 731) platil do 2. 4. 2018 a dále platí od 3. 10. 2018:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

BCV 4500 ZNO / 4515 BCV / 4518 ZNO / 4531 BCV

odstavena BCV

odstavena BCV


Od 3. 4. do 2. 10. 2018 byla kvůli nepřetržité výluce Valtice - Novosedly turnusová skupina 7031 upravena:


714

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): ZNO 4:00 11569 HNJ / 4541 NOV / 4500 ZNO / 4513 NOV / 4512 ZNO / 4521 NOV / 4518 ZNO / 4531 NOV / 4544 HNJ

 

(2)–(4): HNJ 4541 NOV / 4500 ZNO / 4513 NOV / 4512 ZNO / 4521 NOV / 4518 ZNO / 4531 NOV / 4544 HNJ

 

(5): HNJ 4541 NOV / 4500 ZNO / 4513 NOV / 4512 ZNO / 4521 NOV / 4518 ZNO / 4531 NOV / 4544 HNJ / 21:35 11575 NOV / 4526 ZNO

odstavena ZNO

odstavena ZNO


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky