Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2017-12-10

Popis GVD 2017/2018. V souvislosti s přechodem do nového GVD 2017/2018 jsou do DKV Brno redislokovány z DKV Praha motorové vozy 810.217, 810.326, 810.587 a 810.621, ve stavu DKV Brno jsou od 10. 12. 2017. Motorový vůz 810.217 je zároveň odstaven pro závadu na převodovce.

2018-01-07

Od 19. 12. 2017 je ve stavu DKV Brno motorový vůz 810.174, který sem přešel z DKV Plzeň.

2018-01-28

Motorový vůz 810.326 je od 15. 1. 2018 odstaven pro více závad, opravy se (stejně tak jako u motorového vozu 810.217) provádí ve Znojmě.

2018-02-11

Pro závadu na spalovacím motoru je od 25. 1. 2018 odstaven motorový vůz 810.097.

2018-03-04

Zpět v provozu jsou od 12. 2. 2018 motorové vozy 810.217 a 810.326. Motorový vůz 810.326 působil od 12. 2. 2018 do 26. 2. 2018 v PP Telč. Tím pádem "osmsetdesítka" 810.667 odjela 12. 2. 2018 do Havlíčkova Brodu a 26. 2. 2018 najel do PP Telč motorový vůz 810.587. Nastaly další dvě závady na spalovacích motorech, a sice 14. 2. 2018 na motorovém voze 810.123 a 28. 2. 2018 na motorovém voze 810.627. Obě "osmsetdesítky" jsou odstaveny.

2018-03-25

Motorový vůz 810.627 je od 13. 3. 2018 provozní. Od 19. 3. 2018 je odstaven motorový vůz 810.174 pro závadu na topení.

2018-04-15

Od 3. 4. do 2. 10. 2018 probíhá v úseku Valtice - Novosedly nepřetržitá výluka, během níž vznikla nová turnusová skupina 831 pro oběh motorového vozu řady 810 na rameni Novosedly - Znojmo - Moravské Budějovice. Od 21. 3. 2017 je z důvodu závady na nápravě odstaven motorový vůz 809.358. Pro závadu na spalovacím motoru jsou odstaveny motorové vozy 810.326 (24. 3. 2018) a 810.222 (4. 4. 2018). Do provozu se vrátily motorové vozy 810.174 (3. 4. 2018) a 810.123 (13. 4. 2018).

2018-05-08

Zpět v provozu je od 18. 4. 2018 motorový vůz 810.222.

2018-05-27

Po opravách jsou provozní dva motorové vozy: 809.358 od 15. 5. 2018 a 810.326 od 16. 5. 2018. V PP Telč došlo 16. 5. 2018 ke "střídání stráží", motorový vůz 810.587 odjel do Havlíčkova Brodu a do Telče přijel motorový vůz 810.667.

2018-06-30

Pro více závad je od 16. 6. 2018 odstaven motorový vůz 810.587, oprava se provádí v PP Znojmo. Dne 19. 6. 2018 došlo při jízdě Os 4321 mezi Újezdcem u Luhačovic a Luhačovicemi k najetí do stromu, motorový vůz 810.408 je kvůli rozbitým oknům odstaven. Motorový vůz 810.097 odstavený od 25. 1. 2018 se od 25. 6. 2018 nachází v DPOV Přerov na opravě MVY.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994–1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byla ponechána původní pořadová čísla.

 

Ve stavu DKV Brno se nachází 6 motorových vozů řady 809, z nichž 6 je zapojených do turnusů. Stav je tedy stejný jako v minulém GVD 2016/2017.

PJ Veselí nad Moravou

PJ Veselí nad Moravou disponuje 6 motorovými vozy řady 809, všechny jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2017-12-10

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2017-12-10

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

později 810.232

2017-12-10

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

VERUNKA; později 810.239

2017-12-10

M 152.0336

1978/80575

95 54 5 809.336-1

později 810.336

2017-12-10

M 152.0358

1981/84012

95 54 5 809.358-5

později 810.358

2018-05-15


Motorové vozy jsou zařazeny do jediné turnusové skupiny 857. Výčet tratí, na kterých jsou tyto vozy pravidelně nasazeny se oproti GVD 2016/2017 se změnil o nově pojížděný úsek Kyjov - Veselí nad Moravou:

Turnusová skupina 857 je šestidenní a oběhy jsou prakticky shodné s oběhy v minulém GVD. První dva dny motorové vozy obíhají na "čejčské" lokálce. Třetí den po ranním výkonu do Zaječí odjede motorový vůz z Hodonína do Břeclavi, aby odpoledne a čtvrtý den ráno jezdil z Břeclavi do Kútů a poté přešel na úsek Břeclav - Hodonín s jedním "zubem" do Zaječí a večer přešel na pár vlaků Břeclav - Vranovice. Zajímavostí čtvrtého dne je vlak 4269, který je z Břeclavi do slovenského Brodského veden jako Sv a cestující do motorového vozu nastupují až v Brodském. V pátém dni se vůz pohybuje na "hustopečské" lokálce a večer přejíždí do Hodonína. V poslední šestý den odjede z Hodonína do Uherského Hradiště přes Staré Město u Uherského Hradiště (Os 4243), provede obrat do Kyjova, poté jede na údržbu do PJ Veselí nad Moravou a večer vyjíždí do Hodonína.

 

Uvedený popis je platný pro pracovní dny. O víkendech jsou v provozu pouze 3 (resp. ráno krátce 4) motorové vozy, neboť nejezdí osobní vlaky Hodonín - Břeclav a Šakvice - Hustopeče u Brna. V letní sezóně v sobotu zajíždí "osmsetdevítka" z Břeclavi do Mikulova na Moravě na páru vlaků 4552 / 4553.


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1, nyní by měl nést označení CZ SŽDC 60 54 89-29 017-7.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z určitého počtu motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2.

 

"Osmsetdesítky" jsou v DKV Brno zastoupeny v počtu 26 vozů, turnusovaných je 12 z nich (do 2. 4. 2018 bylo turnusováno 11 vozů). Ve srovnání s minulým GVD inventární počet stoupl o 5 vozů, turnusový počet se zvýšil o 3 vozy. Důvodem navýšení je zejména převzetí vozby od DKV Praha v úseku Havlíčkův Brod - Zruč nad Sázavou vlivem nepřetržité výluky Zruč nad Sázavou - Kácov trvající od 1. 10. 2017 minimálně do konce roku 2018. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny v PJ Veselí nad Moravou a PJ Havlíčkův Brod. Administrativní vedení jediného motorového vozu 810.222 v PP Znojmo bylo zrušeno a vůz přešel pod PJ Havlíčkův Brod. Kvůli nepřetržité výluce Valtice - Novosedly od 3. 4. do 2. 10. 2018 se dočasně v PP Znojmo obnovil oběh motorového vozu řady 810.

PP Znojmo

Během nepřetržité výluky Valtice - Novosedly od 3. 4. do 2. 10. 2018 je v PP Znojmo veden oběh 1 motorového vozu řady 810. Ve stavu PP Znojmo se vůz nenachází, výkony zajišťuje "osmesetdesítka" ze stavu PJ Havlíčkův Brod. Turnusová skupina 831 obsahuje obrat v pracovní dny ráno:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZNO 24800 MBE / 24801 ZNO / 4507 NOV / poh4506 ZNO

odstaven ZNO

odstaven ZNO


PJ Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 14 vozů, turnusy jsou sestaveny pro 5 z nich, tak jako v předešlém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

 

2017-12-10

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

 

2017-12-10

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

 

2017-12-10

M 152.0334

1978/80573

95 54 5 810.334-3

zrušen

2017-12-05

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

odstaven - násilné poškození (najetí do stromu)

2018-06-19

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

 

2017-12-10

M 152.0455

1981/84109

95 54 5 810.455-6

 

2017-12-10

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

 

2017-12-10

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

 

2017-12-10

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

deponie PJ Havlíčkův Brod

2017-12-10

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

ANDĚLÍN

2018-03-13

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2017-12-10

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2017-12-10

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2017-12-10


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 858 a 859. Můžeme se s nimi pravidelně setkat na stejných tratích jako v minulém GVD:

Turnusová skupina 858 je čtyřdenní. V pracovní dny se motorové vozy pohybují mezi Veselím nad Moravou, Luhačovicemi a Bylnicí až do rána 3. turnusového dne, poté přejíždí na "zub" do Strážnice a až do konce 4. turnusového dne jezdí mezi Veselím na Moravou a Kyjovem, v úplném závěru zajede do Uherského Hradiště. V sobotu se brzy ráno vrací jeden vůz do Veselí nad Moravou z Kyjova, druhý přijede dopoledne z Luhačovic. Poté "osmsetdesítky" vyjedou z Veselí nad Moravou až v neděli odpoledne, opět do Kyjova a Luhačovic.

 

Jednodenní turnusová skupina 859 tradičně pokrývá vozbu na "bzenecké kači", kterou vykonává motorový vůz řady 810 upravený na doprovod vlaku 0/0-S. Na noc se "osmsetdesítka" vrací vždy do Veselí nad Moravou. "Domovsky" zde jezdí vůz 810.663.


PJ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě inventární stav činí 12 motorových vozů řady 810. Turnusovaných je 6 vozů. Počty oproti minulému GVD vzrůstají o 5 vozů inventárně a 3 vozy turnusované, a to zejména díky nepřetržité výluce Zruč nad Sázavou - Kácov započaté 1. 10. 2017 s výhledem ukončení v létě 2019. Vozební rameno Havlíčkův Brod - Zruč nad Sázavou tak po tuto dobu připadlo brněnskému depu. Rovněž byl do PJ Havlíčkův Brod převeden motorový vůz 810.222 z PP Znojmo (jednalo se již jen o adminsitrativní předání, fyzické proběhlo již dávno - 1. 11. 2015).


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0097

1976/78607

95 54 5 810.097-6

odstaven - oprava MVY

2018-06-25

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

 

2018-04-13

M 152.0174

1977/79553

95 54 5 810.174-3

 

2018-04-03

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

 

2017-12-10

M 152.0217

1977/79596

95 54 5 810.217-0

 

2018-02-13

M 152.0222

1977/79601

95 54 5 810.222-0

 

2018-04-18

M 152.0326

1978/80565

95 54 5 810.326-9

 

2018-05-16

M 152.0587

1982/85820

95 54 5 810.587-6

odstaven - více závad

2018-06-16

M 152.0621

1984/87821

95 54 5 810.621-3

 

2017-12-10

M 152.0640

1984/87840

95 54 5 810.640-3

 

2017-12-10

M 152.0667

1984/87867

95 54 5 810.667-6

deponie PP Telč

2018-05-16

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

 

2017-12-10


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí ve čtyřech turnusových skupinách 878, 879, 880 a 881. Oproti minulému GVD se jako brněnské nově objeví na trati Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou:

Dva motorové vozy jsou zařazeny do turnusové skupiny 878. V prvním dni vůz jezdí na trati Velké Meziříčí - Studenec, v sobotu "udělá" i jeden "zub" z Velkého Meziříčí do Křižanova, v neděli vyjíždí až odpoledne. V pracovní dny večer odjede vůz ze Studence přes Křižanov do Havlíčkova Brodu jako Os 24914. V druhém turnusovém dni "osmsetdesítka" jezdí pouze v pracovní dny, a to dopoledne na trati Havlíčkův Brod - Humpolec a pak až večer odjede z Havlíčkova Brodu do Velkého Meziříčí jako Os 8767.

 

Turnusová skupina 879 je jednodenní, motorový vůz má "pauzu" od pátečního večera do sobotního večera, jinak stále jezdí. V pracovní dny jede vůz jako Os 5323 ze Žďárce u Skutče do Havlíčkova Brodu, poté odjede na trať Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou, odkud se do Havlíčkova Brodu vrátí večer a kromě pátku jede jako Os 14886 / 5318 do Žďárce u Skutče. Ze soboty na neděli jede z Havlíčkova Brodu nocovat do Čáslavi jako na obratu 5932 // 8345, odpoledne zajede do Ždírce nad Doubravou na vlacích 5314 / 5329 a večer jede do Žďárce u Skutče jako Os 5318.

 

Čtvrtá "osmsetdesítka" jezdí v TS 880. V neděli večer vůz vyjede z Havlíčkova Brodu do Nového Města na Moravě na vlacích 5915 / 14977 a až do pátku obíhá na "staré tišnovce" mezi Novým Městem na Moravě a Tišnovem. V pátek večer jede z Nového Města na Moravě do Havlíčkovu Brodu jako Os 14974 / 24914 a hned pokračuje na obratu 14886 / 5315 do Ždírce nad Doubravou a zpět, následně jede nocovat do Čáslavi jako Os 5932. Po sobotním Os 8345 je do nedělního večera odstaven.

 

Poslední dva motorové vozy řady 810 jezdí ve dvoudenní turnusové skupině 881. Tyto dva vozy "pendlují" na trati Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou, do Havlíčkova Brodu zajedou jen 2x denně a navíc ještě v neděli večer jako Sv.


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky