Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2018-07-12

Překlopení stavu vozidel vedených v DKV Brno pod OCÚ Východ - SÚ Havlíčkův Brod, Horní Heršpice, Maloměřice, Veselí nad Moravou a Znojmo. Od 1. 7. 2018 nastaly v souvislosti s výlukou ve Veselí nad Moravou změny v TS 8058.

2018-07-14

Motorový vůz 810.408 je od 1. 7. 2018 opět provozní.

2018-08-05

Dne 18. 7. 2018 došlo v Lípě ke střetu motorového vozu 810.674 jedoucího jako Os 15960 s automobilem, vůz je tak odstaven.

2018-08-26

Motorový vůz 810.674 je od 9. 8. 2018 opět provozní.

2018-09-09

K 1. 9. 2018 došlo ke změně v TS 8058.

2018-09-30

Vichřice Fabienne, která se 23. 9. 2018 prohnala přes Českou republiku, se podepsala na pádu stromu u Stvořidel, do kterého najel motorový vůz 810.326 jedoucí jako Os 9274, vůz je odstaven. Z Telče odjel 21. 9. 2018 do Havlíčkova Brodu motorový vůz 810.667.

2018-10-28

Motorový vůz 810.667 se 1. 10. 2018 vrátil do Telče. Veselská "osmsetdesítka" 810.537 deponovaná v SÚ Znojmo se od 3. 10. 2018 nachází v SÚ Havlíčkův Brod. Motorový vůz 810.217 je od 4. 10. 2018 odstaven z důvodu závady na nápravách. Do provozu se 4. 10. 2018 vrátil motorový vůz 810.326 a 12. 10. 2018 motorový vůz 810.097.

2018-11-11

Počet motorových vozů řady 810 se počínaje 9. 10. 2018 snížil o jeden vůz, a sice 810.334, který byl předán k fyzické likvidaci do "kovošrotu".

2018-12-09

Hned tři motorové vozy jsou odstavené: 810.174 od 21. 11. 2018 (závada na topení), 810.640 od 28. 11. 2018 (plochy na kolech) a 810.537 od 4. 12. 2018 (závada na spalovacím motoru). Dne 5. 12. 2018 došlo u Mutěnic ke střetu Os 14517 vedeného motorovým vozem 809.239 s automobilem, motorový vůz je odstaven.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994–1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byla ponechána původní pořadová čísla.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 6 motorových vozů řady 809, z nichž 6 je zapojených do turnusů. Stav je tedy stejný jako v minulém GVD 2016/2017.

SÚ Veselí nad Moravou

SÚ Veselí nad Moravou disponuje 6 motorovými vozy řady 809, všechny jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2017-12-10

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2017-12-10

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

později 810.232

2017-12-10

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

VERUNKA; později 810.239; odstaven - po násilném poškození (střet s automobilem)

2018-12-05

M 152.0336

1978/80575

95 54 5 809.336-1

později 810.336

2017-12-10

M 152.0358

1981/84012

95 54 5 809.358-5

později 810.358

2018-05-15


Motorové vozy jsou zařazeny do jediné turnusové skupiny 8057 (ex TS 857). Výčet tratí, na kterých jsou tyto vozy pravidelně nasazeny se oproti GVD 2016/2017 se změnil o nově pojížděný úsek Kyjov - Veselí nad Moravou:

Turnusová skupina 8057 (ex TS 857) je šestidenní a oběhy jsou prakticky shodné s oběhy v minulém GVD. První dva dny motorové vozy obíhají na "čejčské" lokálce. Třetí den po ranním výkonu do Zaječí odjede motorový vůz z Hodonína do Břeclavi, aby odpoledne a čtvrtý den ráno jezdil z Břeclavi do Kútů a poté přešel na úsek Břeclav - Hodonín s jedním "zubem" do Zaječí a večer přešel na pár vlaků Břeclav - Vranovice. Zajímavostí čtvrtého dne je vlak 4269, který je z Břeclavi do slovenského Brodského veden jako Sv a cestující do motorového vozu nastupují až v Brodském. V pátém dni se vůz pohybuje na "hustopečské" lokálce a večer přejíždí do Hodonína. V poslední šestý den odjede z Hodonína do Uherského Hradiště přes Staré Město u Uherského Hradiště (Os 4243), provede obrat do Kyjova, poté jede na údržbu do PJ Veselí nad Moravou a večer vyjíždí do Hodonína.

 

Uvedený popis je platný pro pracovní dny. O víkendech jsou v provozu pouze 3 (resp. ráno krátce 4) motorové vozy, neboť nejezdí osobní vlaky Hodonín - Břeclav a Šakvice - Hustopeče u Brna. V letní sezóně v sobotu zajíždí "osmsetdevítka" z Břeclavi do Mikulova na Moravě (resp. kvůli nepřetržité výluce Valtice - Novosedly jen z Břeclavi do Valtic) na páru vlaků 4552 / 4553.


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1, nyní nese označení CZ SŽDC 60 54 89-29 017-7.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z určitého počtu motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2.

 

"Osmsetdesítky" jsou ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ zastoupeny v počtu 25 vozů (do 8. 10. 2018 to bylo 26 vozů), turnusovaných je 11 z nich (od 3. 4. do 2. 10. 2018 bylo turnusováno 12 vozů). Ve srovnání s minulým GVD inventární počet stoupl o 5 vozů, turnusový počet se zvýšil o 3 vozy. Důvodem navýšení je zejména převzetí vozby od bývalého DKV Praha v úseku Havlíčkův Brod - Zruč nad Sázavou vlivem nepřetržité výluky Zruč nad Sázavou - Kácov trvající od 1. 10. 2017 s výhledem ukončení v létě 2019. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny v SÚ Veselí nad Moravou, SÚ Havlíčkův Brod a kvůli nepřetržité výluce Valtice - Novosedly i v SÚ Znojmo (ale motorový vůz je vedený pod SÚ Veselí nad Moravou).

SÚ Znojmo

Během nepřetržité výluky Valtice - Novosedly byl od 3. 4. do 2. 10. 2018 v SÚ Znojmo veden oběh 1 motorového vozu řady 810. Turnusová skupina 8031 (ex TS 831) obsahovala obrat v pracovní dny ráno, býval zde nasazován motorový vůz 810.537:


810

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

ZNO 24800 MBE / 24801 ZNO / 4507 NOV / poh4506 ZNO

odstaven ZNO

odstaven ZNO


SÚ Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 13 vozů (do 8. 10. 2018 zde bylo 14 motorových vozů), turnusy jsou sestaveny pro 5 z nich, tak jako v předešlém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

 

2017-12-10

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

 

2017-12-10

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

 

2017-12-10

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

 

2018-07-01

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

 

2017-12-10

M 152.0455

1981/84109

95 54 5 810.455-6

 

2017-12-10

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

 

2017-12-10

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

 

2017-12-10

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

deponie SÚ Havlíčkův Brod; odstaven - závada na spalovacím motoru

2018-12-04

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

ANDĚLÍN

2018-03-13

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2017-12-10

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2017-12-10

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2017-12-10


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 8058 a 8059 (ex TS 858 a 859). Můžeme se s nimi pravidelně setkat na stejných tratích jako v minulém GVD:

Turnusová skupina 8058 (ex TS 858) je čtyřdenní. V pracovní dny se motorové vozy pohybují mezi Veselím nad Moravou, Luhačovicemi a Bylnicí až do rána 3. turnusového dne, poté přejíždí na "zub" do Strážnice a až do konce 4. turnusového dne jezdí mezi Veselím na Moravou a Kyjovem, v úplném závěru zajede do Uherského Hradiště. V sobotu se brzy ráno vrací jeden vůz do Veselí nad Moravou z Kyjova, druhý přijede dopoledne z Luhačovic. Poté "osmsetdesítky" vyjedou z Veselí nad Moravou až v neděli odpoledne, opět do Kyjova a Luhačovic. V souvislosti s výlukou v úseku Veselí nad Moravou - Kunovice od 23. 6. do 31. 8. 2018 byly oběhy od 1. 7. do 31. 8. 2018 pozměněny, zejména motorové vozy na "horní vláru" najížděly přes Bzenec a Moravský Písek; pro úplnost doplňuji, že se takto už jezdilo od 23. 6. 2018 podle tabulek mimo rámec oběhových listů.

 

Jednodenní turnusová skupina 8059 (ex TS 859) tradičně pokrývá vozbu na "bzenecké kači", kterou vykonává motorový vůz řady 810 upravený na doprovod vlaku 0/0-S. Na noc se "osmsetdesítka" vrací vždy do Veselí nad Moravou. "Domovsky" zde jezdí vůz 810.663.


SÚ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě inventární stav činí 12 motorových vozů řady 810. Turnusovaných je 6 vozů. Počty oproti minulému GVD vzrůstají o 5 vozů inventárně a 3 vozy turnusované, a to zejména díky nepřetržité výluce Zruč nad Sázavou - Kácov započaté 1. 10. 2017 s výhledem ukončení v létě 2019. Vozební rameno Havlíčkův Brod - Zruč nad Sázavou tak po tuto dobu připadlo bývalému brněnskému depu kolejových vozidel.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0097

1976/78607

95 54 5 810.097-6

 

2018-10-12

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

 

2018-04-13

M 152.0174

1977/79553

95 54 5 810.174-3

odstaven - závada na topení

2018-11-21

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

 

2017-12-10

M 152.0217

1977/79596

95 54 5 810.217-0

HANIČKA; odstaven - závada na nápravách

2018-10-04

M 152.0222

1977/79601

95 54 5 810.222-0

 

2018-04-18

M 152.0326

1978/80565

95 54 5 810.326-9

KATKA

2018-10-04

M 152.0587

1982/85820

95 54 5 810.587-6

odstaven - více závad

2018-06-16

M 152.0621

1984/87821

95 54 5 810.621-3

 

2017-12-10

M 152.0640

1984/87840

95 54 5 810.640-3

odstaven - plochy na kolech

2018-11-28

M 152.0667

1984/87867

95 54 5 810.667-6

deponie Telč

2018-10-01

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

 

2018-08-09


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí ve čtyřech turnusových skupinách 8078, 8079, 8080 a 8081 (ex TS 878 až 881). Oproti minulému GVD se jako brněnské (nově "východní") nově objeví na trati Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou:

Dva motorové vozy jsou zařazeny do turnusové skupiny 8078 (ex TS 878). V prvním dni vůz jezdí na trati Velké Meziříčí - Studenec, v sobotu "udělá" i jeden "zub" z Velkého Meziříčí do Křižanova, v neděli vyjíždí až odpoledne. V pracovní dny večer odjede vůz ze Studence přes Křižanov do Havlíčkova Brodu jako Os 24914. V druhém turnusovém dni "osmsetdesítka" jezdí pouze v pracovní dny, a to dopoledne na trati Havlíčkův Brod - Humpolec a pak až večer odjede z Havlíčkova Brodu do Velkého Meziříčí jako Os 8767.

 

Turnusová skupina 8079 (ex TS 879) je jednodenní, motorový vůz má "pauzu" od pátečního večera do sobotního večera, jinak stále jezdí. V pracovní dny jede vůz jako Os 5323 ze Žďárce u Skutče do Havlíčkova Brodu, poté odjede na trať Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou, odkud se do Havlíčkova Brodu vrátí večer a kromě pátku jede jako Os 14886 / 5318 do Žďárce u Skutče. Ze soboty na neděli jede z Havlíčkova Brodu nocovat do Čáslavi jako na obratu 5932 // 8345, odpoledne zajede do Ždírce nad Doubravou na vlacích 5314 / 5329 a večer jede do Žďárce u Skutče jako Os 5318.

 

Čtvrtá "osmsetdesítka" jezdí v TS 8080 (ex TS 880). V neděli večer vůz vyjede z Havlíčkova Brodu do Nového Města na Moravě na vlacích 5915 / 14977 a až do pátku obíhá na "staré tišnovce" mezi Novým Městem na Moravě a Tišnovem. V pátek večer jede z Nového Města na Moravě do Havlíčkovu Brodu jako Os 14974 / 24914 a hned pokračuje na obratu 14886 / 5315 do Ždírce nad Doubravou a zpět, následně jede nocovat do Čáslavi jako Os 5932. Po sobotním Os 8345 je do nedělního večera odstaven.

 

Poslední dva motorové vozy řady 810 jezdí ve dvoudenní turnusové skupině 8081 (ex TS 881). Tyto dva vozy "pendlují" na trati Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou, do Havlíčkova Brodu zajedou jen 2x denně a navíc ještě v neděli večer jako Sv.


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0334

1978/80573

95 54 5 810.334-3

zrušen

2018-10-09


810.334

 

 

 


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno)

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky