Motorové vozy ř. 854

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2017-12-10

Popis GVD 2017/2018.

2018-01-07

Připravované prodloužení rychlíku Praha - Tanvald až do Harrachova si vyžádalo výměnu jednoho motorového vozu řady 854 s rychlíkovou brzdou za vůz bez rychlíkové brzdy. Do DKV Praha tak byl převeden motorový vůz 854.217 (ve stavu DKV Brno naposledy 28. 12. 2017) a výměnou je od 4. 1. 2018 ve stavu Brno motorový vůz 854.007, který je však současně pro závadu na převodovce odstavený.

2018-01-28

Na montáž informačního systému odjel 15. 1. 2018 do Pars nova v Šumperku motorový vůz 854.212 a je tak odstaven. Motorový vůz 854.007 je od 16. 1. 2018 provozní.

2018-02-11

Motorový vůz 854.212 se již z Pars nova do DKV Brno nevrátil, anýbrž je od 6. 2. 2018 ve stavu DKV Praha. Naopak do Brna zamířil 10. 2. 2018 na konci vlaku R 975 pražský motorový vůz 854.033, ve stavu DKV Brno je od téhož dne. Od 2. 2. 2018 je provozní motorový vůz 854.024.

2018-03-04

Od 12. 2. 2018 je odstaven motorový vůz 854.223 z důvodu montáže informačního systému v Pars nova v Šumperku.

2018-03-25

Výluka v úseku Blažovice - Šlapanice a ve Šlapanicích si vyžádala od 9. 3. 2018 změnu v turnusové skupině 849, dočasně vznikla nová turnusová skupina 849a. "Katr" 854.223 se už do Brna nevrátí, došlo k další výměně motorových vozů 854.0 a 854.2 s pražským depem. Motorový vůz 854.223 byl ve stavu DKV Brno naposledy 5. 3. 2018 a naopak ve stavu brněnského depa je od 6. 3. 2018 motorový vůz 854.002.

2018-04-15

Od 13. 4. 2018 je turnusová skupina 849a zrušena a turnusová skupina 849 je nově pouze čtyřdenní. Nově je motorovými vozy řady 854 vedena TS 844, vedená do té doby motorovými vozy řady 842.

2018-05-08

Motorový vůz 854.025 je od 23. 4. 2018 odstaven pro závadu na spalovacím motoru.

2018-06-30

Zpět v provozu je od 18. 6. 2018 "katr" 854.025.


Motorové vozy řady 854 vznikly rekonstrukcí řady 852 a 853. Připojuji několik údajů o historii těchto vozů.

 

Potřeba motorových vozů jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní provoz vznikla v 60. letech minulého století. Pro mezinárodní provoz byla vyvinuta a vyrobena série motorových vozů řady M 296.1 a pro vnitrostátní provoz řada M 296.2. Nejprve byly vyrobeny vozy M 296.2001 - M 296.2025 (prosinec 1968 - únor 1969), následovaly vozy M 296.1001 - M 296.1010 (březen - duben 1969) a konečně M 296.1011 - M 296.1035 (listopad 1970 - leden 1971). Není bez zajímavosti, že motorové vozy řady M 296.2 se objevovaly i v Brně. Jednalo se o českobudějovické vozy, které do Brna zajížděly na rychlících. Ve stavu LD České Budějovice se tehdy vyskytovaly vozy M 296.2002, 016 a 018 až 025.

 

Neuspokojivý stav motorových vozů mezitím přeznačených na řadu 852 (ex M 296.2) a 853 (ex M 296.1) vedl v roce 1996 k rozhodnutí zkušební remotorizace, pro náhradu dosavadního motoru byl vybrán motor Caterpillar 3412 E DI-TA. První vůz řady 854 byl vystaven na podzim 1997 na strojírenském veletrhu v Brně. Na motorových vozech došlo i k jiným úpravám, které se navíc vůz od vozu liší a jejich popis není smyslem této stránky. Zájemcům doporučuji např. webové stránky www.854foto.net. Rekonstrukce vozů pokračovala a trvala do roku 2006.

 

Vozy prošly přeznačením tak, že rekonstruované vozy řady 852 obdržely označení 854.2 s původním pořadovým číslem (které je shodné i s původním pořadovým číslem, kdy byly vozy ještě označeny M 296.2). Rekonstruované vozy řady 853 dostaly obdobně označení 854.0.

 

V DKV Brno vozy řady 854 jezdí od konce roku 2006. Ve stavu DKV Brno se nachází 18 motorových vozů, z nichž 15 je turnusovaných. Ve srovnání s minulým GVD zůstává turnusová potřeba i inventární stav na stejné úrovni.

PJ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.1002

1969/70320

95 54 5 854.002-3

 

2018-03-06

M 296.1007

1969/70325

95 54 5 854.007-2

 

2018-01-16

M 296.1012

1970/72195

95 54 5 854.012-2

ZUZKA; červenokrémový nátěr

2017-12-10

M 296.1013

1970/72196

95 54 5 854.013-0

PAVLÍNKA

2017-12-10

M 296.1024

1970/72207

95 54 5 854.024-7

MARCELKA; červenokrémový nátěr

2018-02-02

M 296.1025

1970/72208

95 54 5 854.025-4

SANDRA

2018-06-18

M 296.1026

1970/72209

95 54 5 854.026-2

 

2017-12-10

M 296.1028

1970/72211

95 54 5 854.028-8

BOBÍK

2017-12-10

M 296.1030

1970/72213

95 54 5 854.030-4

EDITA

2017-12-10

M 296.1033

1970/72216

95 54 5 854.033-8

VENDULKA; červenokrémový nátěr

2018-02-10

M 296.2001

1968/70294

95 54 5 854.201-1

JITUŠKA

2017-12-10

M 296.2003

1968/70296

95 54 5 854.203-7

TEREZKA

2017-12-10

M 296.2006

1968/70299

95 54 5 854.206-0

VLAĎKA

2017-12-10

M 296.2007

1968/70300

95 54 5 854.207-8

RADKA

2017-12-10

M 296.2009

1968/70302

95 54 5 854.209-4

GÁBINKA; červenokrémový nátěr

2017-12-10

M 296.2016

1968/70309

95 54 5 854.216-9

 

2017-12-10

M 296.2018

1968/70311

95 54 5 854.218-5

 

2017-12-10

M 296.2022

1968/70315

95 54 5 854.222-7

 

2017-12-10


Pro motorové vozy řady 854 jsou sestaveny tři turnusové skupiny 840, 849 a 850. Motorové vozy 854 ve srovnání s minulým GVD 2016/2017 zajíždí nově na trať Znojmo - Moravské Budějovice, naopak opouští trať Brno - Břeclav:

Tradičních 6 "motografů", tedy souprav ve složení motorový vůz řady 854 + přípojný vůz řady Bdtn756 + řídicí vůz ABfbrdtn795, obíhá v turnusové skupině 840. V prvním dni přijede "motograf" ráno z Veselí nad Moravou a přechází na trať Brno - Jihlava. Ve čtvrtém dni dopoledne přechází vlakem po zbytek turnusu opět na "vláru".

 

Od 13. 4. 2018 přešla vozba turnusové skupiny 844 od "kvater" pod "katry", motorový vůz řady 854 je spojen s řídicím vozem řady ABfbrdtn795:


854 + ABfbrdtn795

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1)–(4): RKS 4470 BHE / 1923 BNO / 4828 NNO / 4835 BNO / pk4814 ZUB / 4837 BNO / 4838 ZUB / 4843 BNO / 4846 ZUB / 4849 BNO / 4428 RKS


(5): RKS 4470 BHE / 1923 BNO / 4828 NNO / 4835 BNO / pk4814 ZUB / 4837 BNO / 4838 ZUB / 4843 BNO / 4846 ZUB / 4849 BNO / 4854 ZUB / 4851 BNO

BNO 4820 RAP / 4825 BNO / 4824 NNO / 4831 BNO / 4828 NNO / 4835 BNO / 1735 BYE

BYE 1722 BNO / 4828 NNO / 4835 BNO / 4428 RKS


V turnusové skupině 849 obíhá 5 motorových vozů řady 854. V pracovní dny první tři dny jezdí na trati Znojmo - Břeclav, čtvrtý den ráno se vrací do Brna a a další dva dny se pohybují na vlárské trati. Novinkou je pár vlaků Znojmo - Moravské Budějovice 24800 / 24801 na začátku 2. turnusového dne. V sobotu je v provozu po celý den jen jeden motorový vůz dopravující spěšné vlaky Brno - Staré Město u Uherského Hradiště, neděle je prakticky bez provozu, resp. večer odjíždí "katr" do Hrušovan nad Jevišovkou. V víkendech v období od 14. 4. do 30. 9. 2017 bude motorový vůz z této TS dopravovat spěšné vlaky Brno-Královo Pole - Šatov (1822 / 1823), letos trasované přes Moravský Krumlov (a tedy s úvratí v Hrušovanech nad Jevišovkou) kvůli plánované výluce Valtice - Novosedly.

V souvislosti s výlukou v úseku Blažovice - Šlapanice a ve Šlapanicích byl oběh TS 849 od 9. 3. do 12. 4. 2018 dočasně rozdělen na 4denní TS 849 a jednodenní novou TS 849a. Turnusová skupina 849 byla v podstatě stejná jako první čtyři dny v dosud platné TS 849 s určitou odchylkou ve 4. dni. Jednodenní oběh v TS 849a byl veden mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště.

Od 13. 4. 2018 platí další verze oběhů, tentokrát je změna vyvolaná jak úpravou opatření u výluky ve Šlapanicích, tak zejména spuštěním nepřetržité výluky Valtice - Novosedly od 6. 4. 2018 (období 6. 4. až 12. 4. 2018 se řešilo depešemi a výlukovým rozkazem). Turnusová skupina 849a je zrušena a turnusová skupina 849 se změnila na 4denní. První dva dny jezdí motorové vozy v úseku Novosedly - Znojmo, o víkendech na spěšných vlacích 1822 / 1823, třetí den ráno se "katr" dostane do Brna a přechází na úsek Brno - Staré Město u Uherského Hradiště, odkud se ve 4. den navečer vrací opět do Hrušovan nad Jevišovkou.

 

Poslední 4 motorové vozy řady 854 obíhají v turnusové skupině 850. Motorové vozy v ní jezdí na trati Brno - Jihlava a Brno - Staré Město u Uherského Hradiště - Bylnice, v pátek a neděli se "katr" ukáže až ve Vlárském průsmyku


V DKV Brno se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 296.2012

1968/70305

95 54 5 854.212-8

odstaven - montáž informačního systému v Pars nova v Šumperku

2018-02-06

M 296.2017

1968/70310

95 54 5 854.217-7

MARUŠKA; červenokrémový nátěr; odstaven - oprava MH

2017-12-29

M 296.2023

1968/70316

95 54 5 854.223-5

červenokrémový nátěr; odstaven - montáž informačního systému

2018-03-06


854212

Dne 29. 12. 2017 projíždí mezi zastávkou Valtice město a ŽST Valtice vlak Os 4510 vedený motorovým vozem 854.212. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854217

Motorový vůz 854.217 "Maruška" dne 22. 2. 2016 mezi zastávkami Jestřabice a Bohuslavice u Kyjova v čele Os 4111. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

854223

Motorový vůz 854.223 dne 13. 12. 2017 ve Valticích s vlakem Os 4514. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky