Přípojné vozy ř. Bdtn756 a Bdtn757

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2020-11-22

Popis GVD 2020/2021.

2021-02-21

Přípojný vůz Bdtn756 309 odjel 8. 2. 2021 na vyvazovací obnovu do DPOV Nymburk a je tak odstaven.

2021-04-18

Dne 11. 4. 2021 vyjel do provozu přípojný vůz Bdtn756 309. U vozů řady Bdtn757 deponovaných v SÚ Znojmo došlo k výměně; ze Znojma odjely do SÚ Horní Heršpice vozy 232 (26. 3. 2021), 233 (5. 4. 2021) a naopak do Znojma najely vozy 228 (29. 3. 2021) a 230 (6. 4. 2021).

2021-05-16

Od 28. 4. 2021 je z důvodu závady na dvojkolí odstaven přípojný vůz Bdtn757 229. V SÚ Znojmo působí od 11. 5. 2021 vůz Bdtn757 232 a od 12. 5. 2021 i vůz Bdtn757 226, naopak zde 12. 5. 2021 skončil vůz Bdtn757 231 a o den později i vůz Bdtn757 232.

2021-06-20

Přípojný vůz Bdtn757 229 je od 12. 6. 2021 provozní.

2021-06-20

Přípojný vůz Bdtn757 229 je od 12. 6. 2021 provozní.

2021-07-11

Dnem 13. 6. 2021 přešel k vozům řady Bdtn756 výkon v turnusové skupině 011a, který byl do té doby administrativně veden u vozů řady Bmx765. Ke dni 13. 6. 2021 došlo ke změnám v TS 005, 010, 096. Ke dni 2. 7. 2021 došlo ke změnám v TS 005, 009, 012, 096; turnusové skupiny 010, 011, 011a byly zrušeny. V SÚ Znojmo působí jen vůz Bdtn757 230; vozy Bdtn757 226 a Bdtn757 228 jsou v SÚ Horní Heršpice (od 20. 6. a 2. 7. 2021).

2021-07-25

Do DPOV Nymburk odjel 20. 7. 2021 na vyvazovací obnovu R2 přípojný vůz Bdtn756 305, a je tak odstaven.

2021-09-26

Dne 16. 9. 2021 v 12:16 h dorazil do Brna hl. n. vlak Sv 11931 z Chlumce nad Cidlinou v řazení 854.022 + 854.009 + Bdtn756 349 + ABfbrdtn795 204. + Vůz Bdtn756 349 je vedený v domovské stanici Trutnov hl. n., do Brna je zapůjčený. V SÚ Znojmo kromě vozu Bdtn757 230 působí i vozy Bdtn757 228 (od 18. 9. 2021) a Bdtn757 229 (od 22. 9. 2021).

2021-10-10

Ke dni 21. 9. 2021 došlo ke změnám v TS 005, 006, 012 a byly obnoveny TS 010, 011. Dnem 1. 10. 2021 vznikla nově pojatá turnusová skupina 011a a došlo ke změnám v turnusové skupině 095. Na vyvazovací obnovu R2 do DPOV Nymburk odjel 11. 9. 2021 přípojný vůz Bdtn756 307, a je tak odstaven. Od 6. 10. 2021 je opět v provozu přípojný vůz Bdtn756 305. Dne 2. 10. 2021 ze Znojma odjel do Brna vůz Bdtn757 230.

2021-10-24

Ve Znojmě působil do 13. 10. 2021 přípojný vůz Bdtn757 228, naopak od 14. 10. 2021 jsou ve Znojmě vozy Bdtn757 225 a 226.

2021-11-07

Na vyvazovací obnovu R2 odjel 29. 10. 2021 do DPOV Nymburk přípojný vůz Bdtn757 228, který je tak odstaven.

2021-11-28

Přípojný vůz Bdtn756 307 je od 15. 11. 2021 provozní.

2021-12-12

Na výkonech SÚ Znojmo se 29. 11. 2021 prostřídaly přípojné vozy - vůz Bdtn757 225 zde skončil, vystřídal jej vůz Bdtn757 231. Další vůz odjel do DPOV Nymburk na vyvazovací obnovu R2 dne 1. 12. 2021 - přípojný vůz Bdtn757 232, vůz je odstaven.

Přípojné vozy ř. Bdtn756

bdtn756 Vozy řady Bdtn756 vznikly modernizací vozů, které vyrobila v letech 1969–1970 Vagónka Studénka pod označením řady Baim. ČSD tehdy odebraly těchto vozů celkem 120.

 

V roce 1983 byla vozům řada změněna na Bmnp, v roce 1990 na Bnp a konečně v roce 2001 na Btn. Co se týče číselného označení, vozy v letech 1994–1995 obdržely řadu 053.

 

V roce 2004 představila firma KOS Krnov modernizaci jednoho vozu, dostal řadové označení Bdtn 054. Modernizace se ukázala jako zdařilá a v následujících letech následovala modernizace dalších vozů ukončená v roce 2011. Celkem bylo modernizováno 64 vozů. Od 1. 1. 2009 se označení vozu upřesnilo na řadu Bdtn756 a vozy nesou číselný interval 50 54 21-29 3xx.

 

Pro provoz ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je k dispozici 18 vozů, z nichž 17 je turnusovaných (do 12. 6. 2021 bylo 13 turnusovaných vozů, do 30. 9. 2021 se jednalo o 14 vozů). Ve srovnání s minulým GVD byl zpočátku inventární a turnusovaný počet vozů stejný.

SÚ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Baim 70 54 20-09 240-9

1970/71495

Bdtn756 50 54 21-29 301-8

později 053.072 a 054.240; nátěr "Najbrt"

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 217-7

1970/71472

Bdtn756 50 54 21-29 302-6

později 053.017 a 054.217

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 248-2

1970/71503

Bdtn756 50 54 21-29 303-4

později 053.077 a 054.248

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 236-7

1970/71491

Bdtn756 50 54 21-29 304-2

později 053.021 a 054.236

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 222-7

1970/71477

Bdtn756 50 54 21-29 305-9

později 053.019 a 054.222

2021-10-06

Baim 70 54 20-09 286-2

1970/71878

Bdtn756 50 54 21-29 306-7

později 053.040 a 054.286

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 303-5

1970/71895

Bdtn756 50 54 21-29 307-5

později 053.026 a 054.303

2021-11-15

Baim 70 54 20-09 229-2

1970/71484

Bdtn756 50 54 21-29 308-3

později 053.069 a 054.229; nátěr "Najbrt"

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 296-1

1970/71888

Bdtn756 50 54 21-29 309-1

později 053.056 a 054.296

2021-04-11

Baim 70 54 20-09 207-8

1970/71462

Bdtn756 50 54 21-29 310-9

později 053.012 a 054.207; nátěr "Najbrt"

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 261-5

1970/71853

Bdtn756 50 54 21-29 311-7

později 053.036 a 054.261; nátěr "Najbrt"

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 269-8

1970/71861

Bdtn756 50 54 21-29 312-5

později 053.004 a 054.269

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 244-1

1970/71499

Bdtn756 50 54 21-29 313-3

později 053.074 a 054.244

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 295-3

1970/71887

Bdtn756 50 54 21-29 314-1

později 053.043 a 054.295

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 243-3

1970/71498

Bdtn756 50 54 21-29 315-8

později 053.073 a 054.243

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 256-5

1970/71511

Bdtn756 50 54 21-29 316-6

později 053.082 a 054.256

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 274-8

1970/71866

Bdtn756 50 54 21-29 317-4

později ŽSR/ZSSK a 054.274

2020-12-13

Baim 70 54 20-09 283-9

1970/71875

Bdtn756 50 54 21-29 318-2

později ŽSR/ZSSK a 054.283

2020-12-13


Obraty vozů řady Bdtn756 jsou zapracovány do 7 turnusových skupin 007, 007a, 008, 009, 010, 011, 012; od 13. 6. 2021 přibyla ještě osmá TS 011a. Ve srovnání s minulým GVD nedochází ke změně vozebních ramen, vozy jsou pravidelně jsou nasazeny na následujících tratích:

V prvních dvou turnusových skupinách 007 a 007a jezdí 3 plus 1 přípojné vozy řady Bdtn756 ve spojení s motorovým vozem řady 854 (TS 807, 807a) a řídicím vozem řady ABfbrdtn795 (TS 907, 907a). Stručný popis oběhů je uveden u motorových vozů řady 854.

 

Dva přípojné vozy obíhají v turnusové skupině 008 mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště. Jeden vůz jede na pátečně-nedělním obratu Brno - Vlárský průsmyk 1769 / 21990 /// 21991 / 1776.

 

Turnusová skupina 009 je dvoudenní, ale oba vozy jezdí stále spolu. Zajišťují vozbu páru vlaků Brno - Kyjov 4151 // 4144. O víkendu jsou vozy odstaveny. Od 2. 7. do 20. 9. 2021 v této TS jezdil jeden ze dvou vozů navíc na spěšných vlacích 1761 / 1766 Brno - Staré Město u Uherského Hradiště.

 

Další dva vozy obíhají v turnusové skupině 010. První vůz v pracovní dny vůz přijede z Nesovic do Brna na vlaku 4142, pak je nasazen na páru spěšných vlaků Brno - Staré Město u Uherského Hradiště 1761 / 1766 a pak opět odjede do Nesovic na vlaku 4159. Odchylně v pátek jede na spěšném vlaku 1777 do Veselí nad Moravou, zde je v sobotu odstaven a v neděli odpoledne odjede na spěšném vlaku 1767 do Starého Města u Uherského Hradiště a 1772 do Brna, načež odjede do Nesovic na vlaku 4159. Druhý vůz ráno přijede na vlaku 11573 z Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova do Brna, vykoná obrat na spěšných vlacích 1765 / 1770 do Starého Města u Uherského Hradiště, načež opět odjíždí do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova na vlaku 11578. V sobotu jede z Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova na vlaku 11505 , do Starého Města u Uherského Hradiště jede na vlacích 1763 / 1768 a pak je odstaven v Brně do nedělního obratu 1765 / 1770 a do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova odjede na vlaku 11516.
Od 13. 6. 2021 odpadl výkon 1765 / 1770 v pracovní dny. Kvůli nepřetržité výluce ve Střelicích byla od 2. 7. do 20. 9. 2021 turnusová skupina 010 zrušena.

Po ukončení nepřetržité výluky Brno-Horní Heršpice - Střelice se TS 010 dnem 21. 9. 2021 opět aktivovala. Oběhy jsou prakticky stejné s tím, že vlaky 11573, 11578, 11505 a 11516 už mají "svá" čísla 1743, 1748, 4405 a 4416. A obrat 1765 / 1770 se vozí jen v pátek.

 

Oběhy vedené v turnusové skupině 011 jsou jednoduché. Dvojice vozů je provozu v pracovní dny mezi Brnem a Hrušovany nad Jevišovkou-Šanovem na páru vlaků 11574 // 11503. Kvůli nepřetržité výluce ve Střelicích byla dnem 2. 7. 2021 turnusová skupina 011 zrušena. Od 21. 9. 2021 je TS 011 opět aktivována, oběhy jsou stejné, tzn. že dvojice vozů obíhá na vlacích 1744 // 4403.

 

Ke dni 13. 6. 2021 byl mezi vozy řady Bdtn756 převeden od vozů řady Bmx765 oběh turnusové skupiny 011a, který ale v reálu zajišťovaly stejně některý vůz řady Bdtn756. Vůz vyjížděl před pracovním dnem z Brna do Rakšic na vlaku 11540 a vracel se ráno do Brna na vlaku 11521. Od 13. 6. 2021 přibyl ještě páteční výkon 1765 / 1770 Brno - Staré Město u Uherského Hradiště. V souvislosti s výlukou ve Střelicích byla dnem 2. 7. 2021 turnusová skupina 011a zrušena.

Aktivace turnusové skupiny 011a přišla 1. 10. 2021, ale týká se úplně jiné vozby. Jedná se o vozbu na osobních vlacích v úseku Břeclav - Hodonín coby následku řádění tornáda 24. 6. 2021, více viz text u TS 811a u motorových vozů řady 854. Tři vozy denně "pendlují" mezi Břeclaví a Hodonínem, spojení s SÚ Horní Heršpice se provádí soupravovými jízdami.

 

Po dobu nepřetržité výluky Brno-Horní Heršpice - Střelice se jednalo o oběh jednoho vozu, který se jako jediný této řady vyskytoval na trati Brno - Jihlava v turnusové skupině 012 na osobních a spěšných vlacích. Obraty byly stejné jako u motorových vozů řady 854 v TS 813a. Od 2. 7. 2021 došlo s ohledem na neprůjezdnost Střelicemi k úpravě oběhů, na mytí vůz jezdil spolu s "katrem" do SÚ Havlíčkův Brod, v trasách v neděli (14:42 h z Jihlavy jako 96686 a zpět z Havlíčkova Brodu v 21:45 h jako 96687).

Od 21. 9. 2021 je TS 012 postavena pro 2 vozy obíhající s motorovými vozy řady 854 (TS 813) na trati Brno - Třebíč.


 

Přípojné vozy ř. Bdtn757

bdtn757 Modernizace vozů na novou řadu Bdtn756 50 54 21-29 byla ukončena v roce 2011, posledním vozem se stal vůz s číslem 364. Od července 2011 do února 2013 probíhala modernizace stejné původní řady Btn755 dál, ale modernizované vozy nesou nové označení Bdtn757 50 54 20-29 2xx. Od vozů řady Bdtn756 se odlišují větším prostorem na přepravu spoluzavazadel (jízdních kol) na úkor jednoho oddílu k sezení.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je ve stavu 8 vozů, z toho 6 je turnusovaných. Oproti předešlému GVD je inventární a turnusovaný počet vozů na stejné úrovni. Vozy řady Bdtn757 jsou vedeny v SÚ Horní Heršpice, ale zabezpečují i vozbu vedenou pod SÚ Znojmo.

SÚ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Baim 70 54 20-09 221-9

1970/71476

Bdtn757 50 54 20-29 225-0

později 053.018 a 50 54 21-29 017

2021-11-29

Baim 70 54 20-09 311-8

1970/71903

Bdtn757 50 54 20-29 226-8

později 053.059 a 50 54 21-29 065; deponie SÚ Znojmo

2021-10-14

Baim 70 54 20-09 307-6

1970/71899

Bdtn757 50 54 20-29 228-4

později 053.009 a 50 54 21-29 062; odstaven - vyvazovací obnova R2

2021-10-29

Baim 70 54 20-09 262-3

1970/71854

Bdtn757 50 54 20-29 229-2

později 053.023 a 50 54 21-29 038; deponie SÚ Znojmo

2021-09-22

Baim 70 54 20-09 312-6

1970/71904

Bdtn757 50 54 20-29 230-0

později 053.047 a 50 54 21-29 066

2021-10-03

Baim 70 54 20-09 267-2

1970/71859

Bdtn757 50 54 20-29 231-8

později 053.002 a 50 54 21-29 043; deponie SÚ Znojmo

2021-11-29

Baim 70 54 20-09 272-2

1970/71864

Bdtn757 50 54 20-29 232-6

později 053.007 a 50 54 21-29 047; odstaven - vyvazovací obnova R2

2021-12-07

Baim 70 54 20-09 216-9

1970/71471

Bdtn757 50 54 20-29 233-4

později 053.016 a 50 54 21-29 013

2021-04-05


Pro přípojné vozy řady Bdtn757 jsou vyhrazeny dvě turnusové skupiny 005 a 006. Ve srovnání s minulým GVD jsou vozy pravidelně vedeny na stejných vozebních ramenech. Pravidelně je můžeme vídat na těchto tratích:

Turnusová skupina 005 je jednodenní a zahrnuje vozební ramena z Brna do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova a Starého Města u Uherského Hradiště. Oběhy jsou v pracovní dny totožné jako u vozu řady Bdtn756 jezdícího v TS 010 - viz výše, text o "druhém vozu". Odlišný je víkend. Zatímco vůz řady Bdtn756 je po vlaku 1768 odstaven, vůz řady Bdtn757 ještě vykoná obraty 1771 / 1774, následně jede do Veselí nad Moravou na vlaku 1777 a k vozu řady Bdtn756 se připojí v neděli ve Veselí nad Moravou na vlaku 1765.
Od 13. 6. 2021 odpadl v pracovní dny výkon 1765 / 1770 Brno - Staré Město u Uherského Hradiště. V souvislosti s nepřetržitou výlukou ve Střelicích jsou obraty od 2. 7. 2021 redukovány pouze na obraty Brno - Staré Město u Uherského Hradiště 1765 / 1770 v pátek a 1763 / 1768 / 1771 / 1774 v sobotu.

Po ukončení nepeřtržité výluky Brno-Horní Heršpice - Střelice proběhla k 21. 9. 2021 změna, při níž se oběhy vrátily do stavu posobného jako před výlukou. V pracovní dny je oběh stejný jako u popisovaného vozu řady Bdtn756 v TS 010. O víkendech jezdí vůz mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště: 1763 / 1768 / 1771 / 1774 / 1777 VNM // 1764 / 1765 / 1770.

 

Po "vlárské" trati se pohybují dva přípojné vozy zařazené do turnusové skupiny 006, a to na osobních a spěšných vlacích mezi Brnem a Starým Městem u Uherského Hradiště. Jeden vůz jede na pátečně-nedělním obratu Brno - Vlárský průsmyk 1769 / 21990 /// 21991 / 1776.


SÚ Znojmo

Pod SÚ Znojmo je pro oběhy vozů řady Bdtn757 vyhrazena jedna turnusová skupina 096. Oproti minulému GVD se vůz nově objevoval, byť sporadicky, na trati Brno - Břeclav. V červnu a červenci 2021 se však pravidelná nasazení vozů na jednotlivých tratích změnila. Pravidelně se s vozy řady Bdtn757 můžeme setkat na trati:

Turnusová skupina 096 je třídenní a vozy vedené pod SÚ Horní Heršpice vykonávají po všechny tři dny vozbu osobních vlaků (a také nově zavedeného nedělního spěšného vlaku) mezi Znojmem a Břeclaví. V sobotu jezdí dva vozy, v neděli dopoledne pouze jeden, odpoledne dva; po dobu cyklistického léta jezdí v sobotu i neděle dva vozy, v neděli pozdě večer vyjíždí i třetí vůz. Novinkou je způsob návozu a odvozu vozu z Brna. Vůz řady Bdtn757 vyjede v pondělí brzy ráno z Brna do Břeclavi na spěšném vlaku 1789 a do Brna se vrací v neděli pozdě večer na spěšném vlaku 1788.
Od 13. 6. 2021 výkony prořídly, turnusová skupina je pouze dvoudenní, rovněž vlaky 1788 / 1789 přestaly jezdit. Další redukce nastala 2. 7. 2021 v souvislosti s nepřetržitými výlukami ve Střelicích a v úseku Hrušovany u Brna - Modřice. Oběh je pouze jednodenní, vůz jezdí na spěšném vlaku "Expres Pálava-Podyjí" redukovaném pouze na úsek Břeclav - Šatov.

Od 21. 9. 2021 se oběhy vrací opět do třídenní podoby, vozy jsou stále nasazeny na trati Břeclav - Znojmo. Od 1. 10. 2021 se přidává ranní "zub" z Břeclavi do Hodonína, bližší důvod viz text TS 811a u motorových vozů řady 854.


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky