Elektrické lokomotivy ř. 362

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2020-11-22

Popis GVD 2020/2021.

2020-12-23

Odstavené jsou lokomotivy 362.021 od 13. 12. 2020 z důvodu závady na podvozku, 362.023 od 13. 12. 2020 z důvodu více závad a 362.082 od 21. 12. 2020 následkem požáru. Od 19. 12. 2020 je "eso" 362.164 zpět v provozu.

2021-01-10

Zpět do provozu se vrátila "esa" 362.023 od 29. 12. 2020 a 362.021 od 30. 12. 2020. Na vyvazovací obnovu R2 odjela do DPOV Přerov dne 4. 1. 2021 lokomotiva 362.158, a je tak odstavena.

2021-01-24

Vyvazovací obnově se nově podrobují dvě "esa" - 362.021 od 18. 1. 2021 v ČMŽO Přerov (R3) a 362.001 od 20. 1. 2021 v DPOV Přerov (R2), jsou tím pádem odstavena.

2021-02-07

Odstaveny jsou lokomotivy 362.174 od 11. 1. 2021 (více závad) a 362.019 od 25. 1. 2021 (dosazení ETCS v Pars nova v Šumperku).

2021-02-21

V provozu jsou po opravách "esa" 362.174 od 8. 2. 2021 a 362.171 od 9. 2. 2021. Dne 15. 2. 2021 došlo před ŽST Prostějov hl. n. ke střetu lokomotivy 362.166 jedoucí v čele R 910 s automobilem, lokomotiva je odstavena.

2021-03-07

Na lokomotivě 362.119 se v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě od 22. 2. 2021 montují zásuvky UIC a lokomotiva je tak odstavena. Dalším odstaveným "esem" je od 1. 3. 2021 stroj 362.164 nacházející se v ČMŽO Přerov na vyvazovací obnově R3.

2021-03-21

Do ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě odjelo 10. 3. 2021 "eso" 362.174 a je tak odstaveno; bude se zde provádět montáž zásuvek UIC. Dále probíhá montáž ETCS na lokomotivy 362.024 a 362.027. První je odstavena od 11. 3. 2021 v šumperské Pars nova. Druhá lokomotiva 362.027 je odstavena od 16. 3. 2021 a nachází se v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě. Do provozu se vrátila "esa" 362.019 a 362.119, obě od 11. 3. 2021. Do SÚ Maloměřice je od 11. 3. 2021 zapůjčena plzeňská lokomotiva 362.110.

2021-04-04

Od 6. 4. 2021 jsou změněny TS 301 a 302. Po střetu lokomotivy 362.087 s multikárou na přejezdu ve Svitávce, ke kterému došlo za jízdy vlaku Sp 1755 dne 26. 3. 2021, je lokomotiva odstavena. Dalším odstaveným strojem je od 29. 3. 2021 "eso" 362.118, na němž probíhá v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě montáž zásuvek UIC. Naopak do provozu se vrátily lokomotivy 362.166 od 22. 3. 2021 a 362.174 od 30. 3. 2021.

2021-04-18

Zpět v provozu jsou "esa" 362.021 (od 3. 4. 2021), 362.087 (od 6. 4. 2021) a 362.118 (od 16. 4. 2021). Na montáž zásuvek UIC v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě odjela 15. 4. 2021 lokomotiva 362.123, a je tak odstavena.

2021-05-02

Odstavena jsou "esa" 362.173 od 18. 4. 2021 (montáž ETCS v šumperské Pars nova) a 362.124 od 24. 4. 2021 (závada na transformátoru). Provozní jsou lokomotivy 362.082 od 19. 4. 2021 a 362.158 od 26. 4. 2021.

2021-05-16

Od 5. 5. 2021 je "eso" 362.123 provozní. Lokomotiva 362.024 se 1. 5. 2021 vrátila do provozu, ale od 11. 5. 2021 je opět odstavena z důvodu více závad. V ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě se nachází lokomotivy 362.042 (od 4. 5. 2021, montáž zásuvek UIC, ale odstavena již od 18. 4. 2021) a 362.165 (od 10. 5. 2021, úpravy ETCS), lokomotivy jsou odstavené. V obnoveném historickém nátěru vyjelo 10. 5. 2021 do provozu prototypové "eso" 362.001.

2021-06-06

Na montáž ETCS do ŠKODA PARS v Šumperku odjelo 18. 5. 2021 "eso" 362.021 a je tak odstaveno. Lokomotiva 362.019 je od 31. 5. 2021 odstavena z důvodu montáže zásuvek UIC v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě. Stroj 362.174 je od 2. 6. 2021 odstaven z důvodu více závad a zároveň čeká na vyvazovací obnovu R2. Do provozu se vrátila "esa" 362.027 (14. 5. 2021), 362.173 (21. 5. 2021), 362.164 (31. 5. 2021) a 362.042 (1. 6. 2021).

2021-06-20

Lokomotiva 362.110 zapůjčená do Brna se 12. 6. 2021 vrátila zpět do Plzně. Provozní jsou "esa" 362.165 od 8. 6. 2021, 362.021 od 11. 6. 2021 a 362.024 od 16. 6. 2021. Do ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě odjela 9. 6. 2021 lokomotiva 362.070 na montáž ETCS, a je tak odstavena. Odstavené "eso" 362.174 odjelo 9. 6. 2021 do DPOV Přerov na vyvazovací obnovu R2. Stroj 362.164 odjel 15. 6. 2021 do Šumperku, kde dojde v ŠKODA PARS k montáži ETCS.

2021-07-11

Ke dni 13. 6. 2021 došlo ke změnám v TS 301 a 304. Od 29. 6. 2021 platí další změna v TS 304. Lokomotiva 362.001 je od 26. 6. 2021 odstavena z důvodu více závad. Eso 362.019 je od 8. 7. 2021 provozní.

2021-07-25

Montáž zásuvek UIC v ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě je důvodem odstavení lokomotivy 362.161 od 12. 7. 2021. "Eso" 362.070 je po montáži ETCS od 16. 7. 2021 provozní. Místo ní najela 19. 7. 2021 do ČMŽO - Elektronika v Hranicích na Moravě na montáž ETCS lokomotiva 362.080, a je tak odstavena. Do provozu se dále vrátila "esa" 362.001 od 22. 7. 2021 a 362.164 od 24. 7. 2021.

2021-08-21

Ke dni 29. 7. 2021 došlo ke změně v TS 301. Další "eso" - 360.082 - odjelo 9. 8. 2021 na montáž ETCS v ČMŽO - Elektronika do Hranic na Moravě, a je tak odstaveno. U stejné společnosti došlo k výměně lokomotiv na kterých dochází k montáži zásuvek UIC; 11. 8. 2021 odjela do Hranic na Moravě lokomotiva 362.175 (a je tak odstavena), naopak do provozu se 13. 8. 2021 vrátil stroj 362.161. Od 2. 8. 2021 je odstavena lokomotiva 362.168 z důvodu vyvazovací obnovy R1 v DPOV Přerov. Dalším odstaveným strojem je "eso" 362.171 od 12. 8. 2021 z důvodu závady na elektronice. Do SÚ Maloměřice byla z OCÚ Západ - SÚ Plzeň zapůjčena lokomotiva 362.114, na brněnských výkonech se podílela od 17. 7. do 9. 8. 2021.

2021-09-12

Montáž ETCS se posunula zase o kousek dál; stroje 362.080 a 362.082 jsou zpět v provozu (od 23. 8. a 5. 9. 2021), nyní je v ČMZO - Elektronika Hranice na Moravě od 6. 9. 2021 lokomotiva 362.087, která je tak odstavena. Podobná situace je i u montáže zásuvek UIC, která se provádí rovněž v Hranicích na Moravě: lokomotiva 362.170 je od 1. 9. 2021 odstavena, naopak provozní je od 4. 9. 2021 stroj 362.175. Eso" 362.070 je od 29. 8. 2021 odstaveno z důvodu závady na elektronice. Do provozu se vrátily lokomotivy 362.171 (29. 8. 2021) a 362.124 (4. 9. 2021).

2021-09-26

Lokomotiva 362.070 je od 15. 9. 2021 provozní. Proběhla další výměna lokomotiv na kterých se montují zásuvky UIC: 22. 9. 2021 odjelo do ČMZO - Elektronika Hranice na Moravě "eso" 362.167, které je tak odstaveno; naopak po montáži je v provozu od 24. 9. 2021 stroj 362.170.

2021-10-10

Od 15. 9. 2021 je z důvodu více závad odstaveno "eso" 362.080.

2021-10-24

Do provozu se vrátily lokomotivy 362.087 (13. 10. 2021), 362.174 (13. 10. 2021), 362.167 (14. 10. 2021) a 362.080 (22. 10. 2021). "Eso" 362.162 odjelo dne 11. 10. 2021 do ČMZO - Elektronika Hranice na Moravě na montáž ETCS; tamtéž odjela na montáž zásuvek UIC 13. 10. 2021 i lokomotiva 362.163, obě lokomotivy jsou odstaveny.

2021-11-07

Od 22. 10. 2021 je z důvodu závady na převodovce odstavena lokomotiva 362.167. "Eso" 362.163 je od 4. 11. 2021 zpět v provozu.

2021-11-28

Na lokomotivě 362.023 probíhá od 8. 11. 2021 v ČMZO - Elektronika Hranice na Moravě montáž ETCS, lokomotiva je odstavena. Na vyvazovací obnovu R1 do ČMŽO Přerov odjela 15. 11. 2021 lokomotiva 362.163, a je tak rovněž odstavena. Zpět v provozu jsou "esa" 362.167, 362.168 (od 9. 11. 2021) a 362.162 (od 24. 11. 2021).

2021-12-12

Od 11. 12. 2021 je "eso" 362.023 opět provozní.


362 Maximální povolená rychlost 120 km/h lokomotiv řady 363 nebyla pro výkony v osobní dopravě dostačující. V roce 1990 Škoda Plzeň vyrobila jednu lokomotivu s maximální povolenou rychlostí 140 km/h s označením 362.001. Další lokomotivy řady 362 vznikly záměnou podvozků mezi lokomotivami řady 162 a 363. Od roku 2009 se modernizace na řadu 362 prováděla již bez výměn podvozků. Ve všech případech je lokomotivám ponecháno původní inventární číslo.

 

Lokomotiv řady 362 se ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ nachází 36, turnusy jsou vytvořeny pro 27 lokomotiv. Ve srovnání s minulým GVD inventární počet poklesl o 1 lokomotivu, turnusová potřeba se snížila o 3 lokomotivy.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

ES 499.1001

1980/6451*

91 54 7 362.001-0

* na výr. štítku rok 1981

2021-07-22

ES 499.1002

1980/6452*

91 54 7 362.002-8

* na výr. štítku rok 1978

2020-12-13

ES 499.1019

1985/8130

91 54 7 362.019-2

ETCS

2021-07-08

ES 499.1021

1985/8132

91 54 7 362.021-8

ETCS

2021-06-11

ES 499.1023

1985/8134

91 54 7 362.023-4

WTB; ETCS

2021-12-11

ES 499.1024

1985/8135

91 54 7 362.024-2

ETCS

2021-06-16

ES 499.1027

1985/8138

91 54 7 362.027-5

WTB; ETCS

2021-05-14

ES 499.1030

1985/8141

91 54 7 362.030-9

 

2020-12-13

ES 499.1039

1985/8150

91 54 7 362.039-0

 

2020-12-13

ES 499.1042

1985/8153

91 54 7 362.042-4

 

2021-06-01

363.070

91 54 7 362.070-5

WTB; ETCS

2021-09-15

363.080

1987/8291

91 54 7 362.080-4

WTB; ETCS

2021-10-22

363.082

1986/8293

91 54 7 362.082-0

WTB; ETCS

2021-09-09

363.087

1988/8338

91 54 7 362.087-9

WTB; ETCS

2021-10-13

363.118

1988/8369

91 54 7 362.118-2

 

2021-04-16

363.119

1988/8370

91 54 7 362.119-0

 

2021-03-11

363.123

1988/8374

91 54 7 362.123-2

 

2021-05-05

363.124

1988/8375

91 54 7 362.124-0

 

2021-09-04

363.158

1989/8640

91 54 7 362.158-8

 

2021-04-26

363.159

1989/8641

91 54 7 362.159-6

 

2020-12-13

363.160

1989/8642

91 54 7 362.160-4

ETCS

2020-12-13

363.161

1989/8643

91 54 7 362.161-2

 

2021-08-13

363.162

1989/8644*

91 54 7 362.162-0

WTB; ETCS; * na lokomotivě chybný výr. štítek 1989/8647

2021-11-24

363.163

1989/8645

91 54 7 362.163-8

odstavena - vyvazovací obnova R1

2021-11-15

363.164

1989/8646

91 54 7 362.164-6

ETCS

2021-07-24

363.165

1989/8647

91 54 7 362.165-3

WTB; ETCS

2021-06-08

363.166

1989/8648

91 54 7 362.166-1

 

2021-03-22

363.167

1990/8649

91 54 7 362.167-9

 

2021-11-09

363.168

1989/8650

91 54 7 362.168-7

 

2021-11-09

363.169

1989/8651

91 54 7 362.169-5

 

2020-12-13

363.170

1989/8652

91 54 7 362.170-3

 

2021-09-24

363.171

1989/8653

91 54 7 362.171-1

 

2021-08-29

363.172

1989/8654

91 54 7 362.172-9

 

2020-12-13

363.173

1989/8655

91 54 7 362.173-7

ETCS

2021-05-21

363.174

1989/8656

91 54 7 362.174-5

 

2021-10-13

363.175

1989/8657

91 54 7 362.175-2

 

2021-09-04


Lokomotivám řady 362 jsou vyhrazeny turnusové skupiny 301, 302, 303, 304 a 305. Lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB jezdí ve skupině 304, v ostatních TS jezdí "esa" bez komunikační linky WTB.

 

Brněnská "esa" oproti GVD 2019/2020 zpočátku opustila tratě Praha - Ústí nad Labem - Teplice v Čechách, kam se ale od 6. 4. 2021 vrátila. Od 6. 4. 2021 se navíc objeví i na trati Zábřeh na Moravě - Česká Třebová. V platném GVD je můžeme pravidelně spatřit na tratích:

První turnusová skupina 301 je sestavena pro 13 lokomotiv řady 362. Těžiště výkonů představují rychlíky Brno - Havlíčkův Brod - Praha a tři dny "esa" obíhají na osobních vlacích Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Kolín. Kromě těchto výkonů lokomotiva řady 362 jezdí od jednoho večera do druhého večera na rychlících Brno - Olomouc - Šumperk. Každý den se maloměřické "eso" objeví v Bohumíně s vlakem kategorie nighjet, kam se dostane z Brna přes Břeclav na obratu 831 / 456 // 457 / 826. O víkendech se můžeme s lokomotivou řady 362 setkat na trati Havlíčkův Brod - Jihlava město, v sobotu přijede na R 961 do Jihlavy města a následně se vrátí jako Sv 29961 do Jihlavy, aby v neděli najelo na Sv 29960 do Jihlavy města a na R 960 odjelo do Prahy. Od 6. 4. 2021 se vrací maloměřickým "esům" výkon z Prahy do Teplic v Čechách - pozdě večer před pracovním dnem odjede z Prahy do Ústí nad Labem s R 600; ráno odjede se soupravou do Teplic v Čechách jako Sv 29601, odtud na R 601 do Ústí nad Labem a s R 603 pokračuje do Prahy. Další změna TS 301 platná od 13. 6. 2021 se projevila ve změně výkonů z Prahy směrem na Ústí nad Labem a Teplice v Čechách; kvůli výluce v Ústí nad Labem hl. n. jezdilo "eso" pouze v úseku Praha - Ústí nad Labem západ (obrat 600 // 603). Od 29. 7. 2021 je zajiždění do Teplic v Čechách obnoveno v rozsahu jako tomu bylo před ústeckou výlukou.

 

Pět lokomotiv obíhá v turnusové skupině 302, tři dny se vyskytují na spěšných vlacích Brno - Česká Třebová a osobních vlacích Vyškov na Moravě - Letovice - Česká Třebová - Choceň. Dva dny jezdí na rychlících Brno - Olomouc - Šumperk. Od 6. 4. 2021 se "eso" jednou týdně (v neděli) podívá i na trať Česká Třebová - Zábřeh na Moravě na obratu 3777 / 3780.

 

Jedno "eso" jezdí po celý týden v turnusové skupině 303 v čele rychlíků Brno - Šumperk.

 

Osobní vlaky na "ferdinandce" v úseku Břeclav - Přerov v pevném řazení vozidel 362 + Bdmtee281 + Bdmtee275 + Bfhpvee295 vozí lokomotivy vybavené komunikační linkou WTB v již tradiční pětidenní turnusové skupině označené číslem 304. Čtyři "esa" obíhají v 2. až 5. turnusovém dni na trati Břeclav - Přerov, v pracovní dny zajedou na obratu Sv 4221 / Sv 3891 z Přerova do Olomouce na odsátí WC a doplnění vody v řídicím voze.
V 1. turnusovém dni vykonává lokomotiva výkony na mezi Břeclaví, Židlochovicemi a Tišnovem. V pracovní dny odjede ráno na vlaku 830 do Brna a po provozním ošetření vyráží na odpolední obraty BNO 4926 TIV / 4935 ZID / 4938 TIV / 4947 ZID / 4950 BNO a na vlaku 833 odjede do Hodonína. Odpolední obraty kolem Brna jsou o prázdninách odchylné, konkrétně platily od 13. 6. do 28. 6. 2021 (prázdninové omezení bylo zahájeno již 13. 6. 2021). Kvůli nepřetržité prázdninové výluce Hrušovany u Brna - Modřice určené k výstavbě odbočky Rajhrad odpolední obraty od 29. 6. do 31. 8. 2021 nejezdily.
O víkendech začínaly výkony již v 5. turnusovém dni večer, tzn. v pátek a sobotu, kdy "eso" odjelo z Břeclavi do Brna na vlaku 1788. Následoval popůlnoční osobní vlak 4629 do Hodonína a nad ránem vlak 832 zpět do Brna. A večer stejně tak jako v pracovní dny odjelo na vlaku 833 do Hodonína. Od 13. 6. 2021 jsou vlaky 1788 a 4629 zrušené, o víkendech tedy souprava najede ráno na Sp 832 a večer odjede jako Sp 833.

Řídicí vozy jsou zařazeny do TS 901 a ještě dodávám, že řazení "sysla" v soupravě je předepsáno čelem směrem ku Břeclavi (nebo Vídni, chcete-li).

Tornádo, které 24. 6. 2021 zpustošilo trať v úseku Břeclav - Hodonín se zcela zásadně podepsalo na provozu souprav v řazení 362 + Bdmtee275 + Bdmtee281 + Bfhpvee295. Vznikla dvě oddělená vozební ramena Brno - Břeclav a Hodonín - Olomouc. Mezi Břeclaví a Hodonínem byly tyto vlaky zprvu nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, od 1. 7. 2021 motorovými soupravami. Tento stav by měl trvat až do konce současného GVD 2020/2021.

 

Podobně jako v minulém GVD zabezpečují maloměřické lokomotivy řady 362 dispečerské výkony v Olomouci, České Třebové a Praze ve formě tří samostatných dnů v jedné turnusové skupině 305:

- 1. den ... dispečerský výkon Olomouc hl. n.;

- 1a. den ... dispečerský výkon Česká Třebová;

- 1b. den ... dispečerský výkon Praha hl. n.

 

Pod čarou se zmíním o nasazení slovenských lokomotiv řady 362 ZSSK. Jedna lokomotiva této řady vedená pod Oblastnou správou depa Bratislava vykonává v Břeclavi dispečerský výkon.


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky