Elektrické jednotky ř. 660 + vložené vozy ř. 064

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2020-11-22

Popis GVD 2020/2021.

2020-12-23

Elektrická jednotka 660.102 je od 20. 12. 2020 opět provozní. Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.001, 660.101, 660.102 a 660.104.

2021-01-10

Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.101 a 660.104.

2021-01-24

"InterPanter" 660.102 je z důvodu více závad od 3. 1. 2021 odstaven. Do provozu se vrátily elektrické jednotky 660.101 od 19. 1. 2021 a 660.002 od 22. 1. 2021. Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.101 a 660.104.

2021-02-07

Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.104 a 660.110.

2021-02-21

Od 3. 2. 2021 je z důvodu závady na brzdě odstavena elektrická jednotka 660.104. Aktualizován snímek elektrické jednotky 660.104.

2021-03-07

Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.001, 660.003 a 660.109.

2021-03-21

"InterPanter" 660.104 je od 6. 3. 2021 zpět v provozu. Aktualizován snímek elektrické jednotky 660.109.

2021-04-04

Od 6. 4. 2021 jsou změněny TS 603 a 604.

2021-04-18

Aktualizován snímek elektrické jednotky 660.002.

2021-05-02

Aktualizován snímek elektrické jednotky 660.003.

2021-05-16

Ke dni 4. 5. 2021 došlo ke změnám v TS 604. Aktualizován snímek elektrické jednotky 660.102.

2021-06-06

Aktualizován snímek elektrické jednotky 660.002.

2021-07-25

Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.004 a 660.108.

2021-08-21

Aktualizován snímek elektrické jednotky 660.104.

2021-09-12

"InterPanter" 660.104 je od 29. 8. 2021 odstaven z důvodu více závad.

2021-09-26

Od 10. 9. 2021 je odstavena elektrická jednotka 660.106 z důvodu závady na elektronice. "InterPanter" 660.102 se 16. 9. 2021 vrátil do pravidelného provozu.

2021-10-10

Ke dni 1. 10. 2021 došlo ke změnám v turnusových skupinách 601 a 602. Elektrická jednotka 660.106 je od 7. 10. 2021 provozní. Aktualizován snímek elektrické jednotky 660.103.

2021-10-24

Ke dni 8. 10. 2021 došlo ke vzniku turnusové skupiny 603a.

2021-11-07

Aktualizovány snímky elektrických jednotek 660.003, 660.105 a 660.108.

Elektrické jednotky ř. 660.0

 

660.0


Pro dálkovou dopravu České dráhy v roce 2014 objednaly elektrické jednotky řady 660, které obdržely název InterPanter. Jedná se o obdobu dříve dodaných elektrických jednotek řad 640 a 650 s názvem RegioPanter pro regionální dopravu. Elektrické jednotky pro dálkovou dopravu jsou vyráběné ve dvou modifikacích jako jednotky třídílné a pětidílné.

 

Třídílné jednotky jsou jako celek označené řadou 660.0, jednotlivé vozy jsou označeny (za sebou) jako řada 660.0 + 662.0 + 661.0. Výrobce dodal celkem 4 jednotky řady 660.0. První dvě jednotky 660.001 a 660.002 jsou alokovány výhradně na relaci Brno - Břeclav - Olomouc, další dvě jednotky 660.003 a 660.004 jsou nasazeny na relaci Brno - Česká Třebová - Praha, ale mohou též "zaskočit" na relaci Brno - Břeclav - Olomouc.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 4 jednotky, všechny 4 jsou turnusované. Ve srovnání s minulým GVD jsou inventární a turnusované počty elektrických jednotek stejné.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2015/00457

94 54 1 660.001-9

 

2020-12-13

-

2015/00458

94 54 1 662.001-7

 

2020-12-13

-

2015/00459

94 54 1 661.001-8

 

2020-12-13

-

2015/00460

94 54 1 660.002-7

 

2021-01-22

-

2015/00461

94 54 1 662.002-5

 

2021-01-22

-

2015/00462

94 54 1 661.002-6

 

2021-01-22

-

2016/00548

94 54 1 660.003-5

 

2020-12-13

-

2016/00549

94 54 1 662.003-3

 

2020-12-13

-

2016/00550

94 54 1 661.003-4

 

2020-12-13

-

2016/00551

94 54 1 660.004-3

 

2020-12-13

-

2016/00552

94 54 1 662.004-1

 

2020-12-13

-

2016/00553

94 54 1 661.004-2

 

2020-12-13


Elektrické jednotky řady 660.0 jezdí ve dvou turnusových skupinách 602 a 604. Setkat se s nimi můžeme na stejných tratích jako v minulém GVD:

Elektrické jednotky 660.001 a 660.002 jsou vedeny v turnusové skupině 602, což představuje vozební rameno Brno - Břeclav - Hodonín - Olomouc, tedy linku R13. Každá jednotka má svůj vlastní jednodenní oběh. Kromě pátečního R 829 a sobotního R 824 jezdí spojené spolu. Jízdu začínají v pracovní dny v Hodoníně, provedou obraty 828 / 803 / 812 / 811 / 804 / 829 a skončí zase v Hodoníně. Jedna jednotka zůstává v pátek po R 804 v Brně, druhá do Brna dojede v sobotu na R 824. Z Brna vyjíždí do Hodonína obě jednotky v neděli na R 829 uzamčené, spojené s "kmenovou" jednotkou řady 660.1. Podobně jako v minulém GVD se obrat 811 / 804 vedený jednotkou řady 660.1 v neděli od února do května a od října do prosince posiluje jednotkou 660.0.
Tornádo, které 24. 6. 2021 zpustošilo trať v úseku Břeclav - Hodonín se zcela zásadně podepsalo na provozu elektrických jednotek řady 660.0 a 660.1. Vznikla dvě oddělená vozební ramena Brno - Břeclav a Hodonín - Olomouc. Mezi Břeclaví a Hodonínem byly vlaky linky R13 zprvu nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Od 7. 7. 2021 se provoz linky R13 nastavil tak, že se preferuje spojení Brno - Hodonín ("InterPanter" Brno - Břeclav a motorová souprava za osobní vlak linky R9 Břeclav - Hodonín) a Hodonín - Olomouc (náhradní autobusová doprava Břeclav - Hodonín a "InterPanter" Hodonín - Olomouc). Od 1. 10. 2021 je vozební rameno základní dvouhodinové sítě opět propojeno dohromady, přičemž "InterPanteři" jsou v úseku s poškozeným trakčním vedením Břeclav - Hodonín přetaženi "brejlovcem s kozama". Oběhy byly zároveň upraveny kvůli ukončení doplňkové hodinové sítě v Břeclavi, pořešení vlaků vedených ráno a večer, a také bylo zrušeno plánované posilování od října do prosince popsané výše.

 

 

Další dva "InterPanteři" 660.003 a 660.004 se zapojují - každý v samostatném jednodenním oběhu - do provozu jako posilové jednotky v turnusové skupině 604 na rameni Brno - Česká Třebová - Praha. První elektrická jednotka obíhá v pracovní dny mezi Pardubicemi a Prahou na obratu 874 / 873. V pátek jede jednotka na vlaku 873 až do Brna, kde je odstavena do neděle, kdy provede posilu na vlaku 864 do Prahy a najede do Pardubic na vlaku 877. Podobně jako v minulém GVD zajišťuje vedení osobních vlaků v úseku Pardubice - Kolín: 5030 v pondělí, 5042 v pondělí až čtvrtek a 5033 v pracovní dny. Od 6. 4. 2021 v souvislosti s výlukou Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí se oběhy mezi Pardubicemi a Prahou změnily v pracovní dny následovně: PCE 5053 CST / 5076 CHN / 874 PHA / 873 PCE, avšak s tím, že v úterý jede na R 873 jen do Kolína a do Pardubic pokračuje jako Sv 29973. Další změna u těchto obratů nastala 4. 5. 2021: (1)–(4) PCE 5059 CHN, (+) PHA 877 CHN / 5050 PCE / 5055 CHN / 874 PHA a odpoledne beze změny na R 873.


Druhý "InterPanter" je v pracovní dny odstaven v Brně, v pátek odjede do Prahy na posile vlaku 864 a v neděli se vrátí do Brna na vlaku 873.


 

Elektrické jednotky ř. 660.1

660.1

 

Pro dálkovou dopravu České dráhy v roce 2014 objednaly elektrické jednotky řady 660, které obdržely název InterPanter. Jedná se o obdobu dříve dodaných elektrických jednotek řad 640 a 650 s názvem RegioPanter pro regionální dopravu. Elektrické jednotky pro dálkovou dopravu jsou vyráběné ve dvou modifikacích jako jednotky třídílné a pětidílné.

 

Pětidílné jednotky jsou jako celek označené řadou 660.1, jednotlivé vozy jsou označeny (za sebou) jako řada 660.1 + 662.1 + 064.1 + 662.2 + 661.1. Výrobce dodal celkem 10 jednotek řady 660.1. První čtyři jednotky 660.101 až 660.104 jsou alokovány výhradně na relaci Brno - Břeclav - Olomouc, navazující šestice "InterPanterů" 660.105 až 660.110 obíhá na relaci Brno - Česká Třebová - Praha, ale může též "zaskočit" na relaci Brno - Břeclav - Olomouc.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 10 jednotek, turnusy jsou vytvořeny pro 8 (do 7. 10. 2021 bylo turnusováno 7 jednotek) z nich. Ve srovnání s minulým GVD je inventární počet elektrických jednotek stejný, turnusovaný počet poklesl o jednu elektrickou jednotku, od 8. 10. 2021 je stejný jako v minulém GVD.

SÚ Maloměřice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2015/00452

94 54 1 660.101-7

 

2021-01-19

-

2015/00453

94 54 1 662.101-5

 

2021-01-19

-

2015/00454

94 54 1 064.101-9

 

2021-01-19

-

2015/00455

94 54 1 662.201-3

 

2021-01-19

-

2015/00456

94 54 1 661.101-6

 

2021-01-19

-

2015/00502

94 54 1 660.102-5

 

2021-09-16

-

2015/00499

94 54 1 662.102-3

 

2021-09-16

-

2015/00501

94 54 1 064.102-7

 

2021-09-16

-

2015/00500

94 54 1 662.202-1

 

2021-09-16

-

2015/00503

94 54 1 661.102-4

 

2021-09-16

-

2015/00504

94 54 1 660.103-3

 

2020-12-13

-

2015/00505

94 54 1 662.103-1

 

2020-12-13

-

2015/00506

94 54 1 064.103-5

 

2020-12-13

-

2015/00507

94 54 1 662.203-9

 

2020-12-13

-

2015/00508

94 54 1 661.103-2

 

2020-12-13

-

2015/00509

94 54 1 660.104-0

odstavena - více závad

2021-08-29

-

2015/00510

94 54 1 662.104-7

odstavena - více závad

2021-08-29

-

2015/00511

94 54 1 064.104-3

odstavena - více závad

2021-08-29

-

2015/00512

94 54 1 662.204-9

odstavena - více závad

2021-08-29

-

2015/00513

94 54 1 661.104-1

odstavena - více závad

2021-08-29

-

2015/00514

94 54 1 660.105-8

 

2020-12-13

-

2015/00515

94 54 1 662.105-6

 

2020-12-13

-

2015/00516

94 54 1 064.105-0

 

2020-12-13

-

2015/00517

94 54 1 662.205-4

 

2020-12-13

-

2015/00518

94 54 1 661.105-7

 

2020-12-13

-

2016/00519

94 54 1 660.106-6

 

2021-10-07

-

2016/00520

94 54 1 662.106-4

 

2021-10-07

-

2016/00521

94 54 1 064.106-8

 

2021-10-07

-

2016/00522

94 54 1 662.206-2

 

2021-10-07

-

2016/00523

94 54 1 661.106-5

 

2021-10-07

-

2016/00528

94 54 1 660.107-4

 

2020-12-13

-

2016/00529

94 54 1 662.107-2

 

2020-12-13

-

2016/00530

94 54 1 064.107-6

 

2020-12-13

-

2016/00531

94 54 1 662.207-0

 

2020-12-13

-

2016/00532

94 54 1 661.107-3

 

2020-12-13

-

2016/00533

94 54 1 660.108-2

 

2020-12-13

-

2016/00534

94 54 1 662.108-0

 

2020-12-13

-

2016/00535

94 54 1 064.108-4

 

2020-12-13

-

2016/00536

94 54 1 662.208-8

 

2020-12-13

-

2016/00537

94 54 1 661.108-1

 

2020-12-13

-

2016/00538

94 54 1 660.109-0

 

2020-12-13

-

2016/00539

94 54 1 662.109-8

 

2020-12-13

-

2016/00540

94 54 1 064.109-2

 

2020-12-13

-

2016/00541

94 54 1 662.209-6

 

2020-12-13

-

2016/00542

94 54 1 661.109-9

 

2020-12-13

-

2016/00543

94 54 1 660.110-8

 

2020-12-13

-

2016/00544

94 54 1 662.110-6

 

2020-12-13

-

2016/00545

94 54 1 064.110-0

 

2020-12-13

-

2016/00546

94 54 1 662.210-4

 

2020-12-13

-

2016/00547

94 54 1 661.110-7

 

2020-12-13


Elektrické jednotky řady 660.1 jezdí v turnusových skupinách 601, 603 a od 8. 10. 2021 i v TS 603a. Ve srovnání s minulým GVD je rozsah tratí s jejich pravidelným nasazení stejný:

Turnusová skupina 601 je třídenní a jednotky 660.101 až 660.104 v ní obíhají na rychlících a spěšných vlacích mezi Brnem a Olomoucí přes Břeclav a Přerov. Jednotky jsou vedeny samostatně, pouze na sobotním R 824 a na nedělním obratu 811 / 804 (nedělní obrat v době dojíždění vysokoškoláků, tzn. únor až květen a říjen až prosinec) je jednotka řady 660.1 spojena s jednotkou řady 660.0. V neděli večer jedou na R 829 tři "InterPanteři" v řazení 660.1 + 660.0 + 660.0, přičemž třívozové jednotky jsou uzamčeny.
Tornádo, které 24. 6. 2021 zpustošilo trať v úseku Břeclav - Hodonín se zcela zásadně podepsalo na provozu elektrických jednotek řady 660.0 a 660.1. Vznikla dvě oddělená vozební ramena Brno - Břeclav a Hodonín - Olomouc. Mezi Břeclaví a Hodonínem byly vlaky linky R13 zprvu nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Od 7. 7. 2021 se provoz linky R13 nastavil tak, že se preferuje spojení Brno - Hodonín ("InterPanter" Brno - Břeclav a motorová souprava za osobní vlak linky R9 Břeclav - Hodonín) a Hodonín - Olomouc (náhradní autobusová doprava Břeclav - Hodonín a "InterPanter" Hodonín - Olomouc). Od 1. 10. 2021 je vozební rameno základní dvouhodinové sítě opět propojeno dohromady, přičemž "InterPanteři" jsou v úseku s poškozeným trakčním vedením Břeclav - Hodonín přetaženi "brejlovcem s kozama". Oběhy byly zároveň upraveny kvůli ukončení doplňkové hodinové sítě v Břeclavi, pořešení vlaků vedených ráno a večer, a také bylo zrušeno plánované posilování od října do prosince popsané výše.

 

 

Čtyři "InterPanteři" z intervalu 660.105 až 660.110 obíhají s vlaky na rameni Brno - Česká Třebová - Praha v turnusové skupině 603. Oproti minulému GVD je turnusová skupina o jeden den kratší, vozby vlaků 872 / 869 / 862 / 879 byla převedena do soupravy s vozy klasické stavby. Jednotky jezdí samostatně, vybrané vlaky jsou posíleny o elektrickou jednotku řady 660.0. Podobně jako v minulém GVD se obrat v Praze mezi vlaky 876 a 865 využije v pracovní dny na vozbu osobních vlaků Praha hl. n. - Praha-Radotín: PHA SM Sv 876 PHA RA / 9915 PHA HN / 9912 PHA RA / 9923 PHA HN. Tento obrat však platil jen do 5. 4. 2021.

 

Ke dni 8. 10. 2021 byla zřízena jednodenní posilová turnusová skupina 603a. "InterPanter" vyráží pouze dva dny v týdnu - v pátek a neděli - jako posilový na obratu BNO 866 PHA / 875 BNO.


Provoz v GVD: 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky