Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2020-11-22

Popis GVD 2020/2021.

2021-01-10

Dne 30. 12. 2020 došlo k vystřídání motorového vozu deponovaného v Telči - vůz 810.537 odjel do Havlíčkova Brodu a místo něj do Telče najel vůz 810.640.

2021-02-07

Motorový vůz 810.123 je od 21. 1. 2021 odstaven z důvodu závady na chlazení; doplňuji že vůz byl v pravidelném provozu nasazen naposledy 24. 10. 2020. Z Telče odjel 27. 1. 2021 do Havlíčkova Brodu motorový vůz 810.640. Opačným směrem sem v tentýž den najel motorový vůz 810.537, ale 29. 1. 2021 odjel do Havlíčkova Brodu také.

2021-02-21

V Telči se od 7. 2. 2021 nachází motorový vůz 810.537.

2021-03-07

Od 8. 2. 2021 je havlíčkobrodský motorový vůz 810.640 je ve stavu OCÚ Střed - SÚ Děčín, inventární počet "osmsetdesítek" v SÚ Havlíčkův Brod se snížil ze 7 na 6. Motorový vůz 810.537 odjel 23. 2. 2021 z Telče do Havlíčkova Brodu.

2021-04-04

Od 6. 4. 2021 je změněna TS 844. Motorový vůz 810.667 je od 26. 3. 2021 odstaven z důvodu závady na spalovacím motoru.

2021-05-16

Odstavené motorové vozy 810.174 a 810.667 jsou navrženy na zrušení.

2021-09-12

Motorové vozy 810.174 a 810.667 navržené na zrušení (a patrně ještě před přepravou zrušeny) byly 30./31. 8. 2021 přepraveny z Havlíčkova Brodu přes Kolín do České Třebové (vlaky Sv 11968 a Sv 11787), ve stavu OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová jsou od 17. 9. 2021. Do provozu se 10. 9. 2021 vrátil motorový vůz 810.123.

2021-10-24

Dne 19. 10. 2021 se uskutečnil převoz odstaveného (a asi mezitím zrušeného) motorového vozu 810.455 do České Třebové, jednalo se o vlak Pn 53450. Motorový je ve stavu OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová od 21. 10. 2021. Veselský motorový vůz 810.486 odjel 22. 10. 2021 do SÚ Maloměřice na výpomoc při sníženém stavu provozních "Regionov".

2021-11-07

Mezi Budišovem u Třebíče a Rudíkovem došlo 19. 10. 2021 ke střetu motorového vozu 810.674 jedoucího jako Os 24922 a automobilem, vůz je odstaven. Veselský motorový vůz 810.486 se po krátkém působení na trati Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice vrátil 29. 10. 2021 do Veselí nad Moravou. Místo něj vypomáhá v SÚ Maloměřice zvládat vozbu na trati Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice veselský motorový vůz 810.433, který do Brna najel 28. 10. 2021. Dne 5. 11. 2021 dojely z Hradce Králové přes Chlumec nad Cidlinou a Kolín do Brna-Maloměřic jako vlak Sv 52709 motorové vozy 810.595 a 810.622, jež sem jsou zapůjčeny na výpomoc za snížený počet provozních motorových jednotek řady 814.2.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994–1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byla ponechána původní pořadová čísla.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 4 motorové vozy řady 809, z nichž 2 jsou zapojeny do turnusu. Inventární a zaturnusovaný počet motorových vozů je stejný jako v předešlém GVD.

SÚ Veselí nad Moravou

SÚ Veselí nad Moravou disponuje 4 motorovými vozy řady 809, turnusované jsou 2 motorové vozy.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2020-12-13

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2020-12-13

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

HEVLÍNKA; později 810.232

2020-12-13

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

VERUNKA; později 810.239

2020-12-13


Motorové vozy jsou zařazeny do jediné turnusové skupiny 883. Ve srovnáním s minulým GVD vlivem elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna došlo k úbytku tratí, na nichž motorové vozy pravidelně jezdí, a sice Břeclav - Vranovice a Šakvice - Hustopeče u Brna. Naopak v letní sezóně se jednou za týden objeví na trati Břeclav - Mikulov na Moravě. S motorovými vozy řady 809 pravidelně můžeme setkat na tratích:

Turnusová skupina 883 je dvoudenní. Jeden motorový vůz je ve Veselí nad Moravou a druhý v Břeclavi. Ten co je ve Veselí nad Moravou, vykonává v pracovní dny kromě prázdnin ranní obrat z Veselí nad Moravou do Strážnice 2734 / 2737, o víkendech je odstaven. "Osmsetdevítka" nacházející se v Břeclavi zajišťuje po celý den vozbu osobních vlaků Břeclav - Kúty, v sobotu večer v letní sezóně zajede z Břeclavi do Mikulova na Moravě na obratu 4554 / 4555 (tento výkon zajišťoval v předešlém GVD motorový vůz řady 842).

 

Výměna motorových vozů se provádí 2× týdně, a sice v pondělí a pátek, postup je vždy stejný. "Veselský" motorový vůz po ranním výkonu 2734 / 2737 odjede jako postrk vlaku 2736 do Hodonína, odkud pokračuje v 09:02 h jako Sv 4292 do Břeclavi a počínaje vlakem 4279 se zapojuje do oběhů na trati Břeclav - Kúty. "Břeclavský" motorový vůz po vlaku 4274 odjede z Břeclavi v 10:11 jako Sv 4293 do Hodonína a na postrku vlaku 2739 pokračuje do Veselí nad Moravou.


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1, nyní nese označení CZ SŽDC 60 54 89-29 017-7.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z 28 motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. V roce 1997 byly dva motorové vozy upraveny na řadu 811 a v roce 2001 jeden motorový vůz prošel modernizací na řadu 812. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2. V letech 2020–2021 došlo k další modernizaci 14 motorových vozů řady 810 s přeznačením na řadu 811.

 

"Osmsetdesítky" jsou ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ zastoupeny v počtu 15 vozů (do 7. 2. 2021 to bylo 19 vozů, do 16. 9. 2021 se jednalo o 18 vozů, do 20. 10. 2021 zde bylo 16 vozů), turnusovaných je 7 z nich. Ve srovnání s minulým GVD byl na počátku nového GVD inventární počet vozidel stejný, počet zaturnusovaných motorových vozů se snížil o jeden vůz. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny v SÚ Havlíčkův Brod a SÚ Veselí nad Moravou.


SÚ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě inventární stav činí 4 motorové vozy (do 7. 2. 2021 bylo ve stavu 7 motorových vozů, do 16. 9. 2021 se jednalo o 6 motorových vozů). Turnusovaný je 1 vůz. Oproti minulému GVD byl na počátku nového GVD inventární počet stejný, zaturnusovaný počet poklesl o jeden motorový vůz.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

 

2021-09-10

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

 

2020-12-13

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

 

2021-02-23

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

odstaven - po násilném poškození (střet s automobilem)

2021-10-19


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí v jediné turnusové skupině 844. Oproti minulému GVD nejsou turnusovány v úseku Havlíčkův Brod - Humpolec. Pravidelně se v motorovými vozy řady 810 můžeme setkat na tratích:

Jediný havlíčkobrodský motorový vůz je zařazen do turnusové skupiny 844. V pondělí vyrazí z Havlíčkova Brodu na trať Křižanov - Studenec, odkud se zpět vrátí v pátek. Změna platná od 6. 4. 2021 je vyznačena modře:


810.212

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): HBR 03:11 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 KZN ZNS / 24945 VEM Z / 14:12 24988 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24913 VEM Z / 17:19 24998 VEM

 

(2)–(4): VEM 04:11 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 KZN ZNS / 24945 VEM Z / 14:12 24988 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24913 VEM Z / 17:19 24998 VEM


(5): VEM 04:14 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 KZN ZNS / 24945 VEM Z / 14:12 24988 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24913 VEM Z / 17:19 24998 HBR

odstaven HBR

odstaven HBR

SÚ Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 11 vozů (do 20. 10. 2021 zde bylo 12 motorových vozů), turnusy jsou sestaveny pro 6 z nich. Inventární a zaturnusovaný počet motorových vozů je stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

 

2020-12-13

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

 

2020-12-13

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

 

2020-12-13

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

 

2020-12-13

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

deponie SÚ Maloměřice

2021-10-28

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

 

2020-12-13

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

 

2021-10-29

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

ANDĚLÍN

2020-12-13

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2020-12-13

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2020-12-13

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2020-12-13


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 882 a 884. Veselské "osmsetdesítky" ve srovnání s minulým GVD jezdí na stejných vozebních ramenech. Můžeme se s nimi pravidelně setkat na následujících tratích:

Turnusová skupina 882 je pětidenní. V pracovní dny jezdí v 1. turnusovém dni motorový vůz mezi Veselí nad Moravou a Kyjovem, a to až do dopoledne 2. turnusového dne. Následně přejíždí na vlaku 2736 do Hodonína a zde obíhá tři dny, načež se v posledním 5. turnusovém dni odpoledne vrací na vlaku 2739 do Veselí nad Moravou a kromě prázdnin udělá jeden "zub" do Strážnice a jeden do Kyjova. O víkendech jsou v provozu dva motorové vozy na trati Hodonín - Zaječí. V neděli odpoledne a večer jezdí ještě třetí vůz, a to mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem.

 

Jednodenní turnusová skupina 884 tradičně pokrývá vozbu na "bzenecké kači", kterou vykonává motorový vůz řady 810 upravený na doprovod vlaku 0/0-S. Na noc se "osmsetdesítka" vrací vždy do Veselí nad Moravou.


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0174

1977/79553

95 54 5 810.174-3

odstaven - navržen na zrušení, zrušen (kdy?)

2021-09-17

M 152.0455

1981/84109

95 54 5 810.455-6

odstaven - po násilném poškození (střet s automobilem), zrušen (kdy?)

2010-10-21

M 152.0640

1984/87840

95 54 5 810.640-3

 

2021-02-08

M 152.0667

1984/87867

95 54 5 810.667-6

odstaven - navržen na zrušení, zrušen (kdy?)

2021-09-17


810174

V Havlíčkově Brodě byl 26. 8. 2018 zachycen motorový vůz 810.174, odkud vyrazil večer na konci Os 5915 do Žďáru nad Sázavou. Autor snímku František Bartoš.

810455

Mezi ŽST Hradčovice a zastávkou Havřice projíždí dne 11. 9. 2019 vlak Os 4337 řazený z motorového vozu 810.455. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810640

Motorový vůz 810.640 v Havlíčkově Brodě dne 15. 6. 2019 mezi pátečním Os 24914 a sobotním Os 5932. Autor snímku David Prause.

810667

Mezi zastávkami Stvořidla a Vilémovice projíždí dne 31. 8. 2019 vlak Os 9208 vedený motorovým vozem 810.667. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky