Motorové vozy ř. 809 a 810

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2020-11-22

Popis GVD 2020/2021.

2021-01-10

Dne 30. 12. 2020 došlo k vystřídání motorového vozu deponovaného v Telči - vůz 810.537 odjel do Havlíčkova Brodu a místo něj do Telče najel vůz 810.640.

2021-02-07

Motorový vůz 810.123 je od 21. 1. 2021 odstaven z důvodu závady na chlazení; doplňuji že vůz byl v pravidelném provozu nasazen naposledy 24. 10. 2020. Z Telče odjel 27. 1. 2021 do Havlíčkova Brodu motorový vůz 810.640. Opačným směrem sem v tentýž den najel motorový vůz 810.537, ale 29. 1. 2021 odjel do Havlíčkova Brodu také.

2021-02-21

V Telči se od 7. 2. 2021 nachází motorový vůz 810.537.

2021-03-07

Od 7. 2. 2021 je havlíčkobrodský motorový vůz 810.640 je ve stavu OCÚ Střed - SÚ Děčín, inventární počet "osmsetdesítek" v SÚ Havlíčkův Brod se snížil ze 7 na 6. Motorový vůz 810.537 odjel 23. 2. 2021 z Telče do Havlíčkova Brodu.

2021-04-04

Od 6. 4. 2021 je změněna TS 844. Motorový vůz 810.667 je od 26. 3. 2021 odstaven z důvodu závady na spalovacím motoru.

2021-05-16

Odstavené motorové vozy 810.174 a 810.667 jsou navrženy na zrušení.

2021-07-25

Aktualizován snímek motorového vozu 809.179.

2021-08-21

Aktualizován snímek motorového vozu 810.486.

2021-09-12

Motorové vozy 810.174 a 810.667 navržené na zrušení byly 30./31. 8. 2021 přepraveny z Havlíčkova Brodu přes Kolín do České Třebové (vlaky Sv 11968 a Sv 11787), usuzuji že jsou možná již ve stavu SÚ Česká Třebová. Do provozu se 10. 9. 2021 vrátil motorový vůz 810.123.

2021-10-24

Dne 19. 10. 2021 se uskutečnil převoz odstaveného (a asi mezitím zrušeného) motorového vozu 810.455 do České Třebové, jednalo se o vlak Pn 53450. Je pravděpodobné že motorový vůz již není ve stavu OCÚ Východ, datum předání do OCÚ Střed - SÚ Česká Třebová doplním. Veselský motorový vůz 810.486 odjel 22. 10. 2021 do SÚ Maloměřice na výpomoc při sníženém stavu provozních "Regionov". Aktualizovány snímky motorových vozů 810.469, 810.627 a 810.628.

2021-11-07

Mezi Budišovem u Třebíče a Rudíkovem došlo 19. 10. 2021 ke střetu motorového vozu 810.674 jedoucího jako Os 24922 a automobilem, vůz je odstaven. Veselský motorový vůz 810.486 se po krátkém působení na trati Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice vrátil 29. 10. 2021 do Veselí nad Moravou. Dne 5. 11. 2021 dojely z Hradce Králové přes Chlumec nad Cidlinou a Kolín do Brna-Maloměřic jako vlak Sv 52709 motorové vozy 810.595 a 810.622, jež sem jsou zapůjčeny na výpomoc za snížený počet provozních motorových jednotek řady 814.2.

Motorové vozy ř. 809

809 Motorové vozy řady 809 vznikly úpravou z řady 810. Důvodem bylo přizpůsobení motorového vozu doprovodu vlaku v síle 0/0-S (tzn. 0 vlakvedoucích / 0 průvodčích - doprovod jen strojvedoucím). Úpravy proběhly v letech 1994–1996 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Příčka stanoviště strojvedoucího je upravena, dveře jsou opatřeny výdejním okénkem. Ve voze se nachází informační zařízení pro komunikaci mezi cestujícími a strojvedoucím (vyhlašování zastávek, zajištění zastavení na znamení), kontrola bdělosti strojvedoucího KBS-E a později přibyly i automaty na jízdenky a označovače jízdenek. Vozům byla ponechána původní pořadová čísla.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 4 motorové vozy řady 809, z nichž 2 jsou zapojeny do turnusu. Inventární a zaturnusovaný počet motorových vozů je stejný jako v předešlém GVD.

SÚ Veselí nad Moravou

SÚ Veselí nad Moravou disponuje 4 motorovými vozy řady 809, turnusované jsou 2 motorové vozy.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0057

1976/77741

95 54 5 809.057-3

později 810.057

2020-12-13

M 152.0179

1977/79558

95 54 5 809.179-5

později 810.179

2020-12-13

M 152.0232

1977/79611

95 54 5 809.232-2

HEVLÍNKA; později 810.232

2020-12-13

M 152.0239

1977/79618

95 54 5 809.239-7

VERUNKA; později 810.239

2020-12-13


Motorové vozy jsou zařazeny do jediné turnusové skupiny 883. Ve srovnáním s minulým GVD vlivem elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna došlo k úbytku tratí, na nichž motorové vozy pravidelně jezdí, a sice Břeclav - Vranovice a Šakvice - Hustopeče u Brna. Naopak v letní sezóně se jednou za týden objeví na trati Břeclav - Mikulov na Moravě. S motorovými vozy řady 809 pravidelně můžeme setkat na tratích:

Turnusová skupina 883 je dvoudenní. Jeden motorový vůz je ve Veselí nad Moravou a druhý v Břeclavi. Ten co je ve Veselí nad Moravou, vykonává v pracovní dny kromě prázdnin ranní obrat z Veselí nad Moravou do Strážnice 2734 / 2737, o víkendech je odstaven. "Osmsetdevítka" nacházející se v Břeclavi zajišťuje po celý den vozbu osobních vlaků Břeclav - Kúty, v sobotu večer v letní sezóně zajede z Břeclavi do Mikulova na Moravě na obratu 4554 / 4555 (tento výkon zajišťoval v předešlém GVD motorový vůz řady 842).

 

Výměna motorových vozů se provádí 2× týdně, a sice v pondělí a pátek, postup je vždy stejný. "Veselský" motorový vůz po ranním výkonu 2734 / 2737 odjede jako postrk vlaku 2736 do Hodonína, odkud pokračuje v 09:02 h jako Sv 4292 do Břeclavi a počínaje vlakem 4279 se zapojuje do oběhů na trati Břeclav - Kúty. "Břeclavský" motorový vůz po vlaku 4274 odjede z Břeclavi v 10:11 jako Sv 4293 do Hodonína a na postrku vlaku 2739 pokračuje do Veselí nad Moravou.


809057

Mezi zastávkou Brumovice a ŽST Kobylí na Moravě byl 14. 11. 2019 zachycen Os 14512 v podobě motorového vozu 809.057. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

809179

Dne 18. 11. 2020 se v Hustopečích u Brna připravuje k odjezdu vlak Os 14618 řazený z motorového vozu 809.179. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

809232

Motorový vůz 809.232 jedoucí jako Os 14512 byl dne 27. 8. 2019 zachycen mezi Velkými Pavlovicemi zastávkou a ŽST Velké Pavlovice. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

809239

V ŽST Mutěnice se při křižování vlaků Os 14518 a Os 14519 potkaly motorové vozy 809.239 a 809.232. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


 

Motorové vozy ř. 810

810 Vagónka Studénka vyrobila v roce 1973 dva prototypy dvounápravových motorových vozů označených M 151.0001 a M 151.0002. Sériová výroba započala v roce 1975 vozem M 152.0003 a skončila v roce 1984, posledním vozem se stal M 152.0678. V roce 1982 byly vyrobeny dva motorové vozy určené na široký rozchod 1520 mm - M 152.5001 a M 152.5002.

 

Motorový vůz M 151.0001 byl v roce 1974 přeznačen na M 152.0001, avšak v roce 1978 se z něj stal fotogrammetrický vůz FST-2, později označený jako 892.602. V 90. letech byl údajně přeznačen na 810.701. Po vyrobení speciální měřicí drezíny MD-1 se z něj stal doprovodný vůz MD-1-1, nyní nese označení CZ SŽDC 60 54 89-29 017-7.

Druhý prototyp už přijel k ČSD z výroby v roce 1973 pod označením M 152.0002, v roce 1988 přešel - tak jako všechny ostatní motorové vozy řady M 152.0 - na označení řadou 810, konkrétně 810.002.

 

Z 28 motorových vozů řady 810 se v průběhu 90. let stala řada 809. V roce 1997 byly dva motorové vozy upraveny na řadu 811 a v roce 2001 jeden motorový vůz prošel modernizací na řadu 812. Další značná část motorových vozů řady 810 prošla přestavbou na motorové vozy v jednotkách řady 814.0 a 814.2. V letech 2020–2021 došlo k další modernizaci 14 motorových vozů řady 810 s přeznačením na řadu 811.

 

"Osmsetdesítky" jsou ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ zastoupeny v počtu 18 vozů (do 6. 2. 2021 to bylo 17 vozů), turnusovaných je 7 z nich. Ve srovnání s minulým GVD byl na počátku nového GVD inventární počet vozidel stejný, počet zaturnusovaných motorových vozů se snížil o jednoho. Motorové vozy řady 810 jsou vedeny v SÚ Havlíčkův Brod a SÚ Veselí nad Moravou.


SÚ Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě inventární stav činí 6 motorových vozů (do 6. 2. 2021 bylo ve stavu 7 motorových vozů). Turnusovaný je 1 vůz. Oproti minulému GVD byl na počátku nového GVD inventární počet stejný, zaturnusovaný počet poklesl o jeden motorový vůz.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0123

1976/78633

95 54 5 810.123-0

 

2021-09-10

M 152.0174

1977/79553

95 54 5 810.174-3

odstaven - navržen na zrušení; deponie SÚ Česká Třebová

2021-08-31

M 152.0212

1977/79591

95 54 5 810.212-1

 

2020-12-13

M 152.0537

1982/85770

95 54 5 810.537-1

 

2021-02-23

M 152.0667

1984/87867

95 54 5 810.667-6

odstaven - navržen na zrušení; deponie SÚ Česká Třebová

2021-08-31

M 152.0674

1984/87874

95 54 5 810.674-2

odstaven - po násilném poškození (střet s automobilem)

2021-10-19


Havlíčkobrodské "osmsetdesítky" jezdí v jediné turnusové skupině 844. Oproti minulému GVD nejsou turnusovány v úseku Havlíčkův Brod - Humpolec. Pravidelně se v motorovými vozy řady 810 můžeme setkat na tratích:

Jediný havlíčkobrodský motorový vůz je zařazen do turnusové skupiny 844. V pondělí vyrazí z Havlíčkova Brodu na trať Křižanov - Studenec, odkud se zpět vrátí v pátek. Změna platná od 6. 4. 2021 je vyznačena modře:


810.212

Den

Pracovní dny

Sobota

Neděle

1.

(1): HBR 03:11 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 KZN ZNS / 24945 VEM Z / 14:12 24988 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24913 VEM Z / 17:19 24998 VEM

 

(2)–(4): VEM 04:11 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 KZN ZNS / 24945 VEM Z / 14:12 24988 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24913 VEM Z / 17:19 24998 VEM


(5): VEM 04:14 24999 BUT / 24920 VEM / 24921 STU / 24922 VEM / 24946 KZN ZNS / 24945 VEM Z / 14:12 24988 VEM / 24923 STU / 24910 KZN / 24913 VEM Z / 17:19 24998 HBR

odstaven HBR

odstaven HBR

SÚ Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se nachází 12 vozů, turnusy jsou sestaveny pro 6 z nich. Inventární a zaturnusovaný počet motorových vozů je stejný jako v minulém GVD.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0157

1976/78667

95 54 5 810.157-8

 

2020-12-13

M 152.0223

1977/79602

95 54 5 810.223-8

 

2020-12-13

M 152.0290

1978/80529

95 54 5 810.290-7

 

2020-12-13

M 152.0408

1981/84062

95 54 5 810.408-5

 

2020-12-13

M 152.0433

1981/84087

95 54 5 810.433-3

 

2020-12-13

M 152.0455

1981/84109

95 54 5 810.455-6

odstaven - po násilném poškození (střet s automobilem); deponie SÚ Česká Třebová

2010-10-19

M 152.0469

1981/84123

95 54 5 810.469-7

 

2020-12-13

M 152.0486

1982/85719

95 54 5 810.486-1

 

2021-10-29

M 152.0627

1984/87827

95 54 5 810.627-0

ANDĚLÍN

2020-12-13

M 152.0628

1984/87828

95 54 5 810.628-8

 

2020-12-13

M 152.0651

1984/87851

95 54 5 810.651-5

 

2020-12-13

M 152.0663

1984/87863

95 54 5 810.663-5

KAČENKA

2020-12-13


Motorové vozy jsou zařazeny do turnusových skupin 882 a 884. Veselské "osmsetdesítky" ve srovnání s minulým GVD jezdí na stejných vozebních ramenech. Můžeme se s nimi pravidelně setkat na následujících tratích:

Turnusová skupina 882 je pětidenní. V pracovní dny jezdí v 1. turnusovém dni motorový vůz mezi Veselí nad Moravou a Kyjovem, a to až do dopoledne 2. turnusového dne. Následně přejíždí na vlaku 2736 do Hodonína a zde obíhá tři dny, načež se v posledním 5. turnusovém dni odpoledne vrací na vlaku 2739 do Veselí nad Moravou a kromě prázdnin udělá jeden "zub" do Strážnice a jeden do Kyjova. O víkendech jsou v provozu dva motorové vozy na trati Hodonín - Zaječí. V neděli odpoledne a večer jezdí ještě třetí vůz, a to mezi Veselím nad Moravou a Kyjovem.

 

Jednodenní turnusová skupina 884 tradičně pokrývá vozbu na "bzenecké kači", kterou vykonává motorový vůz řady 810 upravený na doprovod vlaku 0/0-S. Na noc se "osmsetdesítka" vrací vždy do Veselí nad Moravou.


810123

Os 9268 vedený motorovým vozem 810.123 byl 31. 8. 2019 zachycen mezi zastávkami Mrzkovice a Smrčná. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810157

Mezi Bořeticemi a Velkými Pavlovicemi zastávkou projíždí dne 27. 8. 2019 vlak Os 14516 řazený z motorového vozu 810.157. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810174

V Havlíčkově Brodě byl 26. 8. 2018 zachycen motorový vůz 810.174, odkud vyrazil večer na konci Os 5915 do Žďáru nad Sázavou. Autor snímku František Bartoš.

810212

Dne 5. 2. 2019 přijíždí do zastávky Bílek vlak Os 5585 sestavený z motorového vozu 810.212, přípojného vozu Btax780 057 a motorové jednotky 914.042+ 814.042 na postrku. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


810223

Os 4343 v podobě "Regionovy" 814.103+914.103 a motorového vozu 810.223 dne 18. 1. 2019 v Újezdci u Luhačovic. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810290

Mezi zastávkou Kyjov zastávka a ŽST Vlkoš projíždí dne 10. 12. 2019 vlak Os 4171 řazený z motorového vozu 810.290. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810408

Dne 14. 12. 2019 projíždí mezi zastávkou Polichno a ŽST Újezdec u Luhačovic Os 14310 v podobě motorového vozu 810.408. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810433

Motorový vůz 810.433 dne 18. 2. 2019 v Hradčovicích s vlakem Os 4342. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


810455

Mezi ŽST Hradčovice a zastávkou Havřice projíždí dne 11. 9. 2019 vlak Os 4337 řazený z motorového vozu 810.455. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810469

Motorový vůz 810.469 jedoucí jako Os 14509 se 27. 1. 2021 setkal v Mutěnicích s vlakem Os 14510 řazeným z motorového vozu 810.628. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810486

Mezi ŽST Zaječí a Velké Pavlovice byl 22. 11. 2020 zachycen motorový vůz 810.486 jedoucí jako Os 14505. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810537

V SÚ Havlíčkův Brod se 15. 6. 2019 nacházel motorový vůz 810.537 mezi pátečním výkonem na "humpolačce" a úternímy obraty mezi Havlíčkovým Brodem a Zručí nad Sázavou. Autor snímku David Prause.


810627

V Hodoníně byl 27. 1. 2021 zachycen motorový vůz 810.627. Toho dne sem přijel ráno na Os 14503 a odjel odpoledne jako Os 14508 do Zaječí. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810628

Dne 27. 1. 2021 projíždí mezi Čejčí a Mutěnicemi zastávkou motorový vůz 810.628 jako Os 14507. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810651

Mezi ŽST Újezdec u Luhačovic a zastávkou Polichno projíždí dne 24. 7. 2019 vlak Os 14317 sestavený z motorového vozu 810.651. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810663

Vlak Os 24137 mezi ŽST Bzenec a zastávkou Bzenec-Olšovec dne 22. 11. 2017 v podobě motorového vozu 810.663. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.


810667

Mezi zastávkami Stvořidla a Vilémovice projíždí dne 31. 8. 2019 vlak Os 9208 vedený motorovým vozemz 810.667. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

810674

Mezi ŽST Studenec a zastávkou Pozďatín byl dne 4. 12. 2019 zachycen Os 24928 řazený z motorového vozu 810.674. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

M 152.0640

1984/87840

95 54 5 810.640-3

 

2021-02-06


810640

Motorový vůz 810.640 v Havlíčkově Brodě dne 15. 6. 2019 mezi pátečním Os 24914 a sobotním Os 5932. Autor snímku David Prause.

 

 

 


Provoz v GVD: 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky