Řídicí vozy ř. Bfbrdtn794 a ABfbrdtn795

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2020-11-22

Popis GVD 2020/2021.

2021-01-10

Řídicí vůz Bfbrdtn794 304 je od 26. 12. 2020 provozní.

2021-05-02

Řídicí vůz ABfbrdtn795 201 odjel 18. 4. 2021 do DPOV Nymburk na vyvazovací obnovu R2, a je tak odstaven.

2021-07-11

Ke dni 13. 6. 2021 došlo ke změnám v TS 905 a ke dni 2. 7. 2021 v TS 906, 908. Řídicí vůz ABfbrdtn795 201 je od 22. 6. 2021 zpět v provozu. Na vyvazovací obnovu R2 odjel 27. 6. 2021 do DPOV Nymburk řídicí vůz ABfbrdtn795 216, a je tak odstaven.

2021-09-26

Řídicí vůz ABfbrdtn795 216 odstavený kvůli vyvazovací obnově opustil 1. 9. 2021 DPOV Nymburk, nezamířil však do Brna, anýbrž do svého nového působiště v Trutnově, kde je ve stavu od 12. 9. 2021. Náhrada dorazila 16. 9. 2021, kdy v 12:16 h dorazil do Brna hl. n. vlak Sv 11931 z Chlumce nad Cidlinou v řazení 854.022 + 854.009 + Bdtn756 349 + ABfbrdtn795 204, v SÚ Horní Heršpice je veden od 17. 9. 2021.

2021-10-10

Ke dni 21. 9. 2021 došlo ke změnám v TS 905 a 908. Řídicí vůz ABfbrdtn795 224 odjel 18. 9. 2021 do DPOV Nymburk na vyvazovací obnovu R2, a je tak odstaven.

2021-10-24

Na vyvazovací obnovu R2 odjel do DPOV Nymburk dne 23. 9. 2021 řídicí vůz ABfbrdtn795 223, a je tak odstaven. Jeho návrat do Brna se již nepředpokládá, vůz by měl přejít pod OCÚ Střed výměnou za jiný řídicí vůz.

2021-11-28

Od 23. 11. 2021 je řídicí vůz ABfbrdtn795 224 zpět v provozu.

2021-12-12

Řídicí vůz ABfbrdtn795 223, jenž je na vyvazovací obnově v DPOV Nymburk, se do Brna již nevrátil a byl převeden ode dne 2. 12. 2021 pod OCÚ Střed - SÚ Hradec Králové; z Nymburka odjel 17. 12. 2021.

Řídicí vozy ř. Bfbrdtn794

bfbrdtn794 Řídicí vozy řady Bfbrdtn794 a ABfbrdtn795 jsou skutečnou raritou mezi ostatními vozovými řadami. Ke stavbě řídicího vozu totiž posloužila vozová skříň a podvozky z poštovního vozu řady Postw (ex Postmw). První vůz s označením Bdbftn 954.001 (ex Postmw 50 54 90-40 242-5, 1984/87922) byl dokončen firmou Pars nova a.s. Šumperk v roce 2006, načež byl vystaven na výstavě Czech Raildays v Ostravě v červnu téhož roku. Další vůz - 954.002 - byl vystaven na strojírenském veletrhu v Brně v září 2006. Na jaře 2007 byly vozy přeznačeny na řadu Bfbrdtn a od 1. 1. 2009 jsou vedeny jako řada Bfbrdtn794 s číselným označením 50 54 86-29 3xx. Ani toto přeznačení však nebylo poslední, od 1. 1. 2010 nesou vozy pozměněné číselné označení 50 54 80-29 3xx. Vůz má k dispozici pouze 2. vozovou třídu.

 

Vyrobeno bylo celkem 8 vozů této řady. Od prosince 2008 byly všechny soustředěny do bývalého DKV Brno. Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ je tedy inventární stav 8 vozů a v turnuse jezdí 6 vozů. Ve srovnání s minulým GVD je inventární a zaturnusovaný počet řídicích vozů stejný.

SÚ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Postmw 50 54 90-40 242-5

1984/87922

Bfbrdtn794 50 54 80-29 301-6

později 954.001 a 50 54 86-29 301

2020-12-13

Postmw 50 54 90-40 200-3

1984/87880*

Bfbrdtn794 50 54 80-29 302-4

později 954.002 a 50 54 86-29 302; *po výrobě měl vůz výr. štítek 1984/87913

2020-12-13

Postmw 50 54 90-40 243-3

1984/87923

Bfbrdtn794 50 54 80-29 303-2

později 954.003 a 50 54 86-29 303

2020-12-13

Postmw 50 54 90-40 209-4

1984/87889

Bfbrdtn794 50 54 80-29 304-0

později 954.004 a 50 54 86-29 304; červenokrémový nátěr

2020-12-26

Postmw 50 54 90-40 261-8

1984/87941

Bfbrdtn794 50 54 80-29 305-7

později 954.005 a 50 54 86-29 305

2020-12-13

Postmw 50 54 90-40 222-7

1984/87902

Bfbrdtn794 50 54 80-29 306-5

později 954.006 a 50 54 86-29 306; červenokrémový nátěr

2020-12-13

Postmw 50 54 90-40 211-0

1984/87891

Bfbrdtn794 50 54 80-29 307-3

později 954.007 a 50 54 86-29 307

2020-12-13

Postmw 50 54 90-40 246-6

1984/87926

Bfbrdtn794 50 54 80-29 308-1

později 954.008 a 80 54 86-29 308; červenokrémový nátěr

2020-12-13


Vozy řady Bfbrdtn794 jezdí ve dvou turnusových skupinách 905 a 906. Okruh tratí, kde se s těmito řídicími vozy můžeme setkat se oproti minulému GVD zúžil o úsek Střelice - Zastávka u Brna (to se ale již stalo s ohledem na výlukovou činnost 15. 6. 2020). Výčet tratí s pravidelným nasazením je následující:

Všech 6 turnusovaných řídicích vozů řady Bfbrdtn794 jezdí s motorovými vozy řady 842 a tvoří tzv. "kočkopsa". Oběhy jsou popsány v sekci motorových vozů řady 842. Zde pouze stručné shrnutí:
- turnusová skupina 905 ... jednodenní oběh (do 20. 9. 2021), od 21. 9. 2021 dvoudenní oběh, motorové vozy v TS 805;
- turnusová skupina 906 ... pětidenní oběh (do 20. 9. 2021), od 21. 9. 2021 čtyřdenní oběh, motorové vozy v TS 806.


 

Řídicí vozy ř. ABfbrdtn795

abfbrdtn795 Další variantou řídicích vozů je provedení s 1. a 2. vozovou třídou. Tyto vozy byly označeny inventárními čísly od 201 výše, do konce roku 2008 pod označením ABfbrdtn 954.2, od 1. 1. 2009 jako řada ABfbrdtn795 s číselným označením 50 54 86-29 2xx. V průběhu výroby bylo číselné označení změněno na 50 54 80-29 2xx. Tyto vozy se v bývalém DKV Brno zprvu nevyskytovaly, neboť si objednavatel regionální dopravy nepřál mít v regionální dopravě 1. vozovou třídu. Od poloviny roku 2007 se však jiné vozy než varianta s 1. a 2. třídou nevyráběly, a tak se tyto vozy objevily i v bývalém DKV Brno, ale v oddíle 1. třídy platí jízdné zakoupené na 2. vozovou třídu. Prvním vozem ve stavu DKV Brno se stal 1. 7. 2009 vůz ABfbrdtn795 50 54 80-29 215. Vozů bylo k ČD dodáno celkem 26.

 

Ve sledovaných střediscích údržby OCÚ Východ se nachází 8 vozů (od 2. 12. 2021 do konce GVD přechodně 7 vozů), všechny vozy jsou turnusovány. Ve srovnání s minulým GVD je inventární a zaturnusovaný počet řídicích vozů stejný.

SÚ Horní Heršpice


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Postmw 50 54 90-40 279-7

1985/87959

ABfbrdtn795 50 54 80-29 201-8

TONÍK

2021-06-22

Postmw 50 54 90-40 214-4

1984/87894

ABfbrdtn795 50 54 80-29 202-6

 

2020-12-13

Postmw 50 54 90-40 247-4

1985/87925

ABfbrdtn795 50 54 80-29 203-4

výr. štítek chybný, původ vozu nespolehlivý

2020-12-13

Postmw 50 54 90-40 249-0

1985/87972

ABfbrdtn795 50 54 80-29 204-2

KOZLÍK

2021-09-17

Postmw 50 54 90-40 248-2

1985/87928

ABfbrdtn795 50 54 80-29 224-0

 

2021-11-23

Postmw 50 54 90-40 207-8

1984/87887

ABfbrdtn795 50 54 80-29 225-7

červenokrémový nátěr

2020-12-13

Postmw 50 54 90-40 229-2

1985/87909

ABfbrdtn795 50 54 80-29 226-5

 

2020-12-13


Řídicí vozy řady ABfbrdtn795 obíhají ve třech turnusových skupinách 907, 907a a 908. Řídicí vozy řady ABfbrdtn795 v porovnání s minulým GVD jezdí na stejných vozebních ramenech, vyskytují se pravidelně na tratích:

Čtyři řídicí vozy řady ABfbrdtn795 jezdí s motorovými vozy řady 854 a přípojnými vozy řady Bdtn756 v tzv. "motografu". Druhá čtveřice řídicích vozů řady ABfbrdtn795 je spojena s motorovým vozem řady 854 bez přípojného vozu a tvoří tzv. "motopsa". Oběhy jsou popsány v sekci motorových vozů řady 854. Zde pouze stručné shrnutí:
- turnusová skupina 907 ... třídenní oběh, motorové vozy řady 854 v TS 807, přípojné vozy řady Bdtn756 v TS 007;
- turnusová skupina 907a ... jednodenní oběh, motorový vůz řady 854 v TS 807a, přípojný vůz řady Bdtn756 v TS 007a;
- turnusová skupina 908 ... čtyřdenní oběh, motorové vozy řady 854 v TS 813.


Ve sledovaných střediscích OCÚ Východ se již nevyskytují:


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

Postmw 50 54 90-40 208-6

1985/87935*

ABfbrdtn795 50 54 80-29 216-6

VLADIMÍR; výr. štítek chybný, původ vozu nespolehlivý; červenokrémový nátěr; odstaven - vyvazovací obnova R2

2021-09-12

Postmw 50 54 90-40 212-8

1984/87892

ABfbrdtn795 50 54 80-29 223-2

BEDŘIŠKA; odstaven - vyvazovací obnova R2

2021-12-02


795-216

Dne 28. 3. 2017 projíždí mezi ŽST Nemotice a zastávkou Jestřabice vlak Os 4121 sestavený z řídicího vozu ABfbrdtn795 216 "Vladimír" a motorového vozu 854.025. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

795-223

Řídicí vůz ABfbrdtn795 223 "Bedřiška" spolu s motorovým vozem 842.028 byl dne 7. 12. 2019 zachycen v Moravském Krumlově jako vlak Os 4428. Autor snímku Ing. Tomáš Kašpařík.

 

 


Provoz v GVD: 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky