Motorové lokomotivy ř. 704

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2022-11-20

Popis JŘ 2022/2023.

2023-03-05

Lokomotiva 704.001 je od 10. 2. 2023 odstavena z důvodu závady na spalovacím motoru.

2023-04-10

Aktualizován snímek lokomotivy 704.007.

2023-06-25

Patrně někdy kolem 1. 6. 2023 byla přepravena z Havlíčkova Brodu do Brna-Maloměřic lokomotiva 704.007 a od 2. 6. 2023 převedena pod PP Maloměřice. Od 3. 6. 2023 je vedena jako odstavená z důvodu periodické prohlídky, nicméně už od 14. 4. 2023 posun prováděla lokomotiva řady 794; je tedy možné, že "lego" 704.007 bylo odstaveno už od tohoto data.

2023-07-17

Ke dni 1. 7. 2023 byla turnusová skupina 780 převedena pod lokomotivy řady 794.

2023-08-06

"Lego" 704.007 je od 30. 6. 2023 provozní.

2023-11-19

Od 8. 11. 2023 je lokomotiva 704.001 opět v provozu.


704 "Lega", neboli lokomotivy řady 704 byly vyrobeny v ČKD Praha. V roce 1988 vznikly prototypy 704.001 a 704.002. O čtyři roky později - v roce 1992 - došlo k výrobě 18 lokomotiv označených 704.003 až 704.020.

 

Kromě těchto lokomotiv dále existují:

- 704.701: ex 704.401, exex T 237.0001 z roku 1988 (výrobně dokončená 1989), nyní u firmy AWT v Sokolově;

- 704.402: ex T 234.0001 z roku 1992, zpočátku (1992–1995) zapůjčována na ČD a ŽSR pod označením 704.021, poté již jako 704.402 ve Velkolomu Čertovy schody;

- 704.403: ex T 234.0002 z roku 1992, dlouhá léta u Cutisin Jilemnice, nyní na Slovensku u společnosti LOKO TRANS Slovakia v Šuranech.

 

V Regionálním pracovišti provozu Brno se nachází 2 lokomotivy, bez turnusování (do 30. 6. 2023 byla 1 lokomotiva turnusovaná). Ve srovnání s minulým JŘ byl na počátku tohoto JŘ inventární a turnusovaný počet lokomotiv stejný. Lokomotivy se do konce května nacházely v PP Maloměřice a SS Havlíčkův Brod, od 2. 6. 2023 jsou vedeny pouze v PP Maloměřice.

PP Maloměřice

V PP Maloměřice jsou 2 lokomotivy, bez turnusování.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

1988/16278

98 54 4 704.001-7

červenokrémový nátěr

2023-11-08

-

1992/16817

98 54 4 704.007-4

červenokrémový nátěr

2023-06-30


SS Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě byla do 1. 6. 2023 k dispozici lokomotiva 704.007, zapojená do turnusu. Prováděla posun v turnusové skupině 780 v době od 06:00 do 18:00 h. Od 12. 4. 2023 zde však začala působit lokomotiva 794.010 a v reálu posun převzala. Kolem 1. 6. 2023 bylo "lego" 704.007 převezeno do Brna-Maloměřic. K oficiálnímu převedení TS 780 pod lokomotivy řady 794 došlo k 1. 7. 2023.


Provoz v GVD: 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky