Motorová lokomotiva ř. 794

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2023-11-19

Popis JŘ 2023/2024. Upřesnění inventárního počtu a konkrétních čísel lokomotiv, a dále aktualizaci jejich snímků očekávejte na začátku platnosti JŘ 2023/2024.


V roce 2014 vyrobila firma CZ LOKO dvounápravovou lokomotivu s elektrickým střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu 328 kW, který zajišuje motor CAT C13. Prezentace lokomotivy s označením 794.001 proběhla na podzim 2014 na veletrhu InnoTrans v Berlíně, lokomotiva je určena pro lehký posun a traovou službu. Tento stroj byl z CZ LOKO zapůjčen krátce i do DKV Brno, a sice v březnu a dubnu 2015.

 

České dráhy, a.s., projevily v roce 2016 zájem obměnit motorové lokomotivy řady 714 jinými stroji - lokomotivami řady 794. V červnu 2017 byla s CZ LOKO podepsána smlouva na dodání 12 lokomotiv 794.002 až 794.013. Sériově vyráběné lokomotivy této řady se od prototypu mírně liší, hlavní technické parametry má však shodné. První lokomotiva vyrobená z 12kusové série byla dodána do tehdejšího DKV Brno, kde byla ve stavu od 22. 9. 2017. V Regionálním pracovišti provozu Brno jsou ve stavu 4 lokomotivy této řady a všechny 4 jsou turnusované. Ve srovnáním s minulým JŘ je inventární a zaturnusovaný počet lokomotiv stejný. Lokomotivy jsou vedeny v pracovišti provozu Maloměřice a strojní stanici Havlíčkův Brod.

PP Maloměřice

Ve stavu PP Maloměřice jsou 3 lokomotivy, všechny 3 jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2017/16-0821

98 54 4 794.002-6

odstavena - vyvazovací obnova R2

2023-08-01

-

2019/17-0848

98 54 4 794.012-5

 

2022-12-11

-

2019/17-0849

98 54 4 794.013-3

 

2022-12-11


Pro lokomotivy řady 794 jsou vytvořeny tři turnusové skupiny 759, 760 a 761. Jedná se o zajištění posunu na brněnských staničních zálohách a ve středisku údržby, do traové služby lokomotivy nezasahují.

 

První lokomotiva řady 794 jezdí v turnusové skupině 759, která obsahuje práci na 6. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. Záloha obsluhuje nástupištní koleje, jezdí na odstavná nádraží N, A, B a rovněž převáží vozy do Horních Heršpic. Výkon je zajišovám nepřetržitě.

 

Posun ve strojní stanici Horní Heršpice zajišuje v nepřetržité službě lokomotiva zařazená do turnusové skupiny 760.

 

Třetí maloměřický "gargamel" je nepřetržitě k dispozici v PP Maloměřice a v turnusové skupině 761, zajišuje posun pro potřeby zdejšího střediska údržby.


SS Havlíčkův Brod

Ve strojní stanici Havlíčkův Brod je vedena 1 lokomotiva a je zaturnusována.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2018/17-0846

98 54 4 794.010-9

 

2023-04-20


Havlíčkobrodská lokomotiva řady 794 jezdí v turnusové skupině 780, což obnáší topírenský posun v době od 06:00 do 19:00 h.


794002

Dne 13. 10. 2017 se lokomotiva 794.002 dopravovala z Jihlavy do Brna-Maloměřic jako Lv 55325, na snímku projíždí mezi ŽST Šlapanov a zastávkou Mírovka. Autor snímku Lukáš Růžička.

794010

"Gargamel" 794.010 byl 20. 8. 2023 zachycen v ŽST Havlíčkův Brod, kde zajišuje posun. Autor snímku František Bartoš.

794012

Na 6. staniční záloze byla v ŽST Brno hl. n. zachycena dne 15. 4. 2021 lokomotiva 794.012. Autor snímku Jakub Matějka.

794013

Hned dva "gargamelové" 794.013 a 794.010 byli zachyceni dne 11. 5. 2021 v Brně-Maloměřicícíh ve společnosti "šlechtičny" 475.101, na které se provádí opravné práce. Autor snímku Jakub Matějka.


Provoz v GVD: 2014/2015 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky