Motorová lokomotiva ř. 794

PŘEHLED AKTUALIZACÍ

2023-11-19

Popis JŘ 2023/2024.

2023-12-24

Lokomotiva 794.010 je od 15. 12. 2023 odstavena z důvodu nestartování spalovacího motoru. Aktualizován snímek lokomotivy 794.002.

2024-01-21

Od 13. 1. 2024 je "gargamel" 794.010 opět provozní.

2024-03-03

Ke dni 1. 3. 2024 došlo ke změně v turnusové skupině 780.

2024-05-05

Ke dni 30. 4. 2024 došlo ke změně v turnusové skupině 759. Lokomotiva 794.010 je od 10. 4. 2024 odstavena po násilném poškození.


V roce 2014 vyrobila firma CZ LOKO dvounápravovou lokomotivu s elektrickým střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu 328 kW, který zajišuje motor CAT C13. Prezentace lokomotivy s označením 794.001 proběhla na podzim 2014 na veletrhu InnoTrans v Berlíně, lokomotiva je určena pro lehký posun a traovou službu. Tento stroj byl z CZ LOKO zapůjčen krátce i do DKV Brno, a sice v březnu a dubnu 2015.

 

České dráhy, a.s., projevily v roce 2016 zájem obměnit motorové lokomotivy řady 714 jinými stroji - lokomotivami řady 794. V červnu 2017 byla s CZ LOKO podepsána smlouva na dodání 12 lokomotiv 794.002 až 794.013. Sériově vyráběné lokomotivy této řady se od prototypu mírně liší, hlavní technické parametry má však shodné. První lokomotiva vyrobená z 12kusové série byla dodána do tehdejšího DKV Brno, kde byla ve stavu od 22. 9. 2017. V Regionálním pracovišti provozu Brno jsou ve stavu 4 lokomotivy této řady a všechny 4 jsou turnusované. Ve srovnáním s minulým JŘ je inventární a zaturnusovaný počet lokomotiv stejný. Lokomotivy jsou vedeny v pracovišti provozu Maloměřice a strojní stanici Havlíčkův Brod.

PP Maloměřice

Ve stavu PP Maloměřice jsou 3 lokomotivy, všechny 3 jsou turnusované.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2017/16-0821

98 54 4 794.002-6

 

2023-12-10

-

2019/17-0848

98 54 4 794.012-5

 

2023-12-10

-

2019/17-0849

98 54 4 794.013-3

 

2023-12-10


Pro lokomotivy řady 794 jsou vytvořeny tři turnusové skupiny 759, 760 a 761. Jedná se o zajištění posunu na brněnských staničních zálohách a ve středisku údržby, do traové služby lokomotivy nezasahují.

 

První lokomotiva řady 794 jezdí v turnusové skupině 759, která obsahuje práci na 6. staniční záloze v ŽST Brno hl. n. Záloha obsluhuje nástupištní koleje, jezdí na odstavná nádraží N, A, B a rovněž převáží vozy do Horních Heršpic. Výkon byl do 29. 4. 2024 zajišován nepřetržitě, od 30. 4. 2024 je staniční záloha obsazena pouze v noční směně od 19:30 h do 07:30 h.

 

Posun ve strojní stanici Horní Heršpice zajišuje v nepřetržité službě lokomotiva zařazená do turnusové skupiny 760.

 

Třetí maloměřický "gargamel" je nepřetržitě k dispozici v PP Maloměřice a v turnusové skupině 761, zajišuje posun pro potřeby zdejšího střediska údržby.


SS Havlíčkův Brod

Ve strojní stanici Havlíčkův Brod je vedena 1 lokomotiva a je zaturnusována.


Původní označení

Rok / výr. číslo

Současné označení

Poznámka

Aktualizace

-

2018/17-0846

98 54 4 794.010-9

odstavena - po násilném poškození

2024-04-10


Havlíčkobrodská lokomotiva řady 794 jezdí v turnusové skupině 780, což obnáší topírenský posun. Do 29. 2. 2024 se uskutečňoval v době od 06:00 do 19:00 h. Od 1. 3. 2024 je s ohledem na technologii údržby souprav při výluce Vlkov u Tišnova - Křižanov topírenský posun od 06:00 do 18:00 h a kromě toho se obsazuje i noční směna, v různých dnech v různých časech.


794002

Dne 22. 11. 2023 se v obvodu OCÚ Východ - SÚ nacházela lokomotiva 794.002. Autor snímku Jakub Matějka.

794010

"Gargamel" 794.010 byl 20. 8. 2023 zachycen v ŽST Havlíčkův Brod, kde zajišuje posun. Autor snímku František Bartoš.

794012

Na 6. staniční záloze byla v ŽST Brno hl. n. zachycena dne 15. 4. 2021 lokomotiva 794.012. Autor snímku Jakub Matějka.

794013

Hned dva "gargamelové" 794.013 a 794.010 byli zachyceni dne 11. 5. 2021 v Brně-Maloměřicícíh ve společnosti "šlechtičny" 475.101, na které se provádí opravné práce. Autor snímku Jakub Matějka.


Provoz v GVD: 2014/2015 | 2016/2017 | 2017/2018 (DKV Brno) | 2017/2018 (OCÚ Východ) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023

Kliknutím zde se dostanete na vršek stránky