Vozy k sezení 2. třídy dvounápravové

Návrat na hlavní stránku

Vozy upravené pro zvláštní účely

Z1.

Řada vozu:

Bak650

Číselné označení vozu:

60 54 24-0X

Kód řady KOV:

650

Typové označení KOV:

Bak (VOJ)

Charakteristika vozu: původně: dvounápravový vůz 2. vozové třídy s kombinovaným uspořádáním - část vozu s uzavíratelnými oddíly a část vozu s podélnými lavicemi, podél celého vozu boční chodbička, topení parní nízkotlaké WFR, 69 sedadel, povolená rychlost 90 km/h (I. série) a 100 km/h (II. série), nápravy typu "Rybák".
O "rybácích" by se slušelo napsat zvláštní pojednání. Nepřipojuji ani základní tabulku výroby a přečíslování těchto vozů, omezím se pouze na fakt, že se jedná o sérii vozů řady Ce, po zrušení 3. třídy přeznačených na řadu Be. S vozy uvedených sérií se můžete setkat při jízdách historických zvláštních vlaků. Vozy byly vyrobeny ve 30. a 40. letech minulého století.

Úprava bývalých vozů 2. třídy české výroby Ce na vozy pro zvláštní účely.

Úprava: ŽOS, DKV ? Rok úpravy: ? Počet upravených vozů: ? (xxx až xxx)
Vývoj označení řady vozu: před úpravou Be / po úpravě Be-k / 1990 Baa-k / 2001 Ba-k / 2009 Bak650
Vývoj číselného označení vozu: před úpravou připadaly do úvahy intervaly 24-20, 24-21 / po úpravě 60 54 24-02, 60 54 24-03, 60 54 24-04

Provozované vozy v současnosti u ČD: -

Současný počet provozovaných vozů u ČD: 0

Vozy jsou provozovány v domovských stanicích:
Obrázek vozu: ba650 Fotografie vozu: vůz 60 54 24-02 154-7 v Olomouci, foto ing. Petr Fiala 15.9.2001, pohled na vůz 60 54 24-02 263-6 v Brně dolním nádraží, foto ing. Petr Fiala 24.8.2001, pohled na vůz Bak650 60 54 24-02 263-6 již v dom. stanici Praha-Braník, foto Janek Lemoch dne 26. 3. 2011,

Poznámka: naposledy upraveno 2014-08-17

Úprava vozů spočívá zejména v dosazení kamen na tuhá paliva.

Systém číslování: vozy jsou přeznačeny na interval 60 54 24-0X, kde X znamená příslušnost vozu k obvodu býv. ČSD:
1 ... obvod bývalé Východní dráhy (24-01)
2 ... obvod bývalé Střední dráhy (24-02)
3 ... obvod bývalé Severozápadní dráhy (24-03)
4 ... obvod bývalé Jihozápadní dráhy (24-04)
U některých vozů je po jejich úpravě doloženo další přeznačování v rámci intervalu 24-01 až 24-04.

V KOV byl do 21. 7. 2014 pod kódem 650 uváděn poslední vůz 60 54 24-02 263-6, mezitím zařazený do DHV Lužná u Rakovníka. Tento vůz přešel pod kód 043 a tím se kapitola dvounápravových vozů pro potřeby vojska uzavřela.

Původ vozů:

Současné číslo vozu Původní vůz

60 54 24-02 015-0

? (1942/17777, výr. Smíchov ?)

60 54 24-02 043-2

Be 50 54 24-21 281-7 <-- Be 3-4327 (1944/18747, výr. Kr. Pole ?)

60 54 24-02 044-0

Be 50 54 24-21 533--1 <-- Be 3-4599 (1941/2738, výr. Kolín ?)

60 54 24-02 045-7

Be 50 54 24-22 375 <-- Be 3-5514 (1949/142472, výr. Smíchov)

60 54 24-02 131-5

Be 50 54 24-21 260-1 <-- Be 3-4304 (1938/16495, výr. Kr. Pole ?)

60 54 24-02 224-8

? (1943/3037, výr. Kolín ?)

60 54 24-02 227-1

Be 50 54 24-22 366-5 <-- Be 3-5505 (1949/14?46?, výr. Smíchov)

60 54 24-02 263-6

Be 50 54 24-22 379-8 <-- Be 3-5518 (1947/136122, výr. Smíchov)

60 54 24-02 265-1

? (1949/142471, výr. Smíchov ?)

60 54 24-02 269-3

Be 50 54 24-22 365-7 <-- Be 3-5504 (1947/136114, výr. Smíchov)

60 54 24-04 026-5

? (1948/136185, výr. Smíchov)

60 54 24-04 046-3

? (1948/136204, výr. Smíchov)

60 54 24-04 064-6

? (1948/136188, výr. Smíchov)

60 54 24-04 090-1

? (1949/136629, výr. Smíchov)

60 54 24-04 104-0

? (1948/136215, výr. Smíchov)

60 54 24-04 109-9

? (1948/136279, výr. Smíchov)

60 54 24-04 119-8

? (1940 ?)

60 54 24-04 133-9

? (1949/14105?, výr. Smíchov)

Vůz vyřazen z kartotéky.

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2014)