Logo

Autobusové spojení Rosice - Brno

Pro svoji soukromou potřebu mám zhotovené a pravidelně udržované přehledy autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem. Tento přehled vám nabízím k volnému stažení. Upozorňuji však, že aktualizace se neděje automaticky, provádím ji ručně na základě vyhledání novinek v autobusových jízdních řádech, tzn. podle časových možností.
K sestavení přehledů jsem použil volně přístupné jízdní řády z portálu CIS na adrese http://www.portal.jizdnirady.cz.

 

Přehled autobusových spojů platný od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021

Nové jízdní řády v ČR platné od 13. 12. 2020 nepřinesly do spojení mezi Rosicemi a Brnem v zásadě nic nového. Jízdní řády integrované linky 405 a neintegrovaných dálkových linek 320921 a 720255 jsou poznamenány redukcí spojů kvůli koronaviru (a linka 340900 je zatím zrušená celá). Rozsah dopravy je v souhrnu znám prozatím jen na prosinec a první lednové dny.

Aktualizace přehledu (4. 1., 11. 1., 3. 3., 4. 3., 11. 3., 12. 4., 1. 5., 17. 5., 30. 5., 13. 6. 2021)

Integrované linky 405 a 406 najely od 4. 1. 2021 na provoz jako ve školním roce, akorát zůstává večerně-noční redukce spojů na lince 405 do Brna a zpět. Neintegrovaná dálková linka 320921 Brno - Moravské Budějovice - Dačice - Markvarec jede v plném rozsahu. Neintegrovaná dálková linka 720255 Brno - Telč - Jindřichův Hradec - České Budějovice přinesla změny časových poloh a i nadále je zrušen nedělní večerní spoj.

Od 11. 1. 2021 došlo na dálkové lince 320921 Brno - Moravské Budějovice - Dačice - Jindřichův Hradec (jeden spoj byl prodloužen z Markvarce do Jindřichova Hradce) k omezení spoje z Rosic do Brna v 13:23 h - nově jezdí v pondělí, středu a pátek (přestal jezdit v úterý a čtvrtek). Spoj jezdící v pracovní dny z Brna v 15:15 h nově odjíždí již v 15:00 h.

Dopravce United Buses obnovil od 22. 2. 2021 provoz na lince 340900 Dačice - Brno - Pec pod Sněžkou, která se ale Rosic dotýká jen lokálně a zároveň ne moc věrohodně. Jde o to, že v (pouze) čtvrtky 25. 2. a 4. 3. 2021 by měl jet spoj z Brna, Staré nemocnice v 09:45 h přes Rosice do Náměště nad Oslavou a v 11:45 h z Rosic do Brna ke Staré nemocnici. Moc tomu jízdnímu řádu neveřím, spíš jestli se nejedná o nějaký krok k udržení licence linky... těžko říct. Tentýž dopravce od 1. 3. 2021 mění jízdní řád linky 320921 Brno - Moravské Budějovice - Dačice - Jindřichův Hradec, změna spočívá v ukončení zastavování v Brně na zastávce Stará nemocnice a místo toho spoje zastavují na zastávce Strážní (tzn. u Hornbachu). Autobusy tedy z dálnice neodbočí v Bohunicích, ale až na sjezdu Vídeňská. Spoj jezdící v pondělí, středu a pátek (z Brna v 10:15 h a z Rosic v 13:23 h) jezdí nově jen ve středu.

Od 3. 3. 2021 dochází k redukci spojů na linkách 405 a 406, jezdí se tak jako o letních prázdninách. Do nového přehledu zohledňuji i výše popasnou změnu na neitegrované lince 320921.

Sitauce na bojišti se mění každým okamžikem. Od 4. 3. 2021 platí další verze jízdního řádu neintegrované linky 320921 Brno - Moravské Budějovice - Dačice - Jindřichův Hradec. V provozu zůstává v pracovní dny pouze jeden pár autobusů - v 07:15 h z Rosic, Husovy do Brna a v 18:30 h z Brna, Zvonařky do Rosic. Ostatní spoje v pracovní dny jsou zrušeny. Nedělní pár autobusů jede i nadále.

Za týden nastala další změna. Dopravce Tourbus od 11. 3. 2021 dočasně zrušil provoz všech spojů lince 720255 Brno - České Budějovice.

V souvislosti s obnovením částečného dojíždění žactva do škol došlo od 12. 4. 2021 k navrácení provozu na linkách 405 a 406 do běžného stavu, i nadále ale zůstávají mimo provoz večerně-noční spoje na lince 405.

Od 1. 5. 2021 všechny spoje na lince 405 ve směru z Brna do Rosic jedou o 2 minuty dříve.

Mírné oživení nastalo 17. 5. 2021 na neintegrované autobusové lince dopravce United Buses 320921 Brno - Moravské Budějovice - Dačice - Jindřichův Hradec. Ve směru z Rosic do Brna začal jezdit spoj v 13:23 h, ve směru z Brna v 10:15 a 15:00 h, vše v pracovní dny.

Na neintegrované lince 720255 Brno - České Budějovice začal od 30. 5. 2021 jezdit nedělní pár spojů.

Na neděli 13. 6. 2021 připadá termín celostátní změny jízdních řádů:
- neintegrovaná linka 320921 Brno - Moravské Budějovice - Dačice - České Budějovice ... jízdní řád je překopaný, některé spoje jezdí v pondělí, středu a pátek, jiný spoj jen v pondělí a pátek. Je potřeba být ve střehu. Jak již píši výše, autobusy jedou ze Zvonařky, zastavují na zastávce Strážní (čili u Hornbachu) a naopak zcela míjí zastávku Stará nemocnice;
- neintegrovaná linka 340900 ... návrat autobusové linky. V názvu má sice trasu Dačice - Brno - Hradec Králové - Pec nad Sněžkou, ale je to trochu zavádějící, neboť mezi Dačicemi a Třebíčí nejezdí nic a v Brně nejsou (kromě jednoho nedělního případu) provázány spoje mířící do Brna od Třebíče a odjíždějící z Brna do Pece pod Sněžkou. Pro cestující z Rosic je podstatné, že se jedná o spoje Třebíč - Rosice - Brno a hlavně: kromě jednoho nedělního případu jsou v Brně všechny spoje končící a výchozí v Bohunicích na zastávce Stará nemocnice!

Přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 30. 5. 2021

Přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 13. 6. 2021 do 11. 12. 2021

rto