Logo

Autobusové spojení Rosice - Brno

Pro svoji soukromou potřebu mám zhotovené a pravidelně udržované přehledy autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem. Tento přehled vám nabízím k volnému stažení. Upozorňuji však, že aktualizace se neděje automaticky, provádím ji ručně na základě vyhledání novinek v autobusových jízdních řádech, tzn. podle časových možností.
K sestavení přehledů jsem použil volně přístupné jízdní řády z portálu CIS na adrese http://www.portal.jizdnirady.cz.

 

Přehled autobusových spojů platný od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021

Nové jízdní řády v ČR platné od 13. 12. 2020 nepřinesly do spojení mezi Rosicemi a Brnem v zásadě nic nového. Jízdní řády integrované linky 405 a neintegrovaných dálkových linek 320921 a 720255 jsou poznamenány redukcí spojů kvůli koronaviru (a linka 340900 je zatím zrušená celá). Rozsah dopravy je v souhrnu znám prozatím jen na prosinec a první lednové dny.

Aktualizace přehledu (4. 1., 11. 1., 3. 3., 4. 3., 11. 3., 12. 4., 1. 5., 17. 5., 30. 5., 12, 6., 13. 6. 2021)

Integrované linky 405 a 406 najely od 4. 1. 2021 na provoz jako ve školním roce, akorát zůstává večerně-noční redukce spojů na lince 405 do Brna a zpět. Neintegrovaná dálková linka 320921 Brno - Moravské Budějovice - Dačice - Markvarec jede v plném rozsahu. Neintegrovaná dálková linka 720255 Brno - Telč - Jindřichův Hradec - České Budějovice přinesla změny časových poloh a i nadále je zrušen nedělní večerní spoj.

Od 11. 1. 2021 došlo na dálkové lince 320921 Brno - Moravské Budějovice - Dačice - Jindřichův Hradec (jeden spoj byl prodloužen z Markvarce do Jindřichova Hradce) k omezení spoje z Rosic do Brna v 13:23 h - nově jezdí v pondělí, středu a pátek (přestal jezdit v úterý a čtvrtek). Spoj jezdící v pracovní dny z Brna v 15:15 h nově odjíždí již v 15:00 h.

Dopravce United Buses obnovil od 22. 2. 2021 provoz na lince 340900 Dačice - Brno - Pec pod Sněžkou, která se ale Rosic dotýká jen lokálně a zároveň ne moc věrohodně. Jde o to, že v (pouze) čtvrtky 25. 2. a 4. 3. 2021 by měl jet spoj z Brna, Staré nemocnice v 09:45 h přes Rosice do Náměště nad Oslavou a v 11:45 h z Rosic do Brna ke Staré nemocnici. Moc tomu jízdnímu řádu neveřím, spíš jestli se nejedná o nějaký krok k udržení licence linky... těžko říct. Tentýž dopravce od 1. 3. 2021 mění jízdní řád linky 320921 Brno - Moravské Budějovice - Dačice - Jindřichův Hradec, změna spočívá v ukončení zastavování v Brně na zastávce Stará nemocnice a místo toho spoje zastavují na zastávce Strážní (tzn. u Hornbachu). Autobusy tedy z dálnice neodbočí v Bohunicích, ale až na sjezdu Vídeňská. Spoj jezdící v pondělí, středu a pátek (z Brna v 10:15 h a z Rosic v 13:23 h) jezdí nově jen ve středu.

Od 3. 3. 2021 dochází k redukci spojů na linkách 405 a 406, jezdí se tak jako o letních prázdninách. Do nového přehledu zohledňuji i výše popasnou změnu na neitegrované lince 320921.

Sitauce na bojišti se mění každým okamžikem. Od 4. 3. 2021 platí další verze jízdního řádu neintegrované linky 320921 Brno - Moravské Budějovice - Dačice - Jindřichův Hradec. V provozu zůstává v pracovní dny pouze jeden pár autobusů - v 07:15 h z Rosic, Husovy do Brna a v 18:30 h z Brna, Zvonařky do Rosic. Ostatní spoje v pracovní dny jsou zrušeny. Nedělní pár autobusů jede i nadále.

Za týden nastala další změna. Dopravce Tourbus od 11. 3. 2021 dočasně zrušil provoz všech spojů lince 720255 Brno - České Budějovice.

V souvislosti s obnovením částečného dojíždění žactva do škol došlo od 12. 4. 2021 k navrácení provozu na linkách 405 a 406 do běžného stavu, i nadále ale zůstávají mimo provoz večerně-noční spoje na lince 405.

Od 1. 5. 2021 všechny spoje na lince 405 ve směru z Brna do Rosic jedou o 2 minuty dříve.

Mírné oživení nastalo 17. 5. 2021 na neintegrované autobusové lince dopravce United Buses 320921 Brno - Moravské Budějovice - Dačice - Jindřichův Hradec. Ve směru z Rosic do Brna začal jezdit spoj v 13:23 h, ve směru z Brna v 10:15 a 15:00 h, vše v pracovní dny.

Na neintegrované lince 720255 Brno - České Budějovice začal od 30. 5. 2021 jezdit nedělní pár spojů a od 12. 6. 2021 i sobotní pár spojů.

Na neděli 13. 6. 2021 připadá termín celostátní změny jízdních řádů:
- neintegrovaná linka 320921 Brno - Moravské Budějovice - Dačice - České Budějovice ... jízdní řád je překopaný, některé spoje jezdí v pondělí, středu a pátek, jiný spoj jen v pondělí a pátek. Je potřeba být ve střehu. Jak již píši výše, autobusy jedou ze Zvonařky, zastavují na zastávce Strážní (čili u Hornbachu) a naopak zcela míjí zastávku Stará nemocnice;
- neintegrovaná linka 340900 ... návrat autobusové linky. V názvu má sice trasu Dačice - Brno - Hradec Králové - Pec nad Sněžkou, ale je to trochu zavádějící, neboť mezi Dačicemi a Třebíčí nejezdí nic a v Brně nejsou (kromě jednoho nedělního případu) provázány spoje mířící do Brna od Třebíče a odjíždějící z Brna do Pece pod Sněžkou. Pro cestující z Rosic je podstatné, že se jedná o spoje Třebíč - Rosice - Brno a hlavně: kromě jednoho nedělního případu jsou v Brně všechny spoje končící a výchozí v Bohunicích na zastávce Stará nemocnice!.

Prázdninové jízdní řády (1. 7. 2021)

Od 1. 7. do 31. 8. 2021 platí na autobusových linkách prázdninové jízdní řády.

Přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021

Prázdninové jízdní řády - aktualizace přehledu (asi 27. 7. 2021)

Cca od 27. 7. 2021 se předpokládá obnovení pozdně večerního spoje z Rosice do Brna a nočního návratu z Brna do Rosic. Termín je provázán s předpokládaným zahájením uzavírky pisáreckých tunelů, uzavírka má trvat až do 31. 8. 2021 (to bude na silnicích zas mazec!). Linky 405 a 406 budou dočasně jezdit po ulici Jihlavská. Přesný termín zahájení uzavírky na stránkách ŘSD ale ještě není potvrzen.

Zde bude Přehled autobusových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 27. 7. 2021 do 31. 8. 2021 (zatím se čeká na vydání jízdních řádů).

rto