Logo

Vlakové spojení Rosice - Brno

Na tomto místě naleznete přehled odjezdů vlaků z Rosic do Brna a z Brna do Rosic.

Přehled vlakových spojů platný od 8. 7. 2024 do 9. 8. 2024:

Od pondělí 8. 7. 2024 do pátku 9. 8. 2024 je uzavřen železniční přejezd v Tetčicích. Autobus náhradní dopravy (na toto období vytvořená linka xS4C) bude výchozí a končící na zastávce Rosice, Těstárny a pojede přes Zastávku a dále objíždkou do Tetčic a bude pokračovat ve stávající trase do Střelic. Cestovní doba autobusů je tím pádem delší, vlaky Střelice - Brno a zpět jedou ve stejných časových polohách.

 

 

Přehled vlakových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 8. 7. 2024 do 9. 8. 2024


 

Přehled vlakových spojů platný od 30. 4. 2024 do 14. 12. 2024:

V pondělí 29. 4. 2024 jsme se z Rosic na nějakou dobu naposledy svezli vlaky (a mimochodem naposledy jsme se mohli vyklonit z okna vlaku, neboť po výluce budou vlaky klimatizované s pevnými okny). Od 30. 4. 2024 až do soboty 14. 12. 2024 není železniční trať mezi Rapoticemi a Střelicemi sjízdná. Ihned po zahájení výluky započlo vytrhávání kolejí postupně od Zastávky směrem ke Střelicím. Trať ovládli na necelých 8 měsíců stavbaři. Výsledkem bude dvoukolejná elektrizovaná trať. O provozu od 15. 12. 2024 až někdy příště, na jízdním řádu se již pilně pracuje, 8. 4. 2024 byly Správě železnic podány žádosti o příděl tras vlaků a 3. 6. 2024 Správa železnic vydala Návrh jízdního řádu 2024/2025, kde najdsete naši trať 240.

 

Během této výluky byl zvolen jiný způsob náhradní dopravy než bylo doposud zvykem. Dopravní situace na dálnici, zablokování stanoviště náhradní autobusové dopravy na ulici Uhelné kvůli plánovanému bourání obchodního domu Tesco a již hotová elektrizace trati mezi Střelicemi a Brnem vedla společnost KORDIS JMK k myšlence využít mezi Střelicemi a Brnem elektrické vlaky, a náhradní autobusovou dopravu vést jen v úseku Rapotice - Střelice.

 

Od 30. 4. 2024 se ze Střelic do Brna a zpět vozíme elektrickými jednotkami řady 640, které budou mimochodem zabezpečovat od 15. 12. 2024 (spolu s kratšími elektrickými jednotkami řady 650) veškeré zastávkové vlaky mezi Zastávkou u Brna a Brnem.

 

 

Přehled vlakových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 30. 4. do 7. 7. a od 10. 8 do 14. 12. 2024


 

Přehled vlakových spojů platný od 10. 12. 2023 do 29. 4. 2024:

Na neděli 10. 12. 2023 připadá vydání nového železničního jízdního řádu pro období 10. 12. 2023 - 8. 12. 2024. Pro cestování z Rosic přináší tento jízdní řád dva zásadní momenty:

Co se týče konkrétních odjezdů vlaků z Rosic a z Brna v období od 10. 12. 2023 do 29. 4. 2024 a jejich četnosti v jednotlivých dnech, nedochází k žádným změnám. Jen u několika málo vlaků se odjezdy liší o jednu minutu.

 

Přehled vlakových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 10. 12. 2023 do 29. 4. 2024


 

Přehled vlakových spojů platný od 9. 1. 2023 se změnou od 14. 1. 2023 do odvolání, nejdéle do 9. 12. 2023:

O velkou komplikaci v cestování vlakem z Rosic do Brna a zpět se postarala stavební činnost související s úpravami koryta řeky Svratky. Několik dnů před Štědrým dnem se v pilířích mostu, po kterém jezdí vlaky mezi Brnem-Horními Heršpicemi a Brnem hlavním nádražím objevily rozšiřující se praskliny. Ve čtvrtek 22. 12. 2022 bylo na společné poradě Správy železnic, dopravců a objednatele regionální dopravy rozhodnuto, že se ještě ten den večer trvale vyloučí jedna ze čtyř kolejí, které po mostě vedou. Jak na potvoru je to kolej, po které jezdí vlaky směr Zastávka u Brna a Moravské Bránice, plus je na ní navázáno jedno z odstavných nádraží, tzv. odstavné nádraží A. Vedlejší kolej po které jezdí zejména vlaky směr Břeclav se vyloučila v pátek 23. 12. 2022, za den se pod ni vložilo provozorium, aby vlaky mohly jezdit po této koleji dál. Hezky je to popsáno zde.

 

Tím že jedna ze čtyř kolejí chybí, se snížila propustnost kolejí a zkomplikoval posun se soupravami mimo jiné vlivem odříznutého odstavného nádraží A. Tím pádem se musí snížit počet vlaků projíždějících po tomto mostě, a to v pracovní dny kromě večerních hodin (v pracovní dny večer a v nepracovní dny problém nevzniká).

 

Nejrychlejší řešení v období Vánoc se nalezlo odkloněním osobních vlaků linky S3, tzn. Tišnov - Brno - Hrušovany u Brna na brněnské dolní nádraží. V pondělí 9. 1. 2023 se vrátila linka S3 na brněnské hlavní nádraží a Černý Petr padl bohužel na linku S4 Brno - Zastávka u Brna.

 

Znamená to, že počínaje 9. 1. 2023 se v pracovní dny od ranních vlaků až do 20 hodiny večerní odklání osobní vlaky z brněnského hlavního nádraží do železniční stanice Brno dolní nádraží. Zde je otevřena čekárna včetně osobní pokladny. Mezi dolním a hlavním nádražím je zavedena náhradní autobusová doprava - linka X. Autobusy mají stanovený odjezd 4 minuty po příjezdu vlaku (je-li vlak opožděn, autobusy vyčkávají), k hlavnímu nádraží jízda trvá kolem 5 minut. V opačném směru autobusy odjíždí od brněnského hlavního nádraží ze stanoviště u viaduktu Křenová. Při jízdě ve směru z dolního na hlavní nádraží autobusy zastavují na zastávce MHD Autobusové nádraží, kde je možný přestup na tramvaj linky 12 nebo autobus linky 40.

A ještě upozornění pro ty co chtějí cestovat do/z Brna-Horních Heršpic. Bohužel odklony vlaků neumožňují v Brně-Horních Heršpicích zastavení, neboť kolej vedoucí na Brno dolní nádraží nevede kolem nástupišť.

 

Tento stav by měl trvat do konce platnosti tohoto jízdního řádu, tedy do 9. 12. 2023. Každý den, o který by se výluka zkrátila, by byl příjemným překvapením.

 

V mém zjednodušeném přehledu odjezdů vlaků z Rosic a z Brna jsou časové údaje vlaků vedených do/z Brna dolního opatřeny puntíkem. Ke dni 14. 1. 2023 nastala v jízdním řádu malá změna spočívající v minutové úpravě příjezdů a odjezdu vlaků v Brně hlavním nádraží o víkendech.

 

Přehled vlakových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 14. 1. 2023 do odvolání


 

Přehled vlakových spojů platný od 11. 12. 2022 do 8. 1. 2023:

Od neděle 11. 12. 2022 platí v ČR nové jízdní řády. Co nám nový železniční jízdní řád přináší nového? Počet vlaků v jednotlivých dnech zůstal naprosto stejný jako tomu bylo v období od prosince 2021 do prosince 2022. Dokonce drtivá část vlaků jede v naprosto stejných "minutách". Výjimkou jsou tyto ranní spoje:

Přehled vlakových spojů mezi Rosicemi a Brnem, který byl platný od 11. 12. 2022 do 8. 1. 2023