Logo

Vlakové spojení Rosice - Brno

Na tomto místě naleznete přehled odjezdů vlaků z Rosic do Brna a z Brna do Rosic.

Přehled vlakových spojů platný od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021:

Od 13. 12. 2020 platí v ČR nové jízdní řády. Co přinesly nového ve vlakovém spojení mezi Rosicemi a Brnem shrnuji v následujících odrážkách:

- do 20. 9. 2021 trvala nepřetržitá výluka mezi Střelicemi a Brnem-Horními Heršpicemi snižující tzv. propustnost tratě. Bylo rozhodnuto že osobní vlaky v relaci Zastávka u Brna - Brno přejdou do autobusů náhradní dopravy (NAD), tento stav nastal již od 15. 6. 2020;

- i nadále byly v Rosicích dvě zastávky NAD, a to na autobusových zastávkách IDS JMK "Rosice, Těstárny" (pro linku A, B, C) a "Rosice, Husova" (pro linku A). V Brně se stanoviště NAD nacházelo na ulici Uhelné;

- zastávka "Brno, Stará nemocnice" byla určena pouze pro výstup ve směru do Brna a pro nástup ve směru z Brna;

- místo dosavadních dvou linek NAD byly vedeny mezi Zastávkou u Brna a Brnem tři linky:
Linka A jela mezi Rosicemi a Brnem po dálnici D1 (v případě ucpání D1 jela po "staré" silnici 602).
Linka B jela z Rosic přes Tetčice a údolím kolem potoka Bobravy do Střelic a dále přes Troubsko do Brna. Tato linka neobsluhovala Omice, zastávka na silnici u křižovatky pod Omicemi byla zrušena.
Linka C jela z Rosic přes Tetčice stejně jako linka B, avšak pod Omicemi odbočila a serpentýnami vedla do Omic a přes Troubsko do Brna. Tato linka nezajížděla do Střelic.

- od 2. 7. 2021 se do NAD přidaly ještě osobní vlaky směr Moravské Bránice a rovněž rychlíky a spěšné vlaky směr Třebíč z důvodu nových etap stavebních postupů;

- do nového jízdního řádu 2020/2021 se vstoupilo s redukcí nočních spojů s tím, že do odvolání nejezdí spoj NAD ve 22:46 h z Rosic do Brna jezdící v pátek a sobotu a spoj NAD v 00:38 h z Brna jezdící v nepracovní dny. Celostátní změna jízdních řádů platná od 13. 6. 2021 tyto vlaky definitivně zrušila.

Od 1. 2. 2021 došlo v jízdním řádu NAD k úpravám některých odjezdů z Brna.

Aktualizace přehledu (21. 9. 2021)

Stavební práce postoupily natolik, že se od 21. 9. 2021 mohla vrátit železniční doprava do úseku Brno - Zastávka u Brna i Brno - Moravské Bránice. Na necelé tři měsíce trvání současného jízdního řádu 2020/2021 se tak vracíme do vlaků. V nich zůstaneme i v jízdním řádu co začne platit 12. 12. 2021, náhradní doprava by měla v souvislosti s modernizací úseku Střelice - Zastávka u Brna přijít v dubnu 2023.

Přehled vlakových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 21. 9. 2021 do 11. 12. 2021.

Pendrov

Po ukončení náhradní dopravy, tzn. od 21. 9. 2021, autobusová zastávka Rosice, Těstárny významně osiřela. Ve směru k ulici 1. máje zde žádný autobusový spoj nezastavuje. Ve směru na Zastávku odtud jedou tradiční 3 spoje v pracovní dny:
- 06:31 h ... linka 153 směr Zastávka;
- 14:15 h ... linka 421 směr Zastávka, Zbýšov a Lukovany;
- 22:10 h ... linka 153 směr Zastávka, Zbýšov, Oslavany a Ivančice.