Logo

Vlakové spojení Rosice - Brno

Na tomto místě jsem léta uveřejňoval přehled vlakových spojů na tratích Rapotice - Brno a Ivančice - Brno. Vlivem nepřetržité výluky mezi Střelicemi a Brnem se přehled spojů značně znepřehlednil, navíc mnohdy minutově odlišnými časy odjezdů v pracovní dny a v nepracovní dny. Rozhodl jsem se tento přehled dále nesestavovat. Časové polohy vlaků a spojů náhradní autobusové dopravy jsou na mých stránkách stáhnutelné v sekci výluk železniční dopravy.

Nově jsem sestavil - po vzoru autobusových spojů - přehled spojení mezi Rosicemi a Brnem, t. č. postaveného výlučně na náhradní autobusové dopravě.

Přehled vlakových spojů platný od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021:

Od 13. 12. 2020 platí v ČR nové jízdní řády. Co přinesly nového ve vlakovém spojení mezi Rosicemi a Brnem shrnuji v následujících odrážkách:

- i nadále trvá nepřetržitá výluka mezi Střelicemi a Brnem-Horními Heršpicemi snižující tzv. propustnost tratě. Bylo rozhodnuto že osobní vlaky v relaci Zastávka u Brna - Brno přejdou do autobusů náhradní dopravy (NAD), tento stav trvá již od 15. 6. 2020;

- i nadále jsou v Rosicích dvě zastávky NAD, a to na autobusových zastávkách IDS JMK "Rosice, Těstárny" (pro linku A, B, C) a "Rosice, Husova" (pro linku A). V Brně se stanoviště NAD nachází na ulici Uhelné;

- zastávka "Brno, Stará nemocnice" je určena pouze pro výstup ve směru do Brna a pro nástup ve směru z Brna;

- místo dosavadních dvou linek NAD jsou vedeny mezi Zastávkou u Brna a Brnem tři linky:
Linka A jede mezi Rosicemi a Brnem po dálnici D1 (v případě že je ucpaná tak po "staré" silnici 602).
Linka B jede z Rosic přes Tetčice a údolím kolem potoka Bobravy do Střelic a dále přes Troubsko do Brna. Pozor - tato linka neobsluhuje Omice, zastávka na silnici u křižovatky pod Omicemi je zrušena.
Linka C jede z Rosic přes Tetčice stejně jako linka B, avšak pod Omicemi odbočí a serpentýnami vede do Omic a přes Troubsko do Brna. Pozor - tato linka nezajíždí do Střelic.

- NAD by měla trvat do 20. 9. 2021, přičemž v letních měsících se do NAD přidají ještě osobní vlaky směr Moravské Bránice z důvodu nových etap stavebních postupů. Poté bychom se měli vrátit do vlaků, ale jsou to plány a ty se mohou měnit;

- do nového jízdního řádu 2020/2021 se vstoupilo s redukcí nočních spojů, do odvolání nejezdí spoj NAD ve 22:46 h z Rosic do Brna jezdící v pátek a sobotu a spoj NAD v 00:38 h z Brna jezdící v nepracovní dny. Tyto spoje ani neuvádím v přiloženém přehledu spojů, po obnovení provozu těchto nočních spojů zveřejním novou verzi přehledu.

Od 1. 2. 2021 došlo v jízdním řádu NAD k úpravám některých odjezdů z Brna.

Přehled vlakových spojů mezi Rosicemi a Brnem platný od 1. 2. 2021 do 11. 12. 2021

A ještě malý bonus zejména pro Pendrováky :-) Přehled odjezdů ze zastávky Rosice, Těstárny jak do Brna, tak na Zastávku:

Přehled odjezdů vlakových a autobusových spojů ze zastávky Rosice, Těstárny platný od 1. 2. 2021 do 11. 12. 2021