Logo

Výluky železniční dopravy kopac

Zde uveřejňuji opatření při výlukách železniční dopravy v úseku Rapotice - Brno a Ivančice - Brno.

 

Úterý 30. 4. 2024 až sobota 14. 12. 2024 --- Výluka železniční dopravy v úseku Střelice - Rapotice

Dlouho očekávaná nepřetržitá výluka je tu. Během sedmi a půl měsíců (což pro stavební firmy není mnoho) musí stavbaři stihnout práce tak, aby bylo možné v neděli 15. 12. 2024 zahájit elektrický provoz na dvoukolejném úseku Střelice - Zastávka u Brna. V období od 30. 4. 2024 do 14. 12. 2024 je zastaven železniční provoz v úseku Střelice - Rapotice. Mezi Brnem, Zastávkou u Brna a Náměští nad Oslavou platí v uvedeném období tzv. výlukový jízdní řád.

 

Hlavní rysy dopravních opatření:

 

Spěšné vlaky a rychlíky:

- Brno hl. n. - Náměšť nad Oslavou: jede náhradní autobusová doprava (linky xR54, xR11), první ranní rychlík z Brna a poslední večerní rychlík do Brna jede v náhradní autobusové dopravě v úseku Brno hl. n. - Jihlava.

 

Osobní vlaky:

- Brno hl. n. - Střelice: jede vlak (elektrické jednotky řady 640);

- Střelice - Rapotice (a vybrané spoje až Náměšť nad Oslavou): jede náhradní autobusová doprava (linky xS4A, xS4B)

- Rapotice - Náměšť nad Oslavou (kromě vybraných spojů vedených autobusy náhradní dopravy): jede vlak (motorové soupravy).

 

Při cestování z našeho regionu do Brna a opačně tedy pojedeme autobusy náhradní dopravy linky xS4A. Po příjezdu k nádražní budově ve Střelicích přestoupíme do elektrické jednotky, která nás doveze na brněnské hlavní nádraží (plánované jsou koleje u V. a VI. nástupiště). Zpět obdobně z Brna hl. n. vlakem v podobě elektrické jednotky do Střelic, kde přestoupíme do autobusu náhradní dopravy linky xS4A.

 

Linka xS4A nezajíždí do Omic. Pro spojení do Omic je určena linka náhradní autobusové dopravy xS4B, která jezdí v úseku Střelice - Omice a zpět.

 

Je tu ještě jedna vychytávka, a sice prodloužení linky 421 Lukovany - Zakřany - Zbýšov - Babice u Rosic - Zastávka u Brna v pracovní dny až do Střelic přes Rosice (zastávky Kamínky, Trávníky a Husova) a Tetčice.

 

Jak vidno, u této výluky bylo zvoleno netradiční řešení, při kterém nejsou osobní vlaky nahrazeny autobusy až do/z Brna. Důvody spatřuji dva: za prvé situace na dálnici D1 mezi Kývalkou a Brnem je ve směru do Brna v podstatě každý den velkým problémem v plynulosti dopravy, a za druhé se dle sdělení developera, který koupil OD Tesco na Uhelné ulici, by se letos měly rozběhnout bourací práce OD Tesco, a tím pádem nebude možné využít stanoviště náhradní autobusové dopravy na ulici Uhelná. A na stanovišti před nádražní budouvou u viaduktu se naše autobusy už nevlezou (jednak odtud jezdí linka xR54 a xR11, ale také linka směr Křižanov, neboť souběžně probíhá výluka mezi Vlkovem u Tišnova a Křižanovem).

 

Od pondělí 8. 7. 2024 do pátku 9. 8. 2024 je uzavřen železniční přejezd v Tetčicích. Autobusy náhradní dopravy mezi Zastávkou a Střelicemi proto musí být vedeny objížďkou (bez zastavení) přes Babice, Kratochvilku a Neslovice. Linka xS4A pojede z Rapotic či Náměště nad Oslavou v upravené časové poloze, v Zastávce zastaví u Domu zdraví a jede po objížďce do Tetčic a dále do Střelic, nárůst cestovní doby bude v řádech několika minut (totéž platí pro opačný směr).

 

Jinak tomu ale bude pro cestující z/do Rosic. Vzniká nová linka náhradní autobusové dopravy xS4C v trase Rosice, Těstárny - Zastávka - Tetčice - Střelice. Zde už je časová ztráta daleko vyšší, ve směru do Střelic k vlaku do Brna odjíždí autobusy o 17 minut dříve, ve směru ze Střelic od vlaku z Brna autobusy přijedou do Rosic o 13 minut později!

 

Spoje linky 421 prodloužené ze Zastávky do Střelic přes Rosice nepojedou, ze Zastávky do Tetčic jsou vedeny po objížďce přes Babice, Kratochvilku a Neslovice (na obížďkové trase budou zastavovat na zastávkách IDS JMK).

 

Na závěr doplňuji, že vlaky v úseku Brno - Střelice a zpět jedou ve stejných časových polohách platných od 30. 4. 2024.

 

 

Dokumenty ke stažení:

 

- výlukový jízdní řád linek xS4A, xS4B a xS4C pro období 8. 7. - 9. 8. 2024 (uzavírka železničního přejezdu v Tetčicích);

 

- výlukový jízdní řád linek xR11 a xR54;

 

- železniční jízdní řád tratě 240 vydaný Správou železnic;

 

- jízdní řád autobusové linky IDS JMK 421 pro období 8. 7. - 9. 8. 2024; (uzavírka železničního přejezdu v Tetčicích);

 

- tarifní opatření.

 

 

Pro informaci ponechávám dokumenty dočasně neplatné:

 

- výlukový jízdní řád linek xS4A a xS4B pro období 3. 5. - 14. 12. 2024 (neplatí v létě v období od 8. 7. do 9. 8. 2024);

 

- jízdní řád autobusové linky IDS JMK 421 (neplatí v létě v období od 8. 7. do 9. 8. 2024).

 

 

Z již neplatných ponechávám pro informaci:

- výlukový jízdní řád linek xS4A a xS4B pro období 30. 4. - 2. 5. 2024 (v těchto třech dnech probíhaly souběžně opravné práce mezi Rapoticemi a Kralicemi nad Oslavou);

 

 

 

Plány výluk v dalším období (plán se postupně upřesňuje):


Již proběhlé výluky