Logo

Publikace 150 let železnice z Brna do Zastávky

knihaV roce 2006 jsme si připomněli 150 let od zprovoznění železniční tratě z Brna do Zastávky u Brna. Zkušební jízda proběhla 27. 12. 1855, uhlí se začalo přepravovat 2. 1. 1856, slavnostní jízda s cestujícími o půl roku později - 30. 6. 1856 a konečně od 1. 7. 1856 se na této trati provozuje pravidelná přeprava cestujících.

150 let je pořádně kulaté výročí, které stálo za to si připomenout. Kromě jízd parních vlaků, výstavy lokomotiv apod., které proběhly o víkendu 16. a 17. 9. 2006, byla na začátku září 2006 vydána publikace k tomuto výročí nazvaná 150 let železnice z Brna do Zastávky.

Práce na ní začaly v mém podkrovním pokojíku s bezprostředním výhledem na trať v roce 2003 a později se na ní podílel autorský kolektiv ve složení Mojmír Krejčiřík - Miroslav Vaněk - Jiří Kotrman - Zdeněk Hájek - Jiří Novotný. Bylo mi potěšením vést redakční kolektiv, každý z autorů knihy přispěl velice zajímavými údaji a materiály. Chci na tomto místě poděkovat spoluautorům za cenné připomínky a doplnění, jakož i všem, kteří nám poskytli radu či informace. Moc děkuji pánům grafikům Michalovi Eliášovi, Jaroslavu Macháčkovi a tiskárně BRKO za odvedenou práci a Lukáši Volánkovi - řediteli KIC Rosice - za vydání knihy.

Podkladů, z kterých jsme knihu vytvořili, se nakonec sešlo docela dost. Ale jsem si vědom, že mnohé další cenné údaje by se ještě daly sehnat. Obracím se proto na vás, čtenáře této webové stránky, s prosbou o zapůjčení materiálů k jejich šetrnému okopírování, které se váží k trati Brno - Zastávka u Brna. Pomohou doplnit mnohé otazníky z historie tratě.

Jedná se například o:
* fotografie z provozu (zejména z dřívějších dob) na trati Brno - Zastávka u Brna, na vlečkovém systému k dolům a na lanových dráhách,
* popis tratě z dřívějších dob (obdoba dnešních Tabulek traťových poměrů, resp. dřívějších Dodatků), nákresy a plánky stanic, vleček (ať už k dolům nebo i vleček ostatních),
* nákresy či snímky z provozu úzkokolejek (Tetčice, Zastávka),
* informace o vlečce ke kamenolomu v Omicích,
* (foto)dokumentace ze stavby spojky u Střelic,
* jízdní řády, oběhy lokomotiv, výpisky z pamětních knih na stanicích, údaje z obecním kronik atd.,
* archivní materiály z bývalého RUD (výkony, obsluhy dolů), ale i např. personální stavy, události v revíru apod., osobní vzpomínky, zápisky apod.

Věřím že v archívech, kronikách nebo i na půdách či krabicích do kterých se mnohdy odkládají zajímavé věci, se najde něco zajímavého. Tyto materiály mohou významně přispět k objasnění některých doposud ne dostatečně ověřených historických faktů či doplnění informací z určitých let provozu atd. Děkuji předem.

Vydavatelem knihy je Kulturní informační centrum Rosice, cena 299 Kč, počet stran 168, barevná příloha, náklad 1000 výtisků, ISBN 80-239-7590-0. Dovolím si připojit recenzi knihy.

Knihu je stále možné koupit, kontakty viz www.kic.rosice.cz.