Elektrické jednotky ř. 560

GVD 2002/2003

Aktualizace: 2003-09-30

"Panťáky" nebo-li elektrické jednotky ř. 560 jsou na střídavém napájecím systému u ČD provozovány pouze v DKV Brno, konkrétně jsou přiděleny do PJ Horní Heršpice. Dřívější označení těchto jednotek bylo SM 488.0, resp. prototyp nesl původně označení SM 487.0. Elektrické jednotky se vyráběly ve Studénce, prototypová souprava v roce 1966, sériová výroba proběhla v letech 1970-71.

V posledních letech byly jednotky provozovány v pětidílné sestavě, tedy se třemi vloženými vozy. Tato situace se postupně mění a výsledkem je sestavení jednotek ř. 560 do šestidílné sestavy, tzn. se čtyřmi vloženými vozy; vidět 5-dílnou jednotku ř. 560 bude docela umění, ale i ona bude mít svůj řádný oběh.

DKV Brno je soustředěno celkem 9 jednotek ř. 560, z toho je turnusováno 7 jednotek. Jednotky ř. 560 jsou zařazeny do:

Přehled tratí, kde se lze setkat s elektrickou jednotkou ř. 560 v pravidelném provozu:

Stav vozů ř. 560 a 060 v DKV Brno - PJ Horní Heršpice:

560: 001+002, 003+004, 005+006, 007+008, 009+010, 021+022, 023+024, 025+026 a 027+028 (celkem 18 vozů).

060: 001, 003, 004, 007 až 016, 032 až 043, 054, 301, 302, 331, 332, 403, 406, 407, 419, 422 a 423 (celkem 36 vozů).

Od 15. 10. 2002 je vůz 560.007 a 060.011 v PARS Šumperk na opravě EH, tamtéž na totéž přibyly od 17. 12. 2002 vozy 560.008, 060.010, 060.012 a 060.419.  Dne 16. 4. 2003 byly z důvodu opravy EVY odstaveny vozy 560.005, 060.406, 060.407, 060.422, 060.423 a 560.006. Posledně jmenované vozy se již začínají objevovat v provozu.

Pravidelné řazení jednotek ř. 560 (motorové vozy lichých čísel jezdí čelem ku Břeclavi, motorové vozy sudých čísel ku Tišnovu):

1. 2. 3. 4. 5. 6. poznámky
560.001 060.003 060.004 060.001 060.054 560.002 2003-06-23
560.003 060.301 060.302 060.331 060.332 560.004  
560.005 060.007 060.406 060.407 060.423 560.006  
560.007 060.011 060.012 060.010 060.419 560.008  
560.009 060.013 060.014 060.015 060.016 560.010 2003-07-01
560.021 060.032 060.033 060.034 560.022   červený nátěr se žlutým pruhem
560.023 060.008 060.009 060.035 060.036 560.024 2003-08-27
560.025 060.037 060.038 060.039 060.040 560.026 2003-06-06
560.027 060.403 060.041 060.042 060.043 560.028 šedý nátěr s oranžovými doplňky  2003-06-30

V předchozím výčtu pravidelného řazení tedy chybí vůz 060.422

V současné době jsou odchylně od pravidelného řazení sestaveny jednotky takto:

1. 2. 3. 4. 5. 6. poznámky
             
560.003 060.302 060.301 060.331 060.332 560.004 2003-07-03
             
             
             
560.021 060.007 060.032 060.033 060.034 560.022 2003-08-27
560.006 060.008 060.009 060.035 060.036 560.024 2003-07-21
             
             

Kromě vozů odstavených z důvodů opravy EVY je jako t. č. záložní odstaven vůz 060.423.

Provoz elektrických jednotek ř. 560 DKV Brno v GVD 2001/2002.